Sinteze licență drept administrativ

Notiță
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 252 în total
Cuvinte : 84902
Mărime: 494.41KB (arhivat)
Publicat de: Maria Marta Drăgoi
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Alexandru
pt SNSPA administratie publica

Extras din notiță

Prin administratie se poate întelege:

- continutul principal al activit put executive a statului;

- sist de aut pub care înfâptuiesc put executivâ;

- conducerea unui ag éc sau institutii social-culturale;

- un compartiment (directe, sectie, sector, serviciu, birou) din unitâtile direct productive sau institutii social-culturale, care nu desfâsoarà nemijlocit o activit direct productivà.

Adm pub poate fi defnita ca folosirea teoriilor si proceselor manageriale, politice si juridice în vederea realiz mandatelor guvernârii législ, executive si jud, pentru a asigura réglementarile si serviciile pt societate în ansamblu, cât si pentru segmentele acesteia.

Adm poate fi definità atât d.p.d.v. functional cât si d.p.d.v organic.

Din punct de vedere functional - este consideratâ a fi un ansamblu de activit extrem de diverse ele putând fi identificate la o simplà lecturà a titlurilor din bugetul de stat sau al colectiv loc: apàrare nationalà, stiintà si culturâ, educatie, activit în dom social sau în sectorul industrial si agricol, precum si realiz de echipamente de infrastructurâ pub etc. Toate aceste activit se caracteriz prin finalitatile lor si prin modalitatile de exercitare, de îndeplinire. Finalitatile sunt variate de la un stat la altul în functie de conceptia pe care acestea o au cu privire la put pub. Cu toate acestea absolut toate statele vor sa mentinà ordinea pub si de asemenea sa satisfaca si alte nevoi de interes gén. Ordinea pub înseamnà pacea interna care poate permite unei colectiv umane sa trâiascâ în liniste respectând reg ce asigura drept si libertâtile individ. Componente princip ale ordinii pub sunt:

- linistea pub asig prin interzicerea si sanctionarea violentelor, securitatea pub

- salubritatea pub asigurata prin controlul si sanctionarea lipsei conditiilor de igienà în locurile pub precum si a sânàtàtii pub.

Modalitatile de exercitare sunt variate. Fiecare dom al adm pb apeleaza la solutii proprii..

Din punct de vedere organic Adm este un ansamblu de instit care au person jur, o competentâ legalâ specifica în functie de dom în care îsi desfasoarà activit. Avem aut adm pub de stat, aut adm pub locale precum si multiplele instit specializate subord acestora denumite serv pub

Celé doua elém componente esentiale indispensabile ale adm pub sunt elem structural-organic si elementul functional

Adm pub cuprinde urmàtoarele autorit pub: adm parlam; adm prezidentialà; guv; ministerele; aut centrale autonome; aut centrale subordonate guv, ministerelor sau autorit centrale autonome; prefectul; institut si serv pub deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe ale adm pub centrale; aut adm pub locale/judetene, instit si serv pub din subordinea acestora.

Adm pub include si agentii privati autorizati de un organ pub sa presteze anumite serv pb Adm pub d.p.d.v functional reprez totalitatea activit desfâsurate în regim de put pb de aut, instit si serv pb, prin care se organiz executarea legii si se pune în executare directà lg sau se presteazà serv pb. Subord guv, adm posedà o anumità autonomie. In fiecare tara exista o anumità put adm. datorità continuitàtii lucrarilor adm si a serv sale, datorità permanentei, tehnicitàtii, compétentei si functionalitàtii sale si, datorità existentei unei caste, formate din personalul pol si adm.

CARACTERISTICILE ADMINISTRATIEI PUBLICE

Caracteristicile adm pub sunt:

à) Adm constitue un corp intermediar, créat în vederea actiunii, ea este facutâ pt a actiona

Adm este totdeauna subord guv, care îi prescrie ce trebuie sa facà, îi numeste sefi si îi furnizeazà mijl. Adm este subord dr legii. Adm pàstreazà o parte din putere.

Adm posedà puteri de care nu dispun particuiarii: puterea de rechizitie

Preview document

Sinteze licență drept administrativ - Pagina 1
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 2
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 3
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 4
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 5
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 6
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 7
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 8
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 9
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 10
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 11
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 12
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 13
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 14
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 15
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 16
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 17
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 18
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 19
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 20
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 21
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 22
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 23
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 24
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 25
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 26
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 27
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 28
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 29
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 30
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 31
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 32
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 33
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 34
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 35
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 36
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 37
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 38
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 39
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 40
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 41
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 42
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 43
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 44
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 45
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 46
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 47
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 48
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 49
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 50
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 51
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 52
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 53
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 54
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 55
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 56
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 57
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 58
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 59
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 60
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 61
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 62
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 63
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 64
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 65
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 66
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 67
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 68
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 69
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 70
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 71
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 72
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 73
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 74
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 75
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 76
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 77
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 78
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 79
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 80
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 81
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 82
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 83
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 84
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 85
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 86
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 87
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 88
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 89
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 90
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 91
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 92
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 93
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 94
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 95
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 96
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 97
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 98
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 99
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 100
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 101
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 102
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 103
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 104
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 105
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 106
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 107
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 108
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 109
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 110
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 111
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 112
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 113
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 114
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 115
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 116
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 117
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 118
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 119
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 120
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 121
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 122
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 123
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 124
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 125
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 126
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 127
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 128
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 129
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 130
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 131
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 132
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 133
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 134
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 135
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 136
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 137
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 138
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 139
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 140
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 141
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 142
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 143
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 144
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 145
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 146
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 147
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 148
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 149
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 150
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 151
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 152
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 153
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 154
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 155
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 156
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 157
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 158
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 159
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 160
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 161
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 162
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 163
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 164
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 165
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 166
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 167
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 168
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 169
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 170
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 171
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 172
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 173
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 174
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 175
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 176
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 177
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 178
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 179
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 180
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 181
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 182
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 183
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 184
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 185
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 186
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 187
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 188
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 189
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 190
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 191
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 192
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 193
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 194
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 195
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 196
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 197
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 198
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 199
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 200
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 201
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 202
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 203
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 204
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 205
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 206
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 207
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 208
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 209
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 210
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 211
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 212
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 213
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 214
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 215
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 216
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 217
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 218
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 219
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 220
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 221
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 222
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 223
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 224
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 225
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 226
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 227
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 228
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 229
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 230
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 231
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 232
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 233
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 234
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 235
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 236
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 237
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 238
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 239
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 240
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 241
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 242
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 243
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 244
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 245
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 246
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 247
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 248
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 249
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 250
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 251
Sinteze licență drept administrativ - Pagina 252

Conținut arhivă zip

  • subiectul 1 facut.doc
  • subiectul 10 facut.doc
  • subiectul 9 facut.doc
  • subiectul 8 facut.doc
  • subiectul 7 facut.doc
  • subiectul 6 facut.doc
  • subiectul 5 facut.doc
  • subiectul 4 facut.doc
  • sub 3..doc
  • subiectul 2 facut.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Noțiuni de Drept Administrativ

NOTIUNI GENERALE DE DREPT ADMINISTRATIV1. Sistemul autoritatilor publice consacrat de constitutia României din 1991 1.1. Notiunea de Constitutie...

Drept Administrativ

Drept Administrativ – ramura a dreptului public care reglementeaza relatiile sociale care se stabilesc intre guvernanti si gunernati ; intre...

Drept Administrativ

CAPITOLUL 1 STATUL SI ADMINISTRATIA PUBLICA 1. Elementele constitutive ale statului Statul reprezinta o colectivitate umana, stabilita într-un...

Te-ar putea interesa și

Corupția

Introducere Societatea contemporană a ajuns într-un moment când se poate spune că fenomenul corupţiei are dimensiuni universale, având un impact...

Taxe și Impozite Locale

ABSTRACT This work intituled „Taxes and local duties at Bistrita’s town hall ” has the target to find and deliberate upon the essential aspects...

Atitudinea Consumatorilor Față de Produsul Turistic European

INTRODUCERE La sfârşitul acestui secol şi mileniu industria turismului a devenit cel mai dinamic sector de activitate şi, în acelaşi timp, cel mai...

Protecția consumatorilor

INTRODUCERE Actualitatea temei. Existenţa noastră întru respectul legii, construirea propriului sistem social de valori concentrat în normele...

Strategia de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova în anii 2003-2015

Capitolul 1 Impactul dezvoltarii durabile a turismului 1.1. Preambul Strategia de dezvoltare durabila a turismului in Republica Moldova (in...

Rolul Băncii Naționale a Moldovei în asigurarea stabilității financiare

Stabilitatea sistemului bancar Banca este o institute financiară autorizată de banca centrală, care activează cu mijloacele băneşti proprii şi...

Etapele de înființare a unei afaceri în Moldova

Introducere "Am o idee de afaceri viabilă?" Aceasta este prima întrebare de la care ar trebui să porneşti în încercarea de a găsi răspunsuri,...

Analiza și planificarea afacerilor

1. Explicaţi caracteristicile principale ale unui antreprenor Trăsăturile de caracter precum independenţa, încrederea şi perseverenţa....

Ai nevoie de altceva?