Sisteme Administrative Europene

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 6321
Mărime: 28.91KB (arhivat)
Cost: 2 puncte
teste grila

Extras din document

1. Nu este o trăsătură a fenomenului administrativ:

a. este un fenomen social alcătuit din totalitatea faptelor administrative;

b. faptele care îl alcătuiesc presupun organizarea unor mijloace pentru atingerea unui obiectiv;

c. obiectivul de atins nu este stabilit de o autoritate superioară.

2. În sens organic, sintagma administraţie publică semnifică:

a. autorităţile administraţiei publice;

b. activitatea desfăşurată de organele administraţiei publice;

c. operaţiunile materiale prin care se execută legea.

3. Prin regim politic se înţelege:

a. ansamblul instituţiilor politice;

b. modul de realizare a puterii politice;

c. programul partidului de guvernământ.

4. Regimurile politice se clasifică în:

a. democratice, totalitare şi mixte;

b. monarhii şi republici;

c. unitare, federale şi confederale.

5. Se dă propoziţia incompletă: „În sistemul administrativ se încadrează...”. Alegeţi dintre variantele de completare date mai jos pe aceea care face ca propoziţia să fie adevărată.

a. şeful statului;

b. parlamentul;

c. instanţele judiciare.

6. Primarul:

a. face parte numai din sistemul politic;

b. face parte numai din sistemul administrativ;

c. face parte atât din sistemul politic, cât şi din sistemul administrativ.

7. Nu este o condiţie pentru ca un regim politic să fie considerat democratic, potrivit concepţiei liberale occidentale:

a. alegerea şefului statului prin sufragiu universal direct;

b. dobândirea puterii politice prin alegeri libere;

c. pluralismul politic.

8. Politizarea funcţiei publice semnifică:

a. acordarea calităţii de funcţionar public, funcţionarilor încadraţi în aparatul funcţional al partidelor politice;

b. puterea de decizie a partidelor politice asupra recrutării şi carierei funcţionarilor publici;

c. pregătirea funcţionarilor publici în şcoli de partid.

9. Se dau propoziţiile: A – Puterea de reglementare este apanajul exclusiv al parlamentului. B – Puterea de a soluţiona litigii aparţine exclusiv instanţelor judiciare. C – Autoritatea judiciară are o componentă tehnico-administrativă.

Alegeţi varianta corectă:

a. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este falsă, propoziţia C este adevărată;

b. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia C este falsă;

c. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este falsă.

10. Se dă propoziţia incompletă: „Şeful statului este un element al sistemului politico-administrativ...” Alegeţi dintre variantele de completare de mai jos pe aceea care face ca propoziţia să fie adevărată.

a. de natură politică şi administrativă;

b. de natură preponderent administrativă;

c. de natură judiciară.

11. Se dau propoziţiile: A – Valorile politice sunt expresia interesului general. B – Interesul general nu intră niciodată în contradicţie cu interesele individuale. C – Regimul de putere publică înseamnă capacitatea guvernanţilor de a stabili unilateral obligaţii în sarcina guvernaţilor.

Alegeţi varianta corectă:

a. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este falsă;

b. Propoziţia A este adevărată, propoziţia B este falsă, propoziţia C este adevărată;

c. Propoziţia A este falsă, propoziţia B este adevărată, propoziţia C este adevărată.

12. În sens funcţional, sintagma administraţie publică semnifică:

a. autorităţile administraţiei publice;

b. activitatea desfăşurată de organele administraţiei publice;

c. unitatea dintre organele administraţiei publice şi activitatea pe care o desfăşoară.

13. În sens global, sintagma administraţie publică semnifică:

a. autorităţile administraţiei publice;

b. activitatea desfăşurată de organele administraţiei publice;

c. unitatea dintre organele administraţiei publice şi activitatea pe care o desfăşoară.

14. Potrivit teoriei separaţiei puterilor în stat, funcţia de reglementare revine:

a. parlamentului;

b. administraţiei;

c. instanţelor judiciare.

15. Potrivit teoriei separaţiei puterilor în stat, funcţia executivă revine:

a. parlamentului;

b. administraţiei;

c. instanţelor judiciare.

Preview document

Sisteme Administrative Europene - Pagina 1
Sisteme Administrative Europene - Pagina 2
Sisteme Administrative Europene - Pagina 3
Sisteme Administrative Europene - Pagina 4
Sisteme Administrative Europene - Pagina 5
Sisteme Administrative Europene - Pagina 6
Sisteme Administrative Europene - Pagina 7
Sisteme Administrative Europene - Pagina 8
Sisteme Administrative Europene - Pagina 9
Sisteme Administrative Europene - Pagina 10
Sisteme Administrative Europene - Pagina 11
Sisteme Administrative Europene - Pagina 12
Sisteme Administrative Europene - Pagina 13
Sisteme Administrative Europene - Pagina 14
Sisteme Administrative Europene - Pagina 15
Sisteme Administrative Europene - Pagina 16
Sisteme Administrative Europene - Pagina 17
Sisteme Administrative Europene - Pagina 18
Sisteme Administrative Europene - Pagina 19
Sisteme Administrative Europene - Pagina 20
Sisteme Administrative Europene - Pagina 21
Sisteme Administrative Europene - Pagina 22
Sisteme Administrative Europene - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Sisteme Administrative Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Ai nevoie de altceva?