Subiecte Management Juridic

Notiță
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 12181
Mărime: 65.64KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

1. Definiti notiunea de management

Managementul presupune a obtine rezultate prin altii, asumându-se responsabilitäti pentru aceste rezultate; a fi orientat spre mediul înconjurätor; a lua decizii vizând finalitatea organizatiei; a avea încredere în subordonati, încredintându-le responsabilitäti pentru rezultatele vizate a fi obtinute; a le recunoaste posibilitatea de a gresi si a primi favorabil initiativele lor; a descentraliza sistemul organizatoric si a aprecia oamenii în functie de rezultatele obtinute (Asociatia Americanä de Management) ;

Managementul este arta si stiinta de a conduce si administra munca altuia în scopul de a atinge obiective precise; arta si stiinta de a lua decizii; integrarea prin coordonare a factorilor muncä, material si capital, pentru a obtine maximum de eficientä; acceptarea responsabilitätilor sociale printr-o pregätire economicä si prin reglementar diferitelor functii îndeplinite de o organizatie pentru executarea unei sarcini precizate,fapt ce implicä determinarea planurilor, controlul personalului pentru realizareaobiectivelor si conduita conducätorilor si executantilor în îndeplinirea acestei operatii (Institutul Britanic de Management).

Literatura de specialitate din România considerä managementul stiinta conducerii si conducerea stiintificä la nivel microeconomic, arta organizärii si conducerii unei organizatii, având drept obiectiv fundamental cresterea gradului de competitivitate a acesteia si sporirea profitului.

În sfera managementului sunt cuprinse numeroase probleme, ce fac obiectul de studiu al mai multor stiinte (teorie economicä, economii de ramurä, contabilitate, finante, informaticä, sociologie si psihosociologie organizationalä), pe care le abordeazä în strânsä legäturä cu cele ale conducerii stiintifice.

De fapt, managementul este considerat deopotrivä :

Stiintä - ansamblu organizat si coerent de concepte , principii, metode si tehnici prin care se explicä, în mod temetic, procesele si fenomenele ce se produc în conducerea organizatiilor;

Artä  mäiestria managerului de a aplica la realitätile diferitelor situatii, cu rezultate bune, în conditii de eficientä, cunostinte specifice;

O stare de spirit specificä  un mod de a privi si de a aborda problemele, o modalitate concretä de a dirija într-o viziune dinamicä, îndreptatä spre maximä eficientä în orice activitate, un anumit mod de a accepta progresul.

2. Argumentati caracterul universal al managementului

Managementul dirijeazä sistemele în contextul unui mediu dinamic, urmärind o functionare eficientä si corectä din punct de vedere social-juridic. Procesul de management se desfäsoarä continuu în cadrul organizatiilor. Putem afirma cä el debuteazä odatä cu stabilirea obiectivelor de realizat, continuä cu elaborarea deciziilor si trasarea sarcinilor, si se încheie cu realizarea acestor sarcini si, prin acestea, a obiectivelor dorite ; cuprinde un complex de activitäti specifice desfäsurate de manageri.

Complexitatea problemelor cu care se confruntä organizatiile, necesitatea gestionärii în cele mai bune conditii a acestor probleme, a elaborärii unor strategii pe termen mediu si lung si a tacticilor adecvate, fac necesarä utilizarea managementului în toate

domeniile vietii sociale, inclusiv în administratia publicä. Drept urmare, putem afirma cä managementul are un caracter universal, fiecare sector al vietii sociale folosind principalele sale functii , adaptate bineînteles la conditiile lor concrete.

Desi au existat opinii pro si contra recunoasterii caracterului universal al managementului, considerându-se cä acesta este specific doar activitätii economice, consideräm cä activitatea managerialä stä la baza oricärei activitäti umane organizate. În procesul de management se iau decizii privind rezolvarea unor probleme deosebit de complexe referitoare la stabilirea si realizarea obiectivelor organizatiei, succesul îndeplinirii lor depinzând de competenta managerilor. Acestia formeaza un grup mic de munca - echipa manageriala - o componenta deosebit de importanta a resurselor umane din cadrul organizatiei. Aceasta echipa are un rol deosebit, fiind factorul de baza în procesul decizional global al unitatii respective.

3. Care este obiectivul principal al managementului resurselor umane si cum pot fi clasificate obiectivele unei organizatii în ceea ce priveste resursele umane ?

Obiectivul principal al managementului resurselor umane este acela de a furniza pricepere si experienta în acest domeniu, astfel încât sa fie obtinute performante optime si sigure, folosind cele mai adecvate metode. Indiferent de modul de organizare a organizatiei, activitatea dintr-o organizatie are doua categorii de obiective privind resursele umane :

Obiective strategice - pe termen lung, care au în vedere organizarea si planificarea resurselor umane

Obiective operationale - de natura tactica si administrativa, care au în vedere activitatile vizând conducerea zilnica a grupurilor de munca.

Preview document

Subiecte Management Juridic - Pagina 1
Subiecte Management Juridic - Pagina 2
Subiecte Management Juridic - Pagina 3
Subiecte Management Juridic - Pagina 4
Subiecte Management Juridic - Pagina 5
Subiecte Management Juridic - Pagina 6
Subiecte Management Juridic - Pagina 7
Subiecte Management Juridic - Pagina 8
Subiecte Management Juridic - Pagina 9
Subiecte Management Juridic - Pagina 10
Subiecte Management Juridic - Pagina 11
Subiecte Management Juridic - Pagina 12
Subiecte Management Juridic - Pagina 13
Subiecte Management Juridic - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Subiecte Management Juridic.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Transporturilor

1. Noţiunea, trăsăturile şi locul Dreptului transportului în sistemul dreptului Dreptul transporturilor reprezintă ramura de drept formată din...

Drept Fiscal

1. Bugetul de Stat – Notiune , Principalul plan financiar al statului, menit a asigura echilibrul general ,economic si social al societatii ,prin...

Drept Fiscal

CURS 1 DESPRE SISTEM FISCAL SI POLITICA FISCALA 1. Politica fiscala si principiile acesteia Politica bugetara si politica fiscala constituie...

Economia Sectorului Public

Introducere Viata economica se afla într-o continua schimbare. Ea este marcata de evenimente corelate sau independente si influentata de factori...

Managementul Firmei

OBIECTUL DE STUDIU 1.1. DEFINIREA MANAGEMENTULUI Managementul, ca stiinta s-a conturat relativ recent, ca raspuns la stringentele necesitati ale...

Dreptul Finanțelor Publice

CAPITOLUL 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE DESPRE FINANTELE PUBLICE SI DREPTUL FINANCIAR 1. Finantele publice: notiune, definitie, trasaturi si functii...

Prelegerea V

SECIUNEA 1. UNIUNEA EUROPEANA § 1. Uniunea Europeana. Concept Am oferit primele informatii despre Uniunea Europeana în momentul în care am...

Dreptul Finanțelor Publice

PARTEA I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL FINANTELOR PUBLICE CAPITOLUL I Notiuni generale privind dreptul finantelor publice. I.1....

Ai nevoie de altceva?