Subiecte rezolvate Civil 1

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 12378
Mărime: 66.88KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

1. Aplicarea legii civile in timp

Principiul neretroactivității legii civile noi este acea regulă de drept, potrivit căreia, o lege civilă se aplică numai situațiilor care se ivesc în practică după intrarea ei în vigoare, neputându-se aplica faptelor sau actelor juridice petrecute anterior.

Principiul aplicării imediate a legii civile noi este regula de drept, potrivit căreia, de îndată ce a fost adoptată, legea civilă nouă se aplică tuturor situațiilor apărute după intrarea ei în vigoare; aceasta deoarece, tot ce se petrece sub legea nouă trebuie să i se supună, astfel încât, prin acest principiu se exclude aplicarea legii vechi.

Excepțiile de la cele două principii ale aplicării legii civile în timp sunt:

- retroactivitatea legii civile noi care înseamnă aplicarea legii civile noi la situații ju-ridice anterioare intrării ei în vigoare. În legătură cu această “excepție de la principiul neretroactivității legii civile” se pot formula două observații:

1. dispoziția constituțională (art.15 alin.2) nu permite nici o excepție de la acest principiu, în materie civilă;

2. principiul neretroactivității vizează normele juridice cuprinse în noua lege des tinată a reglementa situații juridice.

- Ultraactivitatea (supraviețuirea) legii civile vechi. Reprezintă excepția de la prin cipiul aplicării imediate a legii noi și constă într-o limitare, vremelnică, a aplicării legii noi, legea veche urmând să se aplice, cu titlu tranzitoriu, situațiilor juridice în curs la momentul intrării în vigoare a noii legi, aplicarea acestei legi fiind amânată până la consumarea respectivelor situații juridice.

2. Notiuni si clasificarea drepturilor subiective civile

Posibilitatea recunoscută de lege subiectului activ dintr-un raport juridic civil - persoana fizică ori persoană juridică - în virtutea căreia aceasta poate, în limitele dreptului și moralei, să aibă o anumită conduită și putând pretinde subiectului pasiv o conduită corespunzătoare, iar, în caz de nevoie, să solicite concursul forței coercitive a statului.

A. Drepturi subiective civile absolute și relative

Dreptul subiectiv civil absolut este acel drept în virtutea căruia titularul său poate avea o anumită conduită, fără a face apel la altcineva pentru a și-l exercita.

Sunt absolute drepturile personal nepatrimoniale și drepturile reale.

Drepturile absolute prezintă următoarele caracteristici:

- raportul juridic, care are în conținutul său un drept absolut, se stabilește în tre titularul dreptului, ca subiect activ, și toate celelalte persoane, ca subiecte pasive, nedeterminate, în momentul stabilirii raportului juridic;

- dreptul absolut este opozabil tuturor - erga omnes - în sensul că tuturor subiec telor de drept civile le revine obligația de a nu-l încălca;

- conținutul obligației subiectelor pasive nedeterminate este îndatorirea lor gene rală și negativă de a nu aduce atingere dreptului absolut al subiectului activ.

Dreptul subiectiv civil relativ este acel drept în virtutea căruia titularul poate pretinde subiectului pasiv o conduită determinată, fără de care dreptul nu se poate rea liza.

Categoria drepturilor subiective civile relative include toate drepturile de creanță.

Drepturile relative prezintă următoarele caracteristici:

- raportul juridic care are în conținutul său un drept relativ se stabilește între titu larul (sau titularii) dreptului ca subiect activ și o (sau mai multe) persoană de terminată din însăși momentul stabilirii raportului juridic ca subiecte pasive;

- obligația corelativă unui asemenea drept poate consta, după caz, în a da, a face sau a nu face; astfel încât conținutul obligației corelative dreptului relativ nu este întot deauna același, putând consta fie într-o acțiune (a da și a face) ca obligație pozitivă, fie într-o abținere (a nu face), ca obligație negativă;

- este opozabil numai subiectului pasiv determinat.

B. Drepturi subiective civile patrimoniale și nepatrimoniale

Dreptul patrimonial este dreptul subiectiv civil al cărui conținut poate fi evaluabil în bani.

Drepturile patrimoniale se împart, la rândul lor, în drepturi reale și drepturi de creanță.

Dreptul real (jus in re), este acel drept patrimonial în virtutea căruia titularul său își poate exercita prerogativele asupra unui bun, în mod direct și nemijlocit, fără concursul altei persoane.

Drepturile reale prezintă următoarele caracteristici:

- iau naștere din raporturi juridice stabilite între titularul dreptului, ca subiect ac tiv și toate celelalte subiecte de drept, ca subiecte pasive nedeterminate;

- conferă subiectului activ puterea de a-și exercita prerogativele (posesia, folo sința și dispoziția) dreptului direct asupra lucrului, fără concursul unei alte per soane;

- dreptului real îi corespunde obligația generală și negativă ce revine subiectelor pasive nedeterminate de a nu face nimic de natură să aducă atingere exercițiului drep tului;

- drepturile reale sunt absolute fiind opozabile tuturor (erga omnes), în sensul că toate subiectele de drept sunt ținute să respecte prerogativele pe care titularii lor le au;

- drepturile reale conferă titularilor - pe lângă celelalte atribute specifice (pose sie, folosință, dispoziție) - atât un drept de urmărire, cât și un drept de preferință;

- drepturile reale sunt limitate ca număr, fiind expres reglementate de lege (nu mai prin lege putând fi create noi drepturi reale) părțile neputând crea prin con venția lor alte drepturi reale.

Dreptul de creanță (jus ad personam) - este acel drept patrimonial în temeiul că ruia subiectul activ numit creditor, poate pretinde subiectului pasiv numit debi tor, ca acesta să dea, să facă sau să nu facă ceva, respectiv să îndeplinească o obli gație corela tivă prin executarea căreia se realizează dreptul creditorului.

Preview document

Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 1
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 2
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 3
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 4
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 5
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 6
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 7
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 8
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 9
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 10
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 11
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 12
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 13
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 14
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 15
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 16
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 17
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 18
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 19
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 20
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 21
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 22
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 23
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 24
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 25
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 26
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 27
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 28
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 29
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 30
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 31
Subiecte rezolvate Civil 1 - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Subiecte rezolvate Civil 1.docx

Alții au mai descărcat și

Statul ca subiect principal al dreptului internațional public - elementele statalității

Subiectele dreptului internațional public Subiectele dreptului internațional public sunt entitățile din viața internațională, care participă la...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

1. Noţiunea şi elementele caracteristice ale izvoarelor dreptului internaţional public Caracterul specific şi elementele distinctive ale Dreptului...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea cu societatea civilă

ARGUMENT ,,Pentru a da o existenţă publică unei activităţi, unei idei sau unui produs, nu este suficient doar ca aceste elemente să existe,...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Acțiunea civilă în procesul penal

CAP. I Notiuni introductive 1.1. Noţiunea de acţiune civilă în procesul penal Când prin comiterea infracţiunii se produc şi anumite pagube...

Acțiunea civilă în procesul penal

C.A.- Curtea de Apel C.p.- Cod penal C.p.p.- Cod de procedura penala C.S.J.- Curtea Suprema de Justitie Dec.- Decizia H.G.- Hotararea...

Subiecte Rezolvate - Drept Civil

1. Notiunea si continutul patrimoniului. 2. Patrimoniul este o universalitate juridica. 3. Orice persoana are un patrimoniu. 4. Patrimoniul este...

Procedură Civilă

Legile de drept material civil recunosc persoanelor fizice si juridice drepturi subiective civile carora le corespund obligatii corelative. Pornind...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Drept Civil

CARACTERIZARE GENERALĂ A DREPTULUI CIVIL ROMÂN I : Notiunea si obiectul dreptului civil 1. Dreptul civil ca stiintă juridică • Stiinta ca sistem...

Ai nevoie de altceva?