Teste Grilă Drept Civil

Notiță
6/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1278
Mărime: 14.56KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Elena Iftime, Lect.univ.drd. Cristina Balaneasa
teste grila licenta 2008 DREPT CIVIL, nu contine toate intrebarile, cele existente avand si raspunsurile pe ultima pagina

Extras din document

1. Articolul 969 al. 1 din Codul Civil potrivit căruia „Convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante” consacră:

a. principiul irevocabilităţii actelor juridice civile;

b. principiul priorităţii voinţei reale (interne) asupra voinţei declarate;

c. principiul relativităţii efectelor actelor juridice civile;

2. Comparaţi actele juridice civile cu titlu gratuit cu actele juridice civile cu titlu oneros

3. Actul juridic civil prin care o persoană sporeşte patrimoniul altei persoane prin micşorarea propriului patrimoniu, are fizionomia juridică:

a. a unei liberalităţi;

b. a unui act cu titlu oneros;

c. a unui act dezinteresat

4. Titularul acţiunii în revendicare poate fi:

a) Proprietarul neposesor

b) Posesorul neproprietar

c) Succesorul posesorului neproprietar

5. În doctrina de specialitate actul juridic civil este definit ca:

a. o formă de concretizare a unei norme de drept emanând de la un organ competent;

b. o manifestare de voinţă exprimată cu scopul de a naşte, modifica sau stinge un raport juridic civil;

c. un instrument constatator al manifestării de voinţă.

6. Clasificând actele juridice civile în acte: consensuale, solemne şi reale, teoria şi practica dreptului civil a utilizat drept criteriu:

a. scopul urmărit de părţi în momentul încheierii actului juridic civil;

b. modul de executare a conţinutului actului juridic civil;

c. forma în care sunt încheiate actele juridice civile.

7. Actul juridic real devine valabil:

a. prin simpla manifestare de voinţă a părţilor;

b. prin îndeplinirea obligatorie a unei formalităţi;

c. prin remiterea lucrului (pe lângă acordul de voinţă al părţilor).

8. Persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu (minorii sub 14 ani şi interzişii judecătoreşti):

a. pot încheia personal actele juridice civile, dar numai cu acordul prealabil al ocrotitorului legal;

b. pot încheia actele juridice civile numai prin intermediul reprezentantului legal;

c. pot încheia actele juridice civile în mod neîngrădit.

9. Precizaţi care sunt regulile care guvernează nulitatea absolută.

10. Rezoluţiunea este o cauză de ineficacitate a actului juridic civil care se aplică:

a. numai actelor juridice civile unilaterale;

b. tuturor actelor juridice civile;

c. numai contractelor civile sinalagamtice.

11. Leziunea - ca viciu de consimţământ - este consacrat ca atare:

a. prin art. 948 din Codul Civil român;

b. prin art. 953 din Codul Civil român;

c. prin teoria şi practica dreptului civil.

12. Potrivit art. 961 din Codul Civil român sancţiunea care se aplică viciilor de consimţământ este:

a. nulitatea relativă;

b. nulitatea absolută;

c. rezoluţiunea actului juridic civil

13. Lipsa obiectului actului juridic civil este sancţionată:

a. cu nulitatea absolută a actului juridic civil;

b. cu nulitatea relativă a actului juridic civil;

c. cu rezilierea actului juridic civil

14. Cine are sarcina probei în procesul civil?

15. Care sunt caracteristicile posesiei ca atribut al dreptului de proprietate.

Preview document

Teste Grilă Drept Civil - Pagina 1
Teste Grilă Drept Civil - Pagina 2
Teste Grilă Drept Civil - Pagina 3
Teste Grilă Drept Civil - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Teste Grila Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Constitutional

DREPT_1_DCONS_1 DREPT CONSTITUTIONAL an 2006/2007 semestrul 1 MULTIPLE CHOICE 1. Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului...

Organizare Judecatoreasca

ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR SESIUNEA FEBRUARIE 2007 Cap -I- Principiile de organizare si functionare a autoritatii judecatoresti...

Drept Civil - Parte Generala

1) Care este definitia corecta a dreptului civil: 1 acea ramura care reglementeaza relatiile patrimoniale si nepatrimoniale stabilite între...

Libera Circulație a Mărfurilor

1. Noţiuni introductive privind Uniunea Europeană. 1.1. Premisele apariţiei Comunităţilor Europene În decembrie 1945 s-au pus bazele unei noi...

Grile Rezolvate la Drept Civil

1. Subiectele raportului juridic obligaţional sunt: [X] a. persoana fizică [X] b. persoana juridică [X] c. statul 2. Răspunderea pentru fapta...

Contencios Constitutional

1. Curtea Constituţională a României este un organ a. politic b. jurisdicţional c. politico-jurisdicţional ANS: C 2. Reguli specifice...

Organizarea Sistemului Judiciar în România și în Portugalia

I. ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR IN ROMANIA Organizarea moderna a instantelor judecatoresti este rezultatul unei interesante evolutii istorice....

Ai nevoie de altceva?