Microeconomie

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: docx
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 22248
Mărime: 197.05KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

1.Obiectul de studiu si metodologia stiintei economice

Obiectul de studiu presupune cercetarea comportamentului uman în procesul de producţie, repartiţie, schimb şi consum al bunurilor.

În sec. XVII-XIX, în lipsa cunoştinţelor specializate aprofundate, ştiinţa economică (teoria) era identificată cu economia politică. Ea era percepută diferit şi evaluată ca ştiinţa: despre bogăţie, despre producţia şi repartiţia bunurilor materiale, despre relaţiile de producţie şi legităţile de dezvoltare, despre gestiunea economiei naţionale.

La frontiera sec. XIX-XX, s-a afirmat o nouă direcţie ştiinţifică – "economics". Aceasta studiază comportamentul economic raţional al individului – utilizarea eficientă a resurselor de producere limitate cu scopul satisfacerii maximale a nevoilor materiale ale omului.

Multitudinea cauzelor şi circumstanţelor condiţionează varietatea abordărilor şi accentelor în cercetările economice şi exclude posibilitatea tratării unilaterale a teoriei economice.

Creşte importanţa teoriei economice generale, reînnoită şi extinsă după conţinut şi metodologie, în comparaţie cu economia politică clasică

Teoria economică contemporană, în baza organizării activităţii economice la diferite niveluri (firmă, ramură, economia naţională, sistemul mondial), de asemenea, presupune mai multe „straturi” şi include: micro-, mezo-, macro- şi megaeconomia.

De pe poziţiile obiectivelor şi sarcinilor cercetării, poate fi efectuată următoarea delimitare: teoria economică pozitivă – analiza pozitivă (studiază "ce este, ce se întâmplă în economie"); teoria economică normativă – analiza normativă (studiază "ce şi cum trebuie să fie în economie").

Teoria economică are drept scop formarea în societate a gândirii economice contemporane şi contribuie la elaborarea programelor economice de dezvoltare eficientă, îndreptate spre realizarea cu succes a problemelor economice şi creşterea bunăstării populaţiei.

În interpretarea realităţilor economice un rol deosebit îl are metodologia – ştiinţa despre metode, procedee, tehnici instrumentele utilizate în procesul de cercetare.

În cercetările economice sunt utilizate diferite metode, inclusiv: abstracţia ştiinţifică, inducţia şi deducţia, analiza şi sinteza, metoda ipotetică şi cea a analogiei, metoda analizei funcţionale şi experimentul, unitatea analizei cantitative şi calitative.

Economia se coordonează de legile interne de natura obiectiva si subiectiv-psihologice.O particularitate a legilor economice (spre deosebire de legile naturii, care au caracter veşnic) este caracterul istoric: acţiunea lor este limitată de cadrul timpului.

2.Sistemul legilor si cateroriilor economice:esenta,structura,caracterul si modul de actiune

Ştiinţelor economice, ca şi altor ştiinţe, le este inerent sistemul propriu de categorii – noţiuni logice ce caracterizează calităţile generale, esenţiale şi dependenţele fenomenelor şi proceselor economice. Orice categorie (marfă, forţă de muncă, bani, rentă, hârtii de valoare, dobândă, proprietate, cerere, schimb) are o semnificaţie "proprie", un conţinut determinat.

Categoriile, în ansamblul lor, formează terminologia – "limbajul" ştiinţei economice.

Prezenţa categoriilor permite de a analiza economia, utilizând noţiuni uzuale. Totodată, specificăm că termenii, de altfel ca şi obiectul teoriei economice, nu au un sens univoc.

Economia, ca şi natura şi diverse sfere sociale, se autoadministrează – se conduce de legi interne specifice ei. Aceste legi se manifestă prin activitatea conştientă a indivizilor şi reprezintă nişte reguli mai puţin riguroase decât legile naturii.

Legile se "descoperă" şi se generalizează de către savanţi. Cunoaşterea legităţilor economice permite oamenilor să-şi desfăşoare mai raţional activitatea şi să prognozeze mai precis dezvoltarea situaţiei.

Diversitatea legilor economice

După caracterul lor, legile sunt principii neordinare, ce acţionează în economie. Unele legi real se formează "în afara" omului, indiferent de faptul că ele coordonează, dirijează activitatea economică. Alte legi se formează în baza psihologiei economice a subiecţilor – conştiinţei economice, intereselor şi motivaţiilor comportamentului economic. Din aceste considerente, în sfera economică se evidenţiază legităţi obiective şi subiectiv-psihologice.

Preview document

Microeconomie - Pagina 1
Microeconomie - Pagina 2
Microeconomie - Pagina 3
Microeconomie - Pagina 4
Microeconomie - Pagina 5
Microeconomie - Pagina 6
Microeconomie - Pagina 7
Microeconomie - Pagina 8
Microeconomie - Pagina 9
Microeconomie - Pagina 10
Microeconomie - Pagina 11
Microeconomie - Pagina 12
Microeconomie - Pagina 13
Microeconomie - Pagina 14
Microeconomie - Pagina 15
Microeconomie - Pagina 16
Microeconomie - Pagina 17
Microeconomie - Pagina 18
Microeconomie - Pagina 19
Microeconomie - Pagina 20
Microeconomie - Pagina 21
Microeconomie - Pagina 22
Microeconomie - Pagina 23
Microeconomie - Pagina 24
Microeconomie - Pagina 25
Microeconomie - Pagina 26
Microeconomie - Pagina 27
Microeconomie - Pagina 28
Microeconomie - Pagina 29
Microeconomie - Pagina 30
Microeconomie - Pagina 31
Microeconomie - Pagina 32
Microeconomie - Pagina 33
Microeconomie - Pagina 34
Microeconomie - Pagina 35
Microeconomie - Pagina 36
Microeconomie - Pagina 37
Microeconomie - Pagina 38
Microeconomie - Pagina 39
Microeconomie - Pagina 40
Microeconomie - Pagina 41
Microeconomie - Pagina 42
Microeconomie - Pagina 43
Microeconomie - Pagina 44
Microeconomie - Pagina 45
Microeconomie - Pagina 46
Microeconomie - Pagina 47
Microeconomie - Pagina 48
Microeconomie - Pagina 49
Microeconomie - Pagina 50
Microeconomie - Pagina 51
Microeconomie - Pagina 52
Microeconomie - Pagina 53
Microeconomie - Pagina 54
Microeconomie - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Examen.docx
  • Maximizarea profitului si pragul de rentabilitate a firmei.docx
  • Microeconomie.docx

Alții au mai descărcat și

Microeconomie Avansată

INTRODUCERE Microeconomia se ocupă cu studiul comportamentului economic al diferiților consumatori (teoria bugetară), al firmei (teoria...

Microeconomie

Prin cost de oportunitate înţelegem cea mai bună alternativă de alocare a resurselor sacrificată în favoarea alternativei alese. Frontiera...

Microeconomie

1. Sunt identice noţiunile de Teorie economică şi Microeconomie- Dacă nu, prin ce diferă obiectele lor de studiu- Cine au fost fondatorii acestor...

Statul și Economia

1. Rolul statului Statul este instituţia principală prin care se exercită puterea politică în societate într-un teritoriu de către un grup de...

Microeconomie

MICROECONOMIE ECONOMIA - FORMĂ PRINCIPALĂ A ACŢIUNII UMANE 1. Problema principală a economiei: resurse limitate, nevoi nelimitate 1.1....

Introducere în Studiul Economiei

Având profunde cunostinte teoretico-metodologice, indispensabile pentru întelegerea complexitatii vietii economice reale, a dinamicii structurilor...

Mecanisme concurențiale și prețuri

Cursul 1 Obiective: • intelegerea principalelor concepte, fenomene si procese de piata • cunoasterea mecanismelor de formare, adaptare si...

Microeconomie

NEVOILE = dorinte, preferinte, asteptari ale oamenilor de a avea, respectiv de a-si însusi bunuri, necesare satisfacerii trebuințelor ca ființe...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma

1.1Resursele materiale şi necesitatea economisirii lor la nivel macro şi micro economic Obţinerea unei eficienţe cât mai înalte a activităţii...

Impactul Costului Capitalului asupra Procesului Dezvoltării Economice și Sociale la Nivel Microeconomic și Macroeconomic

I. Costul capitalului: conţinut şi mod de determinare Activele întreprinderii sunt finanţate prin următoarele modalităţi (mijloace) : 1)...

Microeconomie

LOCUL MICROECONOMIEI ÎN CADRUL STIINTEI ECONOMICE ACTUALE 1.1. ECONOMIA CA STIINTA Stiinta economica acorda o mare importanta banilor. Banii...

Microeconomie și Macroeconomie

Unitatea de învățare 1 ACTIVITATEA ECONOMICĂ ȘI ȘTIINȚA ECONOMICĂ Activitatea economică este o activitate umană complexă care se încadrează între...

Microeconomie

Cap 1. Economie – microeconomie – legi si principii economice Obiective: - formarea şi dezvoltarea economiei - microeconomia – ca ramură a...

Microeconomie

ADEVARAT SAU FALS 1. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor. 2. Daca resursele ar fi nelimitate, costul de...

Microeconomie

TEMA NR. 1 1.PROBLEMELE FUNDAMENTALE ALE ECONOMIEI POLITICE 1.Întrebarile fundamentale pe care (si) le pune teoria economica 2.Nevoile economice...

Microeconomie

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN OBIECTUL ŞI METODA ECONOMIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Obiectul de studiu al economiei. Microeconomia şi macroeconomia,...

Ai nevoie de altceva?