Subiecte la examenul de licență - Teoria economică

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 22930
Mărime: 298.96KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Chisinau, R. Moldova

Extras din document

Întrebări de ordin general

1. Teoria economică: obiectul de studiu și metodele de cercetare.

2. Activitatea economică și componentele ei: nevoi, resurse, bunuri.

3. Alegerea economică în baza posibilităților de producție și a costului alternativ.

4. Sistemul economic: esență, elemente și tipuri.

5. Proprietatea: conținutul economic și drepturile de proprietate.

6. Piața: esență, funcții, tipuri.

7. Cererea: definirea, factorii, funcția, legea, curba. Cererea individuală și cererea globală.

8.Oferta: definirea, factorii, funcția, legea, curba. Oferta individuală și oferta globală.

9.Echilibrul pieței: esența, mecanismul de apariție, modificarea în cazul variației cererii și ofertei.

Echilibrul static și dinamic.

10.Aspecte practice ale modelului cererii și ofertei (limitarea prețului; implicațiile taxelor și subvențiilor

asupra echilibrului pieței).

11. Elasticitatea cererii și ofertei: definirea, modalitățile de calcul, tipurile, factorii. Aplicarea elasticității

în analiza microeconomică.

12.Preferințele consumatorului și utilitatea bunurilor. Curbele de indiferență. Substituția bunurilor.

13..Restricțiile bugetare ale consumatorului. Maximizarea utilității și echilibrul consumatorului.

14.Comportamentul consumatorului în cazul modificării venitului. Curba “venit-consum” și curba lui

Engel.

15.Comportamentul consumatorului în cazul modificării prețului. Curba “preț-consum”. Deducerea

curbei cererii.

16.Definirea producției. Componența și clasificarea factorilor de producție. Tipurile funcțiilor de

producție.

17. Produsul total, mediu și marginal al factorilor de producție. Dinamica indicatorilor nominalizați în

funcție de cantitatea utilizată a factorului de producție variabil.

18. Izocuante. Substituția factorilor de producție.

19.Costurile de producție - noțiuni generale. Izocosturi. Minimizarea costurilor de producție.

20.Costuri de producție pe termen scurt. Comportamentul costurilor totale, medii și marginale pe termen

scurt.

21.Costuri de producție pe termen lung. Comportamentul costurilor totale, medii și marginale pe termen

lung. Economii interne la scară.

22. Profitul - noțiuni generale. Maximizarea profitului. Pragul de rentabilitate (punctul critic) al firmei.

23.Particularitățile concurenței perfecte. Cererea din producția firmei concurente. Veniturile firmei

concurente.

24.Maximizarea profitului firmei concurente. Echilibrul pe termen scurt și termen lung pe piața cu

concurență perfectă.

25.Definirea, căile de apariție și particularitățile monopolurilor (monopsonurilor). Modelul de

comportament a firmelor monopoliste (monopsoniste).

26.Analiza comparativă a echilibrului pe piața cu concurență perfectă și piața monopolistă

(monopsonistă). Consecințele economice și sociale ale monopolizării.

27.Aspecte practice ale modelului monopolului perfect. Discriminarea prin preț.

28.Particularitățile concurenței monopolistice. Echilibrul pe termen scurt și termen lung al firmei pe

piața cu concurență monopolistică.

29.Particularitățile pieței oligopoliste. Realizarea echilibrului pe piața oligopolistă în condiții de

comportament concurențial și comportament cooperant.

Întrebări deschise, adevărat, fals, alegere multiplă,

I. Pentru fiecare definiție indicați noțiunea respectivă:

30. Știință despre comportamentul uman din punct de vedere a corelației dintre necesități și mijloacele

limitate care pot avea utilizare diferită;

31. Premisa conform căreia alți factori, în afara celor utilizați la moment în analiză, se consideră

invariabili;

32. Semnifică insuficiența bunurilor necesare pentru satisfacerea necesităților umane;

33. Sistem economic bazat pe proprietatea privată, funcționarea căruia este reglată în exclusivitate prin

mecanismul prețurilor;

34. Bunuri economice care satisfac nemijlocit necesitățile producătorilor;

35. Piața pe care firmele vând, iar menajele procură bunuri economice;

36. Unitate distinctă care acționează autonom în economie;

37. Bunurile pentru care creșterea prețului la unul din ele conduce la reducerea cererii din celălalt;

38. Semnifică modificarea, cauzată de alți factori în afară de preț, a cantității bunului pe care vânzătorii

doresc și au posibilitatea să o ofere pe piață;

39. Semnifică modificarea sub influența prețului (în aceleași condiții) a cantității bunului pe care

cumpărătorii doresc și au posibilitatea să o procure pe piață;

40. Exprimă dorința și posibilitatea vânzătorilor de a propune pe piață un anumit bun la un anumit preț al

acestuia;

41. Exprimă numărul de unități ale unui bun pe care cumpărătorii sunt dispuși și au posibilitatea să îl

procure la un anumit preț într-o perioadă dată;

42. Exprimă corelațiile care există între nivelul cererii și factorii de influență;

43. Poate fi stabilit în cazurile în care prețul de echilibrul al pieței nu acoperă costurile suportate de către

producătorii bunului respectiv.

44. Exprimă cantitățile totale ale unui bun oferite pe piață la un anumit preț într-o perioadă dată.

45. Exprimă modificarea relativă a volumului cererii dintr-un bun cauzată de modificarea prețului

bunului cu un procent;

46. Cererea volumul căreia nu se modifică în cazul modificării prețului bunului;

47. Bunurile pentru care coeficientul elasticității încrucișate a cererii are valori mai mici ca 0;

48. Oferta pentru care coeficientul elasticității după preț are valori mai mici ca 1;

49. Bunurile pentru care coeficientul elasticității cererii după venit are valori mai mari ca 1;

50. Semnifică modificarea utilității totale cauzată de modificarea cantității consumate a bunului cu o

unitate;

51. Curba care unește toate punctele de echilibru ale consumatorului ce corespund diferitor niveluri ale

venitului;

52. Totalitatea curbelor de indiferență ale unui consumator;

53. Combinația de bunuri ce corespunde punctului în care linia bugetară este tangentă la curba de

indiferență;

54. Echilibrul consumatorului care corespunde unui punct amplasat pe una din axele sistemului de

coordonate;

55. Bunuri pentru care curbele de indiferență ale consumatorului au forma unor drepte.

56. Se definește ca un proces de transformare a unor bunuri (factori de producție) în alte bunuri

(produse);

57. Reflectă dependența dintre cantitățile utilizate ale factorilor de producție și volumul maximal posibil

al producției;

58. Curba care determină toate combinațiile factorilor de producție ce permit obținerea aceluiași volum

al producției;

59. Volumul producției calculat la o unitate a factorului de producție variabil;

60. Semnifică creșterea volumului producției obținută prin folosirea unei unități suplimentare a factorului

de producție variabil;

Preview document

Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 1
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 2
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 3
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 4
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 5
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 6
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 7
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 8
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 9
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 10
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 11
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 12
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 13
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 14
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 15
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 16
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 17
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 18
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 19
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 20
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 21
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 22
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 23
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 24
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 25
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 26
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 27
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 28
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 29
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 30
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 31
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 32
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 33
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 34
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 35
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 36
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 37
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 38
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 39
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 40
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 41
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 42
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 43
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 44
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 45
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 46
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 47
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 48
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 49
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 50
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 51
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 52
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 53
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 54
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 55
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 56
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 57
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 58
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 59
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 60
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 61
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 62
Subiecte la examenul de licență - Teoria economică - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Subiecte la examenul de licenta - Teoria economica.pdf

Alții au mai descărcat și

Grile Microeconomie și Macroeconomie

1. Care dintre urmãtoarele caracteristici nu aparþin activitãþii economice? a) este principala formã de activitate practicã; b) este guvernatã...

Micro și Macroeconomie

30. Ştiinţă despre comportamentul uman din punct de vedere a corelaţiei dintre necesităţi şi mijloacele limitate care pot avea utilizare diferită -...

Grile economie regională

Programele de cooperare transfrontaliera sunt finante, prin fondurile europene: a) Fondul European pentru Dezvoltare Regionala b) Fondul Social...

Macroeconomie

1. Sistemele SCN si SPM îndeplinesc func ţia de: a) instrument de evidenţă statistică; b) instrument de control economic; c) instrument de...

Microeconomie Grile

ADEVARAT SAU FALS 1. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor. 2. Daca resursele ar fi nelimitate, costul de...

Economie

1Despre activitatea economica si stiinta economica Activitatea economica este activitatea umana prin care , la nivelul societatii, se produc...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Ai nevoie de altceva?