Teste Grila Economia Serviciilor

Notiță
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3369
Mărime: 37.88KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hapencic V
Teste grila licenta 2008 FSEAP, contine raspunsuri

Extras din document

1. Între caracteristicile serviciilor se numără: nematerialitatea (1), netangibilitatea (2), neperisabilitatea (3), nestocabilitatea (4).

a. 1,2,3; b. 1,3,4; c. 2,3,4; d. 1,2,4;

2. Care din următoarele afirmaţii este adevărată?

a. serviciile sunt neproductive; c. există şi servicii materiale;

b. serviciile sunt omogene; d. serviciile sunt tangibile.

3. Evaluarea serviciilor este mai dificilă şi adesea subiectivă datorită caracteristicii lor de:

a. nestocabilitate; b. absenţă a proprietăţii; c. nematerialitate; d. nici una dintre acestea.

4. Care din cei trei economişti este considerat întemeietorul clasificării sectoriale a ramurilor economiei:

a. Colin Clark; b. Allen Fisher; c. Jean Fourastié.

5. Sectorul secundar al economiei cuprinde:

a. cercetarea ştiinţifică; b. industria extractivă; c. industria prelucrătoare şi construcţiile.

6. Dezvoltarea şi multiplicarea serviciilor a condus la:

a. dispariţia unor categorii de servicii; b. apariţia sectorului cuaternar;

c. dispariţia unui sector economic

7. Cercetarea ştiinţifică, învăţământul, sănătatea, cultura, activităţile legate de timpul liber sunt cuprinse în sectorul economic:

a. primar; b. secundar; c. terţiar; d. cuaternar;

8. Care din următoarele mutaţii în economia românească după 1990, reprezintă “semne” ale modernizării economiei: creşterea ponderii sectorului terţiar în populaţia ocupată (P.O.) (1); creşterea ponderii sectorului primar în P.O. (2); scăderea ponderii sectorului secundar în P.O. (3); PIB (4).

a. 1,2,3; b. 2,3,4 ; c. 1,2,4; d. 1,3,4.

9. În ţările cu un nivel mediu şi scăzut de dezvoltare, ponderea serviciilor este:

a. 35 – 40%; b. 25- 35%; c. 30 -35%; d. 40 – 45%.

10. Scindarea terţiarului apare din următoarele cauze:

a. dezvoltarea şi multiplicarea serviciilor; b. tangibilizarea serviciilor; c. separabilitatea serviciilor;

11. Împărţirea economiei în sectoare în funcţie de nivelul progresului tehnic şi receptivitatea faţă de acesta aparţine lui:

a. J. Naisbitt; b. J. Fourastié; c. D. Bell; d. J. Nusbaumer.

12. Ansamblul serviciilor şi sectorul terţiar se află în următoarea relaţie:

a. primul îl include pe al doilea; b. al doilea îl include pe primul; c. sunt egale; d. nu au legătură.

13. Care este criteriul de clasificare în cele trei sectoare (primar, secundar, terţiar):

a. receptivitatea faţă de progresul tehnic; c. intangibilitatea;

b. complexitatea proceselor de producţie; d. eterogenitatea.

14. În care din ţările dezvoltate ale lumii, ponderea populaţiei în servicii este de peste 73%:

a. SUA, Canada, Germania; b. Canada, Franţa, Olanda;

c. SUA, Italia, Olanda; d. SUA, Canada, Olanda.

15. Indicatorii prin intermediul cărora se poate asigura o evaluare obiectivă a calităţii vieţii sunt în număr de:

a. 3; b. 25; c. 45; d. 250.

16. În ţările cu un nivel de dezvoltare mai ridicat, sectorul serviciilor deţine o parte însemnată din totalul forţei de muncă:

a. 2/3; b. 1/10; c. 1/2; d. 1/4.

17. Ce se înţelege prin “terţiarizare”?

a. deplasarea continuă a forţei de muncă spre ramurile din sfera serviciilor;

b. deplasarea forţei de muncă spre sectorul agricol;

c. deplasarea forţei de muncă spre sectorul industriei.

18. În ţările cu un nivel mediu şi scăzut de dezvoltare (Portugalia, Grecia, Turcia), ponderea serviciilor este de:

a. 35-40%; b. 25 – 35%; c. 30 – 35%; d. 40 -45%.

19. În câte grupe importante au fost structuraţi indicatorii calităţii vieţii din ţara noastră:

a. 3 grupe; b. 5 grupe; c. 6 grupe; d. 8 grupe.

20. În funcţie de participarea la crearea producţiei materiale, serviciile sunt grupate în:

a. materiale şi nemateriale; b. productive şi neproductive;

c. pure şi asociate bunurilor tangibile; d. toate acestea.

Preview document

Teste Grila Economia Serviciilor - Pagina 1
Teste Grila Economia Serviciilor - Pagina 2
Teste Grila Economia Serviciilor - Pagina 3
Teste Grila Economia Serviciilor - Pagina 4
Teste Grila Economia Serviciilor - Pagina 5
Teste Grila Economia Serviciilor - Pagina 6
Teste Grila Economia Serviciilor - Pagina 7
Teste Grila Economia Serviciilor - Pagina 8
Teste Grila Economia Serviciilor - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Teste Grila Economia Serviciilor.doc

Alții au mai descărcat și

Bazele Economiei Intreprinderii - Teste Grila

Capitolul 1 ECONOMIA ÎNTREPRINDERII ÎN CADRUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE 1) Comportamentul de maximizare a profitului este: a) moral, b) imoral, c)...

Economia Comertului Turismului si Serviciilor

1. Cea mai importanta subdiviziune organizatorica din cadrul unei firme de comert, turism sau servicii este: - postul de munca 2. Instrumentul...

Economia Turismului

Cap.1. Turismul - Turismul international – Vizitatorul – orice Avem 2 categ de vizitatori: - Turisti – vizitatori temporari ce stau cel putin...

Antreprenoriat

1 I.M.M.-urile şi importanţa acestora în economiile moderne În economiile dezvoltate, coexistă întreprinderile mari cu cele mici şi mijlocii....

Economie Europeana

Subiectul 1 1) Care sunt aspectele defavorabile ale aparatului productiv european si la ce a condus situatia economica europeana defavorabila? -...

Subiecte Rezolvate Economie Europeana

1.Definitia integrarii economice interstatale In dictionarul de economie contemporana integrarea economica este definita ca reprezentand...

Teste Grila - Economie Internationala 1

1)Colectia: Economie internationala 1 portal.colPunctajul: 10Dupa anul 1985, pe parcursul unui deceniu si jumatate, comertul international: a) [x]...

Exemple Grile - Economia Turismului Rural

1) Turismul are puncte de tangenta cu domenii precum: a) [x] geografia b) [x] istoria c) [ ] biologia d) [x] economia 2) Functia economica a...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea Activitatii de Aprovizionare - Cale de Crestere a Competivitatii

Introducere Cea mai importantă verigă a economiei, Societatea comercială, este o structură cu organizare independentă şi patrimoniu propriu, este...

Microeconomie

Cap 1. Economie – microeconomie – legi si principii economice Obiective: - formarea şi dezvoltarea economiei - microeconomia – ca ramură a...

Marketingul Serviciilor

CAPITOLUL I Conceptul şi obiectul de activitate al marketingului serviciilor Introducere Istoria marketingului este caracterizată printr-o...

Tehnici și Operațiuni Bancare

Capitolul 1 SISTEMUL SI INSTRUMENTELE DE PLATI INTERBANCARE Obiective: - Sisteme de plati - Instrumente de plati - Operatiuni bancare de plati...

Economia Serviciilor

1.1. Generalităţi despre servicii Economia serviciilor este o disciplină economică ce are ca obiect de studiu procesele şi fenomenele specifice...

Economia Serviciilor - Teste

1. CONŢINUTUL SERVICIILOR; EVOLUŢIA GÂNDIRII ECONOMICE DESPRE SERVICII CUVINTE CHEIE - servicii - activităţi al căror rezultat este nematerial;...

Marketingul Serviciilor - Specializare a Marketingului

1.1. Abordări în definirea conţinutului serviciilor Termenul de servicii poate fi utilizat în cinci accepţiuni diferite: a) serviciile ca sector...

Elasticitatea Cererii pentru Servicii

Cererea populaţiei pentru servicii este influenţată de o serie de factori cu acţiune şi valoare diferită. Elasticitatea arată măsura în care...

Ai nevoie de altceva?