Teste Rezolvate - Audit

Notiță
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 11914
Mărime: 75.72KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

1. Precizaţi corect funcţiile auditului intern:

a) funcţia de consiliere;

b) funcţia de reglare;

c) funcţia de asigurare;

d) funcţia de organizare.

Variante de raspuns :

a) a şi d

b) a şi c

c) b

d) toate

2. Precizaţi afirmaţiile corecte:

Auditul intern este:

a) un element de siguranţă, de transparenţă a informaţiei;

b) ajută la eficientizarea strategiilor.

Variante de raspuns :

a) a

b) b

c) a si b

d) nici una

3. Auditul intern se clasifică în:

a) audit de regularitate sau conformitate;

b) audit de eficacitate sau audit al performanţei;

c) audit de organizaţie;

d) audit de sistem;

e) audit de subsistem.

Variante de raspuns :

a) a, b, c

b) a, b, d

c) e

d) toate

4. Precizaţi afirmaţia corectă:

a) CAPI (Comitetul pentru Audit Public Intern) este o structură în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor;

b) CAPI este condusă de un subsecretar de stat din cadrul Guvernului;

c) CAPI este organism independent, funcţionează pe lângă Parlament şi dă asigurări şi consiliere ministerelor din structura Guvernului.

Variante de raspuns :

a) a

b) b si c

c) b

d) nici una

5. Precizaţi care afirmaţie din următoarele este incorectă:

a) compartimentul de audit intern auditează cel puţin odată la 3 ani toate activităţile desfăşurate de entitatea publică, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice precum şi la administrarea patrimoniului public;

b) compartimentul de audit intern efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua sistemele de management financiar şi control intern ale entităţii publice.

Variante de raspuns :

a) a

b) b

c) toate

d) nici una

6. Precizaţi afirmaţia corectă:

a) integritatea constituie calitatea din care derivă încrederea publică;

b) integritatea este criteriul fundamental pe care un auditor în utilizează în judecarea deciziilor;

c) integritatea se referă la abilitatea unei persoane de a rezista presiunilor şi de a fi capabilă să-şi păstreze independenţa şi obiectivitatea.

Variante de raspuns :

a) a

b) a si b

c) a si c

d) toate

7. Precizaţi afirmaţiile corecte:

Iniţierea auditului presupune următoarele:

a) Emiterea ordinului de serviciu;

b) declaraţia de incompatibilitate;

c) Notificarea privind declanşarea misiunii de audit intern.

Variante de raspuns :

a) a

b) b

c) a si c

d) toate

8. Precizaţi afirmaţiile corecte:

Urmărirea recomandărilor presupune următoarele:

a) întocmirea graficului de implementare a recomandărilor;

b) repartizarea problemelor de rezolvat din cadrul recomandărilor pe factori responsabili;

c) aplicarea sancţiunilor contravenţionale în cazul neaplicării recomandărilor;

d) fişa de urmărire a recomandărilor.

Variante de raspuns :

a) a

b) d

c) b si c

d) nici una

9. Precizaţi afirmaţia corectă:

Vulnerabilitatea poate fi apreciată ca:

a) vulnerabilitate redusă;

b) vulnerabilitate extrem de mare care nu poate fi exprimată;

c) vulnerabilitate medie;

d) vulnerabilitate inexistentă.

Variante de raspuns :

a) a

b) d

c) a si c

d) b si d

Preview document

Teste Rezolvate - Audit - Pagina 1
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 2
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 3
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 4
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 5
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 6
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 7
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 8
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 9
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 10
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 11
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 12
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 13
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 14
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 15
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 16
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 17
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 18
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 19
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 20
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 21
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 22
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 23
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 24
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 25
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 26
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 27
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 28
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 29
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 30
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 31
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 32
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 33
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 34
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 35
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 36
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 37
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 38
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 39
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 40
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 41
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 42
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 43
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 44
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 45
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 46
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 47
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 48
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 49
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 50
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 51
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 52
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 53
Teste Rezolvate - Audit - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Teste Rezolvate - Audit.doc

Alții au mai descărcat și

Bazele Economiei Intreprinderii - Teste Grila

Capitolul 1 ECONOMIA ÎNTREPRINDERII ÎN CADRUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE 1) Comportamentul de maximizare a profitului este: a) moral, b) imoral, c)...

Grile Modelare și Simularea Proceselor Economice

1) In legatura cu tehnica simularii manag. se poate afirma ca: 1)permite obtinerea unor informatii despre sistem inainte ca aceste sa fie realizat...

Previziune Economica

STRATEGII SI POLITICI ECONOMICE. Acestea se elaboreaza pe baza studiilor prospective si a prognozelor. Strategia economica e un ansamblu de...

Analiza Economico - Financiară a Întreprinderii

Întrebări: 1. Analiza financiară constă: a) într-un ansamblu de instrumente şi metode care permit aprecierea situaţiei financiare şi a...

Subiecte Audit

SUBIECTE AUDIT FINANCIAR 1. Obiectul prinicipal al auditului in prima etapa a evolutiei a cestuia a fost : d) protejarea patrimoniului...

Teste cu Raspuns Audit Financiar

TRUE/FALSE 1.Auditul financiar se clasifica in functie de obiectul si aria de aplicabilitate . A 2.Auditul performantei combina vigoarea...

Audit Financiar

Rolul auditului este de a oferi utilizatorilor garanţia : -respectarii principiilor contabile general admise şi a procedurilor interne stabilite...

Teste Grilă Audit Financiar 181 - 305

NOTA: începând cu nr. 181, întrebarile necesita analiza si judecati profesionale. 181. Prezentati cel putin 7 caracteristici ale auditului...

Te-ar putea interesa și

Misiunea de Audit Intern privind Gestiunea Resurselor Umane

PREZENTARE GENERALĂ Gestionarea resurselor umane într-o instituţie publică reprezintă o funcţie suport importantă, fiind un domeniu de preferinţă...

Agresivitatea - Una din Principalele Consecințe ale Consumului Abuziv de Alcool

REZUMAT În această lucrare ne-am propus să studiem influenţa consumului abuziv de alcool asupra gradului de agresivitate manifestat de către...

Dosar de Audit Curent

CAPITOLUL I ROLUL DOCUMENTELOR IN ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Documentatia in activitatea de audit Pentru a realiza planificarea activitatii de...

Standardul Internațional de Audit 330

Scopul acestui Standard Internaţional de Audit (ISA) este de a stabili reguli şi de a furniza recomandări privind determinarea răspunsurilor...

Obiective si Principii care Guverneza un Angajament de Audit al Situatiilor Financiare

1 Introducere Auditul a fost cunoscut la începuturile secolului al XVIII-lea, fără a fi precizată data exactă sau localizarea geografică într-un...

Audit Financiar

Cap.I. CONCEPTUL DE AUDIT FINANCIAR 1. Conceptul de audit financiar Auditul financiar este: - o examinare independentă (o expresie de opinie) a...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Ai nevoie de altceva?