Notițele din domeniul Electrotehnică

Transport uzinal

1. Sistemul general de transport electric. Vehiculele electrice cu alimentare de la linia de contact (vehicule neautonome, la care sursa de energie nu este pe vehicul) necesită o serie de instalații care, împreună cu ele, formează un sistem de tracțiune electrică. În fig. 1. se prezintă principalele echipamente ale... citește mai departe

17 pagini 5 puncte Extras Preview

Electrotehnică bioinginerie

(C1) Sisteme biologice - Biosisteme. Sistemul poate fi definit ca un ansamblu de elemente diferite sau nu, unite prin conexiuni într-un întreg. Tipuri de sisteme: 1. sisteme izolate - nu au schimburi de energie cu mediul; nu se găsesc în natură; 2. sisteme închise - au schimb de energie cu mediul; 3. sisteme... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Preview

Proiectarea semnalelor

Sa se genereze un semnal dreptunghilar avand urmatoarea reprezentare grafica. Se cere sa se realizeze si o formatare a respectivei reprezentari. t=0:0.01:3; a1=find(~(t)); a2=find(~(t-1)) a3=find(~(t-2)); a4=find(~(t-3)); x(a1:a2)=2; x(a2+1:a3)=0; x(a3+1:a4)=1; plot(t,x); ylabel('Amplitudinea');... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Microeconomie

1 De cine sunt determinate nivelul si evolutia preturilor si tarifelor? - Jocul liber al cererii şi ofertei - Intervenţia guvernamentală (nivelul impozitelor,taxelor,preţurilor administrate fixate autoritar sau prin convenţii cu organizaţii profesionale) - Politica marilor firme în situaţiile de concurenţă... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Întrebări bazele electrotehnicii

1. Unitatea de masura pentru intensitatea campului electric (E) [..]....=..... (........ .... ..........) 2. Unitatea de masura pentru inductia magnetica (B)? [..].... = .. (..........) 3. Unitatea de masura pentru inductivitatea bobinei (L)? [..].... = .. (..........) 4. Unitatea de masura pentru capacitatea... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Subiecte management

C1 1.management stiintific, administrativ(a1 si a2) - STIINTIFIC - -Winslow Taylor (1856-1915), inginer mecanic american, părintele managementului științific - Principiile managementului științific, formulate de Taylor sunt: - 1.Pt. fiecare sarcină de muncă să se dezvolte o alternativă științifică de realizare;... citește mai departe

13 pagini 3 puncte Extras Preview

Luminotehnica

1) Definiți radiația electromagnetică. Radiaţia electromagnetică reprezintă emisia și propagarea în spațiu a unor particule însoțite de un transport de energie. Radiaţia electromagnetică este caracterizată de o lungime de undă sau de o frecvenţă. unde: - lungimea de undă [nm]; v - viteza de propagare a undei... citește mai departe

21 pagini 4 puncte Extras Preview

Întrebări electrotehnică examen-parțial

Chestionar final ELTH 1)Rezistorul electric in regim variabil de timp! -are o rezistenta initiala r0, definite ca rezistenta in pozitia initiala a contactului mobil -reziztenta de contact Rk, rezistenta dintre contactul mobil si partea fixa -rezolutia sau precizia reglarii, exprimata prin variabila minima a... citește mai departe

17 pagini 3 puncte Extras Preview

Programarea Sistemelor Electrice

“Proiectarea este un proces de gândire ce cuprinde crearea unei entităţi.” „proiectarea este gândire” presupune o “primă gândire”, sau ceea ce vom numi perspicacitate sau pătrundere, intuiţie, raţiune. proiectarea este sinteza tuturor celor trei aspecte ale gândirii (perspicacitate, intuiţie şi raţiune)... citește mai departe

18 pagini 3 puncte Extras Preview

Tehnica microundelor

Clasificarea undelor de propagare In urma analizei ce s-a efectuat aspupra unui creiteriu de clasificare a undelor in care se pate manifesta campul electromagnetic in regim nestationar A1 modul transversal electromagnetic (TEM) Modul transversal electromagnetic este notat TEM fiind caracterizat de urmatoarele... citește mai departe

15 pagini 3 puncte Extras Preview

Acționări electrice

SA1 1) Prin marirea numarului de trepte ale reostatului de pornire se obtine o crestere exponentiala a timpului total de pornire. Un numar mai mare de trepte ale reostatului de pornire reprezinta un avantaj deoarece un timp mai mare de pornire inseamna un soc de curent mai mic. 3) Nu se vor mai putea obtine exact... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Preview

Electrotehnică

Legea fluxului electric Experienţa arată că fluxul electric printr-o suprafaţă închisă este în general nenul dacă în domeniul delimitat de suprafaţa respectivă este localizată sarcină electrică. a. Forma globală (integrală) a legii fluxului electric. În forma integrală, legea afirmă: fluxul electric printr-o... citește mai departe

2 pagini 4 puncte Extras Preview

Subiecte rezolvate senzori inteligenți

Senzori Quasi-Digitali. Senzori Digitali Senzorii quasi digitali sunt la fel de simpli ca cei analogici avand o mare acuratete, imunitate la zgomot specifice celor cu iesire digitala. Acesti senzori, prin conversia unui semnal analogic, pot avea de umplere 9%, numar de impulsuri 3%, PWM 16%, modificare in faza... citește mai departe

62 pagini 4 puncte Extras Preview

Tracțiune electrică

. Simboluri de vehicule - osii motoare: sunt simbolizate cu litere majuscule simple cele care au actionare de grup(A-o osie motoare).Dca aosiile sunt cu actionare individuala sunt indicele 0 (A0).La vehiculele cu boghiuri literele sunt marcate de accent (B0’-B0’ – 2 boghiuri x 2 osii motoare, cu actionare... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Preview

Rezolvări subiecte posibil parțial MPT

1.Fazele puneri in fabricatie a unui produs -proiectarea produsului in urma caruia rezulta proiectul tehnic d exec -proiectarea tehnologica de exec -proiectarea SDV -realizarea experimente si omologarea seriei -realizarea ex prototipului 2.Calitatea unui produse se proiecteaza -numai ddupa ce proiectul si... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Extras Preview

TSRA

1)Sist abstract,sist orientat.Exemple. Pt precizarea unui sist fizic este necesar delimitarea unui interior si a unui exterior,legatura dintre acestea facandu-se prin schimb de subst.Variabilele de interactiune poarta numele de variabile terminale. Sist abstract este rep de rel mat intre variabilele terminale.Daca... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Consumatori de energie electrică

Sarcinile electrice de calcul In proiectarea instalatiilor electroenergetice,la consumator trebuie cunoscuta ca marime intiala in primul rand puterile active absorbite de: -receptoare,pt ca sa se dimensioneze circ de receptor. -utilaje ca sa se dimensioneze circuitele de utilaj. -grupuri de receptoare pt... citește mai departe

11 pagini 3 puncte Extras Preview

Tehnologia Utilajului Electromecanic

(1) MATERIALE PTR MIEZURI MAGNETICE. Exista 3 categorii de materiale: diamagnetice, paramagnetice, feromagnetice. Mat. diamagnetice - caracterizate prin permeabilitate <<1 in domeniu larg de temperatura. Ex: pt ecrane magnetice Mat. paramagnetice: - au µ<1 cu putin - calit. mag. depinde de temperatura - Ex:... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Acționăari hidraulice și pneumatice

(1)POMPE CU PISTON (CONSTR SI FUNCTIONARE). (2)CINEMATICA POMPEI CU PISTON. (3)DEBITUL POMPELOR (GENERAL, DEBIT MEDIU,MAXIM). (4)PRESIUNEA PE PISTON IN CURSA DE ASPIRATIE. (5)PRESIUNEA PE PISTON IN CURSA REFULARE. (6)CAVITATIA POMPELOR CU PISTON SI MASURI DE PREVENIRE. (7)CARACTERSTICA RETELEI. (8)CALCULUL... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Subiecte senzori inteligenți

1. Senzori Quasi-Digitali. Senzori Digitali • Sensorii quasi-digitali combina simplitatea si universalitatea caracteristica unui senzor analog si acuratetea si imunitatea la zgomote, proprii sensorilor cu iesire digitala • Sensorii quasi-digitali sunt senzori de tip frecventa-timp cu iesire in: – frecventa (70%);... citește mai departe

74 pagini 3 puncte Extras Preview

Răspunsuri pentru examen la electrotehnică

Circuite electrice de curent continuu Întrebarea 1. Circuit electric şi elementele lui Prin circuite electrice de curent continuu înţelegem circuitele în care curenţii şi tensiunile au valori invariabile în timp. Este acceptată notarea acestor mărimi cu litere mari : I, E, U etc. Componentele unui circuit... citește mai departe

202 pagini 7 puncte Extras Preview

Fițuici convertoare

Comandate în fază Se consideră un montaj constituit din p tiristoare avand catozii comuni, iar anozii alimentati de la un sistem "p" fazat de tensiuni sinusoidale, măsurate fată de un punct comun "0", sarcina fiind conectată intre acesta si punctul comun al catozilor. Tensiunile u1,u2, ,up sunt defazate cu 2π/ p... citește mai departe

2 pagini 4 puncte Extras Preview

Fițuici acționări

Determinarea parametrilor corespunzători caracteristicii mecanice naturale la m.c.c caracteristică mecanică caracteristică electromecanică Caracteristica mecanică naturală Obtinuta pentru Caracteristica electromecanică şi mecanică artificială de tensiune se defineşte ca dependenţa  = f(I) sau  = f(M)... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Preview

Copiute parțial teoria câmpului electromagnetic

Comportarea inductiei magnetice B In vec supr,componenta normala a indcutiei magnetice se conserva: sau Notam Daca avem in vec supr componentele normale continue, atuci avem: ,unde A=aria supr bazelor. Cons: Componenta normala a inductiei mag este nula in vec supr ce marginesc corpurile perfect... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Copiute Simularea Circuitelor

1.1 Semnale electrice - sunt concepte de baza, purtatoare de energie si informatie. x(t) – valoarea instantanee a unui semnal Semnalele pot fi: -semnale continui (c.c) -semnale de tip treapta -semnale de tip impuls -semnale periodice: -sinusoidale (c.a) -rectangulare -triunghiulare -dinti de fierastrau... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview