Răspunsuri pentru examen la electrotehnică

Notiță
9/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 202 în total
Cuvinte : 63128
Mărime: 13.79MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Guzun Andrei

Extras din document

Circuite electrice de curent continuu

Întrebarea 1. Circuit electric şi elementele lui

Prin circuite electrice de curent continuu înţelegem circuitele în care curenţii şi tensiunile au valori invariabile în timp. Este acceptată notarea acestor mărimi cu litere mari : I, E, U etc.

Componentele unui circuit electric se numesc elemente de circuit. Un circuit simplu de curent continuu, cuprinzând o sursă cu t.e.m. E şi rezistenţa internă Ri , care alimentează un rezistor R (figura.1.1), are două elemente: sursa şi rezistorul.

Elementele de circuit cu două borne (terminale) de acces se numesc elemente dipolare. Dacă elementul dipolar poate fi caracterizat printr-o singură mărime, el se numeşte element ideal de circuit; de exemplu, rezistorul ideal este caracterizat numai de rezistenţa sa, R.

Fig.1.1 Fig. 1.2 Fig.1.3

Elemente pasive şi active. Un element de circuit de curent continuu se numeşte pasiv, dacă nu poate ceda energie electrică în circuit oricare ar fi sensul curentului prin element; de regulă, un astfel de element absoarbe energie electrică. Rezistorul R (figura 1.1) este un element pasiv de circuit.

Un element de circuit de curent continuu se numeşte activ, dacă poate genera energie de natură electrică în anumite regimuri de funcţionare (există şi regimuri, în care un astfel de element poate, eventual, primi energie electrică, fiind deci un receptor de energie). Sursele de curent sau tensiune electrică sunt elemente active (figura 1.4, figura1.5).

Fig.1.4. Reprezentarea Fig.1.5. Surse ideale de energie:

sursei reale de tensiune. a – sursă ideală de tensiune U = ─ E;

b – sursă ideală de curent I = J

Circuitul electric format numai din elemente pasive se numeşte circuit pasiv; un circuit electric care pe lângă elementele pasive are cel puţin un element activ se numeşte circuit activ.

Caracteristica elementului de circuit. Relaţia între tensiunea U la bornele unui element dipolar şi intensitatea I a curentului prin element caracterizează complet elementul de circuit. Această relaţie prezentată grafic în planul coordonatelor U – I poartă denumirea de caracteristică tensiune-curent a elementului de circuit.

Elementele de circuit se numesc liniare dacă caracteristica tensiune-curent este o linie dreaptă (figura 1.2); aceste elemente se numesc neliniare dacă caracteristica menţionată este o linie curbă (figura 1.3).

De regulă, elementele reale de circuit sunt neliniare, dar în multe cazuri practice pot fi considerate ca fiind liniare, în limite suficient de largi ale curentului şi tensiunii.

Întrebarea 2. Elemente de circuit, ideale şi reale

Pentru simplificarea calculelor practice şi a analizei circuitelor electrice de curent continuu (C.C.) se recurge la prezentarea grafică a circuitelor prin scheme echivalente, în care elementele de circuit – surse de energie şi rezistenţe (conductanţe) – sunt considerate ca fiind ideale.

Rezistorul ideal. Acesta este un element de circuit care are tensiunea la borne proporţională cu intensitatea curentului, oricare ar fi valoarea acestui curent; factorul de proporţionalitate este rezistenţa R a rezistorului. Ecuaţia de circuit a rezistorului poate fi scrisă:

U = R I (1.1)

Mărimea invers proporţională rezistenţei R se numeşte conductanţă, se notează G şi este egală:

1

G = (1.2)

R

Simbolul grafic al acestor elemente şi caracteristica tensiune-curent – o dreaptă care trece prin originea axelor – este prezentat în fig.1.6.

Fig. 1.6.

Fig 1.7. Sursă ideală de

tensiune

Rezistorul ideal este un element pasiv, puterea disipată pe acest element poate fi calculată ca:

Preview document

Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 1
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 2
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 3
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 4
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 5
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 6
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 7
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 8
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 9
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 10
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 11
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 12
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 13
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 14
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 15
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 16
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 17
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 18
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 19
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 20
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 21
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 22
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 23
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 24
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 25
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 26
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 27
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 28
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 29
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 30
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 31
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 32
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 33
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 34
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 35
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 36
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 37
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 38
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 39
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 40
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 41
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 42
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 43
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 44
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 45
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 46
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 47
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 48
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 49
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 50
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 51
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 52
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 53
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 54
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 55
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 56
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 57
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 58
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 59
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 60
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 61
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 62
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 63
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 64
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 65
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 66
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 67
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 68
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 69
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 70
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 71
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 72
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 73
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 74
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 75
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 76
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 77
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 78
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 79
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 80
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 81
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 82
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 83
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 84
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 85
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 86
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 87
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 88
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 89
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 90
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 91
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 92
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 93
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 94
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 95
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 96
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 97
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 98
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 99
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 100
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 101
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 102
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 103
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 104
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 105
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 106
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 107
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 108
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 109
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 110
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 111
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 112
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 113
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 114
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 115
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 116
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 117
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 118
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 119
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 120
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 121
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 122
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 123
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 124
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 125
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 126
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 127
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 128
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 129
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 130
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 131
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 132
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 133
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 134
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 135
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 136
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 137
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 138
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 139
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 140
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 141
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 142
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 143
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 144
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 145
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 146
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 147
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 148
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 149
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 150
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 151
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 152
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 153
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 154
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 155
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 156
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 157
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 158
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 159
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 160
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 161
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 162
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 163
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 164
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 165
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 166
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 167
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 168
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 169
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 170
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 171
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 172
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 173
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 174
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 175
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 176
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 177
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 178
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 179
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 180
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 181
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 182
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 183
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 184
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 185
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 186
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 187
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 188
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 189
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 190
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 191
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 192
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 193
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 194
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 195
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 196
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 197
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 198
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 199
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 200
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 201
Răspunsuri pentru examen la electrotehnică - Pagina 202

Conținut arhivă zip

  • Raspunsuri pentru Examen la Electrotehnica.doc

Alții au mai descărcat și

Aparate electrice de comutație și protecție

ARGUMENT Prin aparat de comutaţie se înţelege un sistem electric sau electromecanic cu ajutorul căruia se stabileşte sau se întrerupe un circuit...

Echipamente de comutație avansată

Prefata Performanţele instalaţiilor şi a echipamentelor care alcătuesc sistemul energetic naţional de transport a energei electrice trebuie să...

Electrotehnică

Legea fluxului electric Experienţa arată că fluxul electric printr-o suprafaţă închisă este în general nenul dacă în domeniul delimitat de...

Consumatori de energie electrică

Sarcinile electrice de calcul In proiectarea instalatiilor electroenergetice,la consumator trebuie cunoscuta ca marime intiala in primul rand...

Întrebări electrotehnică examen-parțial

Chestionar final ELTH 1)Rezistorul electric in regim variabil de timp! -are o rezistenta initiala r0, definite ca rezistenta in pozitia initiala...

Componente și Circuite Pasive

1.- Scopul lucrării : Cunoaşterea structurii constructive a diverselor tipuri de condensatoare, a parametrilor caracteristici şi realizarea unor...

Aparate electrice

Energia electrica este în prezent un indicator cu privire la calitatea vietii locuitorilor Planetei, care intervine cotidian în activitatile...

Tehnici Moderne in Comutatia de Putere la Joasa Tensiune

Cerintele camerelor de stingere Durata minima de ardere a arcului electric; Energie minima disipata; Consum minim de materiale active; Efecte...

Te-ar putea interesa și

Ai nevoie de altceva?