Dictionar Termeni Economici

Notiță
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Engleză
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 2670
Mărime: 19.04KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Argentina Velea

Extras din document

Acceptance – acceptare (trată)

Acceptor – tras, acceptor

Allow credit – a acorda un credit

All-time high – un record de creştere a cursului

All-time low – un record de scădere a cursului

Amount – o sumă, un total

Amount to – a se ridica la, a ajunge la

Arrears – datorii, restanţe, arierate

Articles of Association – statutul societăţii

Assess, to estimate – a evalua, a estima

Assessment, an estimate – o evaluare, o estimare

Assets – activul

Auction – o vânzare prin licitaţie

Austerity – austeritate

Back – a susţine financiar

Bad cheque, dud check – cec fără acoperire

Bad debt – o creanţă neplătită

Balance of account –un sold de cont

Balance of Payments – balanţa de plăţi

Balance of Trade – balanţa comercială

Bank clerks – funcţionari bancari

Bank (A.E. discount) rate – rata scontului Băncii centrale

Bank account – cont bancar

Bank tellers – casieri (la bancă)

Bank wickets – ghişee ale băncii

Banking regulation – reglementări bancare

Banknotes (A.E. bills) – bancnote

Bargain – a negocia

Barrier – o barieră

Barter / counter-trade – troc

Base rate / prime rate – taxă preferenţială / rata de bază

Be in the black – a fi creditor

Be in the red – a fi descoperit/ în deficit

Bear – un speculator de bursă (care mizează pe scăderea cursului)

Bear an interest – a produce o dobândă

Bearer – un purtător

Bearer cheque – cec la purtător

Benefit – un avantaj

Bill, a check (US) – o notă de plată

Bills – facturi, note de plată, efecte bancare

Bills of Exchange (B.E.), drafts – cambii, poliţe, trate

Bite – a avea efect

Blank cheque – cec în alb

Blue chips – acţiuni ale marilor companii

Board of directors – consiliul de administraţie

Bond – o obligaţiune

Bonus issue, shares / stock dividends – acţiuni gratuite, dividente nominale

Boom – un avânt (perioadă de succes)

Boost – a relansa

Borrow – a lua cu împrumut

Borrower – cel care ia cu împrumut

Branch – sucursală

Brand – o marcă comercială

Break even – a echilibra conturile

Bring down – a micşora, a diminua

Brisk – activ, animat

Buck – bancnotă sau bancnote de un dolar (A.E. familiară)

Building society – o bancă populară de economii pentru cumpărare de locuinţe

Bull – un speculator de bursă (care mizează pe creşterea cursului)

Bullion – lingou din metal preţios

Buoyant – susţinut, bine orientat

Buy forward – a cumpăra la termen

Bylaw – prevedere regulamentară

Cap taxes – a fixa un plafon pentru impozite

Cash a cheque – a încasa un cec

Cash flow – flux de numerar

Cash point – un aparat distribuitor de bancnote

Cashier – casier în unităţi economice

Ceiling – plafon, nivel maxim

Central Bank – banca centrală

Change francs into pounds – a schimba francii în lire

Charge – taxă, preţ, cheltuieli

Cheque-book – carnet de cecuri

Cheque-book (A.E. checkbook) – carnet de cecuri

Chief executive officer / managing director – director general

Clearance sale – o vânzare la solduri

Clearing-house – cameră de compensare/decontare/oficiu cliring

Close – închidere

Close down – a avea un curs scăzut la închidere

Coin money – a bate monedă

Coins – monede, bani metalici

Collapse – a se prăbuşi

Collateral – garanţie, gaj / garant, girant, gir

Collect – a încasa, a percepe (impozite)

Commercial / retail bank – bancă comerciale / bancă de depozit

Commercially viable – apt de a scoate profit

Commodity – o marfă (de larg consum)

Compete with sb. – a concura cu cineva, a face concurenţă cuiva

Competitive – competitiv

Composite rate – rată compusă

Contribution – cotizaţie, contribuţie

Convergence criteria – criterii de convergenţă

Cost accounting – contabilitate analitică / analiza costurilor

Cost effective- rentabil, care îşi merită preţul

Cost of living – costul vieţii

Council tax – impozite locale

Counter – ghişeu

Counterfeit – a contraface, a falsifica, a face bancnote false

Credit a sum to an account – a vira o sumă într-un cont

Credit an account – a credita un cont

Credit rating – evaluare a solvabilităţii clientelei

Credit squeeze – restrângere a creditului

Credit standing – situaţie financiară, gradul de solvabilitate

Creditor – creditor

Crisis – o criză

Cross out – a bara

Crumble – a se prăbuşi

Curb – a frâna, a stăpâni

Currencies – devize

Current / checking account – cont curent

Current account deficit – un deficit al balanţei de plăţi curente

Current account; account current – cont curent

Custom-made – făcut pe/la comandă

Customs – vamă

Dabble on the Stock Exchange – a juca la Bursă

Deal – o tranzacţie

Dealer – un dealer

Dealing – platire la procent

Debit a sum from an account – a debita o sumă dintr-un cont

Debit an account by a sum – a debita un cont dintr-o sumă

Debt – o datorie

Debtor – un debitor

Decline – a decădea, o scădere

Deeds – acte, contracte

Default – a nu onora

Default on a payment – a nu onora o plată

Defaulter – rău platnic

Defer – a amâna, a întârzia

Deficit – un deficit

Deflation – deflaţie

Delay – a amâna, a întârzia

Demand – cerere

Deposit – a depune

Deposit / time / notice account – cont de depunere

Deposit account – cont de depunere la scadenţă, de depozit

Deposit bank – bancă de depuneri

Depositor – depunător

Depreciation – amortizare, depreciere

Deregulation – dereglementare

Devaluate – a devaloriza

Devalue – a devaloriza

Dip – a scădea, a descreşte

Direct debit – debitare directă

Directive – o directivă

Discontinue – a înceta (de a mai face ceva), a întrerupe

Discount – a sconta (o poliţă)

Discount a draft – a sconta o trată

Discount bank – bancă de scont

Dividends – dividente

Downturn, a downswing – un regres

Draw on an account – a scoate dintr-un cont, a retrage dintr-un cont

Draw on sight – a trage la vedere

Draw on someone – a trage (o trată) asupra cuiva

Drawee – tras

Drawer – trăgător

Drop, to fall, to come down – a scădea, a se micşora

Dull – inactiv

Duty –o taxă

Earn an interest – a produce o dobândă

Earnings – câştiguri, venituri (salariale)

Ease – a se relaxa

Encash – a încasa un cec (la bancă)

Endorse – a gira

Endorse a cheque – a andosa un cec

Endorsement – girament

Enquiry, inquiry – cerere de informaţii

Equities – acţiuni ordinare

Erasure – ştergere, ştersătură

Exceed – a depăşi

Exchange – schimb

Exchange broker – agent de schimb

Exchange bureau – birou de schimb

Exchange rate – rată de schimb

Executive – administrator

Expedite, to – a urgent lucrarea

Expenses – cheltuieli, plăţi

Face value – valoarea nominală

Fall back – a se replia

Fall due – a sosi la scadenţă

Fall, drop in prices – o scădere a preţurilor

Federal Reserve Bank (the Fed) (A.E.) – banca federală de rezerve, banca centrală a S.U.A.

Fee – un onorariu

Figure – o cifră

File for bankruptcy, to file under chapter 11 (US) – a-şi depune bilanţul, a cere falimentul

Fill in a form – a completa un formular

Finance, to fund – a finanţa, a acorda fonduri

Financial backing (support) – susţinere financiară, sprijin financiar

Firm – ferm

Flat rate – rată uniformă

Float (a currency) – a face/ a lăsa să oscileze o monedă străină

Float a company – a lansa o societate

Flourish – a prospera

Foot the bill – a achita nota de plată

Forecast, an outlook – o previziune

Foreign / overseas trade – comerţ exterior

Foreign resident – rezident străin

Forge – a falsifica, a contraface (bancnote, documente)

Forgery – contrafacere, falsificare, falsuri (bancnote, documente)

Freelance – liber profesionist

Free trade – liber schimb

Fringe benefit – beneficiu suplimentar (în afara salariului)

Futures market – piaţa tranzacţiilor la termen

Gain – a câştiga / un câştig, o plus-valoare

Gilt-edged securities – valori/titluri fără risc (obligaţiuni de stat)

Giro – cecuri poştale

Giro account – cont-cecuri poştal

Give notice – a da un preaviz

Globalise – a se extinde la scară mondială

Go belly up (US) – a da faliment

Go into administration – a fi supus unei proceduri de lichidare juridicară

Go into liquidation – a intra în lichidare

Go on a welfare – a se înscrie la asistenţă socială

Go public – a intra la Bursă, a fi acceptat la Bursă

Go up, to rise – a creşte, a urca, a se mări

Goods, wares – produse, mărfuri

Grant – a acorda, a aloca / o alocaţie, un ajutor financiar

Grant a loan – a acorda un împrumut

Grant credit – a acorda un credit

Greenbacks – dolari (americanism familiar)

Gross Domestic Product – Produsul Intern Brut

Gross National Product – Produsul Naţional Brut

Hard cash – bani gheaţă

Hedge – a se acoperi (risc)

Hike prices (US) – a mări, a creşte preţuri

Historical cost accounting – contabilitatea costurilor de achiziţie / istorice

Holder – titular (carte de credit)

Holder of an account, account holder – deţinător al unui cont

Home savings plan – plan de economii pt. (construcţia de) locuinţe

Home trade – comerţ intern

Hot money – bani fierbinţi (capital atras din străinătate de dobânzi ridicate sau de un climat politic sigur)

In cash – în numerar

In custody – în custodie

In real terms – în bani constanţi

In the red, overdrawn – epuizat, descoperit (un cont)

Incentive – un stimulent

Income statement (A.E.)/operating statement (B.E.) – cont de exploatare, cont de profituri şi pierderi

Income tax – impozit pe venit

Preview document

Dictionar Termeni Economici - Pagina 1
Dictionar Termeni Economici - Pagina 2
Dictionar Termeni Economici - Pagina 3
Dictionar Termeni Economici - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Dictionar Termeni Economici.doc

Alții au mai descărcat și

Romania's Economic Relationships

INTRODUCTION In this project I have tried to illustrate how important is the existence of the international economic relationships, and to do...

Verbe Neregulate

Infinitive Past Tense Past Participle Traducere to arise arose arisen a se ridica/urca/sui/ivi/rasari/isca to awake awoke awoken a se...

The Pearl of Love

The pearl is lovelier than the most brilliant of crystalline stones, the moralist declares, because it is made through the suffering of a living...

Cele mai Uzuale 20 de Cuvinte

1 actuary n. a person who calculates risks for insurance companies 2 assessor n. a person who calculates the value of something [eg: a building,...

Prezentare a Mediului de Afaceri Argentinian

INTRODUCTION Essential facts about Argentina Geert Hofstede analysis over Argentina and the Latin American countries BUSINESS ETIQUETTE...

The Evolution of Computer Science

The Evolution Of Computer Science The birth of computers and information technology goes back many centuries. The development of mathematics led...

Gramatica Engleza

FUTURE CONTINUOUS Future continuous, form The future continuous is made up of two elements: the simple future of the verb 'to be' + the present...

Business

To apply for = a aplica pentru Applicant = candidat (fara servici) Candidate = candidat (cu servici) To staff = a dota To be made redundant =...

Te-ar putea interesa și

Managementul Riscului în Afaceri

I. INTRODUCERE Tema lucrarii de fata este “Managementul Riscului în Afaceri” cu aplicatie pe IMM , domeniul servicii de divertisment. Alegerea...

Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale

În sistemul bancar, activitatea bancară se bazează pe relaţiile de piaţă şi reprezintă unul din cele mai importante sectoare economice a unui stat....

Modele Matematice pe Piata de Capital - Modelul Black-Scholes

INTRODUCERE Fenomenele economico-sociale au un caracter complex, ceea ce determină ca în studiul lor să se folosească modalităţi de investigare şi...

Reprezentarea Socială a Investițiilor Străine la Tinerii din Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Pornind de la situaţia economică a Republicii Moldova care este un imperativ al timpului şi care necesită o...

Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite

INTRODUCERE Sectorul bancar reprezintă componenta cea mai importantă a pieţei financiare din Republica Moldova Deficitul de resurse accesibile...

Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL

INTRODUCERE Cunoaşterea foarte bine a situaţiei economico-financiare a întreprinderii, aflată sub impactul direct al unui mediu înconjurător...

Analiza Teoretico – Metodologica a Globalizarii - Tendinte si Riscuri

Introducere Actualitatea cecetării. La hotarele mileniilor lumea a căpătat o nouă imagine, imagine ce se remarcă prin schimbarea substanţială a...

Bazele Activității Economice ale Întreprinderii pe Piața Imobiliară

Trecerea Republicii Moldova la relaţii de piaţă a servit drept un impuls puternic la dezvoltarea activităţii întreprinzătoare pe teritoriul ţării,...

Ai nevoie de altceva?