Notițele din domeniul Finanțe

Finanțe publice Belgia

Economia Belgiei și infrastructura sunt puternic integrate cu cele ale Europei de Vest. Belgia este situată în centrul unei regiuni puternic industrializate, ceea ce îi rezervă un loc printre primele zece țări în clasamentul comerțului internațional. Economia este caracterizată de o forță de muncă foarte productivă,... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Test examen pentru studenții care au punctaj sub 7

1. Tehnicile contabilității de gestiune: 0,50 PUNCTE a. garantează profitabilitatea întreprinderii; b. răspund tuturor cerințelor de ordin fiscal; c. răspund nevoilor informaționale ale managementului; d. reprezintă principalul element al contractului de muncă negociat cu sindicatele; e. răspund nevoilor de... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Finanțe

1. Procedeele analizei calitative au următorul rol : a) de a modela fenomenele economico-financiare. b) de a identifica cauzele producerii fenomenelor economico-financiare; c) de a măsură influența factorilor asupra fenomenelor economico-financiare; 2. Ordinea de analiză a factorilor de intercondiționare este:... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Întrebări examen management

1.FIRMA SI MEDIUL 1. De ce este managementul necesar în organizaţiile de orice tip, mărime – firmă, bancă, spital sau şcoală? 2. Definiţi procesul de management. 3. Care sunt argumentele că managementul este atât artă, cât şi ştiinţă? 4. În ce constă abordarea sistemică a managementului? Exemplificaţi şi... citește mai departe

28 pagini 3 puncte Extras Preview

Negocieri și uzuante de protocol

TRUE/FALSE 1. Negocierea trebuie privită drept cel mai eficient mijloc de comunicare, având avantajul că realizează, în cel mai scurt timp, efectul scontat. ANS: T 2. În sens larg, prin negociere se Înţelege orice formă de comunicare al cărei scop constă în rezolvarea unor probleme cu caracter civil. ANS: F 3.... citește mai departe

44 pagini 3 puncte Extras Preview

Întrebări din finanțe

Cheltuielile publice sunt relații: a) Social-politice b) Politico-economice c) Economico-sociale d) Politico-sociale 2.Cheltuielile publice se manifestă doar între a) Persoane fizice și juridice b) Stat și persoane fizice c) Stat și persoane juridice d) Stat și persoane fizice si juridice 3.Clasificarea... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Moneda și Credit

1.Evoluţia monedei şi clasificarea semnelor monetare. Moneda apare în rezultatul dezvoltării procesului de schimb şi de producţie ca un echivalent general al tuturor bunurilor şi serviciilor. Există două abordări conceptuale cu privire la apariţia monedei: 1. Abordarea raţionalistă(pentru prima dată a fost... citește mai departe

26 pagini 3 puncte Extras Preview

Finanțe publice

1. Ce sunt institutiile publice si cum se clasifica acestea. Detaliati. Sunt entitati apartinand administratiei duvernamentale centrale sau locale ce furnizeaza bunuri publice in vederea satisfacerii nevoilor colective. Institutii la nivel central: Guvernul; Presedentia; Parlamentul; Ministerele; alte organe de... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Preview

Grile gestiune financiară

1. Deciziile financiare adoptate de întreprindere pot fi: a) decizia de investire sau dezinvestire; b) decizia de finanţare; c) decizia de repartizare a profitului; d) a+b; e) c+d. 2. La ce se referă decizia de investire? a) la structura financiară a întreprinderii; b) la modul de constituire a resurselor;... citește mai departe

15 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Întrebări - Test la Disciplina de Finanțe Generale

1. Care este resursa ce alimentează fondul public în măsură covârşitoare? a) creditul public intern; b) produsul intern brut; c) transferurile primite din străinătate; d) avuţia naţională. 2. Care sunt organele puterii centrale şi locale de stat? a) Parlamentul şi consiliile judeţene, municipale, orăşeneşti şi... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Preview

Buget și Trezorerie Publică

CAPITOLUL I 1. Definiți bugetul și bugetul general consolidat. (1 p) 2. Enumerați și prezentați succint structura sistemului bugetar în România. (3 p) 3. Prezentați principiile bugetare. (4 p) 4. Care sunt regulile bugetare aplicabile în cadrul procesului bugetar- (3 p) 5. Care sunt atribuțiile Guvernului(MFP)... citește mai departe

2 pagini 4 puncte Extras Preview

Integrare financiară monetară europeană

Capitolul I Cooperarea economică: a. [ ] Poate fi regională sau globală, cuprinde ansamblul relaţiilor economice dintre state, incluzându-le atât pe cele bilaterale cât şi pe cele multilaterale. b. [x] Este o formă bazică de apropiere între două sau mai multe state, ce participă în comun la realizarea unui... citește mai departe

2 pagini 3 puncte Extras Preview

Finanțe publice

1. Definirea şi evoluţia finanţelor publice. In procesul procurari si repartizarii resurselor de care are nevoie statul pt realizarea functiilor si scopurilor se nasc anumite relatii sociale care sunt de natura economica si prezinta repartitia unei cote din PIB cu ajutorul statului intre diferite parti sociale.... citește mai departe

53 pagini 3 puncte Extras Preview

Operațiuni de plăți și compensări

TRUE/FALSE 1) Aparatul bancar reprezintă un ansamblu corelat al entităţilor organizatorice, instituţionalizate şi autonome, autorizate să efectueze operaţiuni bancare pe teritoriul ţării. ANS: T 2) Băncile comerciale sunt desemnate să presteze în economie un anumit gen de servicii, pe care şi alţi agenţi... citește mai departe

39 pagini 3 puncte Extras Preview

Răspunsuri întrebări - managementul investițiilor

1. Ce intelegeti prin investitii? La prima vedere, investitia ne apare in mod concret ca o operatiune de plasare a unor sume de bani disponibile in vederea cresterii patrimoniului initial. La o analiza mai profunda, investitia este alocarea capitalurilor economisite rezultata in activitatile lucrative cu... citește mai departe

13 pagini 5 puncte Extras Preview