Notițele din domeniul Finanțe

Finanțe publice Belgia

Economia Belgiei și infrastructura sunt puternic integrate cu cele ale Europei de Vest. Belgia este situată în centrul unei regiuni puternic industrializate, ceea ce îi rezervă un loc printre primele zece țări în clasamentul comerțului internațional. Economia este caracterizată de o forță de muncă foarte productivă,... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Test examen pentru studenții care au punctaj sub 7

1. Tehnicile contabilității de gestiune: 0,50 PUNCTE a. garantează profitabilitatea întreprinderii; b. răspund tuturor cerințelor de ordin fiscal; c. răspund nevoilor informaționale ale managementului; d. reprezintă principalul element al contractului de muncă negociat cu sindicatele; e. răspund nevoilor de... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Finanțe

1. Procedeele analizei calitative au următorul rol : a) de a modela fenomenele economico-financiare. b) de a identifica cauzele producerii fenomenelor economico-financiare; c) de a măsură influența factorilor asupra fenomenelor economico-financiare; 2. Ordinea de analiză a factorilor de intercondiționare este:... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Întrebări examen management

1.FIRMA SI MEDIUL 1. De ce este managementul necesar în organizaţiile de orice tip, mărime – firmă, bancă, spital sau şcoală? 2. Definiţi procesul de management. 3. Care sunt argumentele că managementul este atât artă, cât şi ştiinţă? 4. În ce constă abordarea sistemică a managementului? Exemplificaţi şi... citește mai departe

28 pagini 3 puncte Extras Preview

Negocieri și uzuante de protocol

TRUE/FALSE 1. Negocierea trebuie privită drept cel mai eficient mijloc de comunicare, având avantajul că realizează, în cel mai scurt timp, efectul scontat. ANS: T 2. În sens larg, prin negociere se Înţelege orice formă de comunicare al cărei scop constă în rezolvarea unor probleme cu caracter civil. ANS: F 3.... citește mai departe

44 pagini 3 puncte Extras Preview

Întrebări din finanțe

Cheltuielile publice sunt relații: a) Social-politice b) Politico-economice c) Economico-sociale d) Politico-sociale 2.Cheltuielile publice se manifestă doar între a) Persoane fizice și juridice b) Stat și persoane fizice c) Stat și persoane juridice d) Stat și persoane fizice si juridice 3.Clasificarea... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Moneda și Credit

1.Evoluţia monedei şi clasificarea semnelor monetare. Moneda apare în rezultatul dezvoltării procesului de schimb şi de producţie ca un echivalent general al tuturor bunurilor şi serviciilor. Există două abordări conceptuale cu privire la apariţia monedei: 1. Abordarea raţionalistă(pentru prima dată a fost... citește mai departe

26 pagini 3 puncte Extras Preview

Finanțe publice

1. Ce sunt institutiile publice si cum se clasifica acestea. Detaliati. Sunt entitati apartinand administratiei duvernamentale centrale sau locale ce furnizeaza bunuri publice in vederea satisfacerii nevoilor colective. Institutii la nivel central: Guvernul; Presedentia; Parlamentul; Ministerele; alte organe de... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Preview

Grile gestiune financiară

1. Deciziile financiare adoptate de întreprindere pot fi: a) decizia de investire sau dezinvestire; b) decizia de finanţare; c) decizia de repartizare a profitului; d) a+b; e) c+d. 2. La ce se referă decizia de investire? a) la structura financiară a întreprinderii; b) la modul de constituire a resurselor;... citește mai departe

15 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Întrebări - Test la Disciplina de Finanțe Generale

1. Care este resursa ce alimentează fondul public în măsură covârşitoare? a) creditul public intern; b) produsul intern brut; c) transferurile primite din străinătate; d) avuţia naţională. 2. Care sunt organele puterii centrale şi locale de stat? a) Parlamentul şi consiliile judeţene, municipale, orăşeneşti şi... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Preview

Buget și Trezorerie Publică

CAPITOLUL I 1. Definiți bugetul și bugetul general consolidat. (1 p) 2. Enumerați și prezentați succint structura sistemului bugetar în România. (3 p) 3. Prezentați principiile bugetare. (4 p) 4. Care sunt regulile bugetare aplicabile în cadrul procesului bugetar- (3 p) 5. Care sunt atribuțiile Guvernului(MFP)... citește mai departe

2 pagini 4 puncte Extras Preview

Integrare financiară monetară europeană

Capitolul I Cooperarea economică: a. [ ] Poate fi regională sau globală, cuprinde ansamblul relaţiilor economice dintre state, incluzându-le atât pe cele bilaterale cât şi pe cele multilaterale. b. [x] Este o formă bazică de apropiere între două sau mai multe state, ce participă în comun la realizarea unui... citește mai departe

2 pagini 3 puncte Extras Preview

Finanțe publice

1. Definirea şi evoluţia finanţelor publice. In procesul procurari si repartizarii resurselor de care are nevoie statul pt realizarea functiilor si scopurilor se nasc anumite relatii sociale care sunt de natura economica si prezinta repartitia unei cote din PIB cu ajutorul statului intre diferite parti sociale.... citește mai departe

53 pagini 3 puncte Extras Preview

Operațiuni de plăți și compensări

TRUE/FALSE 1) Aparatul bancar reprezintă un ansamblu corelat al entităţilor organizatorice, instituţionalizate şi autonome, autorizate să efectueze operaţiuni bancare pe teritoriul ţării. ANS: T 2) Băncile comerciale sunt desemnate să presteze în economie un anumit gen de servicii, pe care şi alţi agenţi... citește mai departe

39 pagini 3 puncte Extras Preview

Răspunsuri întrebări - managementul investițiilor

1. Ce intelegeti prin investitii? La prima vedere, investitia ne apare in mod concret ca o operatiune de plasare a unor sume de bani disponibile in vederea cresterii patrimoniului initial. La o analiza mai profunda, investitia este alocarea capitalurilor economisite rezultata in activitatile lucrative cu... citește mai departe

13 pagini 5 puncte Extras Preview

Analiza economico-financiară

ALEGERE MULTIPLA 1. Reducerea ponderii cheltuielilor materiale inseamna: VA- valoarea adaugata; Pf - productia fabricata; Pex - productia exercitiului a. b. c. d. e. RASPUNS: E 2. Tipurile de analiza care se refera la criteriile de studiere a fenomenelor: a. cantitativa; calitativa; previzionala; b.... citește mai departe

69 pagini 4 puncte Extras Preview

Finanțe

1.Intre premisele directe care au stat la baza aparitiei finantelor ca o categorie economica distinct pot fi mentionate: -indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de prezervare a valorii 2.Premisele directe care au stat la baza aparitiei si conturarii conceptului de finante sunt: -indeplinirea functiei... citește mai departe

41 pagini 5 puncte Extras Preview

Grile finanțe FEAA

Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare includ indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si lung): - bugetul program - bugetul economiei nationale Din punct de vedere al continutului economic, conceptul de buget exprima: - procese economice... citește mai departe

45 pagini 6 puncte Extras Preview

Finanțe publice

1) Conţinutul economic al finanţelor publice Activitatea unei societati se formeaza ca un complex de actiuni si relatii pe care le promoveaza participantii acestei activitati.Aceasta activitate se concretizeaza in procese formative si in fluxuri de transfer.Aspectul banesc al acestor procese si fluxuri s-a... citește mai departe

15 pagini 3 puncte Extras Preview

Finanțe publice

FINANTELE PUBLICE- sunt asociate cu statul ,unitatile administrative teritoriale si cu institutiile publice in legatura cu veniturile si cheltuielile acestora FINANTELE PRIVATE-se refera la intreprinderile sau societatile ec,societati bancare,sau de asigurari in leg cu resursele si cheltuielile acestora,cu... citește mai departe

38 pagini 4 puncte Extras Preview

Subiecte examen și rezolvări

Pentru ca relaţiile băneşti să fie în acelaşi timp şi relaţii financiare, ele trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii: 1. să exprime un transfer de valoare şi nu o transformare a formelor valorii. Astfel, relaţiile băneşti ce decurg din acte de vânzare-cumpărare a unor bunuri nu reprezintă relaţii... citește mai departe

17 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Piețe de capital

TESTE GRILĂ 1. Piaţa financiară: a. este un segment al pieţei naţionale sau internaţionale; b. este locul unde se concentrează cererea şi oferta de bani; c. este locul unde se concentrează cererea şi oferta de valori mobiliare; d. are o sferă de cuprindere mai largă decât piaţa capitalurilor pe termen... citește mai departe

13 pagini 5 puncte Extras Preview

Evaluarea întreprinderii

a1)Nu se gasesc cuprinse in goodwill urmatoarele active necorporale: a) cheltuieli de constituire a intreprinderii d)cheltuieli de dezvoltare 2)Evaluarea cladirilor se face cu ajutorul uneia din urmatoarele metode: c)costul de reconstructive neta d)comparatiilor 3) Evaluarea patrimoniala nu are ca element... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Preview

Deontologia funcționarului public

Din punct de vedere etimologic, termenul general de deontologie isi are originea:in doua cuvinte grecesti: cuvântul deon, -ontos, care inseamna ceea ce trebuie facut, ceea ce se cuvine, datorie, si cuvântul logos , care inseamna cuvânt, dar si teorie, studiu; Deontologia a fost definita ca fiind :doctrina, teoria,... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Preview

Probleme rezolvate la finanțele firmei

Problema 1: mii lei ACTIV PASIV Activ imobilizat net Stocuri Clienţi Creanţe diverse Valori mobiliare de plasament Disponibilităţi 918,1 17,2 696,6 335,9 1.254,6 350,5 Capital propriu Proviz. pentru risc. şi cheltuieli Împrumuturi pe termen lung Datorii furnizori Alte datorii pe termen scurt... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview