Finanțe publice

Notiță
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2424
Mărime: 17.60KB (arhivat)
Publicat de: Estera Scarlat
Cost: 4 puncte

Extras din notiță

1. Ce sunt institutiile publice si cum se clasifica acestea. Detaliati.

Sunt entitati apartinand administratiei duvernamentale centrale sau locale ce furnizeaza bunuri publice in vederea satisfacerii nevoilor colective.

Institutii la nivel central: Guvernul; Presedentia; Parlamentul; Ministerele; alte organe de specialitate ala AP centrale

Institutii la nivel local: Primar; CL; CJ si alte institutii de interes local

2. Definiti notiunile de finante publice si finante private. Ce asemanari si deosebiri exista intre acestea?

Finante Publice Finante private

- Puteri asociate cu statul, cu unitatiile administrativ teritoriale si alte institutii publice presupunand datoriile si cheltuielile lor

- Resursele sunt procurate prin constrangere

- Impotriva statului nu pot fi luate masuri de executare silita

- Poate influenta moneda nationala

- Sunt folosite pentru satisfacerea nevoilor sociale

- Gestiunea finantelor. Drept public - Puteri asociate entitatilor private economice, banici, sociateti de asigurari sociale de stat in legatura cu resursele, cheltuielile primite sau acordate

- Resuerele sunt procurate prin contracte

- Se poat aplica masuri de executare silita in cazul nerespectarii obligatiilor legale contractuale

- Nu pot influenta moneda folosita

- Sunt folosite pentru obinerea de profit

- Drept comerical

3. Definiti urmatoarele notiuni:

angajament bugetar, act prin care o autoritate competenta afecteaza fonsuri publice pentru o anumita destinatie in limeitele creditelor bugetare.

angajament legal, faza in procesul de executie bugetara ce reprezinta orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta obligatii pe seama fondurilor publice

clasificatie bugetara, gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine obligatorie si dupa anumite criterii.

credite bugetare; sume aprobate prin buget, limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul unui an bugetar.

4. Definiti urmatoarele notiuni: executie bugetara,

autorizare bugetara, aprobare data ordonatorilor de credite de a angaja si/sau de a efectua plati intr-o perioada data in limita creditelor bugetare;

buget, document prin care sunt prevazute si aprobate in ficare an venituri si cheltuieli in functie de sistemul de finantare a institutie publice

buget consolidat; ansamblul bugetelor,componenta a sistemului pentru a forma un intreg. Reflecta dimensiunea efortului financiar si dupa caz starea de echilibru sau dezechilibru.

5. Ce este bugetul de stat si care sunt elementele componente ale acestuia?

In bugetul de stsat sunt reflectate resursele financiare ale statului repartizate pentru realizarea acctiunilor sociale, culturale, apararea tarii, asigurarea ordinii, finantarea de investitii, realizarea programelor de cercetare, protectia mediului, etc

Bugetul este format din:

a) Venituri publice ordinare ce se incaresaza regulat la buget si constituie o sursa permanenta

b) Venituri publice extraordinare fac parte imprumuturile, suplimentarea masei monetare aflate in circulatie, vanzarea de aur din rezerva statului, emiterea de bonuri de tezaur.

Preview document

Finanțe publice - Pagina 1
Finanțe publice - Pagina 2
Finanțe publice - Pagina 3
Finanțe publice - Pagina 4
Finanțe publice - Pagina 5
Finanțe publice - Pagina 6
Finanțe publice - Pagina 7
Finanțe publice - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Finante Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Inflația și deflația

CAP. 1. INFLATIA. CONSIDERATII GENERALE. 1.1. DEFINIREA CONCEPTULUI DE INFLATIE Inflatia este un dezechilibru monetar, exces de bani fara valoare...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Subiecte examen și rezolvări

Pentru ca relaţiile băneşti să fie în acelaşi timp şi relaţii financiare, ele trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii: 1. să exprime...

Întrebări - Test la Disciplina de Finanțe Generale

1. Care este resursa ce alimentează fondul public în măsură covârşitoare? a) creditul public intern; b) produsul intern brut; c) transferurile...

Moneda și Credit

1.Evoluţia monedei şi clasificarea semnelor monetare. Moneda apare în rezultatul dezvoltării procesului de schimb şi de producţie ca un...

Finanțe publice

1. Definirea şi evoluţia finanţelor publice. In procesul procurari si repartizarii resurselor de care are nevoie statul pt realizarea functiilor...

Întrebări din finanțe

Cheltuielile publice sunt relații: a) Social-politice b) Politico-economice c) Economico-sociale d) Politico-sociale 2.Cheltuielile publice se...

Sumar - finanțe

Finante – sume de bani sau fonduri banesti ce se administreaza la diferite niveluri si structuri de organizare a vietii economico-sociale; -...

Te-ar putea interesa și

Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice

Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice şi indicatori specifici analizei cheltuielilor publice 1.1 Conţinutul economic al cheltuielilor...

Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului

Cap.1 Elemente de teorie fiscală 1.1 Definirea taxelor şi impozitelor Apariţia şi evoluţia impozitelor poate fi caracterizată ca un proces...

Cheltuielile Publice cu Sănătatea

INTRODUCERE Materialul de faţă analizează serviciile de sănătate din România, subliniind semnificaţia pe care calitatea, echitatea şi...

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Descentralizarea și Autonomia Finanțelor Publice Locale

CAPITOLUL I FINANTELE PUBLICE LOCALE-IN CONTEXTUL PROCESULUI DESCENTRALIZARII FINANCIARE 1.Conceptul finantelor publice locale pe plan...

Locul și Rolul Impozitelor pe Avere în Sistemele Moderne de Impozite

CAPITOLUL 1. LOCUL IMPOZITELOR PE AVERE ÎN SISTEMUL DE IMPOZITE ACTUAL Pentru clasificarea impozitelor se folosesc mai multe criterii deoarece...

Studiu Privind Veniturile și Cheltuielile Publice ale României

Structura bugetelor publice Bugetele publice se compun din două părţi: partea de venituri şi partea de cheltuieli. Evidenţierea distinctă a...

Sursele de finanțare a bugetului de stat

1.INTRODUCERE Bugetul de stat constituie principala componentă a sistemului bugetar. În economia modernă, bugetul de stat nu mai constituie un...

Ai nevoie de altceva?