Intrebari si Raspunsuri - Finante

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 5496
Mărime: 28.23KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
- Anul II - Semestrul I

Extras din document

Finante – Intrebari si raspunsuri – Anul II – Semestrul I – Specializarea Management

1.Definiti functiile banilor si explicati caracterul acestora de premisa a manifestarii finantelor. Menirea social economica a banului este exprimata prin mai multe functii ce revin acestora, dintre care mai reprezentative apar a fi cele de:-mijlocitor al schimbului de valori; -mijloc de masurare a valorii sau etalon al valorii; -mijloc de prezervare a valorii. Existenta si folosirea banilor respectiv dezvoltarea relatiilor marfa-bani, reprezinta prima premisa a manifestarii finantelor, ca fenomen economic si social. La randul lor aparitia banilor pe scena istoriei a repr.un fenomen obiectiv,determinat de dezvoltarea schimbului de marfuri, de la forma cea mai simpla, in care o marfa se schimba pe alta, la folosirea unei singure marfi, acceptata la schimb ca echivalent general pt toate celelalte, denumita generic “bani”. Existenta statului, concretizata prin crearea unor institutii specifice, se constituie ca o a doua premisa a dezvoltarii finantelor si a conturarii conceptului de finante. Functionarea institutiilor de stat, care prin menirea lor sociala s-au inscris in sfera activitatilor nemateriale de interes public, era de natura sa antreneze noi procese de consum de resurse si implicit de redistribuire a produsului creat pt satisfacerea acestor nevoi considerate publice.

2.Caracterizati statul ca premisa a manifestarii finantelor. Aparitia primelor institutii de tip statal în perioada tranzitiei societatii omenesti de la comunitatile de tip gentilic la societatea sclavagista, a constituit un factor obiectiv ce a dat nastere unor noi procese economice si relatii sociale de redistribuire a produsului national între acestea si membrii colectivitatilor statale. Pe masura dezvoltarii institutiilor de tip statal si amplificarii sarcinilor asumate de stat, ajungând pâna la statul modern, acest gen de relatii s-a amplificat continuu pe fundalul manifestarii din ce în ce mai complexe a functiilor statului. În acest context, formele institutiilor statale incipiente (armata) s-au caracterizat prin continutul nematerial, necreator de valoare, al activitatilor desfasurate. Implicit, existenta si functionarea acestor institutii, presupunând consumuri de valori, a impus preluarea, în virtutea fortei publice, de valori create de membrii colectivitatii respective ce desfasurau activitati creatoare de produs national. Caracterul neproductiv al activitatilor desfasurate de institutiile statale reprezinta principala cauza a redistribuirii produsului creat în activitatile materiale private, respectiv al proceselor economice de repartitie a unei parti din produsul national prin intermediul institutiilor statului. Pe seama valorilor redistribuite de la membrii colectivitatilor institutiile de tip statal si-au putut desfasura activitatile proprii, cu impact asupra vietii sociale si economice a colectivitatii respective. În timp, s-a ajuns la asumarea de catre stat a unor noi sarcini, atât în planul sustinerii materiale, direct sau indirect, a unor membri ai colectivitatii, cât si în planul organizarii si coordonarii de activitati în sfera activitatilor materiale sau interventiei statului în reglarea activitatilor economice si sociale în vederea atingerii unor obiective de interes comun.

3.Caracterizati transferul de valoare ca trasatura distinctiva a finantelor (fara particularitati in diferite domenii ale finantelor).

Transferul de valoare reprezinta o trasatura a finantelor invocata mai ales pentru a caracteriza finantele publice si in mai mica masura pe cele private si se produce intre participantii la respectivele procese si relatii economice. Potrivit acestei trasaturi, manifestarea finantelor presupune, in principiu, un transfer din valoarea aflata, la un moment dat, la dispozitia unui participant, catre un alt participant la relatiile respective. Acest proces de transferare a valorii se poate realiza fara sau cu echivalent , dar pentru a avea continut financiar, se presupune a fi efectuat in forma baneasca. Pe un plan mai general transferul de valoare apare ca o cedare-primire a valorii exprimata printr-o suma de bani si reprezinta, implicit, un transfer de putere de cumparare. Transferul de valoare caracteristic finantelor are loc fie cu titlu definitiv, fie pe principiul rambursabilit.

4.Particularitatile transferului de valoare in sfera finantelor publice. In sfera finantelor publice se pot distinde urmatoarele particularitati ale transferului de valoare, intre persoane fizice si juridice pe de o parte, si de stat si alte autoritati publice pe de alta parte: In primul rand transferul are caracter definitiv si se face cu titlu nerestituibil, atat dinspre persoanele fizice si juridice catre stat sau autoritati publice cat si invers. El are principial un singur sens in momentul respectiv, fara a implica returnarea sumelor de bani, cu exceptia celor imprumutate care sunt restituibilela anumite termene.In al doilea rand transferul respectiv presupune, de regula, fie acumularea fie distribuirea de resurse banesti si se realizeaza, in principiu, fara o contraprestatie directa si imediata, din partea beneficiarului sumei de bani transferate.In al treilea rand, transferul de valoare si de putere de cumparare vizeaza, in principiu, scopuri cu caracter colectiv. De ex, transferurile banesti de la persoanele fizice si juridice la stat au ca scop satisfacerea unor nevoi comune ale societatii

5.Enumerati componentele finantelor si caracterizati una sau doua dintre acestea. Cele mai importante componente ale finantelor sunt: -finantele statului reflectate prin bugetul de stat si –finantele locale reflectate prin bugetele entitatilor administrativ-teritoriale.Creditul reprezinta o alta componenta a finantelor, desemnand acele procese si relatii financiare, ce se desfasoara pe principiul rambursarii sumelor de bani si al platii de dobanda de catre beneficiar, in favoarea partii care cedeaza temporar dreptul de folosinta a sumei respective. Asigurarile de bunuri, persoane si raspundere civila reprezinta o componenta distincta a finantelor ce consta in procese si relatii financiare generate de necesitatea prevenirii si combaterii efectelor distructive ale unor fenomene sau evenimente cu caracter aleatoriu si cu impact negativ asupra vietii si activitatii umane, cunoscute sub denumirea generica de riscuri. Alte componente ale finantelor: asigurarile sociale(grup de procese si relatii financiare generate de necesitatea protectiei unor categorii de persoane care, din diverse motive obiective, isi pierd capacitatea de munca si nu pot obtine venituri din munca prestata), finantele intreprinderilor (componenta fundamentala a finantelor in ansamblu si cea mai reprezentativa a finantelor private-inglobeaza relatiile econ.prin care sunt procurate, distribuite si utilizate resursele economice si se concretizeaza prin procesele de constituire de fonduri banesti la nivelul acestora, sau de formare si utilizare a capitalului lor) si finantele menajelor(gospodariilor)

6.Definiti functia finantelor de repartitie a PIB si explicati interdependentele dintre fazele acesteia.

Functia de repartitie exprima capacitatea finantelor de a mijloci repartitia produsului national, respectiv a PIB in forma baneasca, creand o premisa a realizarii acestui proces si in forma materiala.

Prin prisma continutului banesc-financiar al proceselor de distribuire si redistribuire, indeplinirea acestei functii se realizeaza in doua faze: - constituirea fondurilor banesti la dispozitia entitatilor economice si sociale, inclusiv la dispozitia statului. – distribuirea pe destinatii adecvate activitatilor entitatilor respective a fondurilor banesti constituite in faza anterioara. Intre aceste doua faze ale functiei de repartitie se manifesta raporturi de interdependenta, fiecare avand, atat rolul de factor determinant, cat si pe cel de factor determinat. Astfel, prima faza este determinata in mod obiectiv de existenta si marimea nevoilor de resurse banesti financiare ce se manifesta la nivelul entitatilor respective. La randul sau, constituirea fondurilor banesti conditioneaza, in mod obiectiv, cea dea doua faza, in primul rand prin dimensiunile la care se asigura realizarea proceselor corespunzatoare acesteia. Astfel, procesele de distributie se pot infaptui numai in masura in care s-au creat premisele obiective prin formarea fondurilor in prima faza. In acelasi timp destinatia data fondurilor de resurse banesti se afla in dependenta cu evolutia procesului de constituire, ca dinamica si surse de formare a acestora.

7.Definiti functia finantelor de repartitie a PIB si caracterizati prima faza a acesteia. Prima faza se manifesta prin mobilizarea de resurse banesti la dispozitia statului si a entitatilor economice si sociale si formarea fondurilor financiare ale acestora, nu ca scop in sine ci in concordanta cu nevoile ce se cer a fi satisfacute, concretizate prin destinatiile ce urmeaza a fi date ulterior resurselor mobilizate.

8.Definiti functia finantelor de repartitie a PIB si caracterizati faza a doua a acesteia.

Preview document

Intrebari si Raspunsuri - Finante - Pagina 1
Intrebari si Raspunsuri - Finante - Pagina 2
Intrebari si Raspunsuri - Finante - Pagina 3
Intrebari si Raspunsuri - Finante - Pagina 4
Intrebari si Raspunsuri - Finante - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Intrebari si Raspunsuri - Finante.docx

Alții au mai descărcat și

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Finante Publice

Constituie cea mai veche forma de impunere, initial fiind dezv impozitele de tip real. Incepand cu sec 19 sau dezv impozitele personale, ceam mai...

Subiecte Rezolvate Finante

1.Care sunt trăsăturile ce individualizează relaţiile valutar-financiar internaţionale? Relaţiile valutar-financiare internaţionale se deosebesc...

Finante Publice - Raspunsuri Subiecte Examen

Plasarea/vanzarea titlurilor de val.publice Rambursarea/amortizarea acestora. FINANŢE PUBLICE 1. Fenomenul financiar. Geneză, evoluţie şi...

Finanțe Publice

1. Premisele pentru apariţia şi existenţa finanţelor sunt: a. apariţia statului b. apariţia banilor c. existenţa statului cu funcţii şi sarcini...

Finante Publice

1.Conceptiile despre finante publice: Conceptia clasica: reflecta doctrina liberala predominanta in perioada capitalismului,caracterizata prin...

Subiecte Finante Publice

4.Sistemul financiar: structură şi caracteristici. ansamblul relaţiilor financiare este format din mai multe grupe de relaţii în funcţie de...

Tematică Finanțe

1. Finanţele publice: definire, funcţii. Concepte de definire ale finanţelor publice: - finanţele publice reprezintă fondurile băneşti la...

Ai nevoie de altceva?