Moneda și Credit

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 12175
Mărime: 64.34KB (arhivat)
Publicat de: Marian Z.
Puncte necesare: 3

Extras din notiță

1.Evoluţia monedei şi clasificarea semnelor monetare.

Moneda apare în rezultatul dezvoltării procesului de schimb şi de producţie ca un echivalent general al tuturor bunurilor şi serviciilor. Există două abordări conceptuale cu privire la apariţia monedei: 1. Abordarea raţionalistă(pentru prima dată a fost elaborată de Aristotel). Apariţia monedei este rezultatul voinţei omului care în dezvoltarea relaţiilor de schimb stabileşte o marfă cu calităţi deosebite să îndeplinească funcţia de etalon a bunurilor şi serviciilor. 2. Abordarea conceptuală evolutivă ( a fost propusă de K. Marx). Apariţia monedei este evoluţia procesului de producere a mărfurilor unde din totalitatea de mărfuri s-a desprins o marfă anumită care îndeplineşte funcţia de etalon a bunurilor şi serviciilor. Etinologic noţiunea de monedă este de origine latină şi provine de la numele zeiţei greceşti Iunon Moneda. În templul căreea au fost găsite pentru prima dată monedele (anume forma ovală). Pe parcursul evoluţiei sale sa făcut deosebire dintre noţiune de bani şi noţiunea de monedă: banul – este fenomenul valorii în general, iar moneda – este forma reprezentativă a acestei valori. În prezent nu există nici o diferenţă între ban şi monedă.

Definiţie: Moneda reprezintă un instrument etalon legal de plată utilizat în facilitarea schimbului de marfă şi servicii precum şi în acumularea şi stingerea obligaţiilor de plată. Moneda – este un activ care poate fi deţinut schimbat împrumutat şi conservat pentru a fi acceptată valoarea monedei necesită de încrederea celora care o deţin.

Formele istorice ale monedei sunt:1) Mai întîi în economie a existat TROC – este schimbul direct de mărfuri într-o economie de la un individ la alt individ. Marfa 1 Marfa2

2) Moneda marfă – efectuarea schimbului este intermediată de o marfă aleasă datorită calităţilor sale deosebite (conservare, divizare, încredere) şi valoarea de întrebuinţare (ciaiul, orezul,bijuterii, unelte, vite mari cornute). 3) Moneda metalică – odată cu dezvoltarea extragerii şi prelucrării metalelor moneda este confecţionată din diferite metale. Începînd cu sec. XII-lea monedele sînt confecţionate din aur şi argint, la început monedele erau cîntărite, socotite şi bătută. 4) Moneda fiduciară (încredere) – se reprezintă sub formă de bancnote, este depus la o bancă sub formă de lingouri. Suma bancnotelor emise nu trebuie să fie mai mare decît cantitatea de metal depusă la bancă. 5)Moneda scripturală – apare odată cu dezvoltarea relaţiilor interbancare şi se reprezintă în bancnote depuse la bancă în conturile clienţilor săi. Plăţile în monedă scripturală au loc prin virament (transferul dintr-un cont bancar în alt cont bancar). 6) Moneda electronică – se caracterizează prin stocarea informaţiei despre puterea de cumpărare a deţinătorului şi este eliberată de către o bancă pentru efectuarea plăţilor şi extragerea de numerar în baza disponibilului monetar înregistrat pe cont.

2. Moneda şi funcţiile ei.

Moneda îndeplineşte trei funcţii principale: 1) Moneda instrument unic al tranzacţiilor; 2) Monede etalon al valorii; 3) Moneda instrument de rezervă a valorii; 4) Funcţia de monedă internaţională ; 5) Funcţia de monedă în cont. 1. Moneda instrument unic al tranzacţiilor – moneda intermediază cererea şi oferta de mărfuri în procesul de schimb. Marfă-Bani-Marfă, adică moneda împarte schimbul în 2 operaţiuni succesive: a) vînzarea unui bun contra monedă; b) schimbarea monedei contra altui bun. 2. Moneda etalon a valorii – moneda este unitate de calcul care măsoară valoarea mărfurilor şi serviciilor fiind exprimată prin preţul lor în monedă, adică cîte bunuri şi servicii pot fi cumpărate cu o unitate monetară. 3. Moneda instrument de rezervă a valorii – datorită trăsăturii sale de conservare moneda poate fi depusă sub formă de rezervă. Moneda este investită în active reale (imobil) şi în active financiare (depozite bancare la termen)(hîrtii de valoare). 4. Funcţiile de monedă internaţională – sunt incluse monedele care circulă ca mijloc de plată şi de rezervă în afara ţării emitente (monede liber utilizabile) USD; EURO;GBP; IP¥. 5. Funcţia de monedă în cont – este o monedă scripturală existentă numai în conturile emitentului şi ale deţinătorilor nu este utilizată ca mijloc de plată dar este monedă de rezervă.

3. Sistem monetar : conţinut, caracteristică.

Definiţie: Sistemul monetar reprezintă totalitatea normelor legale şi instituţiilor care organizează, reglementează şi supraveghează relaţiile monetare dintr-un stat. Structura sistemului monetar are următoarele elemente: 1. Unitatea monetară – forma reprezentativă a monedei (leul moldovenesc MDL).Elementele caracteristice unei unităţi monetare: a)valoarea paritară a monedei – a fost caracteristică pînă în 1974 şi reprezintă calitatea de metal preţios stabilit de lege şi îndeplineşte funcţia de etalon monetar; b) paritatea monetară – raportul valoric dintre două monede luîndu-se în consideraţie valorile lor paritare. 2. Etalonul monetar - reprezintă expresia valorică a unei monede .Pe parcursul evoluţiei monedei în calitate de etalon monetar au fost folosite mărfuri, metale preţioase, aur, argint, valute(dolarul american) şi în prezent puterea de cumpărare a monedei. Puterea de cumpărare a monedei – cîte bunuri şi servicii cît pot fi procurate cu o unitate monetară. 3. Emisia şi punerea în circulaţie a monedei. Dreptul exlusiv de a emite şi a pune în circulaţie moneda îl are autoritatea monetară al statului (Banca Centrală), deasemenea Banca Centrală îndeplineşte rolul de reglementare a cererii şi ofertei de monedă în circulaţie.

Preview document

Moneda și Credit - Pagina 1
Moneda și Credit - Pagina 2
Moneda și Credit - Pagina 3
Moneda și Credit - Pagina 4
Moneda și Credit - Pagina 5
Moneda și Credit - Pagina 6
Moneda și Credit - Pagina 7
Moneda și Credit - Pagina 8
Moneda și Credit - Pagina 9
Moneda și Credit - Pagina 10
Moneda și Credit - Pagina 11
Moneda și Credit - Pagina 12
Moneda și Credit - Pagina 13
Moneda și Credit - Pagina 14
Moneda și Credit - Pagina 15
Moneda și Credit - Pagina 16
Moneda și Credit - Pagina 17
Moneda și Credit - Pagina 18
Moneda și Credit - Pagina 19
Moneda și Credit - Pagina 20
Moneda și Credit - Pagina 21
Moneda și Credit - Pagina 22
Moneda și Credit - Pagina 23
Moneda și Credit - Pagina 24
Moneda și Credit - Pagina 25
Moneda și Credit - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Moneda si Credit.doc

Alții au mai descărcat și

Inflația și deflația

CAP. 1. INFLATIA. CONSIDERATII GENERALE. 1.1. DEFINIREA CONCEPTULUI DE INFLATIE Inflatia este un dezechilibru monetar, exces de bani fara valoare...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Subiecte examen și rezolvări

Pentru ca relaţiile băneşti să fie în acelaşi timp şi relaţii financiare, ele trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii: 1. să exprime...

Finanțe publice

1. Ce sunt institutiile publice si cum se clasifica acestea. Detaliati. Sunt entitati apartinand administratiei duvernamentale centrale sau locale...

Întrebări - Test la Disciplina de Finanțe Generale

1. Care este resursa ce alimentează fondul public în măsură covârşitoare? a) creditul public intern; b) produsul intern brut; c) transferurile...

Finanțe publice

1. Definirea şi evoluţia finanţelor publice. In procesul procurari si repartizarii resurselor de care are nevoie statul pt realizarea functiilor...

Întrebări din finanțe

Cheltuielile publice sunt relații: a) Social-politice b) Politico-economice c) Economico-sociale d) Politico-sociale 2.Cheltuielile publice se...

Sumar - finanțe

Finante – sume de bani sau fonduri banesti ce se administreaza la diferite niveluri si structuri de organizare a vietii economico-sociale; -...

Te-ar putea interesa și

Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor

1.1 Concept Banii reprezintă bunuri ca oricare altele, indiferent că se prezintă sub forma variată de la început, sau sub forma lor proprie. Cu...

Monedă și credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare

1. Sistemul monetar: definire, conţinut, rol Formele actuale de organizare a circulaţiei monetare din diverse ţări reprezintă rezultatul unui...

Produsele Bancare

INTRODUCERE In toate tarile exista firme ce apartin administratiei de stat, centrale sau locale, care produc bunuri si servicii, incadranduse in...

Oferta de Monedă

1. CADRUL INSTITUTIONAL AL OFERTEI DE MONEDA In economiile contemporane, sistemul financiar-bancar se compune, de regula din urmatoarele categorii...

Politică de creditare a băncilor comerciale

CAPITOLUL 1 CREDITUL 1.Definirea, elementele creditului 1.1 Definirea creditului ”Termenul de credit, abordat semantic are numeroase sensuri...

Monedă și credit - creditul pentru investiții

Introducere Relațiile de credit au apărut pe o anumită treaptă a dezvoltării producției de mărfuri și anume, atunci când această dezvoltare a...

Monedă și Credit

CAPITOLUL I. MONEDĂ, LICHIDITATE, PATRIMONIU 1.1. Elemente definitorii, evolutii si interdependente 1.2. Dematerializarea monedei si inovatia...

Ai nevoie de altceva?