Subiecte examen și rezolvări

Notiță
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 7015
Mărime: 30.73KB (arhivat)
Publicat de: Rafael Alecu
Puncte necesare: 5

Cuprins

 1. 1. Conditile pe care trebuie sa le indeplineasca relatiile banesti pentru ca sa fie considerate rellatii financiare
 2. 2. Functiile finantelor publice (repartitie, control)
 3. 3. Institutiile care au rol de repartitie sau de controlo
 4. 4. Principile cheltuielilor bugetare
 5. 5. Clasificarea cheltuielilor publice
 6. 6. Argumentati necesitatea existentei sectorului public in economie
 7. 7. Formele directe si indirecte de interventie ale statului in economie
 8. 8. Specificati rolul subventilor ( subventiile sunt un mijloc direct )
 9. 9. Principile generale ale impunerii
 10. 10. Notiunile de impozit si taxa
 11. 11. Metode directe, indirecte si normative de evaluare a materiei impozabile
 12. 12. Imprumuturile de stat (def, trasaturi, elemente tehnice, operatiunile prilejuit)
 13. 13. Definiti conversiunea, arozarea, consolidarea, amortizarea imprumutului, bancruta statului, noratoriul, repudierea, inflatia !!!!!
 14. 14. Datoria publica (def, forme, indicatori)
 15. 15. Evaziunea fiscala (def, forme, metode de practicare, sanctionarea)
 16. 16. Dubla impunere juridica internationala (def, criterile care stau la baza impunerii veniturilor si a averii)

Extras din notiță

Pentru ca relaţiile băneşti să fie în acelaşi timp şi relaţii financiare, ele trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii:

1. să exprime un transfer de valoare şi nu o transformare a formelor valorii. Astfel, relaţiile băneşti ce decurg din acte de vânzare-cumpărare a unor bunuri nu reprezintă relaţii financiare, întrucât exprimă o schimbare a formelor valorii - din forma marfă în forma bani sau invers - şi nu o cedare definitivă şi fără contraprestaţie directă.

2.Transferul de valoare să aibă drept scop satisfacerea unor nevoi de ordin general, cum ar fi apărarea ţării, apărarea ordinii de drept în stat, nevoi cu caracter social cultural (educaţie, sănătate, cultură, etc.);

} raporturile băneşti generate de donaţie sau succesiune, spre exemplu, care se fac în interesul unor persoane particulare, deşi exprimă un transfer de valoare, nu exprimă relaţii financiare;

3. Transferul de valoare la şi de la fondurile publice ce se constituie în economie, să se facă, în principiu, cu titlu nerambursabil. Spunem în principiu, pentru că sunt cazuri când au loc asemenea transferuri, dar presupun rambursabilitate (cazul împrumuturilor contractate de stat pe piaţa internă şi chiar unele transferuri de sume către agenţii economice sau populaţie);

Funcţiile finanţelor publice

1. Funcţia de repartiţie

Cunoaşte două faze distincte, însă organic legate între ele: constituirea fondurilor şi distribuirea acestora. La constituirea fondurilor financiare participă întreaga masă de contribuabili, în rândul cărora se regăsesc: regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat; societăţi comerciale cu capital privat sau mixt; organizaţiile cooperatiste şi asociaţiile cu caracter lucrativ; instituţiile publice şi unităţile subordonate acestora; populaţia; persoanele fizice şi juridice rezidente în străinătate. O parte din veniturile acestora se prelevă la dispoziţia statului sau a altor entităţi de drept public sub forma: impozitelor, taxelor, contribuțiilor, penalităților, amenzilor etc.

Cea de-a doua fază a funcţiei de repartiţie constă în distribuirea fondurilor mobilizate anterior şi generează relaţii financiare între stat, pe de o parte, şi beneficiarii acestor fonduri, persoane fizice şi juridice, pe de altă parte. Concret, are loc stabilirea cheltuielilor publice pe destinaţii: acţiuni social-culturale (învăţământ, sănătate, cultură); protecţie şi asigurări sociale; acţiuni cu caracter economic; apărare publică, etc. acest proces de distribuire este un act de decizie politică, întrucât de regulă, cererea de resurse financiare, ca expresie a nevoii sociale (care are, în principiu, un caracter nelimitat), depăşeşte cu mult oferta de resurse financiare posibil de mobilizat, care are o determinare obiectivă, funcţie de nivelul de dezvoltare al economiei.

2.Funcţia de control

Statul este interesat să supravegheze şi să controleze următoarele:

ü modalităţile de mobilizare a resurselor financiare necesare satisfacerii nevoilor generale ale societăţii;

ü destinaţia pe care o capătă resursele, cu luarea în seamă a priorităţilor stabilite de organele competente;

ü utilizarea resurselor financiare în condiţii de maximă eficienţă economică, socială, sau de altă natură;

ü armonizarea intereselor imediate ale societăţii cu cele de perspectivă, referitor la dimensionarea resurselor mobilizate la dispoziţia statului şi la destinaţia pe care ele o capătă.

ü Controlul exercitat de stat are o sferă largă de manifestare, cuprinzând toate domeniile vieţii sociale, care ţin de sectorul public, respectiv activitatea economică, cultural-educativă, de protecţie şi asigurări sociale, de menţinere a ordinii publice, de apărare a ţării.

În fiecare din aceste domenii, controlul vizează cel puţin trei aspecte, şi anume:

- sarcinile specifice ce revin fiecărui domeniu şi modul de realizare a lor;

- efortul financiar din partea statului pe care îl implică desfăşurarea activităţii respective;

- efectele utile ce se obţin şi care pot fi cuantificate şi evaluate în bani.

} Atribuţii de control în domeniul finanţelor publice au numeroase organe, începând cu Parlamentul, care exercită un control politic cu ocazia aprobării proiectului de buget şi a contului de încheiere a execuţiei bugetare.

Controlul financiar propriu-zis se exercită de către:

} organele Ministerului de Finanţe, Trezoreriei, băncilor şi ale altor instituţii financiare care participă la execuţia de casă a bugetului;

} organele specializate de control din ministere, departamente, întreprinderi de stat şi instituţii publice, care exercită controlul financiar propriu;

} direcţiile judeţene ale finanţelor publice şi administraţiile financiare, Garda Financiară, precum şi Curtea de Conturi, ca organ specializat de control financiar cu atribuţii de control în sectorul public.

Principiile care stau la baza efectuării cheltuielilor bugetare:

1. orice cheltuială bugetară, pentru a putea fi efectuată, trebuie să răspundă cerinţei constituţionale de a fi aprobată de Parlament; acesta reglementează, prin Legea finanţelor publice, principiile generale de organizare a finanţelor publice, inclusiv regimul cheltuielilor publice, iar prin legea anuală a bugetului de stat, nivelul diferitelor categorii de cheltuieli publice în fiecare an financiar.

2. aprobarea cheltuirii resurselor bugetare nu are un caracter global, ci este strict individualizată pe destinaţii şi beneficiari; schimbarea destinaţiei este admisă numai în anumite condiţii şi în limita competenţelor prevăzute de lege;

3. alocarea resurselor pentru efectuarea cheltuielilor bugetare nu se face în mod automat, în virtutea faptului că există anumite prevederi în buget, ci treptat, pe măsura justificării sumelor acordate anterior, în condiţiile realizării sarcinilor specifice şi eventual, corelat cu îndeplinirea planului de venituri proprii;

4. sumele acordate de la buget pentru efectuarea cheltuielilor publice au caracter nerambursabil, dar autorizarea bugetară este limitată în timp; necheltuirea fondurilor alocate pentru o anumită destinaţie până la finele exerciţiului financiar determină retragerea fondurilor respective;

5. utilizarea fondurilor bugetare este supusă controlului financiar preventiv şi ulterior, în legătură cu necesitatea, oportunitatea, legalitatea şi realitatea cheltuielilor bugetare, aşa încât să se asigure un regim sever de economii şi o eficienţă sporită în utilizarea banului public;

6. finanţarea unei instituţii publice se realizează de la un singur buget, în funcţie de gradul de subordonare: bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat.

Preview document

Subiecte examen și rezolvări - Pagina 1
Subiecte examen și rezolvări - Pagina 2
Subiecte examen și rezolvări - Pagina 3
Subiecte examen și rezolvări - Pagina 4
Subiecte examen și rezolvări - Pagina 5
Subiecte examen și rezolvări - Pagina 6
Subiecte examen și rezolvări - Pagina 7
Subiecte examen și rezolvări - Pagina 8
Subiecte examen și rezolvări - Pagina 9
Subiecte examen și rezolvări - Pagina 10
Subiecte examen și rezolvări - Pagina 11
Subiecte examen și rezolvări - Pagina 12
Subiecte examen și rezolvări - Pagina 13
Subiecte examen și rezolvări - Pagina 14
Subiecte examen și rezolvări - Pagina 15
Subiecte examen și rezolvări - Pagina 16
Subiecte examen și rezolvări - Pagina 17

Conținut arhivă zip

 • Subiecte Examen si Rezolvari.doc

Alții au mai descărcat și

Inflația și deflația

CAP. 1. INFLATIA. CONSIDERATII GENERALE. 1.1. DEFINIREA CONCEPTULUI DE INFLATIE Inflatia este un dezechilibru monetar, exces de bani fara valoare...

Grile rezolvate finanțe

1 . Impozitul pe profit 1. Organizatiile nonprofit au obligatia de a plati impozitul pe profit : anual , pana la 15 februarie inclusiv a anului...

Finanțe - răspunsuri grile examen

1.Rel de credit au ca obiect mobilizarea de disponibilitati banesti pentru acoperirea unor nevoi: a)definitive; b)ipotetice; c)virtuale;...

Finanțe publice

1. Ce sunt institutiile publice si cum se clasifica acestea. Detaliati. Sunt entitati apartinand administratiei duvernamentale centrale sau locale...

Întrebări - Test la Disciplina de Finanțe Generale

1. Care este resursa ce alimentează fondul public în măsură covârşitoare? a) creditul public intern; b) produsul intern brut; c) transferurile...

Tematică Finanțe

1. Finanţele publice: definire, funcţii. Concepte de definire ale finanţelor publice: - finanţele publice reprezintă fondurile băneşti la...

Moneda și Credit

1.Evoluţia monedei şi clasificarea semnelor monetare. Moneda apare în rezultatul dezvoltării procesului de schimb şi de producţie ca un...

Finanțe publice

1. Definirea şi evoluţia finanţelor publice. In procesul procurari si repartizarii resurselor de care are nevoie statul pt realizarea functiilor...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen

ARGUMENT Industria alimentară este una dintre principalele ramuri ale economiei naționale, având ca obiect fabricarea de produse alimentare...

Activități Independente sub Formă de Experiment Organizate la Studiul Metalelor în Gimnaziu

INTRODUCERE Metalele au fost cele care au însoţit pas cu pas evoluţia civilizaţiei umane. Cunoaşterea metalelor a permis omului primitiv să-şi...

Subcarpații Vâlcii - Studiu Complex

INTRODUCERE Geografia este o ştiinţă complexă care are ca obiect de studiu mediul geografic pe care îl cercetează din punct de vedere al...

Caiet de practică - Primăria Municipiului Botoșani

1. Prezentarea institutiei publice 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiectiv de activitate Botosani este municipiul de resedinta al judetului...

Aplicații ale calculului paralel în modelarea climei, starea vremii

Calculul paralel reprezintă procesul prin care o problemă este adaptată sau împărţită în mai multe subprobleme de tip similar sau chiar identic...

Proiect de lecție - clasa a XI-a - grafuri euleriene

Data: 04.11.2003 Clasa: a XI-a Profesor: VOINEA-AXINTE ALINA Disciplina:Informatica Unitatea de învatare: Grafuri euleriene Subiectul:...

Subiecte examen - tehnici operaționale de turism

Sub 2: Particularitatile manag turistic- ca sistem 1 Este un sist deschis, primind infl de la med din care face parte, med pe care il infl la...

Drept Administrativ

1)CONCEPTUL DE ADMINISTRATIE PUBLICA interesul public este influentat de regimul politic,forma de guvernamant,cond social-istorice,interne si...

Ai nevoie de altceva?