Teste Grilă Finanțe - Modele

Notiță
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 6703
Mărime: 32.22KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lazar Bogdan

Extras din document

1. Taxele speciale de consumaţie:

a) Se pot calcula numai ad-valorem;

b) Au numai rol de ordine (intervenţionist);

c) Manifestă sensibilitate sporită la conjuctura economică;

d) Au caracter inflationist.

2. Ca efecte economice ale finanţării cheltuielilor publice pentru ocrotirea sănatăţii sunt considerate

a) Eradicarea unor boli profesionale;

b) Creşterea speranţei medii de viaţă la naştere;

c) Refacerea şi păstrarea sănătăţii persoanelor care beneficiază de asistenţă medicală;

d) Creşterea perioadei active a vieţii.

3. Transferul de valoare caracterisitic relaţilor de credit se particularizează, în raport cu celelalte procese şi relaţii din sfera de cuprindere a finanţelor, prin:

a) Existenţa unei contraprestaţii-directe între participanţii la relaţiile de credit;

b) Formă bănească de exprimare;

c) Prezenţa intermediarilor financiari;

d) Caracterul intotdeauna temporar.

4. Certitudinea impunerii pesupune:

a) Corelarea condiţiilor de efectuare a plăţii impozitelor cu particularităţile activităţii generatoare de resurse pentru plata acestora;

b) Cuantificarea exactă a obligaţiei de plată în sarcina contribuabilului;

c) Corelarea obligaţiilor de plată cu puterea contributivă a suportatorului;

d) Existenţa materiei impozabile independent de conjuctura economică.

5. În balanţa financiară a statului, la venituri curente se regăsesc:

a) Impozitele directe şi indirecte;

b) Dobânzile plătite aferente datoriei publice;

c) Amortismente;

d) Veniturile de la întreprinderile şi proprietăţile statului;

6. Majorarea cotelor de impunere la impozitele directe poate avea ca efect:

a) Relansarea economiei aflată in faza de recesiune;

b) Diminuarea inflaţiei;

c) Apariţia şi majorarea deficitului bugetar;

d) Atenuarea tendinţelor de supraîncălzire a economiei.

7. Intervenţia reglatoare, în perioadele de declin economic, a autorităţilor publice prin instrumente financiare se face prin:

a) Reducerea impozitelor ;

b) Majorarea cheltuielilor publice, fie ele de consum sau de investiţii;

c) Întocmirea de bugete deficitare;

d) Acordarea de subvenţii agenţilor economici.

8. În calculul investiţiei specifice (pentru un obiectiv de investiţie) sunt necesare a fi cunoscute:

a) Capacitatea de producţie a obiectivului ce de finanţiază;

b) Investiţia efectuată în anul t;

c) Volumul producţiei realizabil;

d) Veniturile anuale obtenabile din exploatarea obiectivului respectiv;

e) Investiţia totală.

9. Care din următoarele afirmaţii cu privire la emisiunea (inflaţionstă) de monedă ca resursă financiară publică extraordinară sunt adevărate:

a) Afectează numai veniturile reale ale persoanelor fizice şi juridice;

b) Prin conţinutul economic semnifică relaţii de repartiţie secundară a PIB;

c) Spre deosebire de împrumuturile de stat, afectează numai veniturile nominale ale persoanelor fizice şi juridice;

d) Ca şi impozitele indirecte, are un caracter voalat.

10. În accepţiunea largă (extinsă) conceptul de politică financiară a statului semnifică:

a) Politica cheltuielilor publice;

b) Politica financiar- monetară a autoriţăţilor publice;

c) Ansamblul opţiunilor privind metodele, mijloacele şi instituţiile cu caracter financiar antrenate în influenţarea activităţii economice –sociale in sensul dorit;

d) Fenomenele care dau naştere unei sarcini publice la baza căreia se află factorul financiar.

11. În sens economic restrâns conceptul de cheltuială publică se referă la:

a) Ansamblul proceselor economice de consum public de resurse;

b) Cheltuielile bugetare;

c) Plăţile efectuate pentru funcţionarea instituţiilor publice (bugetare);

d) Cheltuielile curente ale instituţiilor publice (bugetare).

12. La care din următorii indicatori un nivel cât mai ridicat exprimă o eficenţă economică mai mare:

a) Venitul net actualizat;

b) Investiţia specifică;

c) Efectul (negativ al) imobilizării fondurilor financiare investite;

d) Profitul.

13. Reducerea efectului negativ al imobilizării fondurilor în cheltuieli de investiţii se poate realiza prin:

a) Reducerea duratei de exploatare a obiectivului;

b) Aplicarea de soluţii tehnice rapide în realizarea lucrărilor de investiţii;

c) Eşalonarea descrescătoare a cheltuielilor de investiţii;

d) Creşterea profitului anual obtenabil.

14. Taxa pe valoare adăugată se în cadrează în categoria:

a) Impozitelor reale;

b) Taxelor specifice de consumaţie;

c) Impozitelor pe cheltuieli;

d) Impozitelor indirecte;

e) Impozitelor pe venit.

15. Procesele şi relaţiile economice în formă bănească ce au loc în sfera circulaţiei produsului naţional:

a) Nu sunt considerate financiare în nici una din accepţiunile date conceptului de finanţe şi sferei sale de manifestare;

b) sunt considerate financiare numai în accepţiunea extinsă dată conceptului de finanţe şi sferei sale de manifestare;

Preview document

Teste Grilă Finanțe - Modele - Pagina 1
Teste Grilă Finanțe - Modele - Pagina 2
Teste Grilă Finanțe - Modele - Pagina 3
Teste Grilă Finanțe - Modele - Pagina 4
Teste Grilă Finanțe - Modele - Pagina 5
Teste Grilă Finanțe - Modele - Pagina 6
Teste Grilă Finanțe - Modele - Pagina 7
Teste Grilă Finanțe - Modele - Pagina 8
Teste Grilă Finanțe - Modele - Pagina 9
Teste Grilă Finanțe - Modele - Pagina 10
Teste Grilă Finanțe - Modele - Pagina 11
Teste Grilă Finanțe - Modele - Pagina 12
Teste Grilă Finanțe - Modele - Pagina 13
Teste Grilă Finanțe - Modele - Pagina 14
Teste Grilă Finanțe - Modele - Pagina 15
Teste Grilă Finanțe - Modele - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Teste Grila Finante - Modele.doc

Alții au mai descărcat și

Finante - Teste

1. Stabiliti care dintre raspunsurile urmatoare sunt adevarate: a.valoarea platilor facute de institutiile publice sub forma cheltuielilor curente...

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii

Denumire societate: Antibiotice SA Adresa: Str. Valea lupului, nr.1, Iași Pagină internet: www.antibiotice.ro Domeniul de activitate: fabricarea...

Grile Finante

1. Capacitatea unei întreprinderi (private) de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare pe seama profitului defineste: a) [ ]...

Finante Publice - Grile cu Raspunsuri

Care din enunturile de mai jos nu sunt concepte ale finantelor publice: fonduri banesti la dispozitia statului; relatii sociale; relatii...

Grile Rezolvate Finante

1 . Impozitul pe profit 1. Organizatiile nonprofit au obligatia de a plati impozitul pe profit : anual , pana la 15 februarie inclusiv a anului...

Analiza Surselor de Finanțare ale Întreprinderii

Descrierea societăţii Compania Antibiotice este cel mai important producator roman de medicamente generice. Misiunea Antibiotice este de a...

Grile Finante

ADMINISTRAREA FINANTELOR PUBLICE SI A BUGETULUI Tema 10. Aspecte teoretice privind finanţele publice şi fiscalitatea 1.Abordări teoretice...

Finante - Raspunsuri Grile Examen

1.Rel de credit au ca obiect mobilizarea de disponibilitati banesti pentru acoperirea unor nevoi: a)definitive; b)ipotetice; c)virtuale;...

Te-ar putea interesa și

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

In prezent, economia modernă se bazează cel mai mult pe tendiţa de creștere cât mai rapidă a necesarului de resurse în comparaţie cu probabilitatea...

Strategii Investitionale - Grile

1. Investitiile reprezintă: a) factorul primordial în strategia dezvoltării economiei naţionale; b) cheltuială sau plasament de sume băneşti la...

Fundamentele Economice ale Investiilor

a) factorul primordial în strategia dezvoltării economiei naţionale; b) cheltuială sau plasament de sume băneşti la un moment iniţial, pentru a...

Grile Gestiune Financiara

1. Deciziile financiare adoptate de întreprindere pot fi: a) decizia de investire sau dezinvestire; b) decizia de finanţare; c) decizia de...

Management Financiar Contabil

INTRODUCERE Ce rol joacă “finanţele” în cadrul unei firme în general, al unei întreprinderi de servicii în particular? Ce sarcini specifice are...

Economia Informației - Suport de Curs

INFORMATIA – OBIECT AL ECONOMIEI PLANUL TEMEI: 1. Introducere 2. Conceptul de “informatie” 3. Tipologii ale informatiei 4. Caracteristicile...

Sinteza Finante si Buget

TEMA1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND FINANŢELE PUBLICE CONCEPTE CHEIE o definirea conceptului de finanţe o abordarea clasică versus abordarea...

Strategii Investitionale in Afaceri

CAP. 1. INVESTIŢIILE ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ Rezumat Investiţiile reprezintă factorul primordial al dezvoltării economiei, iar...

Ai nevoie de altceva?