Fizică

Notiță
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Fizică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1586
Mărime: 85.52KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1.Definiti noţiunea de circuit electronic (CE) şi enumerati tipurile elementelor lor.

Totalitatea componentelor electrice și electronice interconectate în mod special în vederea transmiterii și prelucrării se numește circuit.

Dacă elementele circuitului sunt de tipul R,C,L sau alte circuite se numesc circuit electric.

CE care conțin elemente active: tranzistoare, tuburi electronice se numesc circuite electronice.

CE contemporane conțin 2 tipuri de elemente: a) Pasive; b) Active;

Ca elemente pasive vom utiliza rezistorul si condensatorul (p= jω; Zc= ;Yc=pc;)

Ca elemente active se folosesc tranzistorul,tuburile electronice si circuite integrale.

2.Definiţi noţiunile de analiză şi sinteză a CE.

Caracteristici

Parametri CE Sinteză O mulțime de CE

Procedura de obținere a caracteristicilor și parametrilor unui CE se numește Analiza circuitului electric.

Procedura de obținere a schemei principialelor și nominalelor unui CE după niște caracteristici și parametri prestabiliți este Sinteza circuitului electric

3.Definiţi noţiunile de impedanţă şi admitanţă a unui element al CE.

Impedanța este o mărime care reprezintă rezistenta unui circuit electric față de trecerea curentului in circuitele electrice alternative.

Z= R+jx; |Z|= Z Impedanța Z(rezistenta activa) Admitanța Y (conductibilitatea)

Conductanța(admitanta) este o mărime fizică ce arată ușurința cu care un curent electric trece printr-un conductor dat. Ea se definește ca fiind, mărimea egală cu raportul dintre intensitatea curentului electriccontinuu care străbate un conductor, și tensiunea continuă aplicată la capetele sale. Este mărimea fizică inversă pentru rezistența electrică. Ea se măsoară în Sistemul internațional de unități, SI, în unități siemens, simbolizat S. Din relația cu rezistența electrică rezultă pentru conductanță formula:

4.Enumeraţi tipurile de unităţi de măsură a caracteristicilor CE şi aduceţi exemple.

Unitati de masura absolute-watt,amper,volt,ohm

Watt- este unitatea de măsură pentru putere în Si.

Amper- este unitatea de măsură pentru intensitatea curentului electric

Volt- este unitatea de măsură derivată în Si pentru tensiunea electrică, tensiunea electromotoare și diferența de potențial.

Ohm- este unitatea de masură pentru impedanța electrică.

Unitati de masura relative-dB,Neper

dB-o măsură logaritmică a raportului dintre două puteri, este a zecea parte dintr-un bell.

Np- Unitate de măsură a nivelului de transmisiune al unui semnal electric sau acustic.

1Np=8,686 dB ; 1dB=0,1151 Np ; B=lg ; dB=10lg ; dB ; Np=ln

5.Definiţi noţiunile de atenuare şi pierdere a semnalului în CE. Explicaţi prin ce se aseamănă şi prin ce se deosebesc ele.

Sub noțiunea de atenuarea semnalului se subînțelege micșorarea nivelului semnalului în rezultatul degajării unei părți a acestui semnal pe un element parazitar.

Pierderea semnalului - reprezintă micșoarea nivelului semnalului mai ales la propagarea lui sub formă de undă electromagnetică radio în rezultatul creșterii frontului de undă și micșorării densității liniilor de forță pe o suprafață unitară.

Se aseamana prin faptul ca ambele se masoara in dB si la ambele are loc pierderea nivelului semnalului.

6.Definiţi noţiunea de funcţie de transfer (FT) a CE. Explicaţi sensul ei. Cerinţe catre FT

Dacă avem un circuit electric și avem 2 borne di intrare și 2 borne de ieșire. La intrare avem tensiunea U1 și ieșire U2 , atunci funcția de transfer a acestui circuit electric este egală cu

Preview document

Fizică - Pagina 1
Fizică - Pagina 2
Fizică - Pagina 3
Fizică - Pagina 4
Fizică - Pagina 5
Fizică - Pagina 6
Fizică - Pagina 7
Fizică - Pagina 8

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Fizica Anul 1 Primul Semestru

Cap1. Teoria relativitatii restrânse Orice fenomen fizic poate fi descris satisfacator numai în raport cu un anumit sistem de referinta, caruia i...

Aparatură medicală

Caracteristica esenţială Se autogenerează, îşi conservă structura şi integritatea prin metabolism = schimb de energie sau materie cu mediul...

Electricitate și Magnetism

Una dintre proprietăţile fundamentale ale materiei este existenţa sarcinilor electrice de doua tipuri. Cele de aceiaşi semn se resping, iar cele de...

Cinematică

NOŢIUNI GENERALE FIZICA - parte a ştiinţei care studiază legile ce guvernează comportamentul extern şi intern a corpurilor din Univers şi...

Curentul Electric

Atât timp cât sarcinile libere (de fapt particulele purtătoare de sarcină) pot fi supuse acţiunii unor forţe, înseamnă că acestea pot fi...

Fenomene electrice în natură

Proprietatea fundamentală a corpurilor, sarcina electrică se manifestă sub două aspecte, care au fost denumite sarcină pozitivă şi sarcină...

Legile lui Maxwell

Câmpul electromagnetic ca existenţă a materiei, constă din câmpul electric şi câmpul magnetic, care se condiţionează reciproc. Acţiunea câmpului...

Notițe fizică

1. Cinematica punctului material. Punctul material reprezintă un corp cu dimensiuni neglijabile. Posibilitatea neglijării dimensiunii corpului...

Te-ar putea interesa și

Particularități ale Învațării Motrice în Lecțiile de Educație Fizică și Sport la Nivelul Învățămantului Gimnazial

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 EDUCAŢIA FIZICÃ ŞI SPORTIVÃ COMPONENTÃ FUNDAMENTALÃ A EDUCAŢIEI GENERALE În comunităţile primitive de pe teritoriul...

Procesului de Pregătire Musculară în Lecția de Educație Fizică

INTRODUCERE Din analiza literaturii de specialitate am constatat că potenţialul biomotric al tinerei generaţii este în continuă scădere, aspect...

Studiu cu Privire la Metodica Dezvoltării Calităților Motrice în Lecția de Educație Fizică Ciclul Gimnazial - Clasa a-v-a prin Mijloace Specifice Jocului de Baschet

1.SCURT ISTORIC AL JOCULUI DE BASCHET În anii anteriori apariției si introducerii jocului de baschet, activitatea sportivă in sălile de sport era...

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă...

Elaborarea unui plan cadru de pregătire fizică la grupele de juniori

CAPITOLUL I Fundamentarea teoretică şi ştiinţifică a lucrării 1.1. Scurt istoric privind evoluţia jocului de fotbal Fotbalul, este jocul...

Metode și mijloace de realizare a pregătirii fizice individualizate a atacanților juniori de 16-18 ani în jocul de fotbal

CAPITOLUL I. ACTUALITATEA TEMEI Având la bază o concepţie simplă şi clară ca formă, dar în fond cu un conţinut foarte complex, fotbalul se...

Studiu privind Metodologia de Organizare a Lecției de Educație Fizică la Gimnaziu

INTRODUCERE Educaţia fizică şi sportul sunt activităţi complexe, complexitatea fiind determinată de conţinutul, structura, desfăşurarea şi...

Studiu privind nivelul condiției fizice la copii

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE In teoria si practica educationala, didactica moderna a educatiei fizice este abordata in prim plan de organizarea si...

Ai nevoie de altceva?