Subiecte examen final Fizică I

Notiță
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Fizică
Conține 27 fișiere: pdf
Pagini : 150 în total
Cuvinte : 29433
Mărime: 10.73MB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stafe Mihai
Arhiva contine toate subiectele pentru examenul final la FIZICA I, pe care le da prof. Stafe Mihai (facultate ETTI) si nu numai.

Extras din document

Analiz

ă dimensională

Orice mărime fizică are o dimensiune care se exprimă cu ajutorul mărimilor

fundamentale care apar în expresia acesteia. Mărimilor fundamentale li se ataşează

simboluri convenabil alese, cele mai uzitate fiind: [L], pentru lungime, , pentru

masă, , pentru timp, [ , pentru temperatură,

[M]

[T] θ] [I], pentru curentul electric, etc.

Pornind de la ecuaţia de definiţie, formula dimensională a oricărei mărimi

fizice se obţine prin înlocuirea mărimilor fundamentale care apar în expresia ei cu

simbolurile lor.

Ca exemplu, ecuaţia dimensională a unei mărimi mecanice A se va scrie:

[A] = [L]α [M]β [T]γ ,

unde α,β, γ sunt puterile la care apar mărimile fundamentale în expresia mărimii A.

Mărimile care se exprimă printr-un număr nu au dimensiune, adică sunt

adimensionale, şi ca atare acestea nu apar în nici o ecuaţie dimensională.

Dacă pentru mărimile fundamentale se alege un sistem de unităţi de măsură,

atunci, din ecuaţia dimensională a unei mărimi, obţinem unitatea acesteia în sistemul

de unităţi considerat. Ca exemplu, dacă mărimea A este o forţă atunci unitatea

acesteia în SI este newtonul dat de:

1N = 1kg ⋅m⋅ s−2 .

Ecuaţiile fizicii reprezintă o egalitate între cei doi membri ai ecuaţiei, care

trebuie să aibă aceeaşi dimensiune exprimată cu ajutorul mărimilor fundamentale.

Altfel spus, mărimile fundamentale trebuie să apară la aceleaşi puteri în ambii

membrii ai ecuaţiei, această afirmaţie constituind aşa numitul principiu al

omogenităţii.

În mecanică aceasta înseamnă că într-o ecuaţie dimensională, scrisă sub forma:

[L]α [M]β [T]γ = [L]ξ ⋅ [M]η ⋅ [T]δ ,

trebuie ca:

α = ξ , β = η , γ = δ ,

adică termenii ecuaţiei trebuie să fie omogeni din punct de vedere dimensional.

Astfel, pe baza principiului omogenităţii se poate verifica valabilitatea tuturor

ecuaţiilor obţinute prin calcul sau se pot stabili ecuaţii noi care să descrie un proces

fizic studiat experimental atunci când se constată că o mărime anume depinde de alte

mărimi dar nu se cunoaşte care este forma matematică explicită a acestei

dependenţe.

În final, trebuie menţionat că functiile matematice care pot fi dezvoltate ca

serii de puteri, precum , etc., unde x este o

funcţie de una sau mai multe mărimi, trebuie să aibă argumentul adimensional.

Aceasta deoarece termenii de puteri diferite ai dezvoltării în serie trebuie să aibă o

aceeaşi dimensiune, altfel ne putând să fie satisfăcut criteriul de omogenitate al

ecuaţiilor fizicii.

sin x, cos x, tgx, ctgx, sinh x, cosh x, ex

Elemente de analiza dimensionala si vectoriala, calcul diferential si integral

1.5. Mărimi şi unităţi fundamentale în Sistemul International.

Elemente de analiză dimensională.

Reamintim că unitatea de măsură reprezintă elementul etalon pentru o

mărime fizică dată.

Unitatea de măsură a oricărei mărimi fizice ar putea fi aleasă arbitrar

dacă între mărimea respectivă şi alte mărimi specifice domeniului de studiu nu ar

exista relaţii de dependenţă.

Tinând cont de această observaţie, s-a dovedit utilă alegerea unor unităţi

de măsură fundamentale numai pentru câteva mărimi diferite şi absolut

independente între ele. Pentru celelalte mărimi fizice unităţile de măsură rezultă

din relaţiile de legătură dintre mărimea respectivă şi mărimile fundamentale.

Prin urmare unităţile de măsură pot fi fundamentale şi derivate.

Funcţie de natura şi mărimea unităţilor fundamentale au fost alcătuite, dea

lungul timpului, diferite sisteme de unităţi, recunoscute pe o arie de răspândire

mai restrânsă sau - dimpotrivă - mai largă (la noi în ţară, spre exemplu , unităţi

particulare au fost : cotul, ocaua, baniţa, etc.).

In anul 1960 s-a definit pe plan mondial Sistemul Internaţional de Unităţi

(S.I.) (vezi Tabelul 1).

Dacă A este mărimea fizică, atunci cu notaţia [A] este indicată

dimensiunea mărimii fizice A iar cu notaţia <A> se specifică unitatea de

măsură corespunzatoare.

Observaţie. In timp ce unitatea de măsură reflectă aspecte cantitative în

ceea ce priveşte rezultatul măsurării unei mărimi fizice date, aspectul calitativ al

respectivei mărimi este reflectat de dimensiunea acesteia.

Tabelul 1.1

Mărime fizică

fundamentală

Dimensiune a mărimii fizice Unitate de măsură a

mărimii fizice în S.I.

Lungime [Lungime] = L <L>S.I. = m (metru)

Timp [Timp] = T <T>S.I. = s (secunda)

Masa [Masa] = M <M>S.I.= Kg (kilogram)

Temperatura [Temperatura] = θ <θ>S.I. = K (Kelvin)

Intensitate curent

electric

[Intensitate curent electric]

= I

<I>S.I. = A (amper)

Intensitate

luminoasă

[Intensitate luminoasă] =I <I>S.I. = cd (candela)

Se mai folosesc şi următoarele unităţi suplimentare, impuse - mai mult -

de către matematică : radianul (rad) ca unitate de unghi plan şi steradianul (sr) ca

unitate de unghi solid.6

Condiţia de omogenitate permite precizarea dependenţei între diferite

mărimi fizice. Acest tip de abordare (de deducere) a unor relaţii poartă numele de

analiză dimensională.

Exemplu de analiză dimensională : Se ştie (se afirmă) că o oarecare

mărime fizică A depinde (în urma unor constatări experimentale) de alte

Preview document

Subiecte examen final Fizică I - Pagina 1
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 2
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 3
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 4
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 5
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 6
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 7
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 8
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 9
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 10
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 11
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 12
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 13
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 14
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 15
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 16
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 17
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 18
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 19
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 20
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 21
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 22
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 23
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 24
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 25
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 26
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 27
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 28
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 29
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 30
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 31
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 32
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 33
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 34
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 35
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 36
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 37
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 38
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 39
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 40
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 41
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 42
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 43
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 44
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 45
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 46
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 47
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 48
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 49
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 50
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 51
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 52
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 53
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 54
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 55
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 56
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 57
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 58
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 59
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 60
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 61
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 62
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 63
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 64
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 65
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 66
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 67
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 68
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 69
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 70
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 71
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 72
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 73
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 74
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 75
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 76
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 77
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 78
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 79
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 80
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 81
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 82
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 83
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 84
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 85
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 86
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 87
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 88
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 89
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 90
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 91
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 92
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 93
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 94
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 95
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 96
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 97
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 98
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 99
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 100
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 101
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 102
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 103
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 104
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 105
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 106
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 107
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 108
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 109
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 110
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 111
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 112
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 113
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 114
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 115
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 116
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 117
Subiecte examen final Fizică I - Pagina 118

Conținut arhivă zip

 • Subiecte Examen Final Fizica I
  • 1. Elemente de analiza dimensionala si vectoriala.pdf
  • 1.1 Operatii speciale cu vectori.pdf
  • 10. Rezonanta, bilantul puterii in cazul oscilatorului fortat.pdf
  • 11. Compunerea oscilatiilor paralele, batai.pdf
  • 12. Compunerea oscilatiilor perpendiculare, polarizarea oscilatiilor.pdf
  • 13. Analiza Fourier a semnalelor.pdf
  • 14. Sisteme de 2,3,...N oscilatori cuplati, moduri normale de oscilatie.pdf
  • 15. Unde stationare transversale in coarda elestica.pdf
  • 16.Unde progresive in coarda elastica, unde sonore, intensitatea undei.pdf
  • 17. Sarcina electrica,conservarea si cuantificarea sarcinii electrice,legea lui Coulomb.pdf
  • 18.Curentul electric de conductie, legea Ohm, legea Biot-Savart.pdf
  • 19.Legea fluxului campurilor electrice si magnetice in regim stationar.pdf
  • 2. Principiile mecanicii clasice,.pdf
  • 20.Legea circulatiei campurilor electrice simagnetice in regim stationar.pdf
  • 21. Legile fluxului si circulatiei in regim dinamic, legile lui Maxwell.pdf
  • 22. Unde electromagnetice armonice plane,structura undelor electromagnetice.pdf
  • 23. Intensitatea undelor electromagnetice, vectorul Poynting.pdf
  • 25.Reflexia si refractia undelor electromagnetice, fibra optica.pdf
  • 26. Grupul de unde,viteza de grup,propagarea in medii dispersive,relatia frecventa-durata.pdf
  • 27.Interferenta undelor electromagnetice,interferenta cu 2 unde,dispozitivul Young.pdf
  • 28.Difractia undelor electromagnetice, difractia Fraunhofer pe o fanta dreptunghiulara.pdf
  • 3. Sisteme de referinta inertial, transformarile Galilei.pdf
  • 4. Legile conservarii impulsului si energiei punctului material.pdf
  • 5. Legea conservarii momentului cinetic, forte centrale, Legile lui Kepler.pdf
  • 7.Oscilatii mecanice armonice liniare.pdf
  • 8.Oscilatii amortizate.pdf
  • 9. Oscilatii fortate,legea de miscare.pdf

Alții au mai descărcat și

Teoremele lui Kirchhoff

Teoremele lui Kirchhoff Retea electricaUn ansamblu format din surse si receptori legati prin conductori, formeaza o retea electrica. Daca sursele...

Fizica I Copiuta

1. Relatiile Planck-Einstein ; ; unde h=6,610-34J•s este constanta lui Planck, iar este constanta Planck raţionalizată. 2. Legea...

Curs fizică

MECANICA 1.1. MECANICA CLASICĂ A PUNCTULUI MATERIAL 1.1.1. CINEMATICA PUNCTULUI MATERIAL Fizica a dovedit concret că spaţiul şi timpul sunt...

Cursuri fizică

Oscilatorul armonic liniar 2. Energia in miscarea oscilatorie armonica 1. Oscilatorul armonic liniar 1. Sa consideram un corp de masa m care...

Caiet de Lucrari Practice

TEORIA ERORILOR DE MĂSURĂ Măsurare Erori sistematice Erori întâmplătoare Valoarea medie, abaterea pă-tratică medie Erori absolute, erori...

Energia Electrica

Introducere: Energia electrica reprezinta capacitatea de actiune a unui sistem fizico-chimic. Energia electrica prezinta o serie de avantaje in...

Fizica

I. FUNDAMENTELE MECANICII NEWTONIENE 1) Spatiul si timpul in conceptia newtoniana 2) Forte si interactiuni in natura 3) Teoreme si legi in...

Te-ar putea interesa și

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

CAPITOLUL I NOTIUNI DE BAZA PRIVIND AUDITUL FINANCIAR 1.1 Definirea, rolul si principiile generale ale auditului financiar – contabil 4 1.2...

Combinatii Tactice in Atac Contra Apararii 6-0 la Echipele de Juniori

INTRODUCERE 1.1.Orientari si tendinte în handbalul mondial si national Handbalul, unul din jocurile sportive cu o mare priza la public datorita...

Rolul și Locul Exercițiilor de Dezvoltare Fizică Generală în Cadrul Lecțiilor de Educație Fizică și Sport la Clasele IX-XII

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Formarea omului modern presupune dezvoltarea lui din punct de vedere fizic, intelectual, etic, estetic, în...

Diagnosticul cariilor secundare marginale sau recurente

DIAGNOSTICUL CARIILOR SECUNDARE MARGINALE SAU RECURENTE Prevalenta mare a restaurarilor coronare si limitele materiale utilizate in a reface pe...

Fizica cuantică

Fizica clasică, adică acea parte a fizicii care studiază fenomenele direct observabile la scară macroscopică, a cunoscut succese şi dezvoltări...

Managementul Resurselor Umane

C1 (2.03) Importanta resursei umane in cadrul unei intreprinderi -MRU este activitatea de management, raspunzatoare de toate deciziile si...

Fizică

Cursul nr. 1 INTRODUCERE Numărul de ore: CURS: 3; LABORATOR: 2. Modul de evaluare a cunostinţelor se desfăsoară conform normelor aprobate de...

Drept Civil

Titlul I Teoria generala Capitolul I Notiuni introductive Continut: 1. Dreptul civil în sistemul dreptului românesc; 2. Definitia si...

Ai nevoie de altceva?