Notițele din domeniul Limbaje de Programare

Bazele Informaticii

Care este definitia arhitecturii sistemului de calcul. Arhitectura defineste modul de organizare, de interconectare a unitatilor (blocurilor) constitutive ale sistemului, precum si unitatile însasi. 2.Care este definitia schemei bloc a unui sistem de calcul. Schema bloc reprezinta un mod particular de... citește mai departe

35 pagini 4 puncte Extras Preview

Gestiunea Sistemelor ERP

Din ce subsisteme este compus sist. informational economic a. informational financiar contabil; b. comercial; c. de marketing; d. de analiza economico-financiara; e. de management; f. de productie si investitii; g. de personal; h. privind alte activitati ale firmei –administrative; 2.Enumerati elementele... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Probleme Rezolvate Laborator MAP

.include "m32def.inc" .dseg VAR1: .byte 1 VAR2: .byte 1 VAR3: .byte 1 SUMA1: .byte 1 SUMA2: .byte 1 .cseg RESET: ; Initializare stiva ldi R16,low(RAMEND) ldi R17,high(RAMEND) out SPL,R16 out SPH,R17 START: ; Scrie in variabila VAR1 valoarea 70 ldi R16,70 sts VAR1,R16 ; Scrie in variabila VAR2... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras

Test erori în calculele numerice

Repere teoretice: Numărul a se numeste aproximare a numărului A dacă valorile lor se deosebesc neînsemnat si a poate înlocui A în calcule numerice. Dacă a A vom numi a aproximareprin lipsă, dacă a A – aproximare prin adaos. Exercitii practice:1. O bară cu lungimea exactă de 100 cm a fost măsurată cu o eroare... citește mai departe

2 pagini 3 puncte Extras Preview

Baze de Date

O bază de date este o colecţie de date corelate din punct de vedere logic, care reflectăun anumitaspect al lumii realeşi este destinat unui anumit grup de utilizatori. - pot fi createşi menţinute manual (unexemplu ar fi fişele de evidenţăa cărţilor dintr-o bibliotecă, aşacum erau folosite cu ani în urmă) -... citește mai departe

1 pagini 4 puncte Extras Preview

Grilă sisteme informaționale de gestiune - Access

Adăugarea de câmpuri la o tabelă se face în modul de vizualizare:...... Previzualizare inaintea imprimarii Aplicarea unei restrictii de integritate referentiala conduce la:....... imposibilitatea stergerii inregistrarilor din tabele legate prin campuri cu chei primare Arhitectura unei baze de date este specificată... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Algoritmi

Inregistrare In fisier relativ void creare() { FILE *f; produs e; char numef[20],flush[20]; printf("n Introduceti un nume pentru fisier ");gets(flush);gets(numef); f=fopen(numef,"wb"); assert (f != NULL); fseek(f,0,0); printf(" -=Pentru a reveni la meniu introduceti 0=- n"); printf(" Introduceti codul... citește mai departe

10 pagini 3 puncte Extras Preview

Subiecte Programarea Sistemelor Informatice

Modelarea c.u. c.u =o baza comuna de dialog intre utilizator si echipa de dezv. C.u raspunde la 4cerinte: 1cu descrie cerintele functionale ale sist in termen comun pt utiliz si echipa de dezv a si. 2cu constituie un cadru de referinta comun pe parcursul intregului sistem. 3cu asigura abilitati de a trasa si urmari... citește mai departe

20 pagini 3 puncte Extras Preview

Baze de Date

3.Introducere in bd si sgbd-uri Definitie: Numim baza de date o colectie partajata de date aflata in interdependenta logica impreuna cu o descriere a acestor date si a relatiilor dintre ele,colectie desemnata de a rezolva necesitatile de informatizare ale unei organizatii. Bazele de date trebuie sa indeplineasca... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Programarea Calculatoarelor

Curs 1 Program informatic Prin program informatic se intelege o succesiune logica de expresii numite instructiuni destinate executarilor de catre calc. electronic in vederea obtinerii unor rezultate a.i si sist electronic de calcul e construit in vederea efectuarii unor operatii de efectuare automata a datelor prin... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Preview

Mid Exam - Oracle

1. Once you have learned how to write programs and build systems, you no longer need any input or involvement from any users, as you are perfectly capable of delivering the systems the business needs and wants. - True. All that perfect systems need are correct programs. - False. Business requirements can and will... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Limbaje de Programare

Notiunea de limbaj: este definita ca un sistem pentru comunicare. Limbajele scrise folosesc simboluri (care sunt caractere) pentru a construi cuvinte. intreg setul de cuvinte formeaza vocabularul limbajului. Modul in care cuvintele pot fi combinate pentru a fi intelese este definit de sintaxa si gramatica... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Preview

Probleme de programare liniară

Determinarea tuturor solutilor optime ale problemei de programare liniara. AX=b (32) X≥0 f=c*x maxf A(aij), i=1,m ,j=1,n X=(x1,x2…xn) ;b=(b1,b2…b3) c=(c1,c2,…cn) rang(A)=m<n T1: Daca B-baza primal admisibila si -solutie de baza comp pt problema 32 cu proprietatea Cj-Zj≤0, j€ atunci o conditie necesara si... citește mai departe

23 pagini 3 puncte Extras Preview

Algoritmi în Programare

Nr 6 1. Simularea transferului parametrilor prin adresa Limbajul C permite transmiterea parametrilor numai prin valoare (la apelul subprogramelor se copiază în stivă valoarea parametrului real şi subprogramul lucrează cu această copie). Subprogramul nu poate modifica valoarea parametrului din apelator. Dacă... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Preview

Probleme Baze de Date

Subiectul nr.1 Rezolvare: Modelul ierarhic pentru situaţia prezentată are ca diagramă asociată un arbore în care toate legăturile sunt de tipul 1:N sau 1:1. Nodurile reprezintă entităţi, iar arcele reprezintă asocieri între entităţi (relaţii). Întro structură ierarhică ramificată, entităţii aflate la un nivel... citește mai departe

19 pagini 4 puncte Extras Preview