Baze de Date

Notiță
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 1 în total
Cuvinte : 4614
Mărime: 401.55KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

O bază de date este o colecţie de date corelate din punct de vedere logic, care reflectăun anumitaspect al lumii realeşi este destinat unui anumit grup de utilizatori.

- pot fi createşi menţinute manual (unexemplu ar fi fişele de evidenţăa cărţilor dintr-o bibliotecă, aşacum erau folosite cu ani în urmă)

- computerizat aşa cum suntmajoritatea bazelor de date în momentul de faţă.

O bazăde date este o colecţie de date centralizate, creatăşi menţinutăcomputerizat, în scopul prelucrării datelor în contextulunui set de aplicaţii.

- - Prelucrarea datelor se referăla operaţiile deintroducere,ştergere, actualizareşi interogare a datelor.

Avantajele BD

- Controlul centralizat al datelor;

- Viteza mare de răgăsire si actualizare a datelor;

- Flexibilitatea (modificăm structura fără a modifica programele);

- Redundanta scăzută;

- Posibilitatea instroducerii standardelor;

- Mentinerea integritătii datelor:

- Politica de securitate;

- Gestionarea tranzactiilor;

- Refacerea datelor;

- Independenta datelor.

Fisiere

- Fisierul de date reprezintă o colectie de date memorate pe un suport tehnic într/o succesiune de înregistrări.

- Neajunsuri:

- Redundanta mare;

- Acces dificil la date;

- Actualizarea datelor;

- Dependenta programelor fată de date:

- Fiecare dată este descrisă independent în toate fisierele în care apar;

- Nu se mentine integritatea datelor.

Cocluzii

1.Definitia datelor este incorporată în programele aplicatie, în loc să fie stocate separat si independent;

2.Nu există un control al accesului si manipulării datelor, dincolo de cel impus de către programele aplicatie.

SGBD

- Sisteme de Gestiune a Bazelor de date (SGBD) prezintă un soft care permite utilizatorilor să definească, creezesi să mentinăo bază de date si oferă acces controlat la această bază de date.

- SGBD vine între utilizator si BD.

- SGBD contine:

- Limbajul de definire a datelor –functia de descriere a datelor;

- Limbajul de manipulare a datelor –functia de manipulare a datelor;

- Limbajul de interogare a datelor;

- Module ce controlează accesul la date –functia de utilizare a bazei de date de către toate categoriile de utilizatori.

(toate componentele SGBD asigură realizarea încă a unei functii –administrarea bazei de date)

Obiectivele SGBD

- Independenta fizică a datelor;

- Independenta logică a datelor;

- Accesul controlat la date;

- Administrarea centralizată a datelor;

- Corenta datelor;

- Partajarea datelor;

- Minimizarea redundantei;

- Securitatea datelor;

Arhitectura ANSI/SPARC

- Obiectivul arhitecturii cu 3 nivele este separarea vederii fiecărui utilizator asupra bazei de date de modul în care este ea reprezentată fizic.

- 1. nivelul intern (baza de date fizică)

- 2. nivelul conceptual

- 3. nivelul extern

Arhitectura ANSI/SPARC

- Modul în care utilizatorii percep datele este numit nivel extern.

- Modul în care SGBD şi sistemul de operare percep dateleeste numit nivel intern.

- Nivelul conceptual realizează atât transpunerea cât şi independenţa dorită dintre nivelul extern şi cel intern.

Nivelul intern

- Reprezentarea fizică a bazei de date pe calculator. Acest nivel descrie CUM sunt stocate datele în baza de date.

- Nivelul intern tratează chestiuni cum ar fi:

- alocarea spaţiului de stocare pentru date şi indexuri

- descrierea înregistrărilor pentru stocare (cu dimensiunile de stocare pentru date)

- plasarea înregistrărilor

- tehnici de comprimare a datelor şi de codificare a acestora

Nivelul conceptual

- Este o vedere generală a bază de date. Acest nivel descrie CE date sunt stocate în bază de date şi RELAŢIILE dintre acestea.

- Nivelul conceptual reprezintă:

- toate entităile, atributele şi relaţiile dintre ele

- constrângeri asupra datelor

- informaţii semnatice asupra datelor

- informaţii privind securitatea şi integritatea

Nivelul extern

- Reprezintă vederea utilizatorului asupra bază de date. Acest nivel descrie acea parte a bazei de date care este relevantă pentru fiecare utilizator.

Independenta logică si fizică

- Imunitatea schemelor externe fată de modificările efectuate în schema conceptuală reprezintă independenta logică de date a BD.

- Imunitatea schemelor conceptuale fată de modificările efectuate în schema internă reprezintă independenta fizică de date a BD.

Utilizatori

- Utilizatori obisnuiti;

- Utilizatori avansati;

- Programatorii de aplicatii;

- Administratorul bazei de date.

Centralizat -Distribuit

- Centralizat –sistem de BD în care datele si sistemul de gestiune sunt stocate pe un singur calculator;

- Distribuit –poate avea atît datele, cît si sistemul de gestiune, distribuite pe mai multe calculatoare interconectate printr-o retea de comunicatie.

Model al bazei de date

- Un model de date este alcătuit din totalitatea conceptelor utilizate pentru descrierea datelor din BD, a relatiilor dintre ele si a constrîngerilor impuse lor.

- Scop:

- sa fie reprezentatăcât mai fidel situatia din lumea reală;

- datele săfie adaptate reprezentării si prelucrării pe calculator.

Modelul ierarhic

- O bază de date ierarhică reprezintăo structurăarborescentăramificată.Oricare element din ierarhie poate avea un singur predecesor.

- O înregistrare “fiu” nu poate exista independent de o înregistrare ierarhic superioară “tată” de care este legată şi nu poate fi manipulată independent deaceasta.

Modelul retea

- În acest model datele sunt organizate sub forma unui graf orientat.

- Modelul reţea completează modelul ierarhic (“un nod părinte poateavea mai mulţi fii, în timp ce un fiu poate avea mai multe noduripărinte”)

Modelul relational

- Modelul de date relaţional (Relational Model) se bazeazăpe noţiunea de relaţie din matematică.

- Propus de către Edgard Frank Codd în 1960.

Caracteristicile SGBD

- Limbajul de definire a datelor (depinde de modelul de date);

- Limbajul de manipulare a datelor;

Modelul relational

- Modelul relaţional (Relational Model) –premite vizualizarea unei baze de date ca un ansamblu de tabele bidimensionale.

- Modelul se bazează pe noţiunea de relaţie din matematică, care corespunde unei mulţimi de entităţi de acelaşi tip.

- Limbajele relaţionalede manipulare a datelor sunt limbaje neprocedurale –utilizatorul, de exemplu,formulează interogarea fără să indice procedura (algoritmul) de rezolvare.

- SGBD-urilerelaţionale oferă un limbaj de programare unanim recunoscut şi acceptat, limbajul SQL, bazat pe algebra relaţională.

- Pentru limbajul SQL au fost emise mai multe standarde de către International Standardization Office (ISO).

Modelul orientat-obiect

- Modelul orientat-obiect (Object Model) –este un concept unificator în informatică, fiind aplicabil în programare, în proiectare hardware-ului, a bazelor de date, etc.

- Sistemele debaze de date orientate obiect se bazează pe limbajele de programare orientate obiect.

- Auo utilizare limitată, mult mai redusă decât cea a sistemelor de baze de date relaţionale.

- Pentru bazele de date orientate obiect există un limbaj standard standard de interogare OQL (Object Query Language).

Modelul obiect relational

- Modelul obiect relaţional (Object Relational Model) –este considerat următorul mare val în dezvoltarea şi întreţinerea bazelor de date.

- Construcţia se poate realiza dezvoltând sistemul relaţional prin adăugarea caracteristicilor obiectuale necesare sau

- pornind de laun sistem orientat obiect şi adăugând caracteristicile relaţionale

Scop

- Scopul utilizării SGBD?

- Elaborarea unor aplicatii care ar permite păstrarea si prelucrarea informatiei referitoare la o anumită problemă reală.

- este necesar de a păstra aceste informatii

- Modelarea BD este procesul de proiectare a BD (schemei BD) pentru aplicatii utilizator.

Mini-realitatea

- Pentru proiectarea BD este important mai întîi de identifica ”mini-realitatea” care va fi păstrată în BD.

- Este necesar de a cunoaste cine va fi utilizatorul BD si care sunt cerintele acestuia.

- BD reflectă o parte finită a lumii reale.

- Lumea reală, în careva măsură, permite de a verifica corectitudinea schemei BD.

Proiectarea BD nue simplă:

- Expertiză:

- Pentru a proiecta o BD trebuie să devii expert în domeniul aplicatiei elaborate sau să discuti cu asa experti. (vor putea acesti experti să-ti ajute?)

- Flexibilitate:

- Ca regulă, în lumea reală sunt anumite exceptii, modificări. (trebuie schema BD să reflecte acestea?)

- Dimensiune:

- Schema BD poate deveni imensă.

Proiectarea BD

- Proiectarea conceptuală. Presupune modelarea initială a mini-realitătii într-un model conceptual (de exemplu modelul EA);

- Proiectarea logică. Transformareaschemei conceptuale într-un model de date sustinut de SGBD (de exemplu modelul relational);

- Proiectarea fizică. Proiectarea fisierilor (tabelelor), idecsilor, dimensiunea buffer-elor etc.

Preview document

Baze de Date - Pagina 1

Conținut arhivă zip

  • Baze de Date.docx

Alții au mai descărcat și

Subiecte Informatica - Baze de Date

1. Se da o baza de date numita CARTI.DBF cu urmatoarea structura: titlu C(30), autor C(30), editura C(20), an N(4), pret N(7), nr N(5), gen C(15)....

Probleme Baze de Date

Subiectul nr.1 Rezolvare: Modelul ierarhic pentru situaţia prezentată are ca diagramă asociată un arbore în care toate legăturile sunt de tipul...

Grila Sisteme Informationale de Gestiune - Access

Adăugarea de câmpuri la o tabelă se face în modul de vizualizare:...... Previzualizare inaintea imprimarii Aplicarea unei restrictii de...

Hackeri

Hackerii sunt pasionati ai informaticii, care, de obicei au ca scop „spargerea” anumitor coduri, baze de date, pagini web etc. Ei sunt considerati...

Ai nevoie de altceva?