Grila Sisteme Informationale de Gestiune - Access

Notiță
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 2 în total
Cuvinte : 1703
Mărime: 10.13KB (arhivat)
Cost: 1 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Laura Danilescu
teste rezolvate - Univ.Danubius Galati

Extras din document

Adăugarea de câmpuri la o tabelă se face în modul de vizualizare:...... Previzualizare inaintea imprimarii

Aplicarea unei restrictii de integritate referentiala conduce la:....... imposibilitatea stergerii inregistrarilor din tabele legate prin campuri cu chei primare

Arhitectura unei baze de date este specificată prin:.... o serie de definiţii redactate sub formă de instrucţiuni scrise în limbajul de definire a datelor (DDL)

C

Când se şterge o înregistrare dintr-un tabel, numărul de ordine al acesteia:..... este de asemenea şters şi nu mai poate fi acordat din nou altei înregistrări

Care afirmatie este adevarata in cazul tehnologiei client/server? :...... Clientul vizualizează şi modifică date pe propiul său calculator

Care afirmatie este adevarata in cazul tehnologiei client/server? :........Serverul acţioneaza ca un mainframe ce stochează şi recuperează datele

Care afirmatie este adevarata in cazul tehnologiei client/server? :....... Serverul răspunde cererilor făcute de fiecare staţie pentru informaţii şi resurse

Care dintre urmatoarele caracteristici diferentiaza o baza de date distribuita de una centralizata?... Fragmentarea – o relaţie poate fi divizată într-un număr de subrelaţii numite fragmente , care apoi sunt distribuite.... Replicarea – multiplică modificările de pe staţii

Care dintre urmatoarele caracteristici diferentiaza o baza de date distribuita de una centralizata?......Transparenţa – ascunde detaliile de implementare faţă de utilizator, astfel încât sistemul distribuit să apară ca şi cum ar fi nedistribuit.

Cheia primara este utilizata pentru:....... A asocia o identitate unica unei inregistrari

Conform datelor studiilor efectuate la nivel internaţional, gradul de utilizare a bazelor de date distribuite ce vor fi utilizate în aplicaţiile economice se prezintă astfel:..... i. ERP = 100% ii. aplicatii e-commerce = 71% iii. managementul lantului de distributie = 93%

Construirea depozitului de date presupune parcurgerea următoarelor etape:..... Un proces de creare a oricăror agregări ale datelor: totaluri precalculate, subtotaluri, valori medii etc. care se preconizează că vor fi cerute şi folosite de utilizatori

Construirea depozitului de date presupune parcurgerea următoarelor etape:.... Un proces de extragere a datelor din bazele de date operaţionale sau din surse externe, urmat de copierea lor în depozitul de date

Crearea unei noi interogari intr-o baza de date Access se poate face...... In mod expert (wizard)

Crearea unei noi tabele intr-o baza de date Access se poate face:.......... In mod navigare prin inregistrari

D

Dacă pentru un tabel există creat un raport, modificările efectuate în tabel, atrag după sine:... modificările trebuie introduse manual

Dacă pentru un tabel există creată o interogare, modificările efectuate în tabel, atrag după sine:..... modificările trebuie introduse manual

Dacă pentru un tabelul există creat un formular, modificările efectuate în tabel, atrag după sine:..... modificările trebuie introduse manual

Dictionarul de date este:............. Un fisier care contine metadate, de descriere globala a bazei de date

Din punct de vedere organizaţional, o întreprindere poate fi structurată după următoarele logici:..... ierarhic-piramidală..ierarhic-funcţională

Din punct de vedere organizaţional, o întreprindere poate fi structurată după următoarele logici:.... pe centre de venituri.. funcţională

Din punct de vedere organizaţional, o întreprindere poate fi structurată după următoarele logici:............ geografic ... funcţională

Domeniile de gestiune corespund activităţilor de...... Cercetare-dezvoltare

Domeniile de gestiune corespund activităţilor de:...... Productie

I

In ciclul de viata al unui SI, etapa de proiectare generală este urmata imediat de:... proiectarea de detaliu

In ciclul de viata al unui SI, etapa de realizare a SI este urmata imediat de:......... instalarea SI pe sistemele de calcul ale beneficiarului

In modelul organizatiei economice, Subsistemul decizional este.......... O componenta a sistemului intreprindere

In modelul organizatiei economice, Subsistemul informational este..... O componenta a sistemului intreprindere

In modelul organizatiei economice, Subsistemul operativ este.............. O componenta a sistemului intreprindere

Indexul permite:..... cautare si sortare rapida a inregistrarilor

Intre elementele unui sistem se stabilesc:.... Interactiuni dinamice

Intr-o baza de date simpla, relationala, datele sunt organizate in:..... Tabele, inregistrari, campuri

Intr-un câmp de Dată/Oră pot fi introduse:..... Date şi indicaţii ale ceasului pentru anii 100 până la 9999

Intr-un câmp de Memo pot fi introduse:.... Text lung şi combinatie de text şi cifre, până la 65.535 de caractere

Intr-un câmp de Monedă pot fi introduse:......... Valori monetare şi date numerice cu până la patru zecimale

Intr-un câmp de Numeric pot fi introduse:...... Date numerice care sunt utilizate în calcule matematice

Intr-un câmp de Text pot fi introduse:....... Litere, numere şi caractere

Intr-un sistem informatic descentralizat,............ avariile soft sau ale bazei de date la nivelul unei locaţii, nu afecteaza toti utilizatorii

Intr-un sistem informatic descentralizat,............ datele sunt stocate si prelucrate local

Intr-un sistem informatic descentralizat............. avariile hardware la nivelul unei locaţii nu afectează toti utilizatorii

În cadrul unei organizaţii, întâlnim următoarele subsisteme de informare:...... sistemul logistic şi de producţie

În cadrul unei organizaţii, întâlnim următoarele subsisteme de informare:...... sistemul de control şi gestiune strategice

În cadrul unei organizaţii, întâlnim următoarele subsisteme de informare:...... sistemul de gestiune a personalului

În cadrul unui Sistem Informational Contabil, după criteriul circuitelor contabile ce se pot configura, putem avea urmatoarele componente:..... componenta producţie — stocuri — imobilizări

În cadrul unui Sistem Informational Contabil, după criteriul circuitelor contabile ce se pot configura, putem avea urmatoarele componente:........ componenta încasări — plăţi

În cadrul unui Sistem Informational Contabil, după criteriul circuitelor contabile ce se pot configura, putem avea urmatoarele componente:.......... componenta cumpărări — vânzări

În cadrul unui Sistem Informational Contabil, după natura elementelor patrimoniale, putem avea urmatoarele componente:.... componenta terţi

În cadrul unui Sistem Informational Contabil, după natura elementelor patrimoniale, putem avea urmatoarele componente:.....componenta venituri şi cheltuieli

L

La nivelul fizic, datele sunt descrise:....... Foarte detaliat, in limbaje de “cod masina”

Limbajele de interogare sunt:............... Limbaje performante pentru manipularea bazelor de date

Limbajul SQL este proiectat sa satisfaca urmatoarele cerinte:........ Este portabil, utilizand aceeaşi structură a comenzilor şi sintaxă, atunci când se trece de la un sistem SGBD la altul

M

Mărimea câmpului foloseşte la stabilirea mărimii maxime a datelor ce pot fi memorate pentru tipurile.... Text, Numeric sau AutoNumber

Metadatele descriu:....... datele conţinute în depozitul de date şi modul în care ele sunt obţinute şi stocate

Modul de lucru cu baze de date este caracterizat de:........ sistemele informatice ce utilizează baze de date sunt mal flexibile, fiind adaptabile la modificările ulterioare ale mediului economic

Preview document

Grila Sisteme Informationale de Gestiune - Access - Pagina 1
Grila Sisteme Informationale de Gestiune - Access - Pagina 2

Conținut arhivă zip

  • Grila Sisteme Informationale de Gestiune - Access.doc

Alții au mai descărcat și

Subiecte Informatica - Baze de Date

1. Se da o baza de date numita CARTI.DBF cu urmatoarea structura: titlu C(30), autor C(30), editura C(20), an N(4), pret N(7), nr N(5), gen C(15)....

Baze de Date

O bază de date este o colecţie de date corelate din punct de vedere logic, care reflectăun anumitaspect al lumii realeşi este destinat unui anumit...

Probleme Baze de Date

Subiectul nr.1 Rezolvare: Modelul ierarhic pentru situaţia prezentată are ca diagramă asociată un arbore în care toate legăturile sunt de tipul...

Hackeri

Hackerii sunt pasionati ai informaticii, care, de obicei au ca scop „spargerea” anumitor coduri, baze de date, pagini web etc. Ei sunt considerati...

Ai nevoie de altceva?