Toleranta si Control

Notiță
7/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 2411
Mărime: 21.42KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

CAP 1

1. Ce înţelegeţi prin precizie dimensională?

Precizia dimensională este abordată în cadrul industriei construcţiilor de maşini prin intermediul preciziei de prelucrare şi reprezintă un factor deosebit de important al asigurării calităţii oricărui produs

Precizia dimensională

Datorită erorilor de prelucrare, concordanţa dintre modelul fizic al piesei prelucrate şi modelul său teoretic, sub aspect geometric şi al condiţiilor fizice, nu este asigurată perfect. Independent de voinţa noastră, nu poate fi realizată o concordanţă absolută, după cum nici punerea în evidenţă, prin măsurare, a valorilor absolute nu este posibilă, această situaţie reprezentând o imposibilitate tehnică. Odată cu perfecţionarea mijloacelor şi a metodelor de prelucrare precizia de execuţie creşte, erorile de prelucrare se micşorează, fără a fi însă eliminate integral. Având în vedere aceste imperfecţiuni inerente, de la început proiectantul trebuie să prescrie abateri, admisibile şi raţionale, elementelor geometrice ale modelului teoretic. Abaterile trebuie să fie admisibile pentru a corespunde condiţiilor normale de funcţionare şi raţionale, pentru a fi realizate la un preţ de cost minim.

2. Definiţi noţiunea de “dimensiune nominală”.

- dimensiune nominală (Nd, ND), este valoarea ce se ia ca bază pentru a caracteriza o anumită dimensiune, indiferent de diferenţele admise inerente imperfecţiunii execuţiei. Dimensiunea nominală este prima valoare luată ca dimensiune şi care apare la proiectare, ea rezultând din calcul sau constructiv. Este valoarea de referinţă în caracterizarea şi determinarea celorlalte valori dimensionale. De exemplu, din calcul se obţine valoarea de 99,6 mm pentru un arbore. Această valoare, denumită dimensiune calculată, se rotunjeşte la o valoare întreagă standardizată (100 mm), valoare care caracterizează diametrul arborelui şi care se numeşte dimensiune nominală.

3. Care este legătura dintre precizia dimensională şi interschimbabilitate?

Piesele oricărui ansamblu sau subansamblu trebuie să fie executate cu anumite toleranţe, pentru a se asigura, printre alte caracteristici tehnice, interschimbabilitatea lor.

4. Ce reprezintă mărimile notate cu As şi respectiv as?

As reprezintaabatere superioara in cadrul cotei dimensiunii aferente unui alezaj

as rerprezinta abaterea superioara in cadrul cotei dimensiunii aferente unui arbore

5. Ce este “abaterea efectivă”?

6. Daţi un exemplu de relaţie de calcul a “toleranţei”.)

Abateri

Reprezintă diferenţa dintre dimensiunea efectivă, dimensiunea limită şi dimensiunea nominală.

- abateri efective

ea = Ed - Nd pentru arbore EA = ED - ND pentru alezaj

7. Ce înţelegeţi prin dimensiunea nominală a unei asamblări?

Dimensiunea nominala a unei ansamblari este o valoare care se ia ca baza atit pentru alezaj cit si pentru arbore

8. Definiţi ce este ajustajul cu joc.

Dacă este îndeplinită condiţia Dmin > dmax, prin montarea la întâmplare a arborilor şi alezajelor din cele două mulţimi, vom obţine numai ajustaje cu joc. Jocul efectiv va căpăta diferite valori cuprinse între două limite:

9. Explicitaţi semnificaţia “liniei zero” prin intermediul unei schiţe.

Linia zero este o linie corespunzatoare cotei nominale

10. Clasificaţi sistemele de ajustaje.

La ajustaje a rezultat că, în funcţie de poziţiile relative ale celor două câmpuri de toleranţe, se obţin o infinitate de ajustaje. Din considerente economice şi tehnologice s-a impus limitarea numărului de ajustaje, obţinându-se două sisteme:

- sisteme de ajustaje cu alezaj unitar;

- sisteme de ajustaje cu arbore unitar.

CAP 2

1. În ce scop au fost create intervalele de dimensiuni?

Pentru simplificarea calculelor şi reducerea numărului toleranţelor şi a abaterilor fundamentale, au fost create intervale de dimensiuni

2. Care este semnificaţia abrevierii ISO din cadrul prezentului curs?

Sistemul de toleranţe şi ajustaje ISO a fost elaborat de Organizaţia Internaţională de Standarde, în scopul unificării sistemelor naţionale

3. Cum se stabilesc valorile toleranţelor fundamentale?

Din experienţă a rezultat că, pentru maşini-unelte cu precizie medie şi executanţi cu calificare mijlocie, precizia dimensiunilor creşte cu fineţea procedeului tehnologic şi scade cu mărimea dimensiunilor pieselor prelucrate.

Toleranţa, depinzând atât de mărimile dimensiunilor care se prelucrează, cât şi de procedeul tehnologic, o putem exprima cu ajutorul relaţiei:

IT = K i

4. Câte trepte de precizie există în cadrul sistemului ISO?

În cadrul sistemului ISO există 18 trepte de precizie; fiecare precizie corespunde cu una dintre toleranţele denumite fundamentale.

5. Cum (prin ce) simbolizăm poziţia câmpului de toleranţă în raport cu linia zero?

Poziţia câmpului de toleranţă în raport cu linia zero este simbolizată printr-o literă ( în majoritatea cazurilor) majusculă pentru alezaje şi minusculă pentru arbori.

6. Câte grupe de ajustaje cunoaşteţi?

În sistemul ISO există 3 grupe / tipuri de ajustaje şi anume: ajustaje cu joc, ajustaje intermediare şi ajustaje cu strângere.

7. Cunoaşteţi o formulă de calcul pentru toleranţa fundamentală?

IT = K i

8 Care este semnificaţia literei H înscrisă pe un desen de ansamblu?

Câmpurile H şi h sunt stabilite ca alezaj unitar, respectiv arbore unitar

9. Dintre sistemul alezaj unitar şi respectiv arbore unitar care este sistemul cel mai utilizat?

În majoritatea situaţiilor se adoptă sistemul alezaj unitar, cu excepţia acelora în care funcţional sau tehnologic este raţională folosirea sistemului arbore unitar.

În desenele de ansamblu / subansamblu, pentru indicarea ( simbolizarea) unui ajustaj ce se încadrează în categoria alejaz unitar, se va utiliza litera H; dacă ajustajul este însă de tip arbore unitar, simbolizarea se va face prin utilizarea literei h.

Preview document

Toleranta si Control - Pagina 1
Toleranta si Control - Pagina 2
Toleranta si Control - Pagina 3
Toleranta si Control - Pagina 4
Toleranta si Control - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Toleranta si Control.doc

Alții au mai descărcat și

Tolerante si Control Dimensional

Se dă piesa, fig. 1. Cerinţe: 1. Să se reprezinte piesa dată în format A5. 2. Să se identifice abaterile dimensionale înscrise pe desen. Să se...

Proiectarea Procesului Tehnologic si Matrita sau Stanta pentru o Piesa Cilindrica

Sa se proiecteze procesul tehnologic si stanta sau matrita pentru obtinerea piesei din figura 1. Materialul utilizat este TDA3 ( tabla decapata...

Tolerante si Control Dimensional

Masurarea diametrelor si a abaterilor de la forma geometrica Masurarea diametrelor exterioare, interioare si a adancimilor cu ajutorul sublerului...

Tolerante si Control Dimensional

1.1 Precizia dimensiunilor 1.1.1 Noţiuni generale Materializarea unui obiectiv final – aparat, mecanism, maşină, etc. – presupune parcurgerea...

Tolerante, Masuratori si Control Dimensional

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Disciplina toleranţe şi măsurători tehnice(control tehnic) are un rol important ţn pregătirea viitorilor ingineri,...

Toleranțe și Control Dimensional

1.1.Scopul lucrării Lucrarea are ca scop determinarea dimensiunii unui lot de piese controlate cu ajutorul şublerului şi trasarea histogramei...

Ai nevoie de altceva?