Raspunsuri pentru Examenul de Licenta

Notiță
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 23596
Mărime: 9.79MB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Comendant, Dolghieru
pentru pregatirea de licenta la politehnica.

Extras din document

).Asamblări sudate . Caracterizarea construcţiilor sudate . criterii de clasificare . Sudabilitatea materialelor . Calculul îmbinărilor sudate . Suduri cap la cap . Suduri de colţ în diverse cazuri de solicitare . Determinarea rezistenţelor admisibile .

Îmbinarea este nedemontabilă. Ea se formează prin sudarea materialelor pieselor în zona îmbinării şi nu necesită alte ele¬mente auxiliare (nituri, buloane etc.). Rezistenţa îmbinării depin¬de de neuniformitatea şi continuitatea materialului cusăturii de su¬dură şi a zonei înconjurătoare.

Metodele de sudare utilizate sunt foarte diverse. Din toate metodele de sudare cea mai răs¬pândită este cea electrică. Se disting două tipuri principale de su¬dare electrică: cu arc electric şi prin contact.

Sudarea cu arc electric se bazează pe principiul utilizării căldurii arcului electric pentru topirea metalului. Pentru protecţia metalului topit de acţiunea dăunătoare a aeru¬lui înconjurător pe suprafaţa electrodului se depune o pastă groa¬să de protecţie, care degajă o mare cantitate de zgură şi gaz, for¬mând un mediu izolator. Prin aceasta se asigură ridicarea calită¬ţii metalului cusăturii de sudare.

în acelaşi scop se efectuează sudarea sub flux. în prezent aceasta este principala metodă de sudare automată. Productivitatea sudării automate sub un strat de flux c de peste 10-20 ori mai marc decât a celei manuale. Dacă la sudarea manuală formarea cusăturii se obţine pe con¬tul metalului electrodului (figa), la sudarea automată cusă¬tura se formează în mare măsură pe contul metalului de bază to¬pit (figb).

În ultimii ani a fost ela¬borată metoda sudării în baie de zgură , când drept sursă de încălzire serveş¬te căldura eliminată la tre¬cerea curentului prin baia de zgură de la electrod la piesă. Sudarea în baia de zgură este destinată pentru îmbinarea pieselor de grosi¬me mare.

Sudarea prin contact se bazează pe utilizarea rezistenţei ohmice ridicate în planul de îmbinare a pieselor şi se efec¬tuează prin câteva metode. În cazul sudării cap la cap prin piese trece curent, a cărui intensitate atinge câteva mii de amperi .Cea mai mare cantitate de căldură se degajă în locul îmbinării cu cea mai mare re¬zistenţă. După aceasta curentul se deconectează, iar piesele încălzite se strâng cu o oa¬recare forţă Această metodă se recomandă a fi uti¬lizată pentru îmbinarea cap la cap a pieselor, a căror suprafaţă a secţiunii transversale este comparativ mică. În cazul sudării prin puncte îmbinarea are loc nu pe toată suprafaţa planului de îmbinare, ci doar în anumite puncte, de care se apropie electrozii maşinii de sudat.În cazul sudării cu bandă sau cu role cusătura are forma unei benzi înguste neîntrerupte, repartizată de-a lungul pla¬nului de îmbinare a pieselor. Această îmbinare se execută cu aju¬torul electrozilor de forma unor role, ce se rostogolesc în direc¬ţia sudurii.

Îmbinarea cap la cap. În multe cazuri această îmbinare este una dintre cele mai sim¬ple si fiabile .De exemplu fig :

Cap la cap pot fi sudate nu numai foi sau benzi, dar şi ţevi , corniere, profiluri în U. şi alte profiluri fasonate .

Calculul la rezistenţă a îmbinării sudate cap la cap se acceptă a fi executat după dimensiunile sec¬ţiunii piesei în această zonă . De exemplu, la calculul benzii, sudate cap la cap (fig. de mai sus) : la întindere la încovoiere

unde b şi s reprezintă lăţimea şi grosimea benzii; [σ'] tensiunea admisibilă pentru îmbinările sudate Raportul dintre [σ] şi tensiunea admisibilă pentru metalul de baza [σ]c1 este coeficientul de rezisten¬tă al îmbinării sudate cap la cap φ=[σ']/[σ]c,.

Valoarea lui φ variază în limite¬le de la 0,9 până la 1,0

îmbinarea prin suprapunere

Îmbinarea prin suprapunere se execută cu ajutorul cusăturilor de colţ. În dependenţă de for¬ma secţiunii transversale, se disting urmă¬toarele tipuri ale cusăturilor de colţ: nor¬male 1, concave 2, convexe3

În practică cele mai răspândite sunt cusăturile normale.

Principalele caracteristici geometrice ale cusăturii de colţ sunt cateta k şi înălţimea h; pentru cusătura normală h=ksin45°=0,7 k. Conform condiţiilor tehnologice, valoarea minimala a lui k=3 mm, dacă grosimea benzii s≥3 mm. In majoritatea cazurilor

în dependenţă de amplasare, se disting cusături; frontale, de flanc şi oblice.

Cusătura frontală se amplasează perpendicular, iar cea de flanc — paralel cu linia de acţiune a forţei de încărcare.

Principalele tensiuni ale cusăturii de flanc sunt tensiunile tangenţiale în secţiunea m—m.

Admitem că piesa 2 este absolut rigidă, iar piesa 1 şi cusăturile — elastice. Atunci deplasa¬rea relativă a punctelor «b» sub acţiunea P este mai mare decât de¬plasarea relativă a punctelor «a» cu mărimea alungirii piesei 1 pe sectorul «ab». În acest caz deformaţiile de forfecare şi tensiunile în cusătură se micşorează încontinuu pe toată lungimea cusăturii de la dreapta la stânga.

În practică lungimea cusăturilor de flanc se limitează din con¬diţia 1≤50k. Calculul unor asemenea cusături se efectuează apro¬ximativ după tensiunea medie, iar condiţiile de rezistenţă capătă forma:

Cusăturile frontale (fig. 3.10) se aplică perpendicular pe linia de acţiune a sarcinii P. Starea de tensiune a cusăturii frontale este neomogenă. Aici se observă o concentraţie considera¬bilă a tensiunilor. Tensiunile de ba¬ză sunt cele tangenţiale T în planul orizontal şi tensiunile normale σ în planul vertical.

La fel ca în cusăturile de flanc, se adoptă secţiunea bisec-toarei m—m. Distrugerea cusături¬lor anume în această secţiune o confirmă cercetările:

Pentru o cusătură frontală :

Pentru două cusături :

Cusătura oblică (fig 3.11) se utilizează în concordanţă cu cele de flanc . Condiţia de rezistenţă a cusături oblice are forma :

În cazul cînd îmbinarea printr-o cusătură de colţ este încărcată cu momentul M .

Preview document

Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 1
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 2
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 3
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 4
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 5
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 6
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 7
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 8
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 9
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 10
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 11
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 12
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 13
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 14
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 15
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 16
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 17
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 18
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 19
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 20
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 21
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 22
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 23
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 24
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 25
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 26
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 27
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 28
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 29
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 30
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 31
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 32
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 33
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 34
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 35
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 36
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 37
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 38
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 39
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 40
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 41
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 42
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 43
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 44
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 45
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 46
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 47
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 48
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 49
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 50
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 51
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 52
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 53
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 54
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 55
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 56
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 57
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 58
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 59
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 60
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 61
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 62
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 63
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 64
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 65
Raspunsuri pentru Examenul de Licenta - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Raspunsuri pentru Examenul de Licenta.doc

Alții au mai descărcat și

Ergonomia si Estetica Masinilor Unelte

CURSUL NR. 1 INTRODUCERE Estetica este ştiinţa care se ocupă cu senzaţiile frumosului din natură şi din artă, şi cu sentimentele pe care aceste...

Arbori și Osii

5.1. DEFINIRE. CLASIFICARE. CARACTERIZARE Arborii sunt organe de masini cu miscare de rotatie destinate sa sustina alte organe de masini (roti...

Bazele Aschierii si Generarii Suprafetelor I

INTRODUCERE SCURT ISTORIC AL ASCHIERII. TENDINTE ACTUALE Intre procedeele de prelucrare a pieselor finite folosite în industrie, aschierea ocupa...

Bazele Aschierii si Generarii Suprafetelor II

8.1 Generalitati Aschierea este un proces complex fizico-mecanic prin care se îndeparteaza adaosul de prelucrare sub forma de aschii, în scopul...

Sisteme Flexibile de Fabricație

CONCEPTUL DE FLEXIBILITATE Elementul de noutate în concepţia actuală despre automatizarea proceselor tehnologice îl constituie flexibilitatea sau...

Bazele Aschierii si Generarii Suprafetelor

3. GEOMETRIA CONSTRUCTIVA A SCULELOR ASCHIETOARE 3.1. Geometria sculelor aschietoare Geometria partii active a sculelor utilizate în procesele de...

Cuplaje

11.1. Caracterizare. Rol funcţional Cuplajele sunt organe de maşini care realizează legătura permanentă sau intermitentă între 2 arbori, cu...

Ai nevoie de altceva?

''