Toate notițele din Biblioteca RegieLive - pagina 19 din 102

Subiecte examen guvernanață corporativă

1)Argumentati influenta globalizarii asupra sistemului de management financiar al corporatiilor Deschiderea economiilor naţionale spre exterior, ĩntr-o lume fără graniţe, transformă corporaţiile moderne ĩn agenţi veritabili ai globalizării, deoarece extinderea activităţii pe noi segmente de piaţă... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Preview

Examen la finanțele întreprinderii

1. Conceptul privind finanţele întreprinderii şi rolul acestora la nivel macroeconomic Finanțele întreprinderii- ansamblul de relații economice care îmbracă forma bănească ce apare în legatură cu formarea și repartizarea fondurilor. Finanțele reprezintă exprimarea valorică, prin bani, a căror semnificație s-a... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Tracțiune electrică

DEFINITIE SI CLASIFICARI. Prin tractiune se intelege exercitarea de catre un organ de propulsive a unei forte asupra unui vehicul in scopul deplasarii acestuia pe o cale de circulatie. In cazul tractiunii electrice, organul de propulsive este realizat cu motoare electrice relative sau liniare, iar forta de... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Marketing examen test

1) Mk- filosofia creerii(cuceririi), dezvoltarii si dominarii pietii de desfacere: Mk este ideea de a satisface nevoile consumatorilor prin intermediul produselor si a tuturor mijloacelor de promovare si stimulare a acestui produs. Deci el este arta de a allege piata-tinta, de a pastra si de a stimula dezvoltarea... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Preview

Tehnica operațiunilor

1 CONTURILE BANCARE Principalele tipuri de conturi care sunt disponibile pentru toate categoriile de clienti se pot clasifica in trei grupe: • Conturi de depozit - Se pot constitui atat in lei cat si in valuta si sunt disponibile atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice - Depozitele se pot... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras Preview

Drept Civil

1. Raportul juridic civil se caracterizează prin aceea că: 1 nu reprezintă o relaţie socială; 2 reprezintă o relaţie socială; 3 nu reprezintă o relaţie personal nepatrimonială; 4 nu reprezintă un raport patrimonial; 5 reprezintă o legătură între bunuri. 2. Raportul juridic civil: 1 situează părţile sale... citește mai departe

24 pagini 5 puncte Extras Preview

Marketing Turistic

1. Principala componentă a micromediului de turism este constituită de: a) Concurenţa unor firme cu ofertă similară; b) Ofertanţii de prestaţii turistice; c) Clientela turistică. 2. Evoluţia pieţei turistice este determinată de: a) Potenţialul turistic şi nivelul de dezvoltare a infrastructurii unui spaţiu... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Drept internațional public

Dreptul internaţional public reprezintă ansamblul normelor care reglementează raporturile dintre state şi alte subiecte de drept internaţional care exprimă acordul lor de voinţă, susceptibile a fi duse la îndeplinire, în caz de necesitate, pe cale de constrângere, exercitată individual sau colectiv.Izvoare ale dr... citește mai departe

1 pagini 3 puncte Extras Preview

Fundamentele calității

NUMARUL 1 1. Care sunt principalele diferente intre concetul clasic al calitatii si noua conceptie bazata pe managementul total a calitatii. Bucla calitatii serviciilor. 2. Instrumentele fundamentale al calitatii enumerare si scurta prezentare. 3. Categorii de cost rferitoare la calitate: costul de prevenire,... citește mai departe

2 pagini 4 puncte Extras Preview

Teste grilă organizații economice

Teste grilă De rezolvat: 1. Banca Mondială acordă credite: a) ţărilor sărace sau în curs de dezvoltate; b) tuturor statelor membre; c) ţărilor dezvoltate; d) pentru echilibrarea balanţei de plăţi. 2. Activitatea de cooperare dintre FMI şi Banca Mondială nu a fost canalizată spre: a) rentabilitatea... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras Preview

European Integration

1. The peculiarities of international economic integration. - Economic integration is a term used to describe how different aspects between economies are integrated. The basics of this theory were written by the Hungarian economist Bela Belassa in the 1960s. As economic integration increases, the barriers of trade... citește mai departe

25 pagini 3 puncte Extras Preview

Buget și Trezorerie

1.indicatoriPentru a se putea stabili în ce masura economia unei tari va fi afectata de un nivel ridicat al îndatorarii, în eventualitatea manifestarii unor socuri economice si financiare externe, s-a elaborat un set de indicatori. Acestia sunt atât indicatori privind datoria publica (nivel, structura si dinamica),... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Preview

Teste grilă la finanțe

I Principalele obiective ale funcţiei de control a finanţelor publice sunt: a) determinarea cauzelor care au condus la creşterea ratei inflaţiei; b) exprimarea în formă bănească a efortului financiar al statului, pentru îndeplinirea funcţiilor sale; c) eficacitatea efortului financiar alocat pentru diverse... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Asigurări financiare

Riscurile in cadrul asigurarilor financiare Tipurile de societati Problemele de asigurari a activitatii de asig au fost considerate o utopie prin prisma faptului ca pe de o parte activitatea de asigurari a fost slab dezvoltata si pe de alta parte deoarece sistemul bancar actiona in forma lui clasica. D.p.d.v.... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Marketing Direct

1.Metode de culegere si prelucrare a datelor Toate adaptarile modelarii matematice la fenomenele economice concrete au la baza o conceptie mai corecta asupra marimilor (indicatorilor) care intervin in procesul fundamentarii complexe a deciziei. Aceste marimi implica observari, anchete etc, care permit masurarea lor... citește mai departe

13 pagini 3 puncte Extras Preview

Contabilitate managerială

1. Explicati conceptul de contabilitate financiară si contabilitate de gestiune Contabilitatea financiara denumita si generala ,are rolul de a inregistra tranzactiile intreprinderii cu mediu extern ,pentru determinarea periodica si sintetica a situatiei patrimoniale si financiare. Contabilitatea de gestiune... citește mai departe

26 pagini 5 puncte Extras Preview

Relații colective de muncă

Autoritatile publice pot impune unei persoane sa munceasca fortat? a. Da, in caz de forta majora (catastrofe); Autoritatile publice pot impune unei persoane sa munceasca fortat? a. Da, pentru indeplinirea obligatiilor civice stabilite prin lege; Avocatul poate deveni parte intr-un raport juridic de munca? c. da,... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Extras Preview

Limba engleză

1. ‘Slow down She threatened to get out of the car if I didn’t slow down. 2. ‘We have called The defense attorney stated that they had called their last witnesses 3. ‘Why can’t you reveal your sources?’ The judge asked the journalist why he couldn’t reveal his sources. 4. is an examination conducted to determine... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Contabilitate publică

1.Definiţi instituţiile publice. Instituţiile publice pot fi definite ca entităţi patrimoniale ce desfăşoară activităţi de regulă, sociale, în folosul comunităţii, activităţi care nu produc venituri sau produc venituri evaluate la preţul factorilor şi care nu sunt suficiente acoperirii cheltuielilor proprii, fiind... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Microeconomie

Teoria economica constituie baza teoretica si metodologica pentru celelalte stiinte economice, elaboreaza instrumentarul de cercetare economica, formuleaza categoriile, legile si tendintele principale in dezvoltarea activitatii economice. Anume aceasta stiinta serveste drept temelie pentru elaborarea politicilor... citește mai departe

3 pagini 5 puncte Extras Preview

Chimie fizică și coloidală

1)Fortele Van der Waals : a)forte de orientare(Keesom)intre molecule polare :UK=-Ck.1/(kB.T).r6 UK-potential Keesom;Ck –constanta;kB-constanta lui Boltzman;T-temperatura(K);r-distanta dintre molecule. b)forta de polarizare(inductie)-forte Debye-se manifesta intre o molecula polara si una nepolaramolecula... citește mai departe

11 pagini 3 puncte Extras Preview

Grilă PPOO

Fie urmatoarea specificare de clasa: class AbstractList{ public: virtual void Create()=0; virtual void put(AbstractElem* ae){}; virtual AbstractElem* get(){}; virtual int isEmpty(){}; virtual int isFull(){}; }; Care afirmatie este corecta: b. obiectele clasei nu pot fi construite folosind constructorul;... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Dezvoltare Rurală

1. 1. PNDR Axa 1 – Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier: obiectivul general, obiectivele specifice si obiectivele operationale Obiectivul general: Cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar si forestier Obiective specifice: Sprijinirea fermierilor si persoanelor care îsi desfasoara... citește mai departe

23 pagini 4 puncte Extras Preview

Senzori și Traductoare

- Senzorii de proximitate de acest tip se bazeaza pe efectul Hall (aparitia unei tensiuni pe fetele laterale ale unui semiconductor prin care trece un curent electric daca este plasat intr-un camp magnetic. - De obicei iesirile senzorilor de tip Hall sunt de tip open colector (drena). - In majoritatea cazurilor... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Preview

Politici Publice

1.Definirea de politici publice din perspectiva autorului individual rational si perspectiva rationalitatii limitate Ce este o politica publica? În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât miscarile sociale... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras Preview