Dictionar de Termeni Pedagogici

Notiță
9.7/10 (8 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1190
Mărime: 7.10KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florea Voiculescu
30 de termeni Universitatea 1 Decembrie Alba-Iulia

Extras din document

Analitic = Care se bazează pe analiză, care procedează prin analiză

Analiza = A cerceta un lucru descompunându-l în părţile lui componente; a examina cu atenţie în vederea unor concluzii documentate(dicţionar de neologisme 1986)

Cognitiv = Care aparţine cunoaşterii, privitor la cunoaştere, capabil de a cunoaşte(Dex 1998)

Comprehensiune = Capacitate de a pătrunde cu uşurinţă în esenţa lucrurilor, comprehensibilitate(Dex 2002)

Conotaţia = Este o relaţie de semnificare mai puţin precisă, echivocă, înregistrând fluctuaţii de sens în funcţie de persoana sau contextul în care termenii sunt folosiţi(Manual de pedagogie contemporana, partea I, Florea Voiculescu)

Curriculum = a)Ansamblul integrativ şi coerent al componentelor procesului educativ: obiective, conţinuturi, forme de organizare, metode de predare şi învăţare, metode şi forme de evaluare.( Manual de pedagogie contemporana, partea I, Florea Voiculescu)

b) Ansamblul coerent al conţinuturilor organizate logic, psihologic şi cronologic care fac obiectul predării şi învăţării pe parcursul procesului educativ.(Manual de pedagogie contemporana, partea I, Florea Voiculescu)

c) Ansamblul documentelor oficiale care stabilesc şi reglementează cadrul de referinţă unitar privind obiectivele, conţinuturile, activităţile de învăţare şi de predare în baza cărora este organizat procesul educativ în instituţiile de educaţie(Manual de pedagogie contemporana, partea I, Florea Voiculescu)

Denotaţia = Este o relaţie de semnificare precisă, univocă şi independentă de persoana sau contextul în care termenii sunt folosiţi(Manual de pedagogie contemporana, partea I, Florea Voiculescu)

Educaţie = Ansamblul de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării şi dezvoltării însuşirilor intelectuale, morale sau fizice ale copiilor şi ale tineretului, ale oamenilor, ale societăţii.(Dex 1998)

Educator = Persoana care educă copiii tineretul(în şcoli); profesor învăţător. Persoană cu o pregătire specială care se ocupă de educaţia copiilor preşcolari(în cămine şi în grădiniţe).(Dex 1998)

Elev = Persoană care învaţă într-o şcoală sau care este instruită de cineva; şcolar. Persoană care urmează in concepţii şi în acţiuni pe maestrul său; discipol, învăţăcel, urmaş, adept.(DEX 1998)

Epistemologie = Parte a gnoseologiei care studiază procesul cunoaşterii aşa cum se desfăşoară în cadrul ştiinţelor, teoriei a cunoaşterii ştiinţifice.(DEX 1998)

Evaluare = Acţiunea de a evalua şi rezultatul ei; socoteală, calcul; apreciere, preţuire.(DEX 1998)

Extrapolare = Metodă de determinare aproximativă a unei funcţii continue pentru valori situate în afara unui interval de valori cunoscute; extrapolaţie. Extindere ipotetică a unei noţiuni, legi, teorii de la un domeniu la altul; trecere de la o idee la alta, mai complexă, cu o sferă mai largă.(DEX 1998)

Faptul empiric = Este informaţia directă nemijlocită, obiectivă şi impersonală pe baza căruia se construieşte şi se verifică o teorie.( Manual de pedagogie contemporana, partea I, Florea Voiculescu)

Finalităţile educaţiei = Desemnează totalitatea sistematizată a idealurilor scopurilor şi obiectivelor educaţionale, de diferite niveluri şi strategii, care configurează proiectul de personalitate în baza căruia sunt orientate şi organizate sistemele de educaţie(Manual de pedagogie contemporana, partea I, Florea Voiculescu)

Idealul educativ = Reprezintă tipul de personalitate pe care o anumită societate, într-o anumită epocă istorică, îl proiectează, la care aspiră sau pe care îl impune, ca pe modelul cel mai general de referinţa pentru valorile împărtăşite de societatea respectivă în orizontul de timp care ii este accesibil.( Manual de pedagogie contemporana, partea I, Florea Voiculescu)

Metodă de cercetare = Modalitate de abordare cognitivă a fenomenului educaţional, ca demers sistematic de investigare a realităţii, ca ansamblu de tehnici, procedee şi instrumente de colectare, analiză sistematizare şi interpretare a datelor despre fenomenele, procesele şi structurile educaţionale.( Manual de pedagogie contemporana, partea I, Florea Voiculescu)

Preview document

Dictionar de Termeni Pedagogici - Pagina 1
Dictionar de Termeni Pedagogici - Pagina 2
Dictionar de Termeni Pedagogici - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Dictionar de Termeni Pedagogici.doc

Alții au mai descărcat și

Portofoliu Didactic

1. Psihologiа educаţiei 1.1 Disfunţionаlităţi în cаdrul susţinerii exаmenului de bаcаlаureаt Sistemul de învăţământ Românesc Sistemul de...

Evaluarea Initiala, Evaluarea Formativa, Evaluarea Sumativa – Strategii Complementare

INTRODUCERE Oricare ar fi gradul de dezvoltare economică şi socială a unei ţări, învăţământul angajează direct sau mijlocit o parte însemnată a...

Soluționarea Conflictelor în Școală

Argument ,,Cel care nu ştie nimic, nu iubeşte nimic. Cel care nu poate să facă nimic, nu înţelege nimic. Cel care nu înţelege nimic, nu are nici...

Portofoliu Final DPPD

Nume: Prenume: Vârsta: Grupă: FIŞA DE OBSERVAŢIE Dată Disciplina Locaţia Indicatori oservationali Interpretare/ Caracterizare...

Istoria Pedagogiei

Inainte de inventarea scrisului si a cititului, oamenii traiau intr-un mediu in care luptau pentru supravietuire impotriva fortelor naturale, a...

Fișă de observare a lecției - clasa a IX - a

Profesorul intra in clasa si saluta elevii. Elevii sunt rugati sa pastreze linistea. Profesorul face prezenta, dupa care urmeaza o ascultare din...

Obiective Operationale

OBIECTIVELE OPERAŢIONALE Sunt obiective care descriu cât mai corect posibil, concret şi clar starea finală a şcolarului, deoarece reprezintă o...

Te-ar putea interesa și

Tehnicile Freinet

1. Introducere Pedagogia moderna dezvolta metode, tehnici si instrumente pedagogice al caror scop principal este acela de a ajuta elevul in...

Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale

ARGUMENT Schimbarea societății în care trăim provoacă nevoia unor modificări în modul de realizare a educației astfel încât să asigure dezvoltarea...

Managementul financiar al unei entități economice

INTRODUCERE În economia de piață care ne înconjoară, un rol important în realizarea activităților specifice acesteia îl au agenții economici,...

Portofoliu de Evaluare Finală

I. Psihologia educaţiei I.1. Stilurile de invatare I.2. Identificarea stilurilor de invatare al fiecarui elev din cls. XI A I. 1. STILURILE DE...

Baza Teoretică a Formării Competenței de Conducere

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să surprindă aspecte cu privire la rolul conducătorului într-o organizaţie, precum şi necesitatea...

Diagnosticarea Activității de Evaluare Didactică Microstructurală

“Orice competenţă rămâne invizibilă. Nu evaluăm decât rezultate, ele constituind singurele urme vizibile ale acestor competenţe.” R. F. Mager...

Psihopedagogia Jocului

JOCUL - ACTIVITATE FUNDAMENTALĂ LA VÂRSTELE COPILĂRIEI 1. Jocul ca primă formă de activitate în ontogeneză În structura activităţilor psihice,...

Mic dicționar de termeni pedagogici

ADMINISTRAŢIA ŞCOLARĂ Administraţia şcolară reprezintă activitatea de conducere executivă a sistemului de învăţământ, realizată în mod...

Ai nevoie de altceva?