Notițele din domeniul Statistică

Statistică

1. Ce este statistica şi ce reprezintă indicatorii statistici? Statistica poate fi definită ca fiind ştiinţa prin care se centralizează, prelucrează, prezintă,se analizează fenomenele cantitative.In sens restrans statistica este ştiinţa prin care inveţi să gandeşti cu ajutorul cifrelor. Statistica reprezintă arta... citește mai departe

19 pagini 3 puncte Extras Preview

Statistică

1. Noţiunile de bază folosite în statistica economico-socială 2.Sistemul informaţional statistic 3.Observare statistic 4.Particularităţile elaborării indicatorilor statistici 5. Cum se clasifică mărimile relative 6.Ce sunt mărimile relative de structură şi cum se reprezintă graphic 7.Ce sunt mărimile relative... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Subiecte examen statistică

1.Se poate minti prin statistica? Ca regula generala NU minte ci datele sunt folosite pt a minti. Se creaza situatia de minciuna at cand : a.falsificarea datelor primare b.folosirea unor metode gresite de prelucrare a datelor primare datorita necunoasterii teoriei statistice c.interpretarea intentionat eronata... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Econometrie

Ipoteză statistică = ipoteza care se face cu privire la parametrul unei repartiţii sau la legea de repartiţie pe care o urmează anumite variabile aleatoare. Ipoteză nulă (H0) = ipoteza care se consideră a priori adevărată. Ipoteză alternativă (HA) = o ipoteză care contrazice ipoteza nulă. Testul statistic: se... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Extras Preview

Statistică

1. Sondajul statistic şi domenii de aplicare. Noţiuni specifice care operează în teoria şi practica sondajelor Def. Cercetarea unei părţi a unui întreg prelevată în aşa fel, încât să imite structura întregului şi să permită estimarea parametrilor acestuia, se numeşte sondaj statistic. Se mai numeşte şi anchetă prin... citește mai departe

34 pagini 4 puncte Extras Preview

Copiute la examen de statistică

PARTICULARITĂŢI ALE OBIECTULUI ŞI METODE STATISTICE. Obiectul de studiu al statisticii îl reprezintă mişcările curente continuie ale fenomenelor şi proceselor care-şi au existenţa sub formă de colectivitate (fenomen de masă). Metodele statistice : !!!. metoda particular a statisticii – este reprezentatăde un... citește mai departe

21 pagini 5 puncte Extras Preview

Teorie examen statistică

1. Scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării statisticii. înregistrări sistematice sau izolate, ce pot fi asociate unor observări statistice utilizate şi astăzi 5000 – 2000 î.e.n. – lista de persoane şi bunuri pe tăbliţe de argilă, “inventarierea” aurului în Egipt prin anii 2650-2190 î.e.n., recensământul... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras Preview

Răspunsuri examen econometrie

1. Ecomometria ca metoda de cercetare cantitativa. Econometrie în mod literal înseamnă măsurări economice. Este o combinaţie între economie, matematică şi statistică. Două dintre scopurile principale ale econometriei sunt furnizarea de măsurări empirice pentru teoria economică şi verificarea teoriei cu ajutorul... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Preview

Întrebări examen analiză statistică

1.Care sunt principalele nomenclatoare utilizate in ASE? Principalele nomenclatoare utilizate in ASE sunt: - clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN - clasificarea produselor si serviciilor associate actionarilor CPSA - clasificarea ocupatiilor din Romania COR - sistemul informational roman al... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Preview

Tematică Statistică

1. Conceptul de indice şi forma sa de exprimare Indicii sunt indicatori statistici economici care se calculează sub formă de raport. Sunt mă-rimi adimensionale ca urmare a faptului că atât la numărător cât şi la numitor figurează 2 valori ale aceleiaşi variabile cercetate. În funcţie de scopul pentru care se... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Extras Preview

Aplicații rezolvate statistică

1. Pentru 30 de convorbiri telefonice de lungă-distanţă s-au înregistrat duratele (în minute): 11,8; 3,6; 16,6; 13,5; 4,8; 8,3; 8,9; 9,1; 7,7; 2,3; 12,1; 6,1; 10,2; 8,0; 11,4; 6,8; 9,6; 19,5; 15,3; 12,3; 8,5; 15,9; 18,7; 11,7; 6,2; 11,2; 10,4; 7,2; 5,5; 14,5. Se cere: a) Să se determine durata medie a unei... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Preview

Subiecte statistică

. Prezentaţi variabila statistică (definiţie, clasificare, exemple). (0,5p) b. Prezentaţi indicatorii relativi ai unei serii cronologice (definiţie, mod de calcul, interpretare). (0,5p) 2. Se cunosc urmatoarele date privind evolutia numarului de angajati ai unei sucursale bancare (2p) Anul 2003 2004 2005 2006... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Fițuici statistică

Obiectul de studiu al statisticii Ca disciplină stiinTifică, statistica, în funcTie de scopul cunoas-terii, se subdivide în: Statistica descriptivă vizează descrierea stării si variabilităTii colectivităTii statistice, după una sau mai multe caracteristici. Realizarea acestui obiectiv presupune: culegerea... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Preview

Bazele Statisticii

Media aritmetica a unui serii statistice x1, x2,..xN apartinant variabilei X se det. Xa raport intre suma valorilor individuale ale caracteristici analizate si nr. acestora. Serii simple _ n∑ xi X=-------- n serii cu frecvente: n∑ xi ni X = _i=1 ni=frecv. n ∑ ni absoluta i=1 xi=variabila Media armonica :... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Preview

Calitatea Produselor și Fiabilitate

Testele de omgenitate verifica dispersiile si preciziile procesului respective. Teste de concordanta verifica o ipoteza Ho; o lege de repartitie cu o anumite lege de semnifictieX(N); alfadau raspuns la un anumite risc. Sisteme de variabile aleatoare Consideram o combinatie care are o valoare de abatere... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview