Notițele din domeniul Statistică

Statistică

1. Ce este statistica şi ce reprezintă indicatorii statistici? Statistica poate fi definită ca fiind ştiinţa prin care se centralizează, prelucrează, prezintă,se analizează fenomenele cantitative.In sens restrans statistica este ştiinţa prin care inveţi să gandeşti cu ajutorul cifrelor. Statistica reprezintă arta... citește mai departe

19 pagini 3 puncte Extras Preview

Statistică

1. Noţiunile de bază folosite în statistica economico-socială 2.Sistemul informaţional statistic 3.Observare statistic 4.Particularităţile elaborării indicatorilor statistici 5. Cum se clasifică mărimile relative 6.Ce sunt mărimile relative de structură şi cum se reprezintă graphic 7.Ce sunt mărimile relative... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Subiecte examen statistică

1.Se poate minti prin statistica? Ca regula generala NU minte ci datele sunt folosite pt a minti. Se creaza situatia de minciuna at cand : a.falsificarea datelor primare b.folosirea unor metode gresite de prelucrare a datelor primare datorita necunoasterii teoriei statistice c.interpretarea intentionat eronata... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Econometrie

Ipoteză statistică = ipoteza care se face cu privire la parametrul unei repartiţii sau la legea de repartiţie pe care o urmează anumite variabile aleatoare. Ipoteză nulă (H0) = ipoteza care se consideră a priori adevărată. Ipoteză alternativă (HA) = o ipoteză care contrazice ipoteza nulă. Testul statistic: se... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Extras Preview

Statistică

1. Sondajul statistic şi domenii de aplicare. Noţiuni specifice care operează în teoria şi practica sondajelor Def. Cercetarea unei părţi a unui întreg prelevată în aşa fel, încât să imite structura întregului şi să permită estimarea parametrilor acestuia, se numeşte sondaj statistic. Se mai numeşte şi anchetă prin... citește mai departe

34 pagini 4 puncte Extras Preview

Copiute la examen de statistică

PARTICULARITĂŢI ALE OBIECTULUI ŞI METODE STATISTICE. Obiectul de studiu al statisticii îl reprezintă mişcările curente continuie ale fenomenelor şi proceselor care-şi au existenţa sub formă de colectivitate (fenomen de masă). Metodele statistice : !!!. metoda particular a statisticii – este reprezentatăde un... citește mai departe

21 pagini 5 puncte Extras Preview

Teorie examen statistică

1. Scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării statisticii. înregistrări sistematice sau izolate, ce pot fi asociate unor observări statistice utilizate şi astăzi 5000 – 2000 î.e.n. – lista de persoane şi bunuri pe tăbliţe de argilă, “inventarierea” aurului în Egipt prin anii 2650-2190 î.e.n., recensământul... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras Preview

Răspunsuri examen econometrie

1. Ecomometria ca metoda de cercetare cantitativa. Econometrie în mod literal înseamnă măsurări economice. Este o combinaţie între economie, matematică şi statistică. Două dintre scopurile principale ale econometriei sunt furnizarea de măsurări empirice pentru teoria economică şi verificarea teoriei cu ajutorul... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Preview

Întrebări examen analiză statistică

1.Care sunt principalele nomenclatoare utilizate in ASE? Principalele nomenclatoare utilizate in ASE sunt: - clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN - clasificarea produselor si serviciilor associate actionarilor CPSA - clasificarea ocupatiilor din Romania COR - sistemul informational roman al... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Preview

Tematică Statistică

1. Conceptul de indice şi forma sa de exprimare Indicii sunt indicatori statistici economici care se calculează sub formă de raport. Sunt mă-rimi adimensionale ca urmare a faptului că atât la numărător cât şi la numitor figurează 2 valori ale aceleiaşi variabile cercetate. În funcţie de scopul pentru care se... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Extras Preview

Aplicații rezolvate statistică

1. Pentru 30 de convorbiri telefonice de lungă-distanţă s-au înregistrat duratele (în minute): 11,8; 3,6; 16,6; 13,5; 4,8; 8,3; 8,9; 9,1; 7,7; 2,3; 12,1; 6,1; 10,2; 8,0; 11,4; 6,8; 9,6; 19,5; 15,3; 12,3; 8,5; 15,9; 18,7; 11,7; 6,2; 11,2; 10,4; 7,2; 5,5; 14,5. Se cere: a) Să se determine durata medie a unei... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Preview

Subiecte statistică

. Prezentaţi variabila statistică (definiţie, clasificare, exemple). (0,5p) b. Prezentaţi indicatorii relativi ai unei serii cronologice (definiţie, mod de calcul, interpretare). (0,5p) 2. Se cunosc urmatoarele date privind evolutia numarului de angajati ai unei sucursale bancare (2p) Anul 2003 2004 2005 2006... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Fițuici statistică

Obiectul de studiu al statisticii Ca disciplină stiinTifică, statistica, în funcTie de scopul cunoas-terii, se subdivide în: Statistica descriptivă vizează descrierea stării si variabilităTii colectivităTii statistice, după una sau mai multe caracteristici. Realizarea acestui obiectiv presupune: culegerea... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Preview

Bazele Statisticii

Media aritmetica a unui serii statistice x1, x2,..xN apartinant variabilei X se det. Xa raport intre suma valorilor individuale ale caracteristici analizate si nr. acestora. Serii simple _ n∑ xi X=-------- n serii cu frecvente: n∑ xi ni X = _i=1 ni=frecv. n ∑ ni absoluta i=1 xi=variabila Media armonica :... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Preview

Calitatea Produselor și Fiabilitate

Testele de omgenitate verifica dispersiile si preciziile procesului respective. Teste de concordanta verifica o ipoteza Ho; o lege de repartitie cu o anumite lege de semnifictieX(N); alfadau raspuns la un anumite risc. Sisteme de variabile aleatoare Consideram o combinatie care are o valoare de abatere... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Formule statistică economică

Cap 3 Marimea intrevalului a) distanta dintre unitatile statistice dij= b) coeficientul de asemanare Coeficientul Thanimoto Coeficientul de asemanare transformat Diagrame realizate cu ajutorul benzilor . Grafice realizate cu ajutorul arealelor Mijlocul intervalului Capitolul 4 Indicatorii Statistici... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Sistemul conturilor naționale

A SCN îndeplineşte urm funct: Permite elab polit macroec naţ, pe baza ind rezi în urma întocmirii cont naţ şi a tabloului ec de ansamblu. Furnizează date şi un sist de norme comun mai multor parteneri.Asigură struct sist de inf macroec şi chiar microec Asigură armonizarea ec şi a acti de stat. Descrie... citește mai departe

2 pagini 4 puncte Extras Preview

Teste statistică

1. Deseori, locuitorii unui oras prefera sa achizitioneze produse si servicii din afara ariei lor comerciale locale. Acest fenomen afecteaza îndeosebi localitatile mici, întrucât daca el ia amploare, poate influenta negativ prosperitatea localitatii. Pentru a reduce dimensiunea unui astfel de fenomen si a... citește mai departe

133 pagini 6 puncte Extras Preview

Statistică generală incepând cu obiectul studierii

1.Obiectul si metoda statisticii teoretice O data cu aparitia statelor feudale apare statistica descriptiva, parintele st. se considera Gottfried Achenwall. În Moldova o lucrare statistica de mare valoare este Descriptio Moldaviae, datata în 1716 de D. Cantemir. Teoria st. generala poate fi divizata în: .... citește mai departe

2 pagini 3 puncte Extras Preview

Statistică generală incepând cu analiza mediilor

Tema 6 Variabilitatea-caracterizata de actiunea comuna a cauzelor esentiale si întîmplatoare ce determina nivelul dezvoltarii caracteristicii in spatiu si timp. Omogenitatea-se caracterizeaza prin continutul comun al variabilelor si prin o variatie minima a termenilor. Independenta-se caract. prin înregistrarea... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Preview

Grile Statistică

1. a) Crearea cuvantului “statistica" este atribuita lui Gottfried Achenwall. 2. b) De peste sase milenii, statistica este atestata ca activitate de strangere a datelor cu caracter militar si fiscal. 3. a) si b) In etapa ,,prestatistica", statistica este cunoscuta sub forma de numaratoare a populatiei si evidenta... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Statistică - întrebări pentru examen

1) Colectivitatea statistica desemneaza: 1) totalitatea elementelor de aceeasi natura; 2) o populatie statistica cu caracter obiectiv si finit; 3) totalitatea elementelor in diversitatea lor. Raspuns: a) 1; 2. b) 1. c) 3. 2) Despre timpul la care se refera , observarile statistice pot fi: 1) curente; 2)... citește mai departe

43 pagini 7 puncte Extras Preview

Metode și tehnici de cercetare științifică

1. Cunoastere comuna si cunoastere stiintifica. Citându-l pe C. Popa (1972, 29), Septimiu Chelcea defineste cunoasterea comuna ca reprezentând « însusirea de catre agentul cunoscator a unei informatii legate de conditiile praxiologice în care actioneaza ». Ea se bazeaza pe experienta directa oamenii utilizând... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Extras Preview

Statistică

OBSERVAREA STATISTICA PAGINA I Termenul desemneaza generic prima faza a unei cercetari stiintifice, si anume cea in care sunt procurate datele, informatiile care urmeaza a fi, ulterior, prelucrate sub forma de indicatori. Tipuri de observare: - totala (exhaustiva)-rap.stat si rec. - partiala; curenta; periodica;... citește mai departe

1 pagini 5 puncte Extras Preview

Copiute statistică

CLASIFIC: 1. În fct de modul de definire a timpului, val indiv ale seriei cronol se rap la un interv sau la un mom de timp Ser cronol e interv(de fluxuri)sunt form din mar asoc unor per de timp ex:invest anuale realiz de o anumita firma, chelt lunare de cons ale pop; Ser cronol de mom(de stocuri) cuprind mar care... citește mai departe

1 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview