Notițele din domeniul Știința Administrației

Subiecte posibile instituții și politici europene

1. Explicati obiectivele si principiile initiale ale PAC. Initial, obiectivele PAC, stabilite prin Tratatul de la Roma din 1957, au fost urmatoarele: - creşterea productivităţii în agricultură prin promovarea progresului teh¬nic, prin asigurarea dezvoltarii productiei agricole şi prin utilizarea optimă a... citește mai departe

22 pagini 4 puncte Extras Preview

Subiecte Posibile pentru Examenul de Managementul ONG-urilor

I. Categoria I 1 Explicaţi conceptul de organizaţie neguvernamentală şi terminologia utilizată în domeniu. Precizaţi şi explicaţi criteriile definitorii (obligatorii şi cu valoare recomandativă) pentru organizaţiile acestui sector (din lucrarea lui Lester M. Salamon şi Helmut K. Anheier). În literatura de... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Preview

Subiecte Rezolvate BAP

ROLUL SI ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI Presedintele RO, potrivit C. RO: • Seful statului, in aceasta calitate detinand functia de reprezentare a statului roman atat in exteriorul, cat si in interiorul tarii. • Garanteaza independenta nationala, unitatea si integritatea teritoriala a tarii • Garant al Constitutiei.... citește mai departe

47 pagini 4 puncte Extras Preview

Organizarea Statală a Puterii

1. Noțiuni generale privind statul și elementele sale constituitive Societatea umana poate sa existe, sa se impuna si sa se dezvolte numai în structuri organizate, iar structura care a rezistat si rezista, fiind deocamdata de neînlocuit este STATUL. În limbaj comun, prin stat se întelege un ansamblu de institutii,... citește mai departe

16 pagini 4 puncte Extras Preview

Istoria administrării publice

Istoria Administrației Publice 1. Statul geto-dacilor pînă în anul 106. Structuri administrative centrale și locale Statul geto-dac a luat naştere în jurul anului 82 î. Hr., ca urmare a acţiunii de unificare a triburilor geto-dace întreprinsă de unul dintre conducătorii uniunilor de triburi existente, viitorul... citește mai departe

43 pagini 4 puncte Extras Preview

Administrație electronică

Capitolul 1 – Societatea cunoaşterii şi guvernarea electronică 1. Care dintre următoarele afirmaţii cu privire la societatea informaţională sunt adevarate? a. societatea informaţională este o concepţie a japonezului Yomeji Masuda b. a apărut în anul 1970 şi este relativ folosită c. desemnează elemental central... citește mai departe

10 pagini 3 puncte Extras Preview

Guvernare europeană

1. Teorii cu privire la integrarea europeana ( Wallace pag.15( Prisecaru)) Neofuncționalismul Neofuncționalismul este prima teorie care se centrează pe integrarea europeană. Ea apare în anii '50 ai secolului trecut, ca urmare a apariției primei Comunități (Tratatul de la Paris, semnat în 1951). Printre cei mai... citește mai departe

30 pagini 3 puncte Extras Preview

Subiecte examen - introducere în administrație publică

1. Conceptul si obiectul stiintei administratiei. Administratia publica este activitatea de organizare si executare concreta a legii, cu caracter dispozitiv si prestabilit, realizata in principal de organele administratiei publica si in subsidiar si de celelalte organe ale statului, precum si de organizatii... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Managementul Serviciilor Publice

Subiect nr 2 MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE 1) Principii şi reguli de organizare şi funcţionare a serviciilor publice 2) modalităţi de gestiune a serviciilor publice – asocierea in participatiune 3) Sase palarii ale gandirii(six thinking hats) exemplificat pe tema din proiect 1) Principii şi reguli de... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Preview

Tehnici de Luare a Deciziilor

Subiect nr. 2 Tehnici de luare a deciziilor 1) Prezentaţi pe scurt tendinţele actuale în deciziile manageriale. 2) Metode de raţionalizare a deciziilor în condiţii de incertitudine 3) care sunt particularităţile deciziei administrative? 1. Prezentaţi pe scurt tendinţele actuale în deciziile manageriale. Chiar... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Protecția mediului

Subiect nr 5 – protectia mediului 1. Dispersia poluanţilor în atmosferă 2. Standardul ISO 14001: scop, domeniu de aplicare si mod de folosire 3. Poluarea - tipologii 1. Dispersia poluanţilor în atmosferă Acest fenomen este influenţat de următoarele: - factori meteorologici: vânt, turbulenţa aerului, umiditate,... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Preview

Managementul Proiectelor

1. Definiţi conceptele si noţiunile fundamentale ale unui proiect Alocarea resurselor în vederea atingerii unor obiective specifice urmărind o abordare planificată şi organizată” (Lientz&Rea, 1998) Un complex de activităţi specifice noi, programate în conformitate cu un plan de activităţi în scopul realizării... citește mai departe

39 pagini 5 puncte Extras Preview

Subiecte dezvoltare durabilă

1. Obiectivele dezvoltarii durabile, Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila 2. Fairtrade 3. Starea mediului in Romania si in UE 1. Obiectivele dezvoltarii durabile, Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila 1. Limitarea schimbarilor climatice si a costurilor si efectelor sale negative pentru... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Grile Managementul Proiectelor Europene

1. Stabilirea ecartului strategic între obiective şi concluziile analizei diagnostic are scopul : a. Identificarea problemelor pe grade de de urgenţe, b. Identificarea avantajelor fiecarei alternative de implementare posibila, c. Identificare priorităţilor la nivelul fiecărui obiectiv consemnat, d. Stabilirea... citește mai departe

14 pagini 5 puncte Extras Preview

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste autoritatea executiva din Danemarca si Marea Britanie 2. Cum este organizata si cum functioneaza autoritatea judecatoreasca in Turcia 3. Care din urmatoarele variante nu... citește mai departe

1 pagini Gratis Extras Preview

Subiecte protecția mediului

1. Comparati, din punct de vedere al modului de implementare, domeniu, caracterictici,etc, standardul 14001 cu un alt standard la alegere. ISO 14001 este aplicabil tuturor tipurilor şi mărimilor de organizaţii, inclusiv în industrie şi în toate sectoarele comerciale şi de servicii, precum şi în administraţia... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Preview

Etică în administrația publică subiectul 1

1. In ce constau conflictele de interese din sectorul public determinate de interesele private legate de angajarea in domeniul privat ulterior parasirii functiei publice? In acest caz, exista cel putin 3 surse de ingrijorare: - este posibil ca in timpul activitatii in institutia publica angajatul sa stie deja ca... citește mai departe

1 pagini 3 puncte Extras Preview

Introducere în administrația publică

1)Descrieti functia de administrare a managementului public si propuneti masuri de extindere a dimensiunii financiare a institutiilor/autoritatilor administratiei publice. Functia de administrare a managementului public consta în ansamblul proceselor de management prin care se gestioneaza resursele umane,... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Mediul de Afaceri European

Subiecte de sinteză: 1. Analizaţi componentele mediului de afaceri Mediul de afaceri se referă la condiţiile în care firmele europene operează, implicând un mare număr de forţe care creionează acest mediu, şi pe baza cărora companiile îşi fundamentează strategia, tacticile şi activităţile de zi cu zi. Aceşti... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Tipuri de Producție Mixte

Pot exista tipuri de producţie mixte care sunt un amestec a două dintre cele cinci tipuri clasice de producţie. Unele dintre acestea sunt incluse în figura de mai jos: Sisteme de maşini-unelte cu comandă numerică. Primele aplicaţii ale comenzii numerice au fost în procese de aşchiere a metalelor: frezare, alezare,... citește mai departe

1 pagini Gratis Extras Preview

Teoria științei administrative

Din punct de vedere al formei statului exista 4 tipuri de state : - statul unitar -sunt acelea care nu poseda decat un centru de putere politica si guvernamentala.Puterea politica,in totalitatea atributelor si functiilor sale apartine unui titular unic care este persoana juridica a statului In aceste... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Preview

Grile DAP

1.Structurarea unei probleme de natura administrativa se realizeaza in urmatoarele etape: a analiza cantitativa si calitativa a fiecarui subansamblu in parte b formularea ipotezelor de lucru si stabilirea sistemului de valori c furnizarea unei baze de date pt compararea alternativelor propuse d descompunerea... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Preview

E-services

Prez arhitectura sist de e-serv si enumerati principalele categ de serv care pot fi eficientizate cu ajutorul tehnologiilor informationale si de comunicatii. Arhitectura sist de e-serv este formata din: - top management -back office - front office Serv care pot fi eficientizate: serv pt cetateni (S2C), serv pt... citește mai departe

10 pagini 3 puncte Extras Preview

Achiziții publice - teste grilă

1. Atribuirea contractului de achizitie publica a lucrarilor de constructii este obligatorie numai pentru: b) lucrari de constructii finantate din fondurile publice, 2. Nu sunt considerate fonduri publice: e) sumele alocate din fonduri proprii ale mai multor agenti economici. 3. Nu se includ intre principiile ce... citește mai departe

4 pagini 7 puncte Extras Preview

Bazele administrației publice

Actele autoritatilor administratiei publice locale şi comunicarea acestora ART. 115 (1) Pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin: a) primarul emite dispoziţii; ' b) consiliul local adoptă hotărâri; c) consiliul judeţean adoptă hotărâri. (2) Dispozitiile primarului se comunică în mod obligatoriu prefectului... citește mai departe

60 pagini 6 puncte Extras Preview