Toate documentele din Biblioteca

 • Conditii de munca potrivit normelor Organizatiei Internationale a Muncii

  1.Organizația Internațională a Muncii (O.I.M.) Istoric; domenii de activitate Organizația Internațională a Muncii, cea mai veche și mai vastă instituție specializată din sistemul Organizației Națiunilor Unite, a luat ființă în anul 1919 prin Tratatul de la Versailles (partea XIII), concretizând ideea fundamentală înscrisă în Constituția sa conform căreia o pace universală și durabilă nu se poate stabili decât pe baza justiției sociale. în accepțiunea O.I.M., justiția socială implică...

 • Etica academica a studentilor si masteranzilor

  1. Chestiuni generale privind etica Preocupări referitoare la etică ori la integritate în universități au fost de-a lungul timpului în domenii precum religie, fîlosofie, teoria generală a dreptului etc. Controversata problemă „moral - juridic” este cu atât mai actuală cu cât societatea resimte o transformare a valorilor care definesc ființa umană. Constituția României revizuită în art. 1 alineat (3) prevede: „.România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului,...

 • Contractul individual de munca cu timp partial

  1. Reglementarea contractului individual de muncă În principal, contractul individual de muncă este reglementat de Codul muncii. Acesta conține un întreg titlu (II), intitulat „Contractul individual de muncă”, cel mai cuprinzător din structura sa; înglobează nouă capitole (art. 10-110), ceea ce reprezintă aproximativ o treime din textele Codului. Contractul individual de muncă este instituția reglementată exhaustiv, motiv pentru care putem aprecia că actualul Cod al muncii este, cu...

 • Libera circulatie a fortei de munca in UE

  1. Considerații generale Libertatea de circulație a lucrătorilor se circumscrie libertății de circulație a persoanelor, dând expresie uneia din libertățile fundamentale ale dreptului Uniunii Europene, alături de libera circulație a produselor, libera circulație a serviciilor și libera circulație a capitalurilor. Ideea de principiu care a stat la baza reglementărilor din domeniul liberei circulații a lucrătorilor a fost crearea unei piețe comune, inclusiv a forței de muncă, prin eliberarea...

 • Pensia pentru limita de varsta

  Noțiunea și categoriile de pensii Din punct de vedere etimologic, termenul pensie este de origine latină; el are semnificația de provizie pentru mâncare și locuință. La romani desemna alocația plătită periodic veteranilor (din armată ) în semn de recunoștință pentru serviciile aduse. Ea era oferită și persoanelor din afara granițelor imperiului, asigurând acestora locuință și un venit. Totuși, acolo unde nu existau locuințe disponibile, se putea încasa o alocație în numerar sau echivalent...

 • Modelarea numerica a procesului de cracare catalitica

  Procesul de cracare catalitică Instalația de cracare catalitică este una din cele mai importante instalații din rafinărie. Ea asigură conversia fracțiunilor petroliere grele în benzină, motorină și gaze bogate în olefine. Acest proces este complex, fiind greu de automatizat și de modelat matematic. Acestă complexitate rezidă din interacțiunile puternice existente între variabilele procesului, de caracterul neliniar al acestuia și de cerințele sistemului Materia primă de bază utilizată...

 • Curtea Europeana de Conturi

  INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei: Curtea Europeană de Conturi, instituită în 1977, verifică dacă fondurile UE sunt colectate și utilizate corect și ajută la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE. În calitatea sa de auditor extern independent, Curtea Europeană de Conturi apără interesele contribuabililor din UE. Nu dispune de puteri juridice, dar are misiunea de a îmbunătăți gestionarea bugetului UE de către Comisia Europeană și de a raporta pe marginea situației financiare a...

 • Divizarea si fuziunea societatilor comerciale

  INTRODUCERE Dezvoltarea economiei, mediul concurențial acerb, impedimentele de natură economico- financiară determină societățile să aleagă cele mai bune soluții pentru a face față condițiilor, de multe ori dificile, in care iși desfășoară activitatea. Pentru a dezvolta societatea pe care o conduc, managerii recurg foarte des la restructurări, având ca efect dezvoltarea sau cel puțin supraviețuirea acesteia pe o piață dinamică, o parte importantă dintre acestea fiind reprezentate de fuziuni...

 • Societati comerciale din Uniune Europeana

  Introducere Politica comercială exprimă totalitatea reglementărilor cu caracter juridic, administrativ, fiscal, bugetar, financiar, bancar, valutar, etc. adoptate de către o țară sau o comunitate de țări în scopul stimulării sau restrângerii schimburilor comerciale externe, conform intereselor proprii. Politica comercială este unul din pilonii principali ai relațiilor Uniunii Europene cu țările terțe. Actualitatea temei investigate reiese din importanța studiului comerțului de pe...

 • Destinatii de top in lume

  Introducere și definiții ale turismului Izvorât din nevoia de etalare a “bunelor maniere” și a claselor sociale elevate, turismul ca mijloc de utilizare în mod plăcut și în condiții de confort a timpului liber - a cunoscut o dezvoltare explozivă și cu o continuitate remarcabilă mai ales în a doua jumătate a secolului XX, pe măsură ce caracterul său de masă s-a conturat tot mai pregnan (Cocean, Dezsi, 2009). De ce este important turismul? Cel mai semnificativ dpdv al creșterii sectorului...

 • Recenzie carte - Secretul copiilor fericiti, Steve Biddulph

  TITLUL LUCRĂRII: “Secretul copiilor fericiți” TITLUL ORIGINAL: “The secret of happy children” AUTOR: Steve Biddulph EDITURA: Cosmos LOCUL PUBLICĂRII: București AN APARIȚIE: 2004 NR. PAGINI: 144 EDITOR: Grupul editorial Cosmos Viking Pinguin COLECȚIA: Delfin EDIȚIA: a 2-a TRADUCERE: Din limba engleză în limba română de Mihaela Costescu EDIȚIA ORIGINALĂ: Ediția în limba engleză a apărut la HarperCollins Publishers în anul 1984 Am ales această carte, deoarece titlul mi-a atras...

 • Evolutia agriculturii in perioada 1859-1914

  Creșterea economică generală și modificările structurale înregistrate de economia românească în a doua jumatate a secolului al XIX-lea sunt dominate, în sensul larg al fenomenului, de agricultură. În decurs de o jumătate de secol, 1864-1914, problema agrară, respectiv agricultura și relațiile agrare, ocupă un loc fundamental in viața economică, socială și politică a țării. De-a lungul perioadei menționate, cu toate progresele marcate de celelalte ramuri ale organismului economiei naționale,...

 • Linia tehnologica pentru obtinerea sucului concentrat de mere

  Argument Tema proiectului face referire la tehnologia de obținere a sucului concentrat de mere. În ultima vreme, sucurile de fructe au căpătat o largă utilizare, putându-se vorbi de o terapie prin sucuri de fructe în cele mai diverse afecțiuni. Lipsa vitaminelor din organismul uman este o problemă tot mai des întâlnită, care a luat o avergură din ce în ce mai mare în ultimul timp. Pe lânga complexul de vitamine, fructele mai conțin și fibre alimentare, care nu au valoare energetică, dar...

 • Procedura de judecata in cauzele cu infractori minor

  Introducere Combaterea și prevenirea infracționalității minorilor a reprezentat și va reprezenta o permanent preocupare de politică penală a statelor moderne. Specificul fenomenului infracțional în rîndul minorilor evocă probleme deosebite de prevenire și combatere pentru că cauzalitatea acestuia este interacționată cu o mulțime de factori precum: lipsa experienței de viață a minorului cu consecința necomprehensiunii pe deplin a semnificației sociale, a conduitei sale periculoase pentru...

 • Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale ale cetatenilor

  CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE PUBLICE 1.1 Evoluția problematicii drepturilor omului Dezvoltarea problematicii drepturilor și libertăților civice este, pe de-o parte, o consecință firească a extinderii rolului statului și a evoluției sale în epoca contemporană, iar pe de altă parte, rezultatul revendicărilor social - economice și politice ale păturilor sociale defavorizate. La finele secolului al XVIII-lea și în secolul al XIX-lea, sub influența...

Pagina 1 din 9571