Toate documentele din Biblioteca RegieLive

Petrolul - Resursă-mamă și rană pentru mediu

Petrolul reprezintă materia primă a combustibilului ce pune în mișcare ziua de astăzi. Acesta este compus, din punct de vedere chimic, din hidrocarburi (gazoase, solide care se dizolvă în lichide), ce conțin și mici proporții de compuși: cu oxigen, cu azot, cu sulf și minerale, rezultate din procesul formării... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Mutații în dezvoltarea sistemului financiar al Comunității Uniunii Europene după anul 2000

Capitolul 1. Sistemul financiar al Uniunii Europene 1.1 Conceptul de sistem financiar Conceptul de Sistem Financiar European a cunoscut mai multe abordări de-a lungul timpului, iar în literatura de specialitate este definit ca fiind: un sistem de relații financiare, un sistem al entităților financiare, un sistem... citește mai departe

20 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Finanțarea imobiliară comercială din Polonia

Capitolul 1. Cadrul general al pieței imobiliare din Polonia Piața imobiliară din Polonia se afla, după anul 1989, într-o stare relativă de imaturitate, dar aceasta s-a caracterizat mai târziu printr-o transformare substanțială. În procesul de dezvoltare al pieței au intervenit mai mulți factori, precum stimularea... citește mai departe

16 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cooperarea în vederea desfășurării auditului intern

Capitolul 1. Abordări conceptuale privind activitatea de audit intern 1.1 Apariția și evoluția activității de audit intern Termenul de “audit” își are originea din limba latină, de la cuvântul “audit-auditare”, ce semnifică “a asculta”, despre audit vorbindu-se și în perioada asirienilor, egiptenilor, în vremea... citește mai departe

15 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurări facultative ale locuințelor persoanelor fizice

Capitolul 1. Asigurările facultative privind locuințele persoanelor fizice Apariția asigurărilor are la bază nevoia de protecție a bunurilor și persoanelor față de riscurile la care pot fi supuse. Prin manifestarea acestor riscuri au loc pierderi atât de natură materială, cât și umană, ceea ce produce o... citește mai departe

21 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Biostatistică forestieră

LUCRAREA NR. 1 - FORMAREA DISTRIBUTIEI PERSONALIZATE DATE INIȚIALE GRUPA 1101S (caractere măsurate pentru 165 arbori ) DATE PERSONALIZATE ( NCS=4) (caracteristici măsurate pentru 165 arbori ) LUCRAREA NR. 2 - DETERMINAREA INDICILOR DISTRIBUTIEI EXPERIMENTALE 2.0 Stabilirea distributiei experimentale - marimea... citește mai departe

51 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza fluxurilor de Investiții străine directe în economia Republicii Moldova pentru 2015 - 2017

LISTA ABREVIERILOR RM - Republica Moldova ISD - Investiții străine directe DEF - Definiție ÎCS - Întreprindere cu capital străin SUA - Statele Unite ale Americii PIB - Produs intern brut BNM - Banca Națioanală a Moldovei INTRODUCERE Atragerea investițiilor străine la momenul actual este o problemă pentru... citește mai departe

18 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluarea proiectelor investiționale

INTRODUCERE Investițiile sunt totalitatea de cheltuiuli care se fac pentru cumpărarea bunurilor de capital și obținerea unui profit. În același timp pentru alegerea celui mai bun poiect investițional trebuie să îi aflăm profitabiliatea acestuia. Astfel acest proiect conține conceptul de investiție, clasificările... citește mai departe

14 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Formularea problemei și analiza domeniului de studiu

OBIECTIVELE URMĂRITE - Prezentarea organizației și definirea corectă a obiectului/domeniului supus studiului; - Analiza și expunerea corectă a structurii sistemului informațional în care urmează să fie implementat sistemul informatic; - Analiza proceselor de activitate corespunzător fiecărui nivel funcțional al... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

FCIM evaluarea - 2 Variante

1. Acțiunea CEM asupra OU/Влияниe ЭMП нa ОЧ. Activitatea biologică a CEM de frecvență foarte înaltă depinde de lungimea de undă. Mai mult acționează undele decimetrice, mai puțin cele milimetrice. Undele în diapazonul milimetric se absorb de straturile exterioare ale pielii, cele centimetrice - de straturile și... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras Preview

Studiu comparativ România-Finlanda

1. Scurtă prezentare a țării Finlanda , denumită oficial Republica Finlanda, este o tară nordică situată în regiunea finoscandică a Europei de Nord. Se învecinează cu Suedia la vest, cu Norvegia la nord și cu Rusia la est, în timp ce Estonia se află la sud, peste Golful Finlandei. În Finlanda trăiesc circa 5,4... citește mai departe

39 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tradiții și obiceiuri în romanele studiate de elevii de liceu

Specificul național constituie una dintre trăsăturile fundamentale ale atitudinii estetice în fața realității, modalitatea particulară proprie de existență a creațiilor literar - artistice, o constantă de bază în definirea profilului spiritual al oricărui popor. Este bine cunoscut faptul că nu există literatură... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Prevenirea și combaterea formelor de discriminare

Principiul egalității, conform căruia toate ființele umane au drepturi egale și ar trebui tratate egal pentru că dispun de demnitate umană, stă la baza noțiunii de drepturi ale omului și își găsește realizare în funcție de demnitatea inerentă fiecărui individ. Însă acest principiu natural al egalității nu a fost... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Elemente de versificație și prozodie în lirica argheziană

Tudor Arghezi a contribuit în cea mai mare măsură în emanciparea lirismului românesc.Prin lirica sa,el a revoluționat sensibilitatea și lexicul poetic românesc;cu Arghezi începe un nou mod de a înțelege poezia.Lirica lui șochează pentru că s-a definit,încă de la început prin contrastul violent dintre imaginea... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Proiect de activitate integrată - Povestea celor trei fluturi

GRUPA MARE Tema anuală: „CÂND/ CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?” Tema săptămânii: ”INSECTE” Tema zilei: „PRIETENIA FLUTURASILOR ” Tema activității : „ Povestea celor trei fluturi” Tipul de integrare : ADE (D.L.C +D.O.S) + ALA II Categoria de activitate: Activitate pe domenii experiențiale Mijloc de realizare:... citește mai departe

16 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview