Toate documentele din Biblioteca

 • Drept bancar

  CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 1. EVOLUȚIA OPERAȚIUNILOR BANCARE. CUPRINS: 1.1. Apariția banilor și primelor bănci. 1.2. Circulația monetară, apariția sistemului bancar și dreptului bancar Obiectivele capitolului 1 După studiul acestui capitol studenții vor fi capabili să demonstreze că au dobîndit suficiente cunoștințe pentru a putea: - să definească noțiunea de bani - să explice nevoia socială a apariției banilor și circulației monetare; - să prezinte apariția primelor bănci; 1.1. Apariția...

 • Baze de date

  CERINȚĂ Se considera o aplicatie online care este utilizata pentru realizarea bilantului contabil al unei firme. Aplicatia foloseste pentru stocarea datelor o baza de date Oracle (considerata ca o colectie de tabele) care trebuie sa contina informatiile enumerate mai jos: - numar cont cinci cifre, - descriere 50 de caractere, - tip cont 2 caractere (ca - capital, pa-pasiv, ac-activ), - sold initial (suma disponibila in cont la inceputul anului curent), - sold (suma disponibila in...

 • Coliniaritate si concurenta in plan

  INTRODUCERE Geometria prezintă caracterul cel mai concret dintre toate disciplinele matematice. Pornind de la studiul unor figuri prezente în imediata noastră apropiere, geometria îmbină coerent gândirea abstractă cu gândirea concretă. Geometria lui Euclid apare ca o doctrină constituită din punct de vedere teoretic, ca o știință deductivă ale cărei adevăruri numite teoreme, se deduc pe cale logică dintr-o serie de definiții și axiome, rezultate din experiență, din observațiile făcute...

 • Security analysis of the estonian internet voting system

  1. Titlul și autorul articolului Titlul articolului ales este ‘Security Analysis of the Estonian Internet Voting System’, al cărui autori sunt Drew Springall, Travis Finkenauer, Zakir Durumeric, Jason Kitcat, Harri Hursti, Margaret MacAlpine și J. Alex Halderman, ei fiind de la University of Michigan, Ann Arbor, MI, U.S.A. 2. Sumar al articolului Estonia este prima țară care a introdus votul online în 2005. Deși locuitorii Estoniei apreciază acest sistem și locuitorii altor țări și-ar dori...

 • Hotelul IceBerg, Functia de receptioner

  I. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI 1.1. Denumire, forma juridică Hotel Iceberg, situat în Eforie Nord, Bulevardul Ovidiu, Nr 4, aparține de SC Iceberg SRL cu sediul în Călărași, Str. Muncii Nr. 7; este construit între 1999 și 2002 și s-a dat în folosință în vara anului 2002 fiind înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J51/111/2001. Hotelul este una din cele mai bune oferte de cazare din Eforie Nord. La acest lucru contribuie amplasamentul deosebit de avantajos pe B-dul Ovidiu...

 • Infiintarea unei pensiuni turistice - Magic Turtle in localitatea Paltin, judetul Vrancea

  I.1. Titlul proiectului Infiintarea unei pensiuni turistice, ***Magic Turtle, in localitatea Paltin, judetul Vrancea. I.2. Acronim proiect: MTIg I.3. Cuvinte cheie Turism, pensiune, aventura, rural, traditional. I.4. Durata proiectului Perioada de derulare a proiectului este de 18 luni incepand cu data de 01.11. 2011 pana la 01.04. 2013. I.5. Descrierea liniei de finanțare Proiectul se înscrie pentru finanțare în Programul Operațional Regional- Planul Național de Dezvoltare Regionala,...

 • Taxa pe valoare adaugata

  ARGUMENT În vederea realizării obiectului lor de activitate, agenții economici intră în relații economice cu cadrul proceselor de aprovizionare sau desfacere, iar contabilitatea relațiilor întreprinderiicu terții se organizează în scopul evidențierii creanțelor și datoriilor întreprinderii față de clienți, furnizori, bugetul de stat, alte persoane fizice sau juridice. În marea lor diversitate, aceste relații se întrepătrund, într-un circuit în care fiecare agent economic este atât...

 • Psihopegogia jocului

  Realizează și redactează un proiect/program de intervenție socioeducațională pentru preșcolari, școlari mici și mari prin joc, activități de loisir. (Comportamentul problemă - conflict cu educatorul/colegii/parinții). Conflictul este un fenomen psihosocial tridimensional, care implică: o componentă cognitivă (gândirea, percepția situației conflictuale), o componentă afectivă (emoțiile și sentimentele) și o componentă comportamentală (acțiunea, comunicarea). Putem considera conflict orice...

 • Refrigerarea produselor alimentare

  Introducere Durata de conservare a alimentelor perisabile proaspete, cum ar fi carnea, peștele, fructele și legumele, poate fi prelungită cu câteva zile prin răcire și prin mai multe săptămâni sau luni prin îngheț. În timpul înghețării, cea mai mare parte a conținutului de apă din carne, aproximativ 80%, se solidifică în cristale de gheață pură, însoțite de o separare a solidelor dizolvate. Astfel, la temperaturile de congelare microorganismele nu se mai pot dezvolta, iar la temperaturile de...

 • Procedee de fertilizare si de combatere a bolilor si daunatorilora in sistemul ecologic

  Fertilizarea în agricultura ecologică Fertilizarea constituie veriga tehnologică cheie a agriculturii ecologice. În agricultura ecologică, baza fertilizării o constituie utilizarea îngrășămintelor organice și a îngrășămintelor minerale naturale. Fertilizarea organică. Îngrășămintele organice contribuie la creșterea conținutului de humus al solului și la ridicarea fertilității acestuia ca urmare a: - sporirii conținutului de elemente nutritive; - intensificării activității...

 • Veniturie proprii ale bugetelor locale si administrarea acestora

  I. Introducere Bugetul local - principala formă de finanțare a administrațiilor locale Bugetul local este sursa de finanțare pentru acțiunile administrațiilor locale și poate singurul mod de progres al comunităților locale de oriunde. Prin bugetul local se stabilesc sursele de finanțare pentru măsurile ce se vor lua pentru dezvoltarea comunităților în următorul an. Deasemenea, bugetul local stabilește și cuantumul cheltuielilor ce se vor face în următorul an pentru necesitățile...

 • Managementul financiar al unei entitati economice - notiuni generale

  I. Introducere În economia de piață care ne înconjoară, un rol important în realizarea activităților specifice acesteia îl au agenții economici, deoarece este bine cunoscut faptul că principalul scop al unei afaceri îl constituie profitul. Astfel, putem spune că acest sistem economic se caracterizează în primul rând prin maximizarea profitului, obiectiv ce este urmărit de agenții economici. În vederea atingerii acestui scop, sunt orientate toate deciziile și acțiunile antreprenorilor și...

 • Obiective turistice antropice in Romania - Circuite turistice

  Argument Tema aleasă - “Obiective turistice antropice în România. Circuite turistice" are ca scop atingerea competențelor corespunzătoare calificării “Tehnician în turism” pe care mi le-am însușit, contribuind astfel la o bună formare profesională în domeniu. Tema este structurată în capitole abordate ca părți distincte. Am ales această temă deoarece România are multe de oferit din punct de vedere turistic. Din punct de vedere cultural, țara este extrem de diversificată - se pot vizita...

 • Atmosfera terestra

  I.Introducerea în studiul ATMOSFEREI TERESTRE Atmosfera este învelișul gazos (de aer) ce înconjoară globul pământesc, fiind alcătuit dintr-un amestec de gaze, care conține în suspensie cantități variabile de particule (apă) și solide (impurități) de origine terestră și cosmică. Atmosfera este un înveliș imaterial, însă, chiar și atunci când în atmosfera de deasupra unui loc nu apar nori sau alte fenomene meteorologice, imaginile fotografice surprind materialitatea și structura acestui...

 • Caracteristicile serviciilor turistice oferite de agentia de turism Eximtur

  1. Conceptul și specificul serviciului de turism În anul 1963, Conferința Națiunilor Unite privind Turismul și Călătoriile Internaționale ținută la Roma, a adoptat o definiție a turismului bazată pe două elemente principale: motivul și durata voiajelor. Definirea motivului permite standardizarea călătorilor dintr-o localitate sau țară în două categorii: cei care intră și cei care nu intră în categoria turiștilor, iar criteriul duratei sejurului permite identificarea altor două categorii de...

Pagina 1 din 9497