Toate documentele din Biblioteca RegieLive

Evoluția volumelor de fabricare a untului în Republica Moldova

Introducere Untul apare originar încă în antichitate de la greci și mai târziu romani. Prepararea untului a fost descoperită întâmplător ca urmare a baterii laptelui in burdufuri din lemn în timpul transportării în căruțe, astfel timp de multe secole fabricarea untului era considerată o metodă primitivă asociată... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Extras Preview

Testul Benton

Testul Benton a fost dezvoltat în 1970 de Arthur Benton, profesor de practică clinică la Universitatea din Iowa. Prin observarea pe termen lung a pacienților din Spitalul Mental al Universității din Iowa, el a constatat că există o corelație directă între nivelul memoriei vizuale și diferite tulburări mentale.... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Preview

Substanțele medicamentoase care acționează predominant în regiunea terminațiilor nervilor senzitivi

Anestezicele locale Anestezicele locale (gr. aesthesis - senzație, durere; an - negație) sunt substanțe care deprimă reversibil sensibilitatea terminațiunilor nervoase senzitive și transmiterea impulsurilor prin anumite fibre nervoase, efectul farmacologic exercitându-se într-un teritoriu limitat, corespunzător... citește mai departe

97 pagini 5 puncte Extras

Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș

INTRODUCERE Prin acest proiect se încearcă elaborarea unui document care să abordeze problemele locale, bazându-se pe potențialul local de dezvoltare, dar care să exprime, în acelasi timp, aspirațiile de dezvoltare ale comunității. Deși este realizată pentru cursul “Planificare strategică în organizații” din... citește mai departe

76 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metode de previziune a situațiilor financiare - studiu de caz la SC Energetica Electrica SA

INTRODUCERE Analiza financiară explică realitatea economic-financiară pornind de la limbajul contabil. Prin tratarea, prelucrarea și interpretarea informațiilor contabile în cadrul trasat de teoria economic, analiza financiară permite evaluarea stării de fapt și identificarea pistelor de progress ale întreprinderii... citește mai departe

17 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii situatiilor financiare potrivit reglementarilor contabile românești

INTRODUCERE Analiza financiară explică realitatea economic-financiară pornind de la limbajul contabil. Prin tratarea, prelucrarea și interpretarea informațiilor contabile în cadrul trasat de teoria economic, analiza financiară permite evaluarea stării de fapt și identificarea pistelor de progress ale întreprinderii... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitate managerială SC Dumicon SRL

Noțiuni introductive Contabilitatea managerială reprezintă un domeniu distinct în cadrul evidenței contabile, care furnizează informații analitice de detaliu referitoare la eficiența utilizării factorilor de producție. Prima formă a contabilității manageriale a fost reprezentată de contabilitatea industrială ca... citește mai departe

23 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Prezentarea activelor și datoriilor financiare în documentele de sinteză

INTRODUCERE Analiza financiară explică realitatea economic-financiară pornind de la limbajul contabil. Prin tratarea, prelucrarea și interpretarea informațiilor contabile în cadrul trasat de teoria economic, analiza financiară permite evaluarea stării de fapt și identificarea pistelor de progress ale întreprinderii... citește mai departe

20 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Societatea în comandită pe acțiuni

NOȚIUNI INTRODUCTIVE Termenul de societate derivă etimologic din limba latină, de la substantivul societas cu sensul de asociație, unire. Din limba latină s-a transmis în limba franceză société și în limba italiană societî. Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitate managerială

Noțiuni introductive Contabilitatea managerială reprezintă un domeniu distinct în cadrul evidenței contabile, care furnizează informații analitice de detaliu referitoare la eficiența utilizării factorilor de producție. Prima formă a contabilității manageriale a fost reprezentată de contabilitatea industrială ca... citește mai departe

19 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Harta bibliotecilor lumii

Biblioteca modernă are o multitudine de forme și metode de lucru atât cu resursele informaționale cât și cu utilizatorii ei. Activitatea bibliotecii este multidimensională și pentru a-și evalua starea reală, potențialul, direcțiile de dezvoltare e nevoie de mijloace și instrumente, apelând la statistica de... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Preview

Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava

Introducere Obiectivele lucrării de față sunt analizarea evoluție spațiale cu precădere asupra modificării structurii funciare în perioada 2005 - 2020 și evoluția demografică a U.A.T. Miroslava. În contextul unei dezvoltări rapide în domenii precum știința, tehnica și tehnologia este importantă analizarea... citește mai departe

49 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Teledetecție

INTRODUCERE Teledetecția poate fi definită ca orice proces prin care sunt adunate informații despre un obiect, zonă sau fenomen fără a fi în contact cu el. Ochii noștri sunt un excelent exemplu de dispozitiv de teledetecție. Suntem capabili să ne adunăm informații despre împrejurimile noastre prin măsurarea... citește mai departe

84 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Măsuri de promovare a exporturilor românești

INTRODUCERE Am ales această temă deoarece pentru țara noastră este un obiectiv important participarea la un circuit economic mondial, chiar mai mult, este acea necesitate obiectivă ce va fi generată de diferiți factori. Țara noastră, care este integrată în complexitatea economiei moderne, nu își poate asigura o... citește mai departe

40 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Războiul Crimeii

Războiul Crimeii a fost un război care a avut o sumedenie de urmări politice și sociale. Totodată el a modificat echilibrul de forțe europene și a determinat numeroase state să-și definească reformele pe plan intern. Totalul pierderilor în acest război nu se cunoaște cu exactitate dar probabil ca a depășit un milion... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview