Toate documentele din Biblioteca RegieLive - pagina 3 din 5957

Biodiversitatea pădurilor tropicale umede

Introducere Sub denumirea de păduri tropicale se înțelege vegetația ce crește în zonele cu un climat tropical umed . Pădurile tropicale umede se mai numesc păduri pluviale , pluviatile , ombrofile sau păduri virgine. Condițiile de umiditate și temperatură de care dispun zonele ocupate de aceste păduri favorizează... citește mai departe

54 pagini 10 puncte Extras Bibliografie

Imparțialitatea organelor judiciare

Introducere Noțiunea de proces echitabil s-a impus în doctrina și legislația română după aderarea țării noastre la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în urma jurisprudenței CEDO. Înainte de acest moment, doctrina noastră analiza unele aspecte ale dreptului la un proces echitabil, însă nu le dădea acestora... citește mai departe

64 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metodologii și tehnici de cercetare criminologică

Introducere Efectuarea cu succes a cercetărilor criminologice presupune o bună cunoaștere a fenomenului științific, a modalității de organizare a activității științifice, a metodelor și tehnicilor de cercetare criminologică, precum și a procesului de desfășurare a unei cercetări criminologice. Capitolul întâi al... citește mai departe

65 pagini 15 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul achizițiilor publice electronice în eficientizarea cheltui

I.Introducere Motivația care a stat la baza alegerii temei Rolul achizițiilor publice electronice în eficientizarea cheltuielilor publice a provenit dintr-o serie de factori determinați care provin din activitatea profesională pe care am început să o dezvolt de anul acesta, consultanța în domeniul finanțărilor... citește mai departe

28 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Motivarea personalului în management - provocări și soluții

INTRODUCERE “Tot mai mulți manageri acordă o atenție specială factorului uman concepția modernă fiind că angajații sunt însăși organizația în sine.” Buna funcționare a unei instituții este în corelație cu maniera în care salariații sunt încurajați să munceasca, prin diverse mijloace de motivare, prin felul în... citește mai departe

67 pagini 15 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Matricea leadership-ului în secolul XXI

INTRODUCERE Definițiile care s-au dat de-a lungul timpului leadership-ului impresionează nu numai cantitativ, ci și prin diversitatea opiniilor care conturează portretul liderului, perceput de la un banal: “cineva care exercită influență asupra altor oameni” (Huczynscki și Buchanan, 1993) până la complexul... citește mai departe

71 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Transformări structurale a materialelor

NOȚIUNI INTRODUCTIVE IN DOMENIUL MATERIALELOR Progresul omenirii a fost posibil în decursul miilor de ani datorită apariției de noi materiale și a dezvoltării tehnologiilor de obținere a acestora ținând cont de faptul că, toate domeniile activității umane sunt indisolubil legate de materiale. Alături de metale... citește mai departe

119 pagini Gratis Extras Preview

Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii

1.Activitatea de evaluare Obiective specifice: masteranzii vor dobândi cunoștințe privind activitatea de evaluare, beneficiarii și utilizatorii evaluărilor, standardele de evaluare. 1.1 INTRODUCERE Materialul este destinat studenților la forma de învățământ la distanță de la universitățile cu profil economic și... citește mai departe

54 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Serviciile bancare la distanță și utilitatea acestora

Introducere Termenul de e-banking (operațiuni bancare de la distanță) se referă la serviciile bancare ce pot fi accesate de pe telefon sau calculator. Inovația tehnologică și concurența au dat naștere unei game largi de produse și servicii bancare. Dezvoltarea accelerată a posibilităților oferite de electronic... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Acționări hidraulice

CARACTERISTICI GENERALE ALE ACȚIONĂRILOR HIDRAULICE Pentru acționarea mașinilor de lucru pot fi utilizate: - sisteme de acționare mecanice, - sisteme de acționare electrice, - sisteme de acționare termice, - sisteme de acționare hidraulice, - sisteme de acționare pneumatice, - variante combinate de acționare.... citește mai departe

68 pagini Gratis Extras Preview

Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice

Introducere Noțiunea de serviciu public în România, nu numai că nu și-a pierdut importanța, ci, dimpotrivă, în spiritul noilor reglementări democratice a redevenit o noțiune de bază a dreptului administrativ. Prin serviciu public se înțelege activitatea organizată sau autorizată de o autoritate a administrației... citește mai departe

95 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică

INTRODUCERE Cunoașterea școlarului mic din punct de vedere psihopedagogic, este o activitate științifică și presupune o mare responsabilitate din partea specialiștilor interesați pentru formarea și dezvoltarea persoanei. Cunoașterea psihologică a școlarului mic este și necesară și importantă, ea venind în... citește mai departe

61 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF)

INTRODUCERE Instalația de foraj (IF) este un ansamblu de utilaje (U), care formează echipamente (Eq), agregate sau sisteme de lucru (A/SL) și instalații (I), ce pot funcționa separat sau, unele, simultan, pentru construirea sondei de foraj, cu o anumită destinație, pentru efectuarea unor operații legate de... citește mai departe

72 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Secretarul general al unității administrativ teritoriale

INTRODUCERE Una din funcțiile publice cele mai fascinante prin rol, semnificație și statut este, neîndoielnic, secretarul din administrația publică locală. Acesta s-a aflat neîntrerupt în administrația publică a unităților administrativ-teritoriale de bază și intermediar, indiferent ce denumire a purtat acesta, de... citește mai departe

48 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Calculul și construcția motoarelor cu ardere internă pentru autovehiculele rutiere

TEMA PROIECTULUI: Să se efectueze calculul termic și organologic al unui motor cu aprindere prin scânteie (MAS) cu 4 cilindri în linie, în 4 timpi, cu aspirație normală, răcit cu lichid, destinat tracțiunii rutiere și având următoarele date inițiale: Putere Pe = 74 kw Turație n = 6000 rot/min Număr cilindri... citește mai departe

50 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Politica socială europeană

1. Introducere - Scurt istoric Politica socială a comunității europene a debutat odată cu tratatul de constituire a acesteia, în 1957. Astfel, Tratatul de la Roma pune bazele politicii sociale prin articolele sale referitoare la libera circulație a muncitorilor și la libertatea de stabilire a acestora, în... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Studiu comparativ privind sistemul de salarizare al funcționarilor publici din Germania, Suedia și România

1. Prezentarea temei și argumentarea alegerii temei De la apariția omului și până în zilele noastre, munca, conținutul și caracterul ei, regimul ei economic și juridic au cunoscut profunde transformări. Dacă în epoca primitivă oamenii munceau pentru sine, pentru a-și asigura propria lor existență și a familiei... citește mai departe

36 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Studenția și tehnologia - cum a influențat revoluția tehnologică și informațională modul în care învățăm

I. INTRODUCERE- scopul, obiectivele, limitele și ipotezele cercetării Scopul acestei cercetări este de a înfățișa cât mai exact care este modul în care tehnologia și noile device-uri ( de exemplu: tabletă, telefonul, laptopul, PC-ul, Kindel-ul, smart watch-ul, etc.) influențează viața studenților și în același... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Auditul Managementului Conflictelor - Studiu Penny Market

Capitolul 1. Generalități Auditul reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităților unei organizații în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acesteia. Scopul auditului în domeniul managementului conflictelor este... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Piața uleiului de consum din România, în perioada iunie 2021 - mai 2022 față de iunie 2019 - mai 2020

INTRODUCERE Motivele alegerii temei „Piața uleiului de consum din România, în perioada iunie 2021 - mai 2022 față de iunie 2019 - mai 2020„ sunt variate. Unul dintre motive ar fi posibilitatea de a prezenta prin această lucrare, atât cauzele care au stat la baza modificării prețului produsului analizat, cât și... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza macroeconomică a Emiratelor Arabe Unite

INTRODUCERE Lucrarea are drept obiectiv realizarea unei analize macroeconomice asupra Emiratelor Arabe Unite. Această analiză își propune să ajute la înțelegerea și interpretarea principalilor indicatori macroeconomici. În capitolul I, am realizat o scurtă prezentarea a țării. În capitolul 2, am analiza evoluția... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Principii și clasificări în analiza plagiatului în România

Conform DEX, ETICA este “disciplina care studiaza principiile morale, originea, dezvoltarea si continutul lor”. Este “stiinta care se ocupa cu studiul teoretic al valorilor conditiei umane din perspectiva principiilor morale si cu rolul lor in viata sociala”. Etimologic etica provine de la cuvintele grecesti Ethos... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Filiera producției de ouă

Ouăle sunt produse de găinile ouătoare. Găinile ouătoare sunt rase specializate de pui care au fost selectate pentru ratele lor ridicate de producție de ouă și sunt diferite de rasele crescute pentru carne (pui de carne) (Figura 1). Figura 1. Găină ouatătoare și neouătoare. La o găină stratificată, oasele șoldului... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Investiții - SC Culture SRL

Introducere Cultivarea legumelor în sere este o metodă eficientă de a produce legume proaspete pe tot parcursul anului, indiferent de condițiile meteorologice exterioare. Acest lucru oferă agricultorilor posibilitatea de a obține recolte mai mari și de a extinde sezonul de producție. Date identificare Scopul... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Analiza cifrei de afaceri în cadrul companiei SC Antibiotice SA

Introducere Antibiotice SA, cu sediul în Iași, Strada Valea Lupului nr. 1, cod de înregistrare fiscală RO 1973096, este o companie farmaceutică cu 67 ani de istorie în spate. Înființată în anul 1955, a fost prima fabrică producătoare de Penicilină din România, dar și din Sud-Estul Europei. Antibiotice SA este... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview