Toate documentele din Biblioteca RegieLive - pagina 6 din 9835

Educație muzicală - Proiectarea lecției

1. PLANIFICĂRILE CALENDARISTICE Elaborarea planificării calendaristice se poate realiza după citirea "pe orizontală" a programei: obiective cadru, obiective de referință, dublate de competențe specifice, conținuturile disciplinei, activitățile de învățare și standarde de performanță (achiziții ale elevilor la o... citește mai departe

50 pagini Gratis Extras Preview

Formarea prin geografie a unor priceperi și deprinderi practice

INTRODUCERE Geografia aduce o contribuție de seamă la educarea și instruirea elevilor, la formarea multilaterală a personalității acestora. Scopul geografiei este de a ne înarma cu un sistem de cunoaștere despre dinamica învelișurilor Pământului, de a forma deprinderi practice privind aprecierea fenomenelor... citește mai departe

37 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Rolul responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal

Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare și se aplică direct în toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Primul stat al dacilor - statul lui Burebista, statul lui Decebal

În acest referat am ales să tratez informații referitoare la primul stat al dacilor și anume „Dacia”, teritoriul locuit în antichitate de daco-geți, care erau împărțiți într-un număr mai mare de state, iar ei ocupau un teritoriu cuprins între: râul Tisa (V), râul Nistru și Marea Neagră (E), Dunărea (S) și Carpații... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Marketingul relațional în cadrul managementului relațiilor cu clienții

1. INTRODUCERE Considerat de către mulți specialiști drept o funcție a managementului, marketingul a devenit o disciplină de sine stătătoare, dar se află într-o stransă relație cu managementul. Marketingul reprezintă atât un concept, cât și un proces. Cele mai multe definiții ale marketingului vizează procesele... citește mai departe

16 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii activului companiei O.M.V Petrom SA

Introducere In acest proiect vom vorbi despre Omv Petrom,in toate cele 5 capitole ne vom axa pe activele interprinderii in perioada 2016-2019. In primul capitol vom incepe cu prezentarea generala a interprinderi Omv Petrom,vom continua sa vorbim despre cadrul general de organizare si desfasurare a activitații... citește mai departe

30 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Planului de transport de la furnizor până în depozit

Introducere Transportul este un domeniu al activităților economice sociale. În acest fel, cu ajutorul vehiculelor speciale sau a facilităților pe drumuri speciale, mișcarea materialelor și a oamenilor în spațiu poate fi realizată pentru a satisface nevoile materiale și spirituale ale societății. Transportul este un... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Viața, valoare supremă

Viața este cadoul nostru de la Dumnezeu. Trebuie să o trăim frumos și să o cinstim printr-un stil de viață sănătos. „Si luând Domnul Dumnezeu țărâna din pamânt, a facut pe om si a suflat în fata lui suflare de viata, si s-a facut omul fiinta vie”. Noi, oamenii ne naștem ca urmare a deciziei supreme a lui Dumnezeu... citește mai departe

2 pagini 3 puncte Extras Preview

Traficul de copii - probleme de calificare și delimitare de alte infracțiuni

Întroducere Actualitatea temei de cercetare. Traficul de ființe umane este o problemă globală și una dintre cele mai rușinoase infracțiuni care există, deoarece privează de demnitatea lor, milioane de oameni din întreaga lume. Traficanții înșală femei, bărbați și copii din toate colțurile planetei și le exploatează... citește mai departe

86 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Apariția și evoluția asigurărilor sociale pe plan internațional

Capitolul 1. Apariția asigurarilor sociale pe plan internațional 1.1 Originea asigurărilor sociale De-a lungul timpului, numeroși oameni înțelepți au făcut referiri, în cugetările lor, la asigurări. Motivul principal a fost legat de grija oamenilor pentru prezent, dar mai ales pentru viitor, deoarece mereu se... citește mai departe

15 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dezvoltarea companiei Eurolines

Introducere Am ales ca temă de prezentare a raportului de practică analizarea unei agenții de turism, S.C. Touring Europabus România S.R.L. motivată de impactul pe care îl are în prezent turismul asupra populației. Turismul este o modalitate de dezvoltare personală. Majoritatea specialiștilor în self help acordă o... citește mai departe

31 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Problema resurselor comune

Din punct de vedere economic, bunurile comune sunt folosite cu sensul de rivalitate, competitivitate în consum, respectiv neexclusive. Astfel, plecând de la sensul popular a bunului public, acesta reprezintă un bun specific care este împărțit tuturor membrilor unei comunități unde toată lumea poate beneficia de... citește mai departe

10 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Economia de piață și antreprenoriat

CE ESTE ECONOMIA? gr. Oikos = casa, gospodărie gr. Nomos = normă,lege Economia = știința socială care studiază modul de alocare a resurselor limitate/rare pentru a asigura o cât mai bună satisfacerea nevoilor variate și nelimitate, aflate în continuă multiplicare și diversificare. Paul Samuelson (laureat al... citește mai departe

79 pagini Gratis Extras Preview

Agroturismul în Tohoku

Localizare Regiunea Tōhoku ( 東北 地方Tōhoku-chihō ), regiunea de nord-est sau nord-estul Japoniei este formată din partea nord-estică a Honshu, cea mai mare insulă din Japonia. Această regiune tradițională este formată din șase prefecturi ( ken ): Akita, Fukushima, Iwate, Miyagi și Yamagata. Tōhoku își păstrează... citește mai departe

30 pagini 4 puncte Extras

Economie europeană Italia

EUROPA 2020 RATA OCUPĂRII (15-64) Obiectiv UE: 75% Obiectiv național: 67-69% Rata ocupării în Italia este sub medie Uniunii Europene. Se poate observa o stagnare a ratei ocupării din 2020 până în 2012, iar în anul 2013 o scădere, urmată de o creștere. CHELTUIELI INTERNE BRUTE PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE... citește mai departe

16 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview