Toate documentele din Biblioteca RegieLive - pagina 7 din 9821

Biodiversitatea stepelor din emisfera nordica

INTRODUCERE Stepele sunt formațiuni ierboase în care predomină gramineele xerofite, fiind răspândite în zonele de climă temperat-continentală. Datorită climatului cu o lungă perioadă secetoasă și precipitații reduse cantitativ, cu vânturi puternice, arborii nu se pot dezvolta. Stepele sunt în cea mai mare parte... citește mai departe

29 pagini 4 puncte Extras

Cercetarea la fata locului

Introducere Eficacitatea întregului arsenal de descoperire și cercetare a infracțiunilor este condiționată de oportunitățile și dezvoltarea completă a acțiunilor de anchetă precum și a felului în care decurge operația de investigare în faza incipientă a cercetărilor. O mare importanță în acest sens o are... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Cuprins Extras Preview

Istoria și evoluția Liturghiei

1. Denumirile Jertfei Euharistice Jertfa euharistică a Noului Legământ nu a fost cunoscută încă de la început sub denumirea de Liturghie. Înainte de intrarea în uz și generalizarea acestei denumiri, au fost folosiți pentru aceasta alți termeni care indicau fie ființa sau esența și scopul sfintei slujbe, fie un rit... citește mai departe

86 pagini 7 puncte Extras Preview

Obstacole în calea comunicării interculturale

I. NOȚIUNI GENERALE DESPRE COMUNICARE 1.1. Noțiunea de comunicare Toate definițiile date comunicării, indiferent de școlile de gândire cărora le aparțin sau de orientările în care se înscriu, au cel puțin câteva elemente comune: comunicarea este procesul de transmitere de informații, idei, păreri, opinii, fie de... citește mai departe

62 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aspecte teoretice și practice privind înregistrarea în contabilitate a veniturilor

INTRODUCERE Instituțiile de credit sunt reprezentate de: bănci, organizații cooperatiste de credit, bănci de economisire și creditare în domeniul locativ, bănci de credit ipotecar, instituții emitente de monedă electronică. În organizarea și conducerea contabilității se au în vedere operațiunile efectuate de... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Încercarea la tracțiune pe epruvete metalice

1. Introducere Scopul acestui raport este de a familiariza studenții din cadrul masteratului de inginerie structurală cu testul de încercare la tracțiune. Acesta încercare este un test de natură distructivă, elementul fiind încărcat cu o forță de tracțiune până în momentul ruperii epruvetei sau a unui moment ales.... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiză asupra influenței unei mase asupra modului propriu de vibrație ale unei structuri din cadre de beton armat

1. Introducere Acest proiect face parte din materia Dinamica structurilor predată studenților din anul I al masteratului Inginerie strucurală al universitații tehnice de construcții București. București este capitala din Europa Centrală si de Est cu cea mai mare densitate, de peste trei ori față de Sofia și de... citește mai departe

24 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Plan de lectie - Agricultura

I.Date generale: Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Plopu Profesor: Florian Insuratelu Adriana-Elena Obiect: Geografie Clasa: a VIII- a Data: 04.04.2019 Unitatea de învățare: Agricultura Subiectul lectiei: Agricultura Tipul lecției: Dobândire de noi cunoștințe Durata lecției : 50 minute Scopul... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Preview

Aspecte teoretice si practice privind contabilitatea decontarilor intrabancare

INTRODUCERE Prin decontare se înțelege transferul de fonduri între bănci și încărcarea și descărcarea de gestiune a băncilor participante la transfer, precum și finalizarea plății prin descărcarea de gestiune a plătitorului față de beneficiarul plății. Prin plată se înțelege transferul de fonduri care are ca efect... citește mai departe

15 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fazele documentarii - alegerea surselor de informatii, principii de cautare, selectia documentelor, analiza documentara

I.ALEGEREA SURSELOR DE INFORMATII Documentul reprezinta ansamblul format dintr-un suport de informatii, datele inregistrate in acesta si semnificatia lor, servind pentru consultare, studiu, evidenta. Documentul poate fii: primar , secundar si tertiar. Documentul primar este obtinut in urma unei activitati practice... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă

Cap I Ce este Concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă Concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă este cauzată de boli obișnuite sau accidente în afara muncii. Se acordă atunci când salariatul nu poate efectua munca din cauza unei boli obișnuite sau din cauza unui accident minor suferit... citește mai departe

14 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici comune EU

Prezentul raport își propune să analizeze propunerea Comisiei Europene privind modificarea Regulamentului (UE) nr. 654/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului international. Introducere Propunerea Comisiei Europene... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Japonia

Potrivit legendei, Japonia a fost creata de catre zei care au infipt o sabie in ocean, la scoaterea ei formandu-se patru picaturi ce au devenit insulele principale, precum si o multitudine de insule mici (peste 5000). Denumirea oficiala este Nipponkoku, textual Tara de la originea soarelui. Istoria moderna a... citește mai departe

3 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Cone Calorimeter

Cone Calorimeter name Abstract The report studies the ignition time for wooden solids. The ignition time is measured with a cone calorimeter, which uses radiant heat to ignite the test samples. Four different wood samples were tested under five different heat fluxes - 10, 15, 20, 30, 50 kW/m2. Material 1 and 2... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul real al economiei de piață

Modelul teoretic al economiei de piață este construit pe o serie de premise care reprezintă fundamentele sale, caracteristicile generale ale acestui sistem, însă nici un model teoretic nu funcționează în formă pură, realul fiind întotdeauna mai complex. În orice economie contemporană se întrepătrund, în proporții... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Preview