Toate documentele din Biblioteca RegieLive - pagina 9848 din 9851

Metoda Backtracking

Prezentarea tehnicii Backtracking Aceasta tehnica se foloseste în rezolvarea problemelor care îndeplinesc simultan urmatoarele conditii: - solutia lor poate fi pusa sub forma unui vector S=x1,x2, ...,xn, cu x1 € A1, x2 € A2 …,xn € An - multimile A1, A2 , …., An sunt multimi finite, iar elementele lor se... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Meniuri în Java

Metode add (MenuItem) Adds the specified item to this menu. add(String) Adds an item with with the specified label to this menu. addSeparator() Adds a separator line, or a hypen, to the menu at the current position. countItems() Returns the number of elements in this menu. getItem(int) Returns the item... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Liste

3.1.1 Operatii fundamentale /* Declaratii */ typedef int INFO; typedef int NODEPTR, LISTA, POZITIE, BOOL; typedef struct nod { INFO info; NODEPTR urm; } NOD; #ifndef GLOBAL extern NOD *cursor_space; #else NOD *cursor_space; #endif void error(const char *s); void init_cursor_space(int dim); POZITIE... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Liste Dublu Înlănțuite Reprezentare cu Variabile Dinamice

/* Declaratii */ #ifndef LISTDINL_V1 #define LISTDINL_V1 #define INS_BEG 0 #define INS_END 1 #define ASC_ORD 2 #define DESC_ORD 3 #define NO_DUP 128 typedef int INFO; typedef struct elem{ INFO info; struct elem *pred,*succ; } ELEMENT,*LEG,*LISTA; typedef void (*PFUNC) (INFO); void error(const char*); LEG... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Java.util

Metode addElement (Object) Adds the specified object as the last element of the vector. capacity() Returns the current capacity of the vector. clone() Returns a clone of the vector contains(Object) Returns true if the specified object is a value of the collection. copyInto(Objectst) Copies the elements of this... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Java.lang

SYSTEM (java.lang.System) Grupeaza metode pentru interactiunea cu mediul extern masinii virtuale Java precum si metode utile pentru controlul functionarii m.v. Prin intermediul clasei System se pot accesa fisierul standard de intrare, de iesire si de eroare, prin intermediul variabilelor de tip flux in, out si err.... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

JAVA - Elemente Generale

In 1991, firma SUN, mergând pe directia dezvoltarii sistemelor deschise de lucru în retea, a creat un proiect de lucru numit Green, care avea drept scop punerea la punct a unor procesoare care sa poata rula pe diferite tipuri de aparate si punerea la punc a unui sistem care sa poata rula pe platforme diferite.... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Iteratori

Algoritmii generici actioneaza asupra containerelor prin intermediul iteratorilor. Astfel algoritmul copy() utilizeaza, pentru a copia o portiune din containerul cs în containerul cd, trei iteratori: un iterator pe primul element copiat din containerul sursa, un iterator dupa ultimul element copiat din containerul... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

IO si Fisiere in Java

Clase pentru lucrul cu fisiere O alta metoda de a crea obiecte de tip FIS sau FOS este de a folosi clasele File sau FileDescriptor, care se gasesca în java.io Clasa File Variabile: pathSeparator The system dependent path separator string. pathSeparatorChar The system dependent path separator character.... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Interfata Java API

java.lang • este importat automat la compilare în fiecare clasa • contine clasele care definesc elementele fundamentale ale limbajului Java • Exemple: Numele clasei Descriere Object Superclasa abstracta pt. toate celelalte tipuri de clase Process Biblioteca pt. metodele de control ale proceselor Thread... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Interfa Grafica in Java

Toate interfetele extind interfata java.util.EventListener Un obiect A care trebuie sa intercepteze evenimente de un anumit tip produse de un anumit obiect grafic B trebuie sa se înregistreze (sa se adauge la lista ascultatorilor) la acesta : B.add<tip_eveniment>Listener(A); buton.addActionListener( A );... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Instructiuni in C si C++

1. Instructiunea expresie. O instructiune expresie se obtine punând terminatorul de instructiune (punct-virgula) dupa o expresie: expresie; Exemple: a++; scanf(…); max=a>b ? a : b; Exemplul 1: Un numar real, introdus de la tastatura reprezinta masura unui unghi exprimata în radiani. Sa se scrie un program... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Implementarea Standardului IEEE 802.3 in Retele NOVELL

2. Descrierea functiilor de comunicatii IPX si a noilor functii Inainte de a face un apel IPX este necesara pregatirea unui header in care va trebui specificata adresa ,mesajul ,lungimea si alte caracteristici dintre care o parte constituie chiar header-ul MAC iar restul sint folosite de IPX pentru tratarea... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Imagini în Java

Clasa Image Variabile UndefinedProperty The UndefinedProperty object should be returned whenever a property which was not defined for a particular image is fetched. Constructor Image () Metode flush () Flushes all resources being used by this Image object. getGraphics() Gets a graphics object to draw... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Functii, Tablouri și Pointeri în C și C++

3. Pointeri la functii. Numele unei functii reprezinta adresa de memorie la care începe functia. Numele functiei este, de fapt, un pointer la functie. Se poate stabili o corespondenta între variabile si functii prin intermediul pointerilor la functii. Ca si variabilele, acesti pointeri: • pot primi ca valori... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview