Toate documentele din domeniul Pedagogie

 • Plan de lectie - Agricultura

  I.Date generale: Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Plopu Profesor: Florian Insuratelu Adriana-Elena Obiect: Geografie Clasa: a VIII- a Data: 04.04.2019 Unitatea de învățare: Agricultura Subiectul lectiei: Agricultura Tipul lecției: Dobândire de noi cunoștințe Durata lecției : 50 minute Scopul lecției: această lecție este important deoarece oferă informații despre principalele caracteristici ale ramurii de bază a economiei românești. Competențe generale: 1. Utilizarea...

 • Ce inseamna sa fii profesor pentru copiii secolului XXI

  Educația, este influențață direct de schimbările survenite în societatea contemporană, fie ele de natură politică, economică, culturală sau comunitară. În condițiile evoluției rapide a societății și implicit a educației, multe dintre cunoștințele și practicile valabile astăzi, mâine vor fi depășite. Este de așteptat ca într-o perioadă marcată de nenumărate mutații tehnologice și de apariția unor noi forme de organizare a muncii, să apară și nevoia de reactualizare, de inovare, chiar și în...

 • Influenta pedepselor asupra scolarului mic

  ARGUMENT Lucrarea de față discută despre legitimitatea utilizării pedepselor ca element al controlului social , atât în cadrul câmpului familial , cât și cel școlar, dar și dar și impactul lor asupra cultivării unui comportament adecvat. Prezenta lucrare cuprinde trei capitole, primul fixează cadrul teoretic care stă la baza studiului, cel de al doilea este dedicat prezentarii metodologiei cercetarii, iar cel de al treilea se dedica analizei și concluziilor care decurg din cercetare....

 • Elemente de management comunicarii in scoala incluziva

  INTRODUCERE Accesul la educatie este , in mod indiscutabil, un drept fundamental al omului pentru ca, in esenta, educatia asigura baza dezvoltarii personale, profesionale, economice si sociale a fiecarui individ. Educatia trebuie sa ofere persoanelor, in general, si a celor cu dizabilitati in egala masura, oportunitati pentru dezvoltarea abilitatilor si atingerea maximului potential. Educatia incluziva presupune inlaturarea numeroaselor bariere care stau in fata accesului egal la...

 • Plan de lectie - Consolidare partile de vorbire si de propozitie invatate

  Data:3.12. 2014 Scoala:Școala gimnazială nr. 1 Zorleni Clasa:a IV-a B Invatator : Aria curriculara:Limba si comunicare Disciplina:Limba si literatura romana Unitatea de învățare: Un rai din basme vad Subiectul lectiei:Consolidare partile de vorbire si de propozitie invatate Tipul lecției:- Consolidarea si sistematizarea cunostintelor Competente generale: Obiectiv de referință: -sa utilizeze corect formele flexionare ale partilor de vorbire; -sa recunoasca in textele studiate...

 • Rolul si locul familiei in alternativa educationala planul jena

  Educația modernă reprezintă o provocare, cunoașterea devenind funcțională, utilă, învățând pentru a aplica ceea ce ai acumulat în folosul tău și al celorlalți. Relația dintre cei doi actori principali ai procesului instructiv - educativ, educat și educator, este bazată pe dialog constructiv și cooperare. În procesul educațional se pune accent pe copil și pe dezvoltarea integrală a personalității sale. Dezvoltarea personalității se poate desfășura doar în comunitate...părinți, educatori,...

 • Jocul didactic muzical

  Jocul este o activitate interactivă și distractivă, dedicată de obicei copiilor. Nu prevede o pregătire prealabilă necesară pentru a putea fi desfășurată și constă în realizarea unor acțiuni cu caracter hazliu prin care copii reușesc să deslușească și să învețe lucruri noi. Jocul este o formă de manifestare liberă și plăcută, prin care copilul își poate exprima sentimentele și trăirile. Deși are un caracter liber, jocul presupune respectarea unor reguli concrete care urmăresc pregătirea...

 • Proiect de activitate integrata grupa mijlocie - Florile

  Proiect de activitate integrate „Să o ajutăm pe Scufița Roșie!” Nivel: I (grupa mijlocie) Tema anuală: Când, cum și de ce se întâmplă? Tema săptămânii:„ Carnavalul culorilor de primăvară” Tema activității: „Să o ajutăm pe Scufița Roșie!” Forma de realizare: activitate integrată de o zi Forma de organizare: Frontal, pe grupe și individual Scopul activității: Consolidarea cunoștințelor copiilor cu privire la raportarea corectă a numărului la cantitate și a cantității la număr in...

 • Dezvoltarea gandirii critice

  PRELIMINARII Actualitatea cercetării. Amploarea schimbărilor ce au loc în lume și în Republica Moldova constituie o provocare pentru sistemul de învățământ. În Concepția dezvoltării învățământului în Republica Moldova se menționează că una din prioritățile educaționale este aplicarea noilor tehnologii orientate spre formarea, dezvoltarea competențelor. Acțiunile și realizările obținute în ultima perioadă denotă premise relevante pentru modernizarea continuă a sistemului de învățământ,...

 • Proiect dicatic - anotimpurile

  Data: 11.06.2019 Grupa: Mare Propunator: Unitatea de invatamant: Gradinita cu program normal nr.14 Tema saptamanii: Uite cate am invatat! Proiect: Tema: Anotimpul preferat Domeniul experiential: DEC (Domeniul estetic si creativ) Mijloc de realizare: pictura Tipul activitatii: Evaluare Scopul activitatii: exersarea deprinderilor tehnice specific desenului in vederea unor teme plastic; stimularea expresivitatii si creativitatii prin pictura Obiective operationale: O1- sa descrie...

 • Proiect de lectie - Completarea politei de asigurare

  Numele și prenumele profesorului : Școala: Colegiul Economic Administrativ Clasa: XII E - Servicii /Economic Modulul: IV. ELEMENTE DE STATISTICĂ, FINANȚE ȘI ASIGURĂRI An școlar 2020/2021 Data: 27 Aprilie 2021 Programa aprobată prin OMEN: 3501/29.03.2018 Anexa 2 Unitatea de învățare: Analizarea asigurărilor în economie Titlul lecției: Completarea poliței de asigurare Tipul lecției : Formare de priceperi si deprinderi Timp: 50 de minute Scopul lecției: Dobândirea cunoștințelor cu...

 • Flori de cires

  Dacă umărim fiecare etapă a anului, observăm frumusețea fiecărui anotimp, și chiar importanța lui. În ce anotimp suntem acum? Ce urmează după primăvară? Și apoi, după vară? Dar după toamnă? Vara este anotimpul în care te poți bucura de soare, de apa încălzită de soare, numai bună pentru o bălăceală, iar munții cu frumusețile lor, parcă te-ar invita la drumeție. Apoi, toamna este anotimpul cel mai bogat în care te bucuri de cea mai mare diversitate de fructe și legume. Iar spectacolul...

 • Comunicare in limba romana 2

  Intreval orar: 8:55 - 9:40 Unitatea de învățare: Poveștile familiei Conținutul învățării: Formularea unei solicitări Tipul lecției: însușire de noi cunoștințe Discipline integrate: CLR (Comunicare în limba română) D.P. ( Dezvoltare personală) A.V.A.P. ( Arte vizuale și abilități practice) Resurse umane: 17 Resurse temporale: 45 minute Resurse spațiale: sala de clasă Strategii didactice: Metode și procedee didactice: conversația, explozia stelară, explicația,exercițiul,...

 • Comunicare in limba romana

  Intreval orar: 8:00- 8:45 Unitatea de învă.are: Pove.tile familiei Con.inutul învă.ării: Textul literar: „Poveste de alungat tiste.ea” Tipul lec.iei: mixtă Discipline integrate: CLR (Comunicare în limba română) D.P. ( Dezvoltare personală) Resurse umane: 17 Resurse temporale: 45 minute Resurse spa.iale: sala de clasă Strategii didactice: Metode .i procedee didactice: conversa.ia, explozia stelară, explica.ia,exerci.iul, demonstra.ia, observa.ia, conversa.ia euristică, jocul...

 • Opinii ale scolarilor mici privind invatarea asistata de calculator in contextul pandemiei de SARS - CoV - 2

  Anul II SLATINA An universitar 2019-2020 Argument În concepția lui Olimpius Istrate, cercetător asociat, Institutul de Științe ale Educației, prin conceptul de elearning (sau e-learning), în sens larg, se înțelege „totalitatea situațiilor educaționale în care se utilizează semnificativ mijloacele Tehnologiei Informației și Comunicării (TIC)”. Termenul a fost preluat din literatura anglo-saxonă, fiind extins de la sensul primar, etimologic, de învățare prin mijloace electronice, și...

Pagina 1 din 148