Toate documentele din domeniul Pedagogie

Activitate integrată - Legume timpurii

Data: 08.04.2022 Nivel de vârstă: Nivel I, Grupa mijlocie “Fluturașii” Profesor învățământ preșcolar: Tema anuală: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?” Tema proiectului: Temă săptămânală independentă Tema săptămânală: ,,Legume timpurii” Tema activității: “Primăvara în grădină” Forma de realizare: Activitate... citește mai departe

17 pagini 4 puncte Extras Preview

Raport de autoevaluare a activității desfășurate în anul scolar 2020-2021

Subsemnata, - prof. inv.prescolar, titular la Școala Gimnazială “Mihail Kogălniceanu” - Braila, cu o vechime de 12 ani în invatamant, am desfasurat activitatea instructiv-educativa pe parcursul anului scolar 2020-2021 la grupa mica cu program normal „Fluturasii”- (cu un efectiv de 14 prescolari). Inca de la... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Predarea literei z mic Clasa I

Data: 28. 03. 2021 Școala: Școala Gimnazială “Ion Creangă” Brăila Clasa: I Propunător: prof.înv. preșcolar Aria curriculară: Limbă și comunicare Disciplina: Comunicare în limba română Discipline integrate: Dezvoltare personală, Muzică și mișcare Unitatea: Cu Primăvara ne jucăm Titlul lecției: Sunetul [z]... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

O minte sănătoasă într-un corp sănătos la vârsta prescolară

Conștiința de sine a plecat de la conștiința mișcării. Inainte de a gândi logic ne-am mișcat instinctual. Mișcarea stă la originea tuturor fenomenelor; devenirea, viata, infinitul, însemnând mișcare. Educația fizică, ca o componentă a educației, ce face parte din diapazonul multiform al structurării personalității,... citește mai departe

2 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Strategia de dezvoltare a școlii gimnaziale Cazasu Brăila

Strategia de dezvoltare a Școlii Gimnaziale Cazasu pentru perioada 2022-2026 se fundamentează pe analiza realistă a mediului intern și extern în care va funcționa aceasta și va permite instituției să se concentreze asupra alinierii eficiente a resurselor umane și materiale, existente și previzibile, la viziunea și... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Proiect didactic

Clasa: I Aria curriculară: Limbă și comunicare Disciplina: Comunicare în limba română Unitatea de învățare: Povești adevărate Tema activității: recapitularea și sistematizarea cunoștințelor despre sunetul și grupul de litere ghe/Ghe Tipul lecției: recapitulare Scopul: recapitularea și sistematizarea... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Dosar semestrial completat pentru practică pedagogică

A. Date generale Data: 25.05.2022 Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic “Jean Monnet” Clasa: a XI-a Student: Disciplina: Matematică Unitatea de învățare: Funcții derivabile Titlul lecției: Aplicații cu funcții derivabile. Probleme din variante de Bacalaureat. Tipul lectiei: De fixare și sistematizare a... citește mai departe

16 pagini 5 puncte Extras Preview

Proiect de lecție

Data: 19.05.2023 Unitatea școlară: Unitatea de învățământ: COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”PLOIESTI Clasa: a IX a S7 Profesor: Modulul :Structuri de primire turistică URÎ: Organizarea activității în unitățile de primire turistică Conținutul învățării: Mise-en-place-ul pentru diferite tipuri de meniu... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Proiect didactic - Fluturaș multicolor

Propunător/ propunătoare: Data: 04.05.2023 Grădinița: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 21 Iași Grupa: mijlocie ,,Spiridușii’’ Tema anuală de studiu: CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI AICI PE PĂMÂNT? Tema proiectului/ săptămânii: În lumea gâzelor și a insectelor Domeniul experiențial: Domeniul Estetic și Creativ... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Activitate integrată

HARTA ZILEI 10 MAI 2012 TEMA ANUALĂ DE STUDIU: "Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim" TEMA PROIECTULUI: "Gâze și flori în mii de culori" TEMA SĂPTĂMÂNII:"Mireasma florilor de mai" ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ -Primirea copiilor(deprinderi de comunicare și consilierea părinților); -Întâlnirea de... citește mai departe

28 pagini 10 puncte Extras Preview

Dezvoltarea motorie a copiilor

Sănătatea, bunăstarea fizică și dezvoltarea motorie a copiilor sunt factori decisivi în procesul de creștere și dezvoltare a acestora în perioada timpurie. Creșterea și dezvoltarea reprezintă procese complementare, chiar dacă creșterea se referă la anumite schimbări de ordin fizic, precum: masă corporală, înălțime,... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Povesti preșcolari

CINE MI-A FURAT CUIBUL? Sosise primăvara. Deasupra pădurii, un nor negru cobora hotărât în lumina caldă a soarelui jucăuș, ce scălda pământul în razele sale prietenoase. Deodată, norul se risipi și în întreaga pădure răsuna ciripitul păsărelelor, bucuroase că s-au întors acasă. - S-au întors! S-au întors! Strigă... citește mai departe

25 pagini 4 puncte Extras Preview

Proiect didactic clasa a 6-a - Educație stradală

Data: 12.12.2022 Propunător: Disciplina: Educație tehnologică și aplicații practice Clasa a VI - a Unitatea de învățare: Transporturi - Căi și mijloace de transport Tema lecției: Educație stradală Durata lecției: 50 minute Tipul lecției: mixtă Contextul în care se desfășoară activitatea: - clasă de nivel... citește mai departe

16 pagini 5 puncte Extras Preview

Proiect didactic clasa a5-a - Lucrări de pregătire și îngrijire a solului

Data: 05.12.2022 Propunător: Disciplina: Educație tehnologică și aplicații practice Clasa a V- a Unitatea de învățare: Procese tehnologice simple de cultivare a plantelor Tema lecției: Lucrări de pregătire și îngrijire a solului Contextul în care se desfășoară activitatea: - clasă de nivel mediu - elevii... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Examenul nou-născutului

Nou-născutul ,,Copilul aflat în primele patru săptămâni de viață; Transformări la viața extrauterină: Se trece la temperatura mediului ambiant, care este mai scăzută și prezintă variațiuni; Se instalează respirația pulmonară; Se modifică regimul circulației; Se instituie alimentația orală; Apar micțiunile;... citește mai departe

38 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Proiect didactic - Argumente reale a Morții și a Învierii Mântuitorului

Propunător: - Data: 26.03.2022 Unitatea de învățământ: - Clasa: a XI-a Disciplina: Religie ortodoxă Unitatea de învățare: Dogmatică; Subunitate : Dumnezeu Mântuitorul Subiectul lecției: Argumente reale a Morții și a Învierii Mântuitorului Tipul lecției: Lecție de transmitere și însușire de noi cunoștințe... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Rolurile manageriale ale cadrului didactic

Managementul este procesul prin care persoanele aflate în poziții de conducere în cadrul unei organizații direcționează și influențează activitățile altora din cadrul organizației pentru a eficientiza produsele și/sau serviciile conexe și pentru a satisface nevoile clienților cu scopul de a atinge obiectivele... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Joc didactic - Eu spun una tu spui multe

Propunătoare: Grupa: Mijlocie Tema anuală de studiu: Cum este, a fost și va fi aici, pe pământ? Tema săptămânii: Cufărul cu povești Domeniul experențial: Domeniul Limbă și comunicare Tema activității: Eu spun una tu spui multe ! Mijloace de realizare: joc didactic Tipul activității: consolidarea... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Încercări de constituire a unei pedagogii naționale românești

Încercări de constituire a unei pedagogii naționale românești Academicianul Onisifor Ghibu a fost unul dintre personalitățile importante ale neamului românesc recunoscut pe plan național și internațional, determinat de pregătirea sa intelectuală, vastă, precum și pentru valoarea lucrărilor realizate în cursul... citește mai departe

20 pagini 4 puncte Extras Bibliografie

Pedagogia filosofică

Când și cum a apărut Pedagogia filosofică? Apare în prima jumătate a secolului XX-lea, în contextul unei puternice mișcări de contestare a școlii tradiționale și a vechilor teorii. G.G. Antonescu considera că o dezvoltare evolutivă a pedagogiei era facilitată de întemeierea noului pe vechi și continuarea vechiului... citește mai departe

18 pagini 4 puncte Extras Bibliografie

Metoda brainstorming, metoda frisco

 Teme de reflecție și aplicații 1. Când este învățarea mai productivă: atunci când elevii/studenții lucrează singuri sau atunci când se află în grup? Argumentați! După părerea mea, cea mai productivă metodă de învățare este învățarea individuală, deoarece persoana își poate stabili personal propriile nevoi de... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Despre educație

1. Educația în cuvinte simple Educația se referă la arta de a fi fericiți! Omul este fericit, când este liber și este liber când scapă de griji (de frică)! Care va să zică, nivelul educației, este măsura lipsei de griji, deci a libertății și, în consecință, a fericirii individului! Prin actul de educație... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza critică a manualului de Educație tehnologică clasa-V-a

1) CONȚINUTUL MANUALULUI - Deoarece este deja în studiu, manualul corespunde obiectivelor programei de specialitate, pentru aria curriculara de Dezvoltare ce include clasele a-III-VI realizat în conformitate cu programa școlară aprobată de OM nr 3393/28.02.2017 - El este în acord cu achizitiile anterioare iar... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Teste RU 2023

TESTUL 1 DE VERIFICARE Vă rugam sa subliniați varianta sau variantele corecte de raspuns 1. Impiedicarea de către angajator a inspectorului de muncă să își exercite controlul în limitele prevăzute de lege, constituie: a) contravenție; b) abatere disciplinară; c) infracțiune. 2. Clauzele contractelor colective... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Teme recuperatori

Exercitiul 1. Modificările calitative care au loc pe parcursul dezvoltării umane sunt mult mai complexe, sunt non-evidente si mai complicat de “masurat“. Schimbările calitative se refera la transformarea abilitatilor si caracteristicilor de personalitate, ele sunt modificari ale interiorității. De exemplu o... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview