Toate documentele din domeniul Pedagogie

Educație incluzivă

Integrarea școlară și socială a copiilor cu CES nu a fost mereu o preocupare a sistemelor educaționale. Identificarea problemelor cu care se confruntă dezvoltarea unor copii a cunoscut o istorie legată de dezvoltarea practicilor de diagnosticare și evaluare psihologică și medicală. În același timp, educația nu a... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Teoria și metodologia curriculumului

1. Identificați un auxiliar curricular pentru invățământul primar sau preșcolar, la alegere, editat în ultimii zece ani. Mentionați titlul, autorul/ autorii, anul apariției, editura, orașul. Realizați analiza auxiliarului pentru care ați optat în funcție de criteriul “Conținut”. Va veți folosi de suportul de curs.... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Preview

Copilăria, zâmbet și culoare

Data: 30.05.2022 Școala: Gimnazială nr.1 Ciorogârla Clasa: CP A, CP B, I A Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială nr.1 Ciorogârla Învățător: Subiectul lecției: Copilăria,zâmbet și culoare Tipul lecției: recapitulare și sistematizare a cunoștințelor Forma de realizare : activitate integrată Discipline... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect didactic - Comunicare în limba română- clasa a 1-a - Alfabetul limbii române

Data: 13.04.2022 Propunător: Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Avram Iancu” Baia Mare. Clasa: I Disciplina de învățământ: Comunicare în limba română Aria curriculara: Limbă și comunicare Unitatea de învățare: ÎN ȚARA COPILĂRIEI Subiectul/Tema lecției: Alfabetul limbii române Tipul lecției: de... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect didactic - Comunicare în limba română, clasa a 2-a - Silaba

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Baia Mare Data: 02.12.2021 Propunător: Clasa: a II-a Disciplina: Comunicare în limba română Aria curriculară: Limbă și comunicare Subiectul lecției: Silaba Tipul lecției: consolidare și fixare cunoștințelor Forma de realizare: frontală, individuală... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Managementul climatului educațional la nivelul grupului-clasă

Introducere Managementul clasei este cu siguranță considerat a fi unul dintre factorii care influențează cel mai mult învățarea și motivația elevilor de a studia. Motivația de a învăța care presupune implicarea activă directă atât a elevilor, cât și a profesorilor în procesele de învățare/predare este de o... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Obiectul didacticii generale a educației fizice și sportive

Introducere Lucrarea va fi împărțită într-o parte generală în care vor fi tratate calități motrice în ansamblu. O secțiune generală va fi dedicată forței și andurantei și metodelor de antrenament pentru aceste calități. Mai mult, una dintre aceste metode va fi aleasă pentru fiecare deprindere și va fi prezentată... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Metoda euristică

Capitolul 1. Metoda euristică. Capitolul 1.1. Originile moderne ale metodei euristice. Euristica (din limba greacă εὑρίσκω , literal „descoper” sau „găsesc”) este o parte a epistemologiei și a metodei științifice care se preocupă de promovarea căutării de noi dezvoltări teoretice, de noi descoperiri empirice și de... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Authenticity in FLL as a vocabulary booster

Articolul reflectă procesul de dobândire a cunoștințelor de vocabular. Cercetări recente arată că predarea vocabularului este problematică, deoarece mulți profesori mai întâmpină dificultăți în predarea lui. Cercetarea încearcă să rezume aspecte importante ale proiectării activităților de predare-învățare a... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect definitivat - omul de zăpadă

DATA: 22.01.2020 INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița PP. Nr. 15-Arad GRUPA: mică “A” EDUCATOAREA: TEMA ANUALĂ DE STUDIU:” Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?” TEMA PROIECTULUI:”Omul de zăpadă” TEMA SĂPTĂMÂNII:”Ninge ca-n povești!” TEMA ACTIVITĂȚII:”Salvăm iarna” DOMENII EXPERIENȚIALE: DLC+DEC:... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Proiect tematic eu și lumea mea

Tema anuală de studiu: „Cine sunt/suntem?” Tema proiectului: „Eu și lumea mea” Subtemele proiectului tematic: ,,Acesta sunt eu și corpul meu!”, „Familia mea frumoasă”, ,,Jucăriile mele, jucăriile tale”(prietenie) Grupa: mică Durata proiectului: 3 săptămâni (27.09-15.10.2021) Dimensiuni ale dezvoltării:... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Psihologie sem 2

1. AFECTIVITATEA Procesele afective sunt diferențiate în mai multe categorii, în funcție de mai multe criterii și caracteristici ale acestora. Putem distinge: 1. Dispozițiile afective: sunt stări afective generale, difuze, cu o intensitate variabilă. Ele joacă rolul de fond pentru reacțiile și procesele emoționale... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Elemente de didactica domeniului Științe

Capitolul I. Conceptul de educație din perspectiva didacticilor speciale 1.1. Reflecții teoretice prealabile Educația este o creație a umanității, o componentă esențială a vieții sociale, în continuă transformare și adaptare la nevoile specifice ale societății; ceea ce demonstrează că ea nu a fost elaborată odată... citește mai departe

176 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Stimularea creativității elevilor cu deficiență mintală prin utilizarea strategiilor didactice interactive

INTRODUCERE Școlaritatea este apreciată ca vârsta ce cuprinde o importantă experiență educațională din viața unei persoane. Pe parcursul ei se înregistrează ritmuri pregnante în dezvoltarea individualității umane și unele din cele mai semnificative achiziții cu ecouri evidente pentru etapele ulterioare ale... citește mai departe

62 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cercetarea prin sondaj

CE ESTE CERCETAREA PRIN SONDAJ? Cercetarea prin sondaj poate fi definită cel mai simplu ca un mijloc de culegere de informații, de obicei prin auto-raportare folosind chestionare sau interviuri. Cu toate acestea, această definiție simplistă contrazice natura complexă a acestui tip de cercetare, având în vedere... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview