Toate documentele din domeniul Pedagogie

 • Inspectie speciala gradul II

  Data: 18.02.2020 Instituția: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22, Iași Nivelul/ Grupa: Nivelul I/ Grupa mica B ,,Fluturașii” Tema anuală: Cum a fost, este și va fi pe Pământ?” Tema proiectului tematic: ,, In lumea necuvântătoarelor” Tema săptămânală: Animalele sălbatice Tema zilei: ,,Ursulețul Martinel” Forma de realizare: activitate integrate ADP+ JALA 1+ ADE(DLC+ DOS)+ JALA 2 Tipul de activitate: mixt Elementele componente ale activității integrate ADP (Activități de dezvoltare...

 • Evaluarea in procesul de invatamant

  Evaluarea reprezintă activitatea prin care profesorul verifică pregătirea elevilor și o apreciază prin note, „barometrul” prin care este indicată în orice moment starea pregătirii școlarilor, succesele și eșecurile, nivelul performanțelor în raport cu cele proiectate prin curriculum. Steliana Toma definește evaluarea ca fiind un proces de măsurare și apreciere a valorii rezultatelor sistemului de învățământ sau a unei părți a acestuia, a eficienței resurselor, condițiilor, strategiilor...

 • Competente specifice necesare profesiei de cadru didactic

  Dragostea pentru copii, capacitatea de empatie, delicatețea sufletască, măiestria și tactul pedagogic, puterea de stăpânire de sine, pasiunea pentru profesiunea aleasă sunt calități pe care tebuie să le aibă învățătorul pentru a-i asigura eficiența muncii cu copiii. Ne punem deseori întrebarea: „Ce așteaptă elevul de la învățătorul său ?” Așteaptă foarte multe! Așteaptă să fie bun și blând în relațiile cu ei, să fie drept, să-i trateze ca pe niște oameni mari, să-i facă să fie apropiați de...

 • Autoritatile si cetatenii - Proiect de lectie

  UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul W. Shakespeare PROPUNĂTOR: CLASA: a VIII- a E ORA DERULĂRII LECȚIEI: 9:30- 10:20 DISCIPLINA: Cultură Civică ARIA CURRICULARĂ: Om si societate LECȚIA: Autorități și cetățeni TIPUL LECȚIEI: Dobândire de noi cunoștințe OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 2.1 să definească valori, principii și concepte democratice 3.1 să utilizeze deprinderi și competențe de dialog, de dezbatere publică a unei probleme, de negociere, de rezolvare de conflicte OBIECTIVE OPERATIONALE:...

 • Practica pedagogica - Portofoliu

  Colegiul Național “ Traian Vuia” Reșița Disciplina: Sociologie Clasa: a XI-a B Nr. de ore: 1 oră / săpt. Filiera: teoretică Profil: uman Specializarea: filologie An școlar 2019-2020 Profesor: Văduva Alexandru-Mihai PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE Semestrul I Unitatea de învățare: Perspectiva sociologică asupra societății Nr. de ore alocate: 1 Săptămâna: S1 Unitatea de învățare Obiective de referință/ Competențe specifice Activități de învățare Resurse Evaluare Perspectiva...

 • Didactica specialitatii

  1. PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT- OBIECT DE STUDIU AL DIDACTICII Didactica, alături de teoria educației, reprezintă științele fundamentale ale educației (nucleul tare al științelor educației). Didactica este, în sens etimologic, știința învățării, știință care a evoluat de-a lungul timpului sub influența maturizării celorlalte științe ale educației și ca urmare a relațiilor cu alte domenii științifice. Prin obiectul de studiu comun (procesul de învățământ, instruirea realizată prin procesul de...

 • Managementul clasei de elevi - Portofoliu

  Fișa 1 Rolurile managerului clasei Managerul clasei (profesorul) îndeplinește în activitatea sa profesională o serie de roluri. Pentru fiecare dintre rolurile enumerate mai jos, dați exemple de minim două acțiuni/activități concrete specifice rolului respectiv: Rolurile managerului clasei Acțiuni/activități specifice Planificare - determină sarcinile si obiectivele pe diferite niveluri - alcătuiește orarul clasei Organizare - pregătește materialele didactice care se vor utiliza -...

 • Politici sociale sectoriale

  Politica socială Politica socială se referă la orientări și intervenții pentru schimbarea, menținerea sau crearea condițiilor de viață care să conducă la bunăstarea umană. Politica educațională Obiectul de studiu al politicii educaționale se situează la intersecția dintre valențele de reactivitate și respectiv, de proactivitate ale acțiunii educaționale: politica educației studiază atât finalitățile, modalitățile și consecințele diferitelor strategii de adaptare a educației la realitățile...

 • Fundamentele pedagogiei

  6 Resurse si mijloace de lucru Metodele indicate pentru parcurgerea cursului: - lectura; - reflecșia; - conversașia euristica; Structura cursului Cursul conșine urmatoarele unitași de învașare: 1. Sistemul stiinșelor educașiei 2. Educașia, obiect de studiu al stiinșelor educașiei. 3. Educabilitatea. Factorii fundamentali ai educabilitații 4. Formele educației ți funcțiile educației. Mediile educaționale ți impactul acestora asupra dezvoltarii ființei umane 5. Educația ți...

 • Oboseala in munca

  1. Conceptul de oboseală Oboseala reprezintă o reacție a organismului de readaptare, de refacere a funcțiilor sale. Aceasta este mai mult decat senzația de lipsă de energie sau somnolență, fiind o stare de epuizare mentală sau fizică, care reduce capacitatea unei persoane de a-și efectua responsabilitățile la locul de muncă în siguranță și într-un mod eficient. Oboseala reprezintă un fenomen fiziologic normal care apare în urma solicitărilor prezente în activitatea umană. În general...

 • Importanta starii de bine a scolarului de varsta mica

  Cum poate fi definită starea de bine? Deși studiile privind starea de bine sunt destul de numeroase, semnificația acestei sintagme este ușor diferită în funcție de anumite variabile. Ea a fost studiată într-o gamă largă de discipline, grupe de vârstă, culturi, comunități și țări, rezultând o mare varietate de definiții, care face dificilă compararea concluziilor. Astfel, starea de bine a fost definită prin caracteristicile individuale ale unei stări pozitive (fericire), de asemenea, a fost...

 • Studiu de caz privind gestionarea unei situatii de criza

  1.1. PREZENTAREA CAZULUI : - inadaptarea școlară - elevul înregistreaza rezultate slabe la învățătură, atingând cu greu standardele minimale de performanță; - greutățile familiale ce conduc la dezinteres față de activitatea școlară, agitație, tulburări de comportament. 1.2. ISTORICUL EVOLUȚIEI PROBLEMEI Tatăl lui M.T. este plecat în Grecia, el rămânând în grija mamei, aceasta având grave probleme de motricitate, copilul a profitat de incapacitatea acesteia de a se deplasa la grădiniță,...

 • Influenta mass media asupra dezvoltarii morale a scolarilor

  1.TEMA CERCETĂRII: “Influența mass-media asupra dezvoltării morale a școlarului mic” Această cercetare își propune să studieze influenta pe care o au mijloacele mass-media asupra modului de a gandi, de a reactiona, de a se comporta asupra copiilor cu vârste fragede, și nu numai, vârste la care aceștia sunt cei mai vulnerabili îndeosebi, de a savarsi greseli, de a-si alege modele gresite, de a se lasa usor influentati de catre ceilalti, varste la care maturizarea nu este nici măcar pe...

 • Proprietatile chimice ale bazelor

  A. DATE GENERALE Disciplina: Chimie Clasa: a VIII-a Unitatea de învățate: Substanțe compuse. Acizi. Baze. Oxizi. Săruri Titlul lecției: Proprietățile chimice ale bazelor Scopul lecției: transferul de noi cunoștințe referitoare la proprietățile chimice ale bazelor, consolidarea noțiunilor despre baze Tipul lecției:mixtă Locul de desfășurare: sala de clasă Durata: 50 min 1. Conținutului activității de instruire Cod Arii de conținut Subarii de conținut C1 1. Proprietăți chimice 1.1...

 • Calitatea in educatie

  Cunoașterea este putere și educația împuternicește. Nelson Mandela a citat, „Educația este cea mai puternică armă pe care o puteți folosi pentru a schimba lumea.”Această afirmație evidențiază importanța educației ca parte indispensabilă în dezvoltarea cetățenilor și a țării. Are o valoare intrinsecă care se extinde mult dincolo de problemele economice.Nu numai că îi împuternicește pe oameni să-și determine soarta, ci este centrul avansării dezvoltării umane. Având un rol esențial în...

Pagina 1 din 145