Toate documentele din domeniul Pedagogie

 • Proiect dicatic - anotimpurile

  Data: 11.06.2019 Grupa: Mare Propunator: Unitatea de invatamant: Gradinita cu program normal nr.14 Tema saptamanii: Uite cate am invatat! Proiect: Tema: Anotimpul preferat Domeniul experiential: DEC (Domeniul estetic si creativ) Mijloc de realizare: pictura Tipul activitatii: Evaluare Scopul activitatii: exersarea deprinderilor tehnice specific desenului in vederea unor teme plastic; stimularea expresivitatii si creativitatii prin pictura Obiective operationale: O1- sa descrie...

 • Proiect de lectie - Completarea politei de asigurare

  Numele și prenumele profesorului : Școala: Colegiul Economic Administrativ Clasa: XII E - Servicii /Economic Modulul: IV. ELEMENTE DE STATISTICĂ, FINANȚE ȘI ASIGURĂRI An școlar 2020/2021 Data: 27 Aprilie 2021 Programa aprobată prin OMEN: 3501/29.03.2018 Anexa 2 Unitatea de învățare: Analizarea asigurărilor în economie Titlul lecției: Completarea poliței de asigurare Tipul lecției : Formare de priceperi si deprinderi Timp: 50 de minute Scopul lecției: Dobândirea cunoștințelor cu...

 • Flori de cires

  Dacă umărim fiecare etapă a anului, observăm frumusețea fiecărui anotimp, și chiar importanța lui. În ce anotimp suntem acum? Ce urmează după primăvară? Și apoi, după vară? Dar după toamnă? Vara este anotimpul în care te poți bucura de soare, de apa încălzită de soare, numai bună pentru o bălăceală, iar munții cu frumusețile lor, parcă te-ar invita la drumeție. Apoi, toamna este anotimpul cel mai bogat în care te bucuri de cea mai mare diversitate de fructe și legume. Iar spectacolul...

 • Comunicare in limba romana 2

  Intreval orar: 8:55 - 9:40 Unitatea de învățare: Poveștile familiei Conținutul învățării: Formularea unei solicitări Tipul lecției: însușire de noi cunoștințe Discipline integrate: CLR (Comunicare în limba română) D.P. ( Dezvoltare personală) A.V.A.P. ( Arte vizuale și abilități practice) Resurse umane: 17 Resurse temporale: 45 minute Resurse spațiale: sala de clasă Strategii didactice: Metode și procedee didactice: conversația, explozia stelară, explicația,exercițiul,...

 • Comunicare in limba romana

  Intreval orar: 8:00- 8:45 Unitatea de învă.are: Pove.tile familiei Con.inutul învă.ării: Textul literar: „Poveste de alungat tiste.ea” Tipul lec.iei: mixtă Discipline integrate: CLR (Comunicare în limba română) D.P. ( Dezvoltare personală) Resurse umane: 17 Resurse temporale: 45 minute Resurse spa.iale: sala de clasă Strategii didactice: Metode .i procedee didactice: conversa.ia, explozia stelară, explica.ia,exerci.iul, demonstra.ia, observa.ia, conversa.ia euristică, jocul...

 • Opinii ale scolarilor mici privind invatarea asistata de calculator in contextul pandemiei de SARS - CoV - 2

  Anul II SLATINA An universitar 2019-2020 Argument În concepția lui Olimpius Istrate, cercetător asociat, Institutul de Științe ale Educației, prin conceptul de elearning (sau e-learning), în sens larg, se înțelege „totalitatea situațiilor educaționale în care se utilizează semnificativ mijloacele Tehnologiei Informației și Comunicării (TIC)”. Termenul a fost preluat din literatura anglo-saxonă, fiind extins de la sensul primar, etimologic, de învățare prin mijloace electronice, și...

 • Managementul comportamentului si al comunicarii in context educational

  „Un management al clasei care asigură protejarea sănătății emoționale a elevilor și reducerea problemelor de disciplină contribuie la dezvoltarea unui mediu de muncă sănătos, mai puțin stresant și solicitant. Un mediu de muncă sănătos este o resursă importantă pentru optimizarea procesului instructiv, pentru protejarea și menținerea sănătății și calității vieții profesorilor și învățătorilor." (Managementul clasei. Ghid pentru profesori și învățători, Bursuc și Popescu, 2007) Structura...

 • Motivatie pentru performanta. Impreuna construim un viitor mai frumos

  1. Datele de identificare Titlul proiectului: Motivație pentru performanță. Împreună construim un viitor mai frumos Motto: ”Învață regulile ca un profesionist, pentru a le putea încălca ca un artist!” (Pablo Picasso) Grup țintă: elevii claselor a XI-a și a XII-a cu preocupări în domeniul artelor plastice și al fotografiei Număr participanți: maximum 20 de elevi Număr de ore: 35 Motivația alegerii temei: fotografia a devenit una din cele mai atractive hobby-uri, dar atunci când te...

 • Rolul educatiei in dezvoltarea personalitatii

  ARGUMENT Educația este unul dintre fenomenele care a apărut o data cu societatea umană, suferind pe parcursul evoluției sale, modificări esențiale, împlinind funcția socială de informare și de formare a omului. Rolul educației asupra dezvoltăii personalitătii umane, nu numai că nu s-a diminuat, ci a devenit tot mai complex. Filozoful și pedagogul J. Locke susține în lucrarea sa „Eseu asupra intelectualului omenesc” că la naștere sufletul omului este asemănător unei table nescrise, că în...

 • Textul - textul literar - Marea intrecere, adaptare dupa o poveste populara

  Data: 16. 10. 2020 Clasa: a III-a Propunător: Unitatea de învățământ: Colegiul Național I. L. Caragiale Disciplina: Limba și literatura română Aria curriculară: Limbă și comunicare Unitatea de învățare: Poveștile Pământului Subiectul lecției: Textul - textul literar: Marea întrecere, adaptare după o poveste populara Tipul lecției: consolidare a cunoștințelor Durata: 2 ore ( prima oră : 40 min, ora a doua: 40 min) Scopul: Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de...

 • Rolul procesului de predare-invatare in lectia de educatie fizica

  Introducere Fundamentul educației fizice îl constituie mișcarea sau motricitatea. Ea este cheia unei dezvoltări fizice armonioase și a îmbunătățirii stării noastre generale de sănătate. Provenind din latinescul „movere”, care înseamnă a mișca (a muta) din loc (Guțu, 1973), putem afirma fără teama de a greși că mișcarea nu este altceva decât trecerea corpului uman dintr-o poziție de repaus într-o altă poziție, raportându-ne la elementele fixe. „Motricitatea reunește totalitatea actelor...

 • Creativitatea si stimularea comportamentului creativ in gradinita

  Rezumat Creativitatea reprezintă cea mai importantă valoare umană, socială, educațională. Rolul creativității este hotărâtor în ceea ce privește posibilitatea de a face față schimbărilor ce au loc la nivelul societății. Acest motiv presupune formarea și dezvoltarea încă de la grădiniță a preșcolarilor, deoarece acum se pun bazele personalității creative ale copiilor. Aceasta reprezintă o aptitudine regăsită în cadrul tuturor domeniilor cunoașterii și vieții sociale: științifică, artistică,...

 • Relatia scoala familie ca premisa a eficientei procesului de invatamant

  ARGUMENT „OMUL nu poate deveni OM decât prin EDUCAȚIE” (Kant) În toate societățile lumii, educația ocupă un loc foarte important. Fiecare om își trăiește viața într-un ritm alert, accelerat, încercând să-și stăpânească setea de cunoaștere prin realizarea unor studii superioare, prin implicarea în cele mai diverse și active proiecte educative. Mulți sunt cei care, pe lângă studii, optează și pentru întemeierea unei familii, încercând să se realizeze profesional, dar și familial. În lucrarea...

 • Empatia in relatia profesor - elev

  1. Introducere „Procesul de învățare începe când tu, profesor, înveți de la elevi, când tu situându-te în locul lui, înțelegi ce a înțeles el în felul în care a înțeles.” (G. Leroy) Calitatea predării se definește atât prin strategia instruirii, prin metodele de predare cât și prin comportamentele și stilul de predare. În procesul instruirii elevilor, cadrele didactice trebuie să-și pună în valoare măiestria, competența profesională în scopul fixării unui cadru propice de apropiere de cei...

 • Proiect didactic narativul literar - zana muntilor

  Unitatea de învățământ: Profesor: Data: Clasa: a V-a A Aria curriculară: Limbă și comunicare Disciplina: Limba și literatura română Tema generală: Eu și universul meu familiar Unitatea de învățare: Călătoresc prin basme Subiectul: Textul narativ. Narativul literar. Acțiune, personaj, timp și spațiu. Text-suport : Zâna Munților, cules de Petre Ispirescu Tipul lecției: predare-învățare-evaluare Timp alocat: 40 de minute Competențe generale: 1. Participarea la interacțiuni...

Pagina 1 din 148