Toate documentele din domeniul Pedagogie

 • Munca independenta, mijloc de dezvoltare a gandirii creatoare

  Principala componentă a gândirii creatoare este, după Alexandru Roşca- ,, flexibilitatea, prin care,, mersul” gândirii se modifică rapid, se restructurează achiziţiile în conformitate cu cerinţele noilor situaţii, prin care se realizează transferul în procesul de rezolvare a problemelor. Diferite activităţi matematice pot contribui la cultivarea flexibilităţii gândirii: a) Rezolvarea unor exerciţii cu una, două sau mai multe necunoscute. Pentru stabilirea numărului de elemente dintr-o...

 • Comunicare

  INTRODUCERE Actualitatea şi importanța problemei abordate. Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţii şcolare a elevilor este reglementat de învăţător prin comunicare. Urmărind fixarea comportamentelor dezirabile ale elevilor şi modificarea celor indezirabile, prin comunicare învăţătorul vizează, în acelaşi timp şi cu precădere, formarea capacităţilor comunicative ale educaţilor. Activitatea principală a copilului şcolar este învăţarea. Învăţarea are loc prin comunicare....

 • Dimensiunile creativitatii

  1. Delimitări conceptuale în studiul creativităţii. Prin creativitate se înţelege capacitatea sau aptitudinea de a realiza ceva nou, original. Actul creator este însă un proces de elaborare prin invenţie sau descoperire, cu ajutorul imaginaţiei creatoare, a unor idei, teorii sau produse noi, originale, de mare valoare socială şi aplicabile în diferite domenii de activitate. În cadrul unor şcoli psihopedagogice au fost formulate mai multe teorii asupra creativităţii. Teoria asociaţionistă,...

 • Metode active de invatare in cadrul orelor de matematica

  Metode active de învăţare în cadrul orelor de matematică Activizarea predării-învăţării presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee care să-i implice pe elevi în procesul de învăţare, urmărindu-se dezvoltarea gândirii, stimularea creativităţii, dezvoltarea interesului pentru învăţare, în sensul formării lor ca participanţi activi la procesul de educare. Dintre metodele moderne specifice învăţării active care pot fi aplicate cu succes şi la orele de matematică fac parte:...

 • Preinspectie grad 1 - Dinti sanatosi pentru un zambet curat

  NIVEL I TEMA ANUALĂ:”Cine şi cum planifică/ organizeză o activitate? TEMA ACTIVITĂŢII:”Dinţişori sănătoşi pentru un zâmbet curat” FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADP+ DOS+ALA2 MIJLOC DE REALIZARE:Povestire interactivă TIPUL ACTIVITĂŢII:Predare SCOPUL: Dobandirea de cunoştinţe şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă de alte fiinţe şi obiecte. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: -să identifice prietenii dinţilor curaţi, periuţa şi pasta de dinţi, în urma...

 • Proiect didactic povesti incurcate

  DATA: 10 iunie 2015 GRUPA: mare PROPUNATOARE: DEN. ACTIVITATII: Educarea limbajului TEMA:DLC “ Povesti incurcate” TIPUL DE ACTIVITATE: verificare ,consolidare si sistematizare de cunostinte FORMA DE REALIZARE: joc didactic SCOPUL ACTIVITATII: - Verificarea insusirii continutului povestilor invatate; - Dezvoltarea atentiei voluntare si a gandirii logice; - Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala corecta; OBIECTIVE OPERATIONALE: - O1: sa recunoasca si sa denumeasca povestea din...

 • Predarea scrierii in clasa pregatitoare si clasa I - repere metodice si psihopedagogice

  Ca instrumente ale oricărei activităţi intelectuale, citit-scrisul îşi justifică astăzi pe deplin valoarea prin implicaţiile pe care le au în formarea personalităţii umane. Însuşirea scrierii corecte de către copii de 5-6 ani este un proces complex, mai dificil decât cel al citirii, deoarece el nu presupune doar recunoaşterea fonemelor şi a grafemelor, ci şi fonetizarea combinaţiilor complexe ale semnelor grafice, reproducerea lor corectă şi estetică. Scrisul este inclus în categoria...

 • Creativitatea

  - anul 1950 - J.P. Guilford, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Americane de Psihologie, elaborează declaraţia inaugurală intitulată “Creativity”: „supravieţuirea omului depinde, şi în viitor va depinde tot mai mult, de dimensiunea creatoare a factorului uman” - importantă pentru probleme de natură socială, economică, culturală - creativitatea este o proprietate, o dimensiune a celor mai mulţi oameni, care este identificabilă, măsurabilă şi poate fi cultivată, dezvoltată în...

 • Proiect de lectie - Sunetul si litera d

  Data: 17.01.2017 Clasa de aplicatie: I B Propunator: Profesor invatamant primar: Profesor metoidist: Profesor coordinator: Aria curriculara: Limba si comunicare Disciplina: CLR Unitatea tematica: “Fapte bune” Subiectul lectiei: “Sunetul si litera d “ Discipline integrate: MEM, AVAP Competente specific: CLR- 1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte in enunturi rostite cu claritate. 2.1. Formularea unor enunturi proprii in diverse situatii de comunicare. 3.1. Citirea...

 • Proiect pedagogic - Compusi organici cu functiuni simple

  A. Date generale Disciplina: CHIMIE ORGANICĂ Clasa: a X-a Tema: COMPUȘI ORGANICI CU FUNCȚIUNI SIMPLE Titlul lecției: ALCOOLI Scopul lecției:Însușirea cunoștințelor cu privire la alcooli Tipul lecției: Mixtă Locul de desfășurare: Sala de clasă; Laboratorul de chimie Durata lecției: 100 minute Conținutul activității de instruire COD Arii de conținut Subarii de conținut C1 1.Noțiuni generale 1.1 Definiție 1.2 Structură 1.3 Denumirea alcoolilor 1.4 Clasificare 1.5 Utilizări C2...

 • Instruirea diferentiata in cadrul orelor de lectura

  Instruirea diferenţiată şi individualizată aspecte generale Într-o clasă obişnuită, vom găsi elevi care citesc peste nivelul clasei şi elevi care se află sub nivelul clasei. Am putea constata de asemenea că unii elevi învaţă cel mai bine colaborând cu alţi colegi, în timp ce alţii preferă să lucreze singuri. Există şi elevi care au nevoie de ajutor special de-a lungul procesului de învăţare pentru a umple lacunele cu care se confruntă. Instruirea diferenţiată este o metodă de predare pentru...

 • Proiectare didactica

  Capitolul I Delimitări conceptuale Proiectarea activității instructiv-educative/ proiectarea didactică reprezintă ansamblul de procese și operații deliberative de anticipare a acesteia, de fixare mentală a pașilor ce vor fi parcurși în realizarea instrucției și educației și a relațiilor dintre aceștia la nivel macro (respectiv la nivelul general al procesului de învățământ) și micro (la nivelul specific/ intermediar – al unităților de învățare/ capitolelor/ temelor și operațional – al...

 • Importanta jocului in formarea si dezvoltarea personalitatii prescolarului si scolarului mic

  Jocul reprezintă activitatea specifică copilăriei şi ocupaţia naturală şi spontană a acestuia. Chateau apunea că „jocul este singura atmosferă în care fiinţa psihologică a copilului poate să respire şi poate, în consecinţă să acţioneze.” Jocul în viaţa preşcolarului ocupă acelaşi loc pe care îl ocupă învăţarea în viaţa şcolarului, sau munca productivă în viaţa adultului. Cu ajutorul jocului, copilul îşi satisface nevoia de activitate, îşi consumă energia într-un mod constructiv şi dobândeşte...

 • Proiect desen (grupa mare)

  Data: 01. 03.2013 Grupa: mare B Educatoare: Ilie Stela Propunătoare: Categoria activităţii: ADE: Educaţie artistico-plastică Tema plastică: Pata de culoare ca element de limbaj plastic. Felicitare de 8 Martie. Scopul activităţii: Formarea deprinderilor de lucru specifice activităţilor plastice; formarea şi dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi aprecia frumosul din natură; educarea voinţei, a atenţiei voluntare, a spiritului de ordine şi disciplină. Obiective operaţionale: a) –...

 • Rolul activitatilor integrate in realizarea educatiei morale la varsta prescolara

  INTRODUCERE Rolul educaţiei este acela de a mijloci deschiderea spre lumea valorilor, de a forma atitudini de receptare şi preţuirea lor. Conservarea şi transmiterea valorilor. culturii prin sistemul de învăţământ se realizează constant, funcţia culturală tiind una din functiile esenţiale ale educaţiei. Deoarece valorile morale exprimă esenţa, specificul existenţei umane şi trimit la planul convieţuirii, găsim importantă analiza şi interpretarea lor. Funcţia axiologică presupune...

Pagina 1 din 118