Toate documentele din domeniul Pedagogie

 • Plan de lectie - Corpul meu

  - Data: 13.12.2019 - Unitatea de învățământ:Grădinița cu program prelungit „Alexandrina Simionescu Ghica” Târgoviște - Grupa: mijlocie B Step by step - Educatoare: - Propunător: - Profesor metodist: Mareș Silvia - Profesor coordonator: Radu Florentina - Domeniul: Domeniul Științe - Denumirea activității:Activitate matematică - Tema anuală: „Cine sunt/suntem?” - Proiect tematic: „Totul despre mine” - Tema activității: „Corpul meu’’ - Forma de realizare: ADE( DȘ, AM) - Tipul...

 • Metode alternative de evaluare C - portofoliul, autoevaluare si interevaluarea

  I.PORTOFOLIUL Portofoliul este metoda complementară ce oferă profesorului evaluator posibilitatea de a emite o judecată de valoare întemeiată pe un ansamblu de rezultate, reflectând complexitatea evoluției elevului. Acesta - portofoliul - pretinde investigarea produselor activității elevului, carede obicei rămân neimplicate în actul educativ, reprezentând - în felul acesta - un stimulent pentrudesfășurarea unei întregi game de activități (cuprinse în programul de formare-dezvoltare). Fiind...

 • Toamna - evaluare

  Educatoare: Grupa:Combinată Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă? Tema proiectului: „Toamna cea harnică și de toate darnică” Tema zilei: „Toamna- Dărnicie și culoare” Mijloc de realizare: Activitate integrată Elemente componente ale activității integrate: ADE- „Coșul toamnei” joc didactic-„Ce știi despre mine?”(DȘ+ DLC) ALA Artă- „Fructul/ leguma preferată” modelaj fructe și legume de toamnă Bibliotecă- „Toamna- dărnicie și culoare”- fisă de lucru Creație- ...

 • Proiect didactic cls IV-a - Magia Iernii

  DATA: 29.11.2019 UNIT. DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘC. GIMN. ”REGINA MARIA” ARAD ÎNVĂȚĂTOR: PROPUNĂTOR: UNITATEA TEMATICĂ: MAGIA IERNII SUBTEMA: NUMĂRUL ȘI GENUL SUBSTANTIVULUI DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ DISCIPLINE INTEGRATE: EDUCAȚI CIVICĂ, AVAP ARII CURRICULARE: LIMBĂ ȘI COMUNICARE, OM ȘI SOCIETATE, ARTE ȘI TEHNOLOGII COMPETENȚE SPECIFICE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 1.1 Realizarea de deducții simple pe baza audierii unui text literar sau informative accesibil. 2.5 Manifestarea...

 • Teoria si metodologia instruirii si evaluarii

  I. DESPRE INSTRUIRE ȘI TEORIA INSTRUIRII Pentru a defini teoria instruirii, trebuie să precizăm, mai întâi, ce este instruirea. O definiție ne spune că instruirea ar însemna, în esență, dotarea omului cu informație. Mai trebuie reținută o observație, anume că toți autorii care abordează această temă arată că, atât în conceptul de instruire, cât și în cel de proces de învățământ, sunt implicate trei demersuri, în strânsă corelație: predarea-învățarea-evaluarea, activitate văzută ca premisă...

 • Utilizarea tehnologiei moderne (gadget-uri, platforme didactice, tehnica de calcul) in predarea disciplinei alese

  Noile tehnologii au schimbat interacțiunile dintre oameni, modalitățile de petrecere a timpului liber, viața de azi devenind practic de neconceput fără ele. Tinerii, „nativi digitali”, cresc înconjurați de notebook-uri, laptop-uri, computere, internet, smartphone-uri, majoritatea interacționând cu cel puțin unul dintre ele de la câțiva ani. Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) monitorizează modul în care elevii accesează și folosesc tehnologiile informației și...

 • Portofoliu - Instruirea asistata de calculator in scoala

  Introducere. Lucrarea de față dorește să creeze o viziune de ansamblu asupra sistemului educațional românesc din prisma evoluției acestuia ca urmare a utilizării unui nou sistem educațional folosit la nivelul Uniunii Europene și anume Sistemul Educațional Informatizat. În primul capitol am dorit evidențierea principalelor aspecte în ceea ce privește instruirea asistată de calculator. Capitolul 2 al lucrării se axează pe abordarea conceptului de e-learning, prezentarea funcțiilor și...

 • Should sex education be required for all public schools

  In the simplest form, sex education is basically education about sexuality, contraceptive methods (condoms, drugs or surgery), how to prevent sexually transmitted diseases, the importance of protection and last but not least, attitudes and principles about sex. There are also two kinds of sex education which are abstinence-only programs and comprehensive education. However, both of them also teach about the process of sex education which can lead to teenagers understanding about how to make...

 • Managementul comunicarii si conflictului in clasa de elevi

  1. Competența de comunicare în context educațional Competența de comunicare = atingerea nivelului de performanță care asigură emiterea și receptarea mesajului în condiții optime. Competența de comunicare se bazează pe existența unor: aptitudini specifice, disponibilitate biopsihică primară, exerciții și experiență. Procesul de comunicare în clasă se derulează la două niveluri: nivelul informațional= profesorul asigură transmiterea coerentă a unui sistem de cunoștințe nivelul...

 • Fundamentele pedagogiei

  CURS I INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIE 1.a. EDUCAȚIA - DEFINIRE Alte definiții relevante: - educația este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare și moralizare a omului, iar scopul educației este de a dezvolta în individ toată perfecțiunea de care este capabil (Kant); - educația este acțiunea de formare a omului pentru el însuși, dezvoltându-i-se o multitudine de interese (Herbart); - educația constituie acțiunea generațiilor adulte asupra celor tinere, cu scopul de a le forma...

 • Proiect didactic - Consolidarea deprinderii de a plasa obiecte intr-un spatiu dat

  NUME PROPUNĂTOR: DATA: 01.03.2019 UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu program prelungit nr.3 iași GRUPA: mică MENTOR: DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Științe CATEGORIA DE ACTIVITATE: Matematică TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de priceperi și deprinderi SCOPUL ACTIVITĂȚII: consolidarea deprinderii de a plasa obiecte într-un spațiu dat MODALITATE DE REALIZARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE: Joc didactic „Unde se așează ursulețul?” OBIECTIVE OPERAȚIONALE : O1 - să identifice cel puțin două poziții...

 • Studiu privind unele posibilitati de valorificare ale pedagogiei Montessori in invatamantul primar traditional

  ARGUMENT Alternativele educaționale reprezintă variante de organizare școlară, care propun modificări ale anumitor aspecte legate de formele oficiale de organizare a activității instructiv- educative. Proiectarea și realizarea alternativelor educaționale reprezintă acțiuni care se realizează prin raportare la finalitățile educaționale formulate la nivelul macro, al idealului și al scopurilor educaționale și la nivelul micro, al obiectivelor educaționale care direcționează procesul de...

 • Activitate extracurriculara - Excursie la munte

  “Să ne recreem și să descoperim frumusețea naturii” Data: 24.07.2018 Perioada și durata: 24.07 - 26.07, 3 zile. Localizare: Lunca Bradului, Sălard ”Cabana Șeștina”. Organizator: Centrul de limbă și cultură Germană ”desk” Resurse umane: - Elevi: Școala Gimnazială ”Friedrich Schiller”, clasele 0 - 3. - Profesori: Doina Trif - Îndrumători: Viorela Chereches și Simona Grama - Voluntari: Achim Strejac, Renate Emde și Georgiana Șerbănați - Gazdă: Florin Moldovan (fermier), Angela Oltean...

 • Invatarea centrata pe elev

  Introducere Paradigma constructivistă în educație a condus la schimbări majore, vizibile la nivelul mai multor componente ale sistemului și procesului de învățământ. În primul rând, constructivismul pune într-o nouă lumină modul în care elevul învață, felul în care acesta își însușește cunoștințele și participă la acest proces. Constructivismul susține că în dezvoltarea intelectuală a elevului rolul cel mai important îl joacă acțiunea, cunoașterea fiind considerată legată de acțiunea...

 • Cele 4 planuri ale educatiei - Montessori

  After many hours of observation the development of children, Maria Montessori realized that there are certain phases that children go through and she divided them in four levels and called them “The four planes of education”. These planes are universal and you can observe them at all the children during their daily activities. So, has Maria Montessori observed, the entire organism of the children goes through a series of major transformations. These transformations are so intense that she...

Pagina 1 din 141