Toate documentele din domeniul Pedagogie

 • Proiect educational - Scoala antreprenoriala

  „O șansă pentru viitorul tău” este un proiect educațional al Liceului Tehnologic Ioniță G. Andron, din Negrești-Oaș, in parteneriat cu Liceul Teoretic Negrești-Oaș, Primăria Negrești-Oaș și Centrul de afaceri Negrești-Oaș. De multe ori se impută învăţământului preuniversitar că se implică insuficient sau deloc în pregătirea elevilor pentru viaţă, că informaţiile dobândite în şcoală nu servesc elevilor la nimic, iar aceştia după absolvire sunt dezorientaţi şi au mari probleme în a-şi alege...

 • Proiect de lectie - dezvoltare personala

  Clasa: I Data: Aria curriculară: Consilere şi orientare Disciplina: Dezvoltare personală Unitatea tematică: Despre meserii Subiectul: „Ce ştiu despre meserii?” Forma de realizare: lecţie integrată Tipul lecţiei: Consolidare şi sistematizare Discipline integrate :  Comunicare în limba română  Dezvoltare personală  Matematică şi explorarea mediului  Arte vizuale şi abilităţi practice Competenţe generale - Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în...

 • Comunicarea educationala in relatia profesor-student

  Capitolul I - Comunicarea 1.1 Noțiuni teoretice Atunci când vorbim despre educaţie, şi în special despre educaţia formală, trebuie să ne raportăm la noţiunea de comunicare umană în general şi comunicare educaţională (pedagogică) în special. Omul comunică în orice moment al activităţii de zi cu zi şi, cu atât mai mult, atunci când doreşte să înveţe ceva. Etimologic, cuvântul „comunicare” provine din latinescul „communius” (comun), care a dat naştere verbului „communico”, ceea ce înseamnă „a...

 • Amenajarea ergonomica a unei clase pentru o ora

  Ergonomia reprezintă o disciplină care se ocupă cu studiul condițiilor de muncă în vederea realizării unei adaptări optime a omului la acestea. Gândindu-ne la ideea de amenajare ergonomică, facem referire mai exact la asigurarea unui confort sporit în utilizare, deci practic dorim ca acțiunea, în cazul nostru ora de curs, să se desfășoare în condiții cât mai bune, elevii având randament și simțindu-se confortabil pe parcursul celor 50 de minute. În opinia mea, pentru ca orele de curs să se...

 • Didactica invatamantului special

  Curs 1 Sistemul actual de educaţie şi recuperare pentru elevii cu dizabilităţi din România şi din diferite state ale lumii Introducere: Ce este didactica/didactica învăţământului special şi special integrat? În "Dicţionar de pedagogie" (1979, p.29) se subliniază că, de la Ian Amos Cornenius - autorul capodoperei Didactica Magna - "didactica este ştiinţa organizării şi desfăşurării instrucţiei şi educaţiei în şcoală". Didactica nu se reduce, însă, aşa cum se...

 • Plan de lectie - Lucrul mecanic

  DATA: 5.04.2011 CLASA: a IX-a C UNITATEA ŞCOLARĂ: Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” Bucureşti DISCIPLINA: Fizică TEMA: Lucrul mecanic TIPUL LECŢIEI: Lecţie de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor DURATA: 50 minute PROPUNĂTOR: Cristina Tatulescu Obiective cadru: cunoaşterea şi înţelegerea termenilor şi conceptelor specifice domeniului fizicii; dezvoltarea capacităţii de analiză şi de rezolvare de probleme. Obiective operaţionale: la sfârşitul lecţiei elevii trebuie să fie...

 • Operationalizarea obiectivelor educationale

  Obiectivul educațional este ipostaza cea mai concretă a finalităților, desemnează tipul de schimbări pe care procesul de învățământ îl realizează și are în vedere achiziții concrete, detectabile, măsurabile și observabile în mod direct. Obiectivele educaționale sunt enunțuri cu caracter finalist prin care se intenționează provocarea unei schimbări în personalitatea elevului, ca urmare a implicării sale în activitatea de predare şi învățare. În general, operaționalizarea este înțeleasă ca...

 • Metode si tehnici alternative valorificabile in dezvoltarea limbajului

  Prin intermediul limbajului, copilul își dezvoltă propria-i experiență și mai cu seamă învață din experiențele altora. Cu ajutorul limbajului se formează și se organizează sisteme în care sunt integrate cunoștințele, ceea ce contribuie la sistematizarea și la complicarea condițiilor interioare de formare a personalității. În procesul comunicării cu adultul, copilul folosește același limbaj, dar este original după felul cum gândește. În procesul instructiv-educativ, prin intermediul...

 • Coordonatele comunicarii orale si scrise din perspectiva metodica in perioada prescolara

  Dezvoltarea limbajului și a comunicării în întregul proces instructiv-educativ din grădiniță, pune în fața cadrelor didactice responsabilități variate. În perioada preșcolarității, limbajul scris al copilului este redus la un anumit număr de mâzgâlituri grafice, care sunt denumite generic alfabet, a căror realizare cu succes este pusă pe seama mușchilor fini ai mâinii, care, dacă sunt exersați cu ajutorul diferitelor exerciții grafice, ajută copilul la formarea deprinderilor de scriere....

 • Metode si tehnici pentru grupul creativ

  Conceptul însuși de creativitate a dobândit noi dimensiuni, în sensul ca activitatea creatoare nu se manifestă numai în domeniul artei și știiței, așa cum se gândea în trecut, ci potențialitățile creative se afirmă și sunt solicitate de toate sectoarele de activitate umană: artă, știință, tehnică, muncă de organizare și conducere, activitatea didactică etc. Existența unui potențial creativ la școlarul mic este explicată de fantezia, imaginația necontrolată a acestuia, absența cenzurii...

 • Criterii, metode si tehnici de evaluare a dezvoltarii copiilor

  Dezvoltarea copiilor și tinerilor se manifestă prin fenomene exterioare (dimensiuni, forme corporale și capacitate funcționale, forme de comportare) care pot să fie apreciate separate și în ansamblu pentru caracterizarea evoluției acestui proces biologic și psihologic. Au fost stabilite criterii și metode care îngăduie aprecierea dezvoltării copiilor și adolescenților pe secțiuni de vârstă sau urmărire longitudinală, pe baza examinărilor periodice. Metode somatoscopice Metode fiziometrice...

 • Proiect didactic - Fata babei si fata mosneagului, dupa Ion Creanga

  CLASA: a IV-a D OBIECTUL: Limba şi literatura română ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare UNITATEA TEMATICĂ: TRĂIESC ÎN MEDIU SĂNĂTOS TEMA LECŢIEI: Fata babei şi fata moşneagului, după Ion Creangă TIPUL LECŢIEI: Consolidare şi sistematizare SCOPURILE LECŢIEI: • Formarea deprinderii de a sintetiza un text citit; • Dezvoltarea deprinderii de a povesti oral şi în scris un text citit; • Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză; Competente generale 2. Exprimarea de mesaje orale în...

 • Proiecte de lectie - Predare, evaluare, recapitulare

  Data: 06.05.2014 Locul de desfasurare: sala 4/I/A Durata: 50 minute Unitatea de învăţare: Evaluarea rezultatelor activității Subunitatea de învățare: Alegerea modalităților de evaluare. Feed-back Tipul lectiei: Lecţie de verificare, evaluare (interevaluare), notare Competente specifice: C 3: evaluează rezultatele activității Competente derivate: CD 1 : să definească evaluarea CD 2 : să identifice modalitățile de evaluare CD 3 : să evidențieze importanța evaluării CD 4: să...

 • Proiect de lectie - Limba si comuicare

  Aria curriculară: Limbă şi comunicare Clasa: a III - a Nivelul clasei: ridicat Disciplina: Limba şi literatura română Subiectul lecţiei: ,,Povestea melcului fără casă” după Adina Popescu Categoria de lecţie: mixtă Scopurile lecţiei: - Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris; - Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală. Obiectivele operaţionale: 1.Să prezinte conţinutul textului în funcţie de sarcina solicitată pe faţa cubului rotit. 2.Să delimiteze corect textul...

 • Plan de lectie - Arte si tehnologii

  Aria curriculară: Arte şi tehnologii Clasa: a II - a Nivelul clasei: mediu Disciplina: Arte vizuale şi abilităţi practice Subiectul lecţiei: ,,Cercul” Categoria de lecţie: consolidare de priceperi şi deprinderi Scopurile lecţiei: - Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare - Realizarea de creaţii funcţionale şi/ sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse Obiectivele operaţionale: 1.Să identifice în mediul...

Pagina 1 din 121