Toate documentele din domeniul Pedagogie

 • Proiect la Pedagogie

  Piata Nota preliminara: a) lectia se gaseste in manualul de Economie pentru liceu – clasa a 11 a; b) efectivul clasei: 35 de elevi, din care: - cu rezultate foarte bune(9-10): 6; - cu rezultate bune(7-8): 15; - cu rezultate mediocre(5-6): 5; - cu rezultate slabe(sub 5): 4; c) nivelul de pregatire al clasei: mediu spre bun; Plan de lectie: a. prezentarea elementelor fundamentale(caracteristicilor) pietei(5); b. definirea conceptului de piata; c. exemplificarea formelor...

 • Proiectare Didactica

  Procesul de învatamânt cuprinde un ansamblu de actiuni, dintre care esentiale sunt: - proiectarea, în care, pornind de la o analiza diagnostica, se prefigureaza modalitatile de desfasurare si de evaluare a activitatilor instructiv-educative si, în final, se elaboreaza proiecte pedagogice; realizare efectiva, în care se transpune în practica proiectul pedagogic considerat cel mai eficient; evaluarea performantelor elevilor si a activitatii instructiv-educative în ansamblu; informatiile astfel...

 • Mijloace de Invatamant

  Realizarea obiectivelor procesului de învatamânt impune ca necesara, în diferite etape ale învatarii, intuirea obiectelor, proceselor, fenomenelor realitatii, fie direct, fie prin intermediul unor substitute. Totodata, formarea unor priceperi si deprinderi solicita prezenta unor suporturi materiale pentru exersarea actiunilor. Exista astfel în învatamânt o diversitate de asemenea “instrumente pedagogice” numite mijloace de învatamânt. Mijloacele de învatamânt reprezinta ansamblul de...

 • Consilierea Scolara

  Problema consilierii scolare este una considerata de importanta majora în tarile dezvoltate, preocupate de dezvoltarea tinerei generatii. În aceasta etapa istorica, în care rolul scolii este contestat – consilierea educationala pare a fi raspunsul pentru multe dileme. Unii experti considera ca solutia crizei scolii ar sta într-o abordare proactiva a posibilelor probleme cu care actualii elevi, viitorii absolventi, se pot confrunta peste câtiva ani. Sociologi, antropologi, istorici, analisti...

 • Plan de Lectie Economie

  Disciplina: ECONOMIE Clasa : a XI-a Subiectul : NEVOILE SI RESURSELE Tipul lectiei : dobandire de cunostinte ; Scopuri derivate din obiectivele de referinte : insusirea notiunilor privind utilitatea resurselor pentru satisfacerea trebuintelor cat si nevoile prin care omul orienteaza si stimuleaza intreaga sa activitate ; Continutul informativ : 1. conceptul de nevoie si activitate umana 2. conceptul de resursa si limitele ei 3. rationalitatea utilizarii resurselor ; Obiective...

 • Dezvoltarea E-learning

  1. Ce este elearning-ul? În sens larg, prin elearning (sau e-learning) se întelege totalitatea situatiilor educationale în care se utilizeaza semnificativ mijloacele tehnologiei informatiei si comunicarii. Termenul, preluat din literatura anglo-saxona, a fost extins de la sensul primar, etimologic, de învatare prin mijloace electronice, acoperind acum aria de intersectie a actiunilor educative cu mijloacele informatice moderne. Definit astfel, mai mult ca e-education, aria semantica a...

 • Curs Optional Limba Engleza - Plan de Lectie

  PLAN DE LECTIE Managementul informatiei si invatarii UNITATEA SCOLARA: CN Ion Minulescu, Slatina, jud. Olt PRUPUNATOR: ****** CLASA: a V-a TEMA: “Stiu sa invat?” SCOP: integrarea notiunii de invatare eficienta in sistemul de valori OBIECTIVE: 1. sa inteleaga conceptul de invatare si relatia dintre invatare-rezultatele invatarii 2. sa satbileasca factorii favorizanti si pe cei frenatori in procesul de invatare 3. sa-si stabileasca un program de ocupare a timpului liber pe...

 • Metodica Predarii Propozitiei in Ciclul Gimnazial

  Structura semnificativa a enuntului La constituirea enuntului ca structura semnificativa participa atât unitatile lexicale care îl compun, cât si modul specific de organizare sintactica : deosebirea de informatie dintre Profesorul îsi cunoaste elevul .si Elevul îsi cunoaste profesorul., structuri alcatuite prin asocierea acelorasi unitati lexicale, se datoreaza diferentei de organizare, care consta în repartizarea diferita a rolurilor tematice. Enuntul îi citeste scrisoarea tatalui....

 • Erori in evaluarea didactica

  Idealul obiectivitati in notare este afectat de anumite circumstante care pot induce variatii destul de semnificative, relevate fie la acelasi examinator in momente diferite (variabilitatea intraindividuala), fie la examinatori diferiti (variabilitatea interindividuala). Cele mai multe imprejurari generatoare de erori si fluctuatii in notare privesc activitatea profesorului. Vom analiza succint, in continuare, cele mai des intalnite situatii si efecte perturbatore . 1. efectul “halo”....

 • Scurt Istoric al Curriculumului

  De-a lungul istoriei, curriculumul a servit ca instrument pentru "...transmiterea mai mult sau mai putin sistematica a unei anumite parti dintr-o mostenire culturala selectata , de la un segment de populatie la altul ..."13 . Acest proces de transmitere a culturii se intinde de la ritualurile de initiere primitiva pana la planurile si programele prescrise pentru / si puse in aplicare in scolile unei natiuni . Prin urmare, praxisul curricular constituie o truda de veacuri. Insa...

 • Profesorul si pregatirea pedagogica

  Ce este pedagogia? Cu ce se ocupa ea? sunt întrebari care au raspuns unanim acceptat doar la un nivel ridicat de generalitate: pedagogia este stiinta educatiei, sau pedagogia se ocupa cu studiul fenomenului educational. Detalierea judecatilor–raspuns la aceste întrebari au ridicat însa numeroase controverse. Înca de la începutul anilor 1900, Emil Durkheim, adept al unei orientari sociologizante a educatiei face distinctie între pedagogie si stiinta educatiei. Pedagogia se ocupa de felurile...

 • Metodologia si tehnologia instruirii

  Metodologia didactica : în 1982, R. Mucchielli definea conceptul de metodologie ca totalitatea metodelor utilizate de o stiinta. „Metodologia didactica semnifica ansamblul metodelor si procedeelor utilizate în procesul de instruire av-nd la baza o conceptie unitara cu privire la actul de predare-învatare, principiile si legile care-l guverneaza.” Cu alte cuvinte, ea pune la dispozitia celui interesat precizari cu privire la natura, functiile si clasificarile metodelor. 1.2. Tehnologia...

 • Limbajul in perioada scolara mica

  În perioada scolara mica, se dezvolta caracteristici importante si se realizeaza progrese în activitatea psihica, datorita constientizarii ca atare a procesului învatarii, intens solicitat de scoala, care este obligatorie si gratuita, învatarea devine tipul fundamental de activitate. Aceasta înseamna ca activitatea scolara va solicita intens intelectul si are loc un proces gradat de achizitii de cunostinte prevazute în programele scolii, astfel ,copilului, i se va organiza si dezvolta...

Pagina 140 din 140