Toate documentele din domeniul Pedagogie

 • Suport de curs - Casuta cu povesti

  Motto : “Copilul se naște curios în lume și nerăbdător de a se orienta în ea.Literatura care îi satisface această pornire îl încantă. Ca să fie opere de artă, scrierile pentru copii trebuie să intereseze și pe oamenii maturi, instruiți. A ieși din lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta e secretul marilor literaturi pentru copii.” (George Călinescu) Locuitori ai lumii poveștilor sunt cei care vorbesc limba poveștilor . Locuitori ai lumii poveștilor suntem , am fost sau vom fi cu...

 • Metode de stimulare a creativitatii la prescolari

  Despre creativitate și creație Creativitatea este ,,o structură caracteristică psihicului, ce face posibilă realizarea unor producții, opere noi”.Cultivarea spiritului inovator este una din sarcinile școlii de azi, când operațiile stereotipe din producție sunt efectuate de mașini automate, conduse de calculatoare. Imaginația este funcția psihică esențială procesului de creație și trebuie să aibă următoarele însușiri: - fluiditate ( multitudini de imagini / idei); - plasticitate ( ușurința...

 • Elevul in centrul educatiei, familiei si scolii

  Familia este factorul principal care se ocupă de educația copilului alături de școalăTot de educația copilului se mai ocupă și alte instituții și organizații sociale, dar, care nu prezintă o influență educativă atât de mare precum o are familia, școala și organizațiile de tineret.Spunem că școala și familia reprezintă pionii principali ai educației deoarece contribuie la formarea copilului și a tineretului.Pentru că răspunde în totalitate de necesitățile și protecția acestuia, familia este...

 • Dezvoltarea creativitatii prescolarului prin metoda jocului didactic

  Jocul didactic contribuie la dezvoltarea creativității preșcolarilor, stimulează capacitățile intelectuale și afectiv motivaționale care sunt implicate în desfășurarea activității. Creativitatea este caracterizată prin noutatea și originalitatea prin care sunt desfășurate jocurile didactice , prin rezolvarea sarcinilor și a stimulării potențialului creativ. La vârsta preșcolarității copiii au tendința de a se imita unul pe celălalt prin repetarea unor cuvinte. În acest sens am organizat o...

 • Operationalizare

  ”Operaționalizarea obiectivelor reprezintă operația de transpunere - cu ajutorul verbelor de acțiune - a scopurilor procesului de învățământ în obiective specifice și a acestora în obiective concrete, prin precizarea unor comportamente cognitive sau psihomotorii observabile, și dacă este posibil, măsurabile. Practic, operaționalizarea obiectivelor educaționale presupune concretizarea și contextualizarea acestora astfel încât ele să exprime comportamentele așteptate de la subiecții instruirii,...

 • Educatia permanenta

  “A preda, a învăța, a preda, a memora, nu mai sunt astăzi suficiente. Trebuie să se învețe și altceva: învățarea de a învăța! E nevoie deci de o educație permanentă, cea ,,care durează tot timpul vieții, care debutează în școală și pe care o urmează fiecare pe socoteala proprie în funcție de interesele și dorinșa sa.” (Cucoș,C. 2014.p.424) Expresia” educație permanentă” este un concept specific pedagogiei contemporane ce înglobează un principiu teoretic și acțional care încearcă să regleze ...

 • Proiect de activitate integrata - la florarie

  Data: 14.11.2018 Unitatea de învățământ: Grădinița cu program prelungit nr. 2, Focșani Grupa: Mijlocie Propunătoare: Iurașcu Elena-Alexandra Mariean (Lazăr) Alina Codreanu Violeta Coordonator: lect. Univ. dr. Enachi-Vasluianu Luiza Educator: prof. înv. Preșcolar Soilică Paulina Tema anuală: „Când, cum și de ce se întâmplă?” Tema proiectului: „Toamnă ești bogată/ Și înfrigurată!” Tema săptămânii: „Valsul florilor de toamnă” Tema activității: „Buchete de crizanteme”. Domeniile ...

 • Pedagogie

  Curs.nr.1 Introducere în problematica instruirii și evaluării Introducere în problematica instruirii și evaluării Obiective: - Să definească conceptele cheie utilizate; - Să înțeleagă raportul didactică generală-didactică specifică; - Să analizeze legătura didacticii cu alte științe Introducere în problematica instruirii și evaluării Etimologic, termenul didactică - provine din limba greacă: ❑didaskein = a învăța pe alții; ❑didaktike = știința învățării; ❑didactikos = instruire....

 • Educatie civica - Comunitatea

  Data: ___________ Clasa: a IV-a C Unitatea școlară:Școala cu clasele I-VIII Nr. 1 „Al. I. Cuza”- Fălticeni Propunător: inst. Triși Alexandrina Aria curriculară: „ Om și societate” Disciplină: „ EDUCAȚIE CIVICĂ” Tema lecției: „ Comunitatea.” Tipul lecției : De fixare și sistematizare a cunoștințelor. OBIECTIVE CADRU: 1.Cunoașterea și utilizarea limbajului din sfera valorilor civice 3.Dezvoltarea unor comportamente relaționale privind constituirea grupurilor sociale OBIECTIVE DE...

 • Teoria behaviorismului clasic a lui Watson

  Tema de control numărul 1: Realizați un referat în care să aprofundați (la alegere) o teorie a învățării dintre cele prezentate în cadrul activității tutoriale. Lungimea referatului va fi de minim trei pagini, maxim cinci, tehnoredactat în format A4 cu font de 12 TNR, 1,5 distanța dintre rânduri, margini - 2,5 cm la stânga, 2 cm în rest. Pentru realizarea referatului consultați și citați corespunzător cel puțin trei surse bibliografice! „Oamenii sunt făcuți și nu născuți!”- TEORIA...

 • Didactica

  1. Didactica domeniului si integrarea curriculara 1. invatamantul in ansamblul sau, pe toate treptele de scolaritate - didactica generală, vizeaza construirea conceptelor si teoriilor; poate fi folosita de toate cadrele didactice. 2. procesul de de invatamant din perspectiva pedagogică a predarii si invatarii obiectelor de studiu- didactica specială sau metodica: ramura pedagogică interdisciplinara care reprezinta aplicarea didacticii la predarea unei anumite discipline de invatamant...

 • Plan de lectie - Despre societatea civila

  UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială PROPUNĂTOR: DATA: 10.04.2017 CLASA: a VII-a ARIA CURRICULARĂ: Om și societate OBIECTUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Cultură civică TEMA LECȚIEI: Despre societatea civila TIPUL LECȚIEI: lectie de dobandire de noi cunostinte Competente specifice: -elevii vor intelege si vor aprecia importanta conceptului de societate civila dintr-un stat -elevii vor face distinctia clara intre societate civila si stat -elevii vor fi capabili sa inteleaga puterea...

 • Recenzie - Toti copiii la scoala pana in 2015 - Initiativa globala privind copiii in afara sistemului de educatie

  Cartea care eu am ales-o ne prezintă un studiu pe baza unui raport efectuat în anul 2005 ce a prezentat tipologia copiilor aflați în afara sistemului de educație și a realizat o analiză a datelor dezagregate. A fost înființată pentru a permite o mai bună întelegere a datelor disponibile și este importantă în mod special în ceea ce privește cercetarea situației celor mai defavorizați copii aflați în afara sistemului de educație. Cartea este alcatuită din o prezentare scurtă a structurii...

 • Proiect de lectie

  DATA: 29.11.2017 GRUPA: mare ,,Curioșilor" PROPUNĂTOR: ÎNDRUMĂTOR: profesor învățământul preșcolar Zapan Constanța UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu program prelungit nr. 25, Iași TEMA ANUALĂ: ,,Cine sunt/suntem?'' SUBTEMA: ,,Românașii" DOMENIU EXPERIENȚIAL: Domeniul estetic și creativ CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate artistico-plastică TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Steagul României" MIJLOC DE REALIZARE: tehnica picturii în acuarelă TIPUL ACTIVITAȚII: formare de...

 • Lesson plan - On the farm

  Name: Grade: CP School: Scoala Gimnaziala Ghilad Subject: English Topic: On the farm Level: Beginners Objectives: O1 At the end of the lesson, students should be able to: O2 learn some animals on the farm; O3 remember numbers 1- 5; O4 recognize the sounds of the animals and practise the structure “ It’ s a .”; O5 learn a new song about farm animals. Teaching techniques: - Discussion - Dialogue - Singing Stage Procedure Interaction SKILLS Material Timing 1.Warm-up -Greetings...

Pagina 4 din 140