Toate documentele din domeniul Pedagogie

 • Educatia permanenta

  “A preda, a învăța, a preda, a memora, nu mai sunt astăzi suficiente. Trebuie să se învețe și altceva: învățarea de a învăța! E nevoie deci de o educație permanentă, cea ,,care durează tot timpul vieții, care debutează în școală și pe care o urmează fiecare pe socoteala proprie în funcție de interesele și dorinșa sa.” (Cucoș,C. 2014.p.424) Expresia” educație permanentă” este un concept specific pedagogiei contemporane ce înglobează un principiu teoretic și acțional care încearcă să regleze ...

 • Proiect de activitate integrata - la florarie

  Data: 14.11.2018 Unitatea de învățământ: Grădinița cu program prelungit nr. 2, Focșani Grupa: Mijlocie Propunătoare: Iurașcu Elena-Alexandra Mariean (Lazăr) Alina Codreanu Violeta Coordonator: lect. Univ. dr. Enachi-Vasluianu Luiza Educator: prof. înv. Preșcolar Soilică Paulina Tema anuală: „Când, cum și de ce se întâmplă?” Tema proiectului: „Toamnă ești bogată/ Și înfrigurată!” Tema săptămânii: „Valsul florilor de toamnă” Tema activității: „Buchete de crizanteme”. Domeniile ...

 • Pedagogie

  Curs.nr.1 Introducere în problematica instruirii și evaluării Introducere în problematica instruirii și evaluării Obiective: - Să definească conceptele cheie utilizate; - Să înțeleagă raportul didactică generală-didactică specifică; - Să analizeze legătura didacticii cu alte științe Introducere în problematica instruirii și evaluării Etimologic, termenul didactică - provine din limba greacă: ❑didaskein = a învăța pe alții; ❑didaktike = știința învățării; ❑didactikos = instruire....

 • Educatie civica - Comunitatea

  Data: ___________ Clasa: a IV-a C Unitatea școlară:Școala cu clasele I-VIII Nr. 1 „Al. I. Cuza”- Fălticeni Propunător: inst. Triși Alexandrina Aria curriculară: „ Om și societate” Disciplină: „ EDUCAȚIE CIVICĂ” Tema lecției: „ Comunitatea.” Tipul lecției : De fixare și sistematizare a cunoștințelor. OBIECTIVE CADRU: 1.Cunoașterea și utilizarea limbajului din sfera valorilor civice 3.Dezvoltarea unor comportamente relaționale privind constituirea grupurilor sociale OBIECTIVE DE...

 • Teoria behaviorismului clasic a lui Watson

  Tema de control numărul 1: Realizați un referat în care să aprofundați (la alegere) o teorie a învățării dintre cele prezentate în cadrul activității tutoriale. Lungimea referatului va fi de minim trei pagini, maxim cinci, tehnoredactat în format A4 cu font de 12 TNR, 1,5 distanța dintre rânduri, margini - 2,5 cm la stânga, 2 cm în rest. Pentru realizarea referatului consultați și citați corespunzător cel puțin trei surse bibliografice! „Oamenii sunt făcuți și nu născuți!”- TEORIA...

 • Didactica

  1. Didactica domeniului si integrarea curriculara 1. invatamantul in ansamblul sau, pe toate treptele de scolaritate - didactica generală, vizeaza construirea conceptelor si teoriilor; poate fi folosita de toate cadrele didactice. 2. procesul de de invatamant din perspectiva pedagogică a predarii si invatarii obiectelor de studiu- didactica specială sau metodica: ramura pedagogică interdisciplinara care reprezinta aplicarea didacticii la predarea unei anumite discipline de invatamant...

 • Plan de lectie - Despre societatea civila

  UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială PROPUNĂTOR: DATA: 10.04.2017 CLASA: a VII-a ARIA CURRICULARĂ: Om și societate OBIECTUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Cultură civică TEMA LECȚIEI: Despre societatea civila TIPUL LECȚIEI: lectie de dobandire de noi cunostinte Competente specifice: -elevii vor intelege si vor aprecia importanta conceptului de societate civila dintr-un stat -elevii vor face distinctia clara intre societate civila si stat -elevii vor fi capabili sa inteleaga puterea...

 • Recenzie - Toti copiii la scoala pana in 2015 - Initiativa globala privind copiii in afara sistemului de educatie

  Cartea care eu am ales-o ne prezintă un studiu pe baza unui raport efectuat în anul 2005 ce a prezentat tipologia copiilor aflați în afara sistemului de educație și a realizat o analiză a datelor dezagregate. A fost înființată pentru a permite o mai bună întelegere a datelor disponibile și este importantă în mod special în ceea ce privește cercetarea situației celor mai defavorizați copii aflați în afara sistemului de educație. Cartea este alcatuită din o prezentare scurtă a structurii...

 • Proiect de lectie

  DATA: 29.11.2017 GRUPA: mare ,,Curioșilor" PROPUNĂTOR: ÎNDRUMĂTOR: profesor învățământul preșcolar Zapan Constanța UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu program prelungit nr. 25, Iași TEMA ANUALĂ: ,,Cine sunt/suntem?'' SUBTEMA: ,,Românașii" DOMENIU EXPERIENȚIAL: Domeniul estetic și creativ CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate artistico-plastică TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Steagul României" MIJLOC DE REALIZARE: tehnica picturii în acuarelă TIPUL ACTIVITAȚII: formare de...

 • Lesson plan - On the farm

  Name: Grade: CP School: Scoala Gimnaziala Ghilad Subject: English Topic: On the farm Level: Beginners Objectives: O1 At the end of the lesson, students should be able to: O2 learn some animals on the farm; O3 remember numbers 1- 5; O4 recognize the sounds of the animals and practise the structure “ It’ s a .”; O5 learn a new song about farm animals. Teaching techniques: - Discussion - Dialogue - Singing Stage Procedure Interaction SKILLS Material Timing 1.Warm-up -Greetings...

 • Calitatea in educatie

  Calitatea în educație este un concept elaborat la nivelul de construct sau de model pedagogic care vizează aprecierea valorică a educației în cadrul sistemului de învățământ, a instruirii în contextul procesului de învățământ, a activității de proiectare a educației și a instruirii la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ. Pentru definirea la nivelul de concept pedagogic se au în vedere atât științele fundamentale ale educației ( teoria generală a educației, teoria...

 • Afternoon Tea

  Teacher’s Name: Date: The 20-th of October Class: The IIIth form Topic: Afternoon Tea Type of the lesson: mixed Time: 45 minutes Specific Competences and Sub Competences 1. Spoken Interaction 1.1.Identify the phonetic context out of an oral message. 1.2. Discussing about favorite foods at afternoon tea. 2. Reading Interaction 2.1Reading the dialogue and identify the clues that help to answer the questions. 3.Written Interaction 3.1. Write the words correctly grammatically and...

 • Caracteristici ale institutiilor si organizatiilor sociale - familia, scoala, biserica

  Data: 15.11.2018 Profesor coordonator : Studenți: Ionescu Geanina Adriana și Ilea Carmen Andreea Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Școala: Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu Disciplina: Sociologie, clasa a-XI-a Conținutul învățării: Caracteristici ale instituțiilor și organizațiilor sociale. Familia. Școala. Biserica Tipul lecției: mixtă Obiective operaționale. Până la sfârșitul orei, elevii vor fi capabili să: 1. Identifice și să caracterizeze principalele instituții...

 • Proiect de lectie - legea lui Arhimede

  Scoala Generala Nr. 59 Bucuresti Prof. Disciplina: FIZICĂ Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii Clasa: a VIII- a Tema:Legea lui Arhimede Tipul lecției: de dobândire de noi cunoștințe PROIECT DE LECȚIE Obiective operaționale: La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili, pe baza experimentelor efectuate, a cunoștințelor din viața de zi cu zi și a explicațiilor profesorului: O1 - să conștientizeze existența forței arhimedice O2 - să enunțe legea lui Arhimede, O3 -...

 • Inspectie curenta pentru inscrierea la gradul didactic 1

  Inventar de activități 1.Activități de dezvoltare personală ( ADP ) : - ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ: “De ce îmi iubesc părinții?” (dezvoltarea sentimentului de iubire și apreciere); - RUTINE: „Mi-a fost dor de tine, taare/ Și primești o îmbrățișare!’’(deprinderea de interrelaționare); ,,Stop! Pe rând, nu te grăbi, locul nu ți-l părăsi!” (deprinderea de comportare civilizată); - TRANZIȚII: „ 1,2, In șir ne așezăm 4,5, la masă plecăm!” „Trenulețul” „Cercul mare îl formăm, de ...

Pagina 5 din 141