Toate proiectele

 • Controlul calitatii carnii de salau

  DATE GENERALE PRIVIND CALITATEA CĂRNII DE PEŞTE Producţia mondială a produselor mării a crescut în ultima jumătate de secol de peste 5 ori, depăşind în zilele noastre 100 milioane tone. Din aceasta, 86% este formată din peşte (87 milioane t), 9% moluşte şi circa 5% crustacee. Pescuitul se concentrează încă asupra unor specii din zona Pacificului mai ales din C.E.E, China, Japonia şi fosta U.R.S.S. Cea mai mare cantitate (peste ¾) este folosită în scop alimentar, 1/3 în stare proaspătă, 1/3...

 • Alcatuirea si servirea meniurilor tehnologia hoteliera

  Introducere Servirea clienților cu preparate culinare și băuturi în unitățile de alimentație, în cantine sau alte unități de consum colectiv constituie un element de evaluare a gradului de civilizație a unei societăți. Asigurarea unei baze tehnico-materiale, necesare pregătirii și servirii hranei în unități specializate, permite realizarea unei producții culinare, diversificate, care să satisfacă cele mai exigente gusturi ale populației, aplicarea principiilor unei alimentații cât mai...

 • Branding in industria hoteliera

  Introducere Turismul este important pentru redresarea economiei naţionale fiind foarte bine cunoscut efectul său multiplicator, dezvoltarea turismului implicând și dezvoltarea altor ramuri economice. Totodată, trebuie menţionat efectul benefic al turismului pentru imaginea ţării noastre în lume, el promovând valorile noastre culturale şi naturale. Turismul românesc trebuie să se ridice la noi standarde, să dezvolte un turism de o calitate superioara pe care îl denumim – turism de lux....

 • Free trade agreements of the Republic of Moldova - achievements and prospects

  INTRODUCTION Actuality. Under the conditions of actual phenomenon of trade liberalization and globalization, a Free Trade Agreement (FTA) has become a primary instrument in supporting and developing and expanding the global trade liberalization. High quality, comprehensive FTAs can play an important role in supporting global trade liberalisation through the process of economic integration and are explicitly allowed for under the World Trade Organization (WTO) rules. As since 26th July 2001...

 • Strategii de dezvoltare a ecoturismului in Brasov

  Cadrul general Aplicarea principiilor actuale de dezvoltare a turismului durabil în ariile naturale protejate și în zonele adiacente acestora a condus la apariţia ecoturismului ca formă distinctă de turism, menită să respecte integritatea peisajelor naturale, a biodiversităţii ecologice, în concordanţă cu cerinţele anumitor segmente de turişti, care doresc să îşi petreacă vacanţa în natură și totodată să creeze posbilități de dezvoltare locală a comunităților. Cu cât aceste resurse sunt mai...

 • Bulgaria

  1. Descrierea Tarii Capitala: Sofia Suprafața: 111 002 km² Total: 110 910 〖km〗^2 Apa (%): 0,3 Populația: 7 245 677 (2014) Recensamant 2011: 7 351 234 Densitate: 66 loc/〖km〗^2 (locul 124) Populația ca procent din totalul populației UE: 1,4 % (2014) Limba oficială în UE: bulgară Religie: crestinism Stat membru UE de la: 1 ianuarie 2007 Sistem politic: republică parlamentară - Presedinte: Rosen Plevneliev - Prim-ministru: Boiko Borisov - Presedinte al Adunarii Nationale Mihail...

 • Bugetul general consolidat

  INTRODUCERE Derularea procesului bugetar, financiar şi de creditare presupune existenţa unor resurse financiare, precum şi alocarea lor în scopul furnizării către populaţie a bunurilor şi serviciilor. Instrumentul în care îşi găsesc reflectarea toate resursele financiare publice şi cheltuielile publice constituie bugetul general consolidat. Acesta cuprinde ansamblul bugetelor care reflectă fluxurile de venituri şi de cheltuieli ale sectorului public, şi anume: - Bugetul de stat; -...

 • Tipuri si forme de turism in zona Brad

  Turismul cultural Menirea acestui tip de turism este complexă: în primul rând este instruirea prin îmbogățirea cunoașterii, în al doilea rând este recreerea resimțită pe plan spiritual prin aflarea unor adevăruri și cunoasterea unor noi fenomene.  Muzeul Aurului Muzeul Aurului din Brad este unicat în Europa şi numără cea mai mare colecţie de piese din aur în stare pură. Colecţia cuprinde peste 1,300 de exponate din aur nativ şi peste 1,000 de eşantioane minerale din ţară şi de pe alte...

 • India

  Aspecte generale Cultura Indiei este marcată de un grad ridicat de sincretism. Multe practici, limbi, obiceiuri și monumente indiene servesc drept exemplu: edificii arhitecturale inspirate din arhitectura islamistă, ca Taj Mahal, sunt moștenirea dinastiei mogole. Așadar, cultura indiană este rezultatul unor tradiții care au combinat elemente heterogene ale civilizațiilor prezente pe teritoriul indian ca urmare a invaziilor sau a migrațiilor și care au marcat țara la un moment dat....

 • Procedeu si instalatie pentru tratarea apei uzate industriale Gent OSIM

  Rezumat: Inventia se refera la un procedeu si o instalatie pentru tratarea apei uzate industriale, care va putea fi apoi folosita in instalatii de racire din industrie, sau dirijata intr-o statie de epurare si apoi evacuata intr-un emisar natural. Procedeul conform inventiei consta in tratarea fizico-chimica a apelor uzate industriale si deseurilor lichide apoase periculoase si nepericuloase, obtinerea flocoanelor si apoi coagularea namolului, uscarea acestuia, filtrarea apei prin filtrul cu...

 • Sectorul de servicii turistice din Romania

  1. INFORMAŢII GENERALE DESPRE SECTORUL SERVICIILOR TURISTICE DIN ROMÂNIA Pe termen lung, România prezintă un punct de atracție pentru investitorii străini din toate domeniile de activitate. Pentru a identifica rolul turismului în cadrul economiei naţionale se impune evidenţierea clasificării ramurilor economiei naţionale. 1. SECTORUL PRIMAR – include: agricultura (creşterea animalelor, silvicultura), vânătoarea, pescuitul, industria extractivă; 2. SECTORUL SECUNDAR – industriile de...

 • Caiet practica

  1. PREZENTAREA DE ANSAMBLU A UNITĂȚII ECONOMICE HOTEL DEL MAR MAMAIA 1.1 Statutul juridic, profilul de activitate, dimensiunea şi complexitatea activităţii Statutul juridic Denumirea societăţii comerciale este S.C. Elegant Impex S.R.L. având forma juridică de societate cu răspundere limitată cu sediul în Constanța, Mamaia. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române în vigoare. Societatea a luat fiinţă în luna decembrie anul 1994. Societatea este înscrisă la...

 • Analiza continutului structurii si cifrelor bugetului de stat al Romaniei

  Noţiuni introductive Bugetul de stat reprezintă o categorie fundamentală a ştiinţelor finanţelor. Îl putem aborda din punct de vedere juridic şi economic. Sub aspectul său juridic bugetul reprezintă un act prin care sunt prevăzute şi autorizate veniturile şi cheltuielile anuale ale statului. Bugetul de stat prevede şi autorizează în formă legislativă cheltuielile şi resursele statului, având caracter obligatoriu fiind supus aprobării Parlamentului. Reprezintă un act de previziune a...

 • Mediul concurential in afaceri

  PREZENTARE GENERALĂ The Coca-Cola Company este cea mai mare companie producătoare de băuturi răcoritoare din lume, cel mai mare producător, distribuitor și comercializant de băuturi ne-alcolice și siropuri din lume,și una dintre cele mai mari corporații din SUA. Compania este cunoscută în special datorită produsului ei cel mai renumit Coca-Cola, inventat de John Stith Pemberton în 1886. Coca-Cola este una dintre primele multinaţionale care a investit în România, intrând pe piaţa locală în...

 • Germania vs Japonia

  Capitolul 1. Caracteristici ale managementului firmelor din Germania Germania este statul cu cea mai numeroasă populaţie din Europa din care 57% este forţa de muncă activă, prin forţa sa economică este pe locul trei în lume după SUA şi Japonia, fiind urmată de Franţa. Sub raport tehnic-tehnologic, social, economic, modelul german de management este unul dintre cele mai eficiente din lume. Specific Germaniei este tipul de manager participativ care se caracterizează printr-o temeinică...

Pagina 1 din 3745