Toate proiectele din domeniul Administratie Publica

 • Evolutia presiunii fiscale in Romania si implicatiile acesteia

  CAPITOLUL I.CONCEPTUL DE PRESIUNE FISCALĂ Presiunea fiscală indică anumite limite în materie de suportabilitate din partea contribuabililor. Mai exact, aceste limite sunt impuse expres de reacțiile contribuabililor care pot să se opună creșterii prelevărilor obligatorii, reacționând prin fraudă, evaziune, reducerea activității productive sau revolte. Dacă până la un anumit moment dat, plata impozitului este efectuată cu bunăvoință de către contribuabil, la un moment dat, când impozitele...

 • Functia de motivare in cadrul unitatii scoala gimnaziala, Comuna Urecheni, Judetul Neamt

  CAPITOLUL 1 GENERALITĂȚI ALE FUNȚIEI DE MOTIVARE 1.4. Definire și concept Motivația este un „concept fundamental în psihologie și, în genere în științele despre om, exprimând faptul că la baza conduitei umane se află întotdeauna un ansamblu de mobiluri - trebuințe, tendințe, afecte, interese, intenții, idealuri - care susțin realizarea anumitor acțiuni, fapte, atitudini”. Având în vedere dinamica sistemului trebuințelor individului, motivația ne permite să înțelegem o serie de fenomene...

 • Masuri prioritare pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene si combaterea fraudei

  I. NOȚIUNI GENERALE Potrivit art. 26 din TFUE , Uniunea Europeană adoptă măsuri care sprijină instituirea sau asigură funcționarea pieței interne, respectiv acel spațiu fără frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispozițiile tratatelor. Același tratat, prin art. 325 instituie atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru statele membre obligația de a combate frauda și orice altă activitate...

 • Cercetare marketing ONG Daruieste viata

  INTRODUCERE Tema lucrării mele de cercetare este:„Marketingul într-un O.N.G.”. În cercetarea mea mă raportez la modul în care o organizație non-guvernamentală reușește să se promoveze astfel încât să fie cunoscută publicului larg prin activitățile desfășurate în folosul unor idivizi/ comunități. Scopul cercetării este să aflu în ce sectoare sunt mai amplu observabili pentru masele de consumatori de informație: online, TV, ziare. Întrebările de cercetare la care doresc să îmi răspund la...

 • Satisfactia cu privire la cuantumul alocatiilor

  INTRODUCERE Tema lucrării mele de cercetare este:„Măsurarea gradului de satisfacție cu privire la cuantumul alocațiilor”. În cercetarea mea mă raportez la cei care încasează această sumă, părinți sau copii, întrucât doresc să răspund la întrebarea„ dacă îi ajută la satisfacerea nevoilor și creșterea nivelului de trai?” Scopul cercetării este să aflu dacă această sumă de bani pe care o acordă statul îi ajută pe tineri în dezvoltarea ca indivizi, ducând un trai decent lipsit de neajunsuri....

 • Satisfactia cetatenilor care frecventeaza Biblioteca Judeteana "George Cosbuc", Bistrita-Nasaud

  ISTORIC (BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “GEORGE COȘBUC” BISTRIȚA NĂSĂUD) Biblioteca Județeană își are fundamentul în dragostea pentru carte și lectură, cu îndelungi tradiții la Bistrița. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-Iea, se consemnează apariția mai multor societăți de lectură ale meseriașilor bistrițeni, a unor biblioteci incipiente, unele patronate de Astra, altele de instituțiile școlare, îndeosebi de gimnaziul german de băieți, actualul Colegiu Național Liviu...

 • Fonduri europene

  Fondurile europene sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană acționează pentru eliminarea disparităților economice și sociale între regiuni, cu scopul realizării coeziunii economice și sociale. În termeni financiari, aceste instrumente ocupă al doilea loc ca pondere în bugetul Uniunii Europene, destinat politicilor europene. Domeniul științific în care se încadrează această temă este Economia. Tema apordată este absorția de fonduri europene. Prin aceasta doresc să aflu de ce...

 • Imbunatatirea calitatii aerului prin dezvoltarea strategiilor de mediu si a infrastructurii in transportul rutier din Sectorul 3

  I.Descrierea Institutiei publice 1.1 Prezentarea institutiei,nume,obiect de activitate,adresa Primaria Sectorului 3 a Municipiului Bucuresti face parte din categoria institutiilor publice a administratiei de stat. Conducerea executivă a Sectorului 3 este formată dintr-un Primar și 2 Viceprimari aleși în condițiile legii, pentru o perioadă de patru ani. Viceprimarii sunt aleși de către Consiliul Local al Sectorului 3 din rândul consilierilor. Împreună cu aparatul propriu de specialitate al...

 • Organizarea gestiunii financiare a Primariei Comunei Miroslava

  Capitolul 1: Organizarea și funcționarea Primăriei com. Miroslava 1.1 Scurt istoric Comuna Miroslava se situează în partea centrală a județului Iași, pe malul drept al râului Bahlui, în vecinătatea sud-vestică a municipiului Iași. Este străbătută totodată de șoseaua de centură a Iașiului, desemnată ca șosea națională, cu denumirea de DN28D, drum ce leagă comuna spre nord de Valea Lupului și spre sud-est de Ciurea. Totodată,Comuna Miroslava este situată în partea centrală a județului Iași,...

 • Dileme si bune practici in Primaria Targu Neamt

  1.Scurtă descriere a organizației publice Primaria orasului Tirgu-Neamt este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu hotararile Consiliului Local al orasului Tirgu-Neamt privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului. Primarul, viceprimarul, secretarul orasului, împreună cu aparatul de...

 • Economie regionala - regiunea centru

  Regiunea 7 Centru este așezată în zona centrală a României, în interiorul marii curburi a Munților Carpați, pe cursurile superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului și cuprinde 6 județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Suprafața Regiunii este de aproximativ 34100 kmp, ceea ce reprezintă 14,3% din suprafața țării. Zona montană se întinde pe 47% din suprafața Regiunii Centru, ocupând părțile de est, sud și vest ale regiunii. La limita Regiunii Centru cu Regiunea Sud, se...

 • Fenomenul democratic si influenta sa asupra administratiei

  Cap. I. Democrația și principiile sale 1.1 Conceptul de „democrație” Pornind, în primul rând, de la etimologia cuvântului „democrație”, termen de origine greacă, ce provine de la „demos”-popor și „kratos”-putere, putem spune că democrația înseamnă puterea poporului și reprezintă una dintre cele mai complexe probleme ale organizării politice. Primele forme de organizare democratică datează din antichitate, fapt care i-a făcut pe mulți politologi care analizează acest fenomen să definească...

 • Impactul deciziilor Primariei Iasi asupra dezvoltarii locale

  1. Conceptul de decizie administrativă 1.2.1. Definirea și trăsăturile deciziei administrative Administrația publică presupune un proces de elaborare și implementare a unor strategii publice cu scopul asigurării de servicii publice sau al aplicării unor regulamente destinate indivizilor sau anumitor grupuri de indivizi constrânși a le respecta. În principal, activitatea administratorilor publici presupune luarea de decizii în scopul atingerii obiectivelor strategiilor publice, procesul...

 • Fundamente conceptuale privind stiinta administratiei

  INTRODUCERE Amploarea și complexitatea nevoilor sociale au impus pe planul cercetării administrația publică, ca principal domeniu de studiu, dar în același timp și singura soluție pentru a propune și impune raționalizarea și eficientizarea acesteia, în vederea realizării serviciilor publice. O perfecționare constantă a administrației publice nu se poate realiza numai constatându-se unele probleme ale realității curente din administrația publică, ci, în primul rând, pe baza unor cercetări...

 • Administratia publica intre social, politic, juridic, media si reforma

  2.0. INTRODUCERE Cunoașterea științifică a unei anumite materii presupune identificarea noțiunilor cu care operează știința care are drept obiect materia respectivă, ca prin intermediul acestor noțiuni să se dezvăluie esența fenomenului de cercetat. Prezentarea unui punct de vedere asupra acestei noțiuni care să dea satisfacție exigențelor științifice actuale, ne obligă mai întâi la o succintă analiză a fenomenului administrativ în general. Normele dreptului administrativ în raport cu...

Pagina 1 din 7