Toate proiectele din domeniul Administratie Publica

 • Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013

  Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 continuă programele de cooperare transfrontalieră implementate în trecut în regiune (Interreg IIIA în Ungaria și Phare CBC în România) fiind implementat în cadrul unei structuri instituționale comune, prin utilizarea de fonduri comune, totodată extinzând și dezvoltând rezultatele și experiențele acumulate anterior. Drumul spre întărirea coeziunii sociale și economice în zona de frontieră româno-maghiară a fost deschis la data...

 • Plan de afaceri - Cabinet Veterinar

  INFORMAȚII GENERALE Denumire societate: Happy Vet Srl Obiect de activitate: ___________________________________________________ (cf. Ghidului Aplicantului Condiții specifice aferente apelului POCU, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană) Sediu social: str. Dr. Ioan Senchea, nr. 32, oras Zarnesti, jud. Brasov Cod CAEN : 7500 - Activitati veterinare 1. REZUMATUL PLANULUI DE AFACERI (maxim o pagină, care este de...

 • Patternul de dezvoltare al orasului Gura Humorului

  Gura Humorului este un oraș în județul Suceava, Bucovina, România, format din localitățile componente Gura Humorului (reședința) și Voroneț. Gura Humorului a dobândit statutul de stațiune turistică de interes național prin Hotărârea Guvernului României nr.114 din 24 februarie 2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 178 / 1 martie 2005. Prima menționare documentară a localității datează din data de 26 februarie 1490, dintr-un act emis de cancelaria lui Ștefan cel Mare. După anul 1800, în...

 • Studiu de caz comparativ privind nivelul structura si dinamica cheltuielilor publice in Romania si Spania

  1.1 Conceptul de cheltuieli publice și strucutura Cheltuielile publice pot fi reprezentate ca fiind acțiunile care stabilesc obligații ce vor avea drept rezultat plați imediate sau viitoare, care au ca sursa de finanțare veniturile publice și în special veniturile fiscale. Această definiție pune accentul pe rolul de alocator de resurse al statului, care, folosind veniturile (impozite si taxe adunate de la contribuabili) satisfăcând cererile acestora. Rezultă, faptul că, cheltuielile publice...

 • Analiza comparativa a dimensiunii si structurii resurselor financiare publice in Spania si Romania in perioada 2011-2015

  În zilele noastre nevoile sociale din toate țările cresc într-un ritm mai accelerat decât progresarea si dezvoltarea PIB-ului, ceea ce duce la o creștere ridicată de cerere de resurse financiare. În același timp, cererea de resurse financiare publice este influențată de o multitudine de factori, ca de exemplu: economici, sociali, demografici, monetari, politici și militari, și factori de natură financiară care sintetizează influența celorlalți factori prin dimensiunea cheltuielilor...

 • Analiza comparativa intre Lion si Bucuresti pe serviciul de transport public

  1.1. Introducere Transportul reprezinta un domeniu al activitatii social-economice prin care se realizeaza deplasarea bunurilor materiale si a oamenilor in spatiu, cu ajutorul unor vehicule sau instalatii speciale, pe anumite cai de circulatie, in vederea satisfacerii necesitailor materiale si spirituale ale societatii. Evolutia transporturilor a fost impusa de dezvoltarea mereu ascendenta a factorilor de productie. Multe din cuceririle stiintei si tehnicii, mai mult sau mai putin...

 • Comunicare in Administratia Publica

  1. Prezentarea organizatiei. Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, denumit in continuare S.S.P.R., functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului. SSPR este condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului ministru si indeplineste, conform legii functia de ordonator principal de credite. Tipurile de relatii functionale din cadrul S.S.P.R.: - Relatii de...

 • Memorialul Ipotesti - Centrul National de Studii Mihai Eminescu

  2.Scurt Istoric Înființat în anul 1992, Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii Mihai Eminescu realiza dezideratul multor cărturari ce și-au legat numele de satul copilăriei lui Eminescu, anume înglobarea tradiționalei activități muzeale într-un amplu proiect cultural, focalizat pe cercetarea biografiei și operei eminesciene și deschis oricăror manifestări de valoare din diverse domenii ale expresiei artistice. În 1924, casa copilăriei lui Eminescu nelocuită ani de zile, ajunsese...

 • Paternul de dezvoltare a localitatii Falticeni

  Orașul Fălticeni este de o seamă cu S.U.A..Ca așezare omenească însă este mult mai veche. De fapt, tot atât de veche ca și așezările din continentul descoperit de Cristofor Columb, contemporan și el cu Ștefan cel Mare și Sfânt al Moldovei.” (Geo Nichita, „Însemnări fălticenene” ) În tradiția municipiului Fălticeni a existat întotdeauna un cult pentru înaintași care dă energia și dinamismul de care are nevoie tânăra generație pentru ca urbea de pe Șomuz să rămână acea mică Florență, așa cum...

 • Tendinte si raporturi intre bugetele locale si bugetul central - Studiu de caz

  Conducerea democratică presupune ca autoritățile publice centrale să se bazeze pe politici publice solide, orientate către cetățean, și pe proceduri interne adecvate. Continuarea reformei in administrația publică locală se bazeaza pe creșterea autonomiei colectivităților locale, atît a autonomiei decizionale, cît și a celei financiare. Subiectul “tendințe și raporturi dintre bugetele locale și bugetul central” este unul complex și controversat care presupune în plan orizontal analiza...

 • Autocontrolul in corectiile neajunsurilor fizice, factor de ameliorare a starilor psihice

  Cuvinte cheie: autocontrol, adulti, activitate corporala, sanatate psihica Ansamblul de reguli morale ce privesc capacitatea de autocontrol reprezinta punctul culminant al constructiei sociale a omului modern. De fapt, a fi in stare sa-ti controlezi aspectul fizic, profilul intelectual si etic reprezinta scopul real al vietii. 'Capacitatea de a-ti controla conflictele interne si propria-ti viata publica intarzie fenomenul de uzura fizica si morala si inlatura frica de a-ti asuma...

 • Multumirea studentilor din Academia de Studii Economice Bucuresti fata de aspecte legate de calitatea vietii

  1. Introducere: Lucrarea de cercetare are ca scop prezentarea calității vieții studenților din cadrul Academiei de Studii Economice din București și căt de mulțumiți sunt aceștia în acord cu condițiile oferite de către facultățile din cadrul Academiei. Cănd spunem condiții ne referim la modul de predare al profesorilor, la aspectul, echipamentul necesar unei bune desfășurări a activităților din interiorul sălilor de curs și seminarii, dar și la condițiile din căminele studențești....

 • Caiet practica primaria comunei Ivanesti, judetul Vaslui

  Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Localizată pe cursul inferior al râului Racova, apă ce izvorăște de la punctual numit Racovița, comuna Gârceni și care molcom și leneș parcurge o distanță de 75km după care se varsă, răsuflând ușurat în râul Bârlad lângă Vaslui. Comuna Ivanesti se află în plin podiș moldovenesc, fiind străjuită de dealurile ce se scurg domol din colinele Bârladului precum ar fi: Dealul Ursoaia cu o altitudine de 437m în partea sud-vestică,...

 • Caiet de practica administratie publica

  Comuna Frumușica este situată în partea de sud a județului Botoșani, pe E 58, la 36 km față de Municipiul Botoșani și la 92 km față de Municipiul Iași, într-un cadru geografic deosebit de pitoresc. Este principala poartă sudică de intrare în județul Botoșani. Comuna este formată din 6 sate: Boscoteni, Rădeni, Vlădeni-Deal, Șendreni, Storești si Frumușica. Comuna Frumușica este o unitate administrativ - teritorială cu personalitate juridică, care deține un patrimoniu și are inițiativă în ceea...

 • Raport practica - Directia publica de evidenta a persoanelor si stare civila - Sector 1

  a) Identificarea instituției - gazdă și a compartimentului unde a fost efectuat stagiul de practică: Adresa: Bd. Mareșal Averescu nr. 17, Sector 1, București Telefon: 021.222.01.09 Instituția unde am efectuat stagiul de practică universitară se numește Directia Publica de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila - Sector 1. Starea civilă, situația juridică ce subsumează complexul de drepturi și obligații prin care se exprimă atributele și calitățile dobândite de persoana fizică în cadrul...

Pagina 1 din 3