Toate proiectele din domeniul Administratie Publica

 • Studiu de caz comparative privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice ( bugetare) in Romania si Olanda (2015-2019)

  Capitolul 1: Cadrul conceptual si methodologic 1.1 Prezentati succinct conceptul de cheltuiala publica si structura cheltuielilor publice conform clasificatie bugetare. Cheltuielile publice sunt un concept financiar al carui continut il reprezinta exprimarea in forma baneasca a relatiilor economico-sociale aparute intre stat si persoane fizice si juridice, cu ocazia folosirii resurselor financiare ale statului si in scopul exercitarii functiilor si atributiilor acestuia. Cheltuielile...

 • Finantarea politicii agricole comune

  1. Introducere Când Tratatul de la Roma a stabilit o piață comună în 1958, agricultura din cele șase state membre fondatoare era caracterizată de o intervenție puternică a statului. Pentru a include produsele agricole în libera circulație a mărfurilor, menținând în același timp și intervenția statului în sectorul agricol, a fost necesar să se elimine mecanismele de intervenție ale statului incompatibile cu piața comună și să fie adaptate la nivel comunitar: acesta a fost motivul principal...

 • Adoptia interna si internationala

  1.Noțiuni de introducere privind adopția “Adopția este operațiunea juridică prin care se creează legătura de filiație între adoptator și adoptat, precum și legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului.” De regulă adopția poate fi: - adopție internă - adopția în care atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât și adoptatul au reședința obișnuită în România; - adopție internațională - adopția în care adoptatorul sau familia adoptatoare și copilul ce urmează să fie adoptat au...

 • Bugetul Municipiului Buzau

  Bugetele locale se elaborează, se adoptă și se execută de către organele locale ale puterii și administrației de stat (Consiliile Județene și Consiliile Municipiului București, Consiliile Locale și primăriile localităților). În cele ce urmează voi prezenta structura veniturilor și cheltuielilor și voi analiza contribuția lor la formarea bugetului pe categorii de venituri și destinații de cheltuieli prevăzute în bugetul local al Municipiului Buzău pe anul 2020. Pentru anul 2020 se estimează...

 • Desfasurarea procesului bugetar la primaria Lozna

  CAPITOLUL 1: Organizarea și funcționarea Primăriei comunei Lozna 1.1. Scurt istoric Lozna este o comună din județul Botoșani, fiind situată la 50 km distanță față de reședința de județ și la circa 12 km distanță de Municipiul Dorohoi, pe DJ 291B care străbate teritoriul comunei aproximativ de la est la vest spre comuna Dersca. Teritoriul prezentat are următoarele comune ca vecini: nord - comuna Dersca, nord-est și est - comuna Șendriceni, sud - comuna Vârfu Câmpului, vest - comuna Cândești....

 • Combaterea coruptiei in achizitiile publice la nivel local

  I. Definirea problemei și a nevoii Domeniul achizițiilor publice este unul dintre cele mai vulnerabile sectoare în fața corupției, dat fiind numărul mare de cazuri de corupție la nivel înalt. Elaborarea unor specificații tehnice, astfel încât să favorizeze anumiți ofertanți, împărțirea unei achiziții în mai multe loturi cu valori mai mici pentru a fi evitate procedurile competitive, lipsa unei analize adecvate a prețurilor foarte mici, excesiva utilizare a criteriului prețului cel mai scăzut...

 • Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice (bugetare) in Romania si Irlanda

  Capitolul 1: Cadrul conceptual și metodologic 1.1 Prezentați succint conceptul cheltuială publică și structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare Când ne gândim la termenul de ,,cheltuială” ne vine în minte instantaneu faptul că vom renunța în mod voit la o parte din bunurile, serviciile sau banii noștri, pentru diferite scopuri. Același luctu îl putem spune și despre cheltuiala publică, care a aparut și s-a dezvoltat în același timp cu apariția și evoluția consumului de...

 • Analiza bugetului Belgiei intre anii 2000 - 2019

  PREZENTARE GENERALA Belgia este situată pe frontiera ce divide Europa germanică de Europa latină iar cele două mari regiuni ale țării marchează acest lucru. Regiunea de limbă neerlandeză Flandra, situată în jumătatea de nord a țării, are 58% din populație iar regiunea de limbă franceză Valonia, situată în jumătatea de sud, are 32% din populație. Regiunea Capitalei Bruxelles, oficial bilingvă, este o enclavă majoritar francofonă situată în Regiunea Flamandă, dar în apropiere de frontiera cu...

 • Administratia publica locala din Romania

  Fără a cunoaște evoluția istorică a instituțiilor, nu vom putea înțelege în toată plenitudinea și temeinicia lor aceste instituții ale administrației publice centrale și locale. Istoria administrației publice este disciplina care se ocupă de evoluția sistemică, sincronică și diacronică a instituțiilor, normelor și concepțiilor juridice ale poporului român din cele mai vechi timpuri până în vremea noastră. Periodizarea Istoriei Administrației Publice 1.Administrația monarhiei...

 • Procesul de gestionare a riscurilor din cadrul Primariei Vaslui

  Capitolul 1. Organizarea activității în cadrul primăriei Vaslui 1.1 Domeniul de activitate al primăriei Municipiului Vaslui Municipiul Vaslui este o unitate administrativ-teritorială, în care se exercită autonomia locală și în care se organizează și funcționează autorități ale administrației publice locale. Autoritățile administrației publice locale, prin care se realizează autonomia locală în municipiul Vaslui sunt: Consiliul Local, ca autoritate deliberativă și primarul, ca autoritate...

 • Calculul impozitului pe salarii

  Argument Impozitul pe salarii reprezintă un alt venit bugetar întâlnit adesea la agentii economici. Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani și/sau natură obținute de o persoană care desfășoară o activitate în bază unui contract individual de muncă, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor sau de formă sub care se acordă, inclusiv indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă. După 1989, România a cunoscut multiple modificări, atât ale...

 • Studiu de caz comparativ privind dimensiunea si structura cheltuielilor publice in Romania si Portugalia

  1.Cadrul conceptual și metodologic 1.1.Notiunea de cheltuiala publica Notiunea de cheltuiala publica s-a conturat pe fundalul aparitiei si evolutiei consumului de resurse,cu deosebire in forma baneasca ,pentru satisfacerea de nevoi publice,fiind utilizata cu mai multe acceptiuni,atat in teorie cat si in practica .Intalnim astfel o definire a acesteia in sens juridic pe de o parte si o alta in sens economic. In sens juridic cheltuiala publica reprezinta plata unei sume de bani din fonduri...

 • Tendinte de modernizare a administratiei publice din Romania

  1. Noțiuni introductive în administrația publică 1.1 Concepte si definiții Administrația publică a apărut mai înainte de toate, atunci când doi indivizi au putut comunica și colabora pentru a regla si rezolva o anumită problem sau deficiență, așadar această acțiune de ajutor reciproc a format temeliile firave ale administrației publice și a fondat temelia relațiilor sociale pe care le putem observa astăzi. Astfel rezolvarea problemei în cauză, a reunit cei doi indivizi sub același scop și...

 • Analiza bugetului de stat in Belgia

  Capitolul I Noțiuni introductive Regatul Belgiei este o țară în Europa de Vest. Este unul dintre membrii fondatori ai Uniunii Europene și găzduiește majoritatea instituțiilor acesteia precum și alte instituții internaționale importante, inclusiv NATO. Belgia ocupă un teritoriu de 30.528 km² și are o populație de peste 11 milioane de locuitori. Belgia se învecinează cu Țările de Jos, Germania, Marele Ducat al Luxemburgului, Franța și Marea Nordului. Belgia este situată pe frontieră ce...

 • Paternul de dezvoltare a localitatii Baia Mare

  Capitolul I 1.Relevanța analizei dezvoltării spațiale a localității Am ales localitatea Baia Mare pentru obiectivele turistice pe care le deține, cum ar fi Lacul Firiza, Muzeul Satului, Turnul Sfântul Ștefan și nu în ultimul rând Muzeul de Mineralogie. Doresc să vizitez această localitate cât mai devreme posibil pentru a mă bucura de minunatele priveliști ce îi aparțin. 2.Scurt istoric Baia Mare este municipiul de reședință al județului Maramureș, Transilvania, România, format din...

Pagina 1 din 10