Proiectele din domeniul Administrație Publică

Criza de imagine și reputația instituției ANAF

1. Metode de comunicare scrisă - Broșura de întreprindere Somații - scrisoare de aducere aminte După cum putem observa, aceasta reprezintă prima somație, ce are ca scop amintirea unei probleme recent indentificată, anunțând astfel compania datoare de suma neachitată. În a doua imagine avem a doua somație ce... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia

Capitolul 1. Structura resurselor financiare publice potrivit clasificației oficiale 1.1 Prezentarea unei sinteze a clasificației bugetare privind resursele financiare Ceea ce indică totalul mijloacelor bănești sunt resursele financiare publice care, de altfel, sunt indispensabile în cadrul unei perioade de timp... citește mai departe

35 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit

Rezumat În cadrul acestei lucrări am definit și am făcut o trecere succintă în revistă a conceptului BSC legat de măsurarea performanței. Conceptul de performanță face referire la o judecată asupra unui rezultat și la maniera în care acest rezultat este atins, ținând cont de obiectivele și de condițiile de... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici publice - agricultură

I. Prezentarea domeniului de elaborare a politicilor publice: Agricultura reprezintă știința și arta cultivării plantelor si a creșterii animalelor. Este una dintre cele mai vechi ocupații ale omenirii, fiind intrinsec legat de viața sedentară Datorită agriculturii, s a produs o creștere in ascensiunea civilizației... citește mai departe

22 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza bugetelor comunelor în Regiunea Centru în perioada 2010-2016

CAPITOLUL I. Scurt istoric Regiunea Centru Regiunea Centru este așezată în partea centrală a României și cuprinde jumătatea nordică a Munților Făgăraș, supranumiți și ”Alpii Transilvaniei” datorită înălțimii și masivității lor. Suprafața Numărul municipiilor Numărul orașelor Numărul comunelor Regiunea Centru... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Procesul bugetar local și implicațiile sale

ІNTRODUCERE Introducere Consider tema dată o problemă de mare actualitate și foarte importantă. În cadrul unui sistem ideal, ar trebui ca resursele financiare stabilite în cadrul bugetelor locale să poată acoperi în întregime cheltuielile propuse, pentru a putea satisface nevoile și cerințele colectivităților... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comunicarea online în administrația publică din România

I. INTRODUCERE Fiecare țară europeană a început procesul de modernizare a sistemului public prin digitalizarea relației dintre stat, mediu de afaceri și cetățeni. Astfel, statele europene - România nefiind o excepție în acest sens - încearcă să treacă la o societate informațională.. Autoritățile publice locale... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice(bugetare) în România și Grecia

Capitolul 1: Cadrul conceptual și metodologia Prezentarea succintă a conceptului de cheltuială și structura cheltuielilor potrivit clasificației bugetare Conceptul de cheltuială publică se folosește în prezent cu mai multe sensuri, distingându-se în principiu sensul juridic de cel economic. Termenul de cheltuială... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza socio economică Vrancea

Introducere Vrancea este un județ situat în sud estul României. Are reședința în municipiul Focșani. Județul Vrancea este situat la granița dintre regiunile istorice Moldova și Muntenia, care erau despărțite de râul Milcov. Situată în partea de sud-est a țării, la curbura Carpaților Orientali, Vrancea constituie o... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Extras Bibliografie

Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș

INTRODUCERE Prin acest proiect se încearcă elaborarea unui document care să abordeze problemele locale, bazându-se pe potențialul local de dezvoltare, dar care să exprime, în acelasi timp, aspirațiile de dezvoltare ale comunității. Deși este realizată pentru cursul “Planificare strategică în organizații” din... citește mai departe

76 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici publice și guvernanța europeană

Introducere De peste două decenii, se manifestă o preocupare constantă pentru reformarea sectorului public. În acest sens, au fost create o multitudine de modele, dar este destul de dificil de afirmat, cu certitudine, care dintre acestea este cel optim. În anumite țări europene există așteptări față de... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Prioritizarea investițiilor publice ale Primăriei Scânteia, județul Ialomița pentru anul 2018

1. Descrierea instituției Primăria Scânteia din județul Ialomița este o instituție publică locală. Activitatea instituțiilor din sistemul administrației publice se caracterizează în principiu ca activitate organizatorică. Sistemul administrației publice îndeplinește mai multe funcții: sociale, politice și... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia

Capitolul 1: Structura resurselor financiare publice conform clasificatiei oficiale 1.1 Sinteza clasificației bugetare a resurselor financiare: Structura resurselor financiare publice poate fi diferită de la o țară la alta, înregistrându-se numeroase modificări pe parcursul anilor ai evolutiei istorice. Resursele... citește mai departe

27 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală

INTRODUCERE Urmărind scopul consolidării cunoștințelor teoretice acumulate în decursul primilor 2 ani de studii universitare și obținerii unor abilități practice în formarea profesională în domeniul Relațiilor Economice Internaționale se desfășoară practica de producție la întreprinderile, organizațiile și... citește mai departe

32 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Problemele etice în E-guvernare

Abstract: E-guvernarea este o modalitate prin care guvernele pot utiliza cele mai inovatoare tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC), de a oferi publicului și întreprinderilor acces convenabil la informații și servicii guvernamentale, de a îmbunătăți calitatea serviciilor și de a oferi oportunități mai... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview