Toate proiectele din domeniul Administratie Publica

 • Analiza temelor politice abordate de ziarele Gazeta de Cluj si Monitorul de Cluj

  Gazeta de Cluj Monitorul de Cluj Data Titlul știri Observații Data Titlul știri Observații 16.04.20 Nici o strie in categoria Politica a ziarului 16.04.20 O senatoare PNL anunță că vrea să iasă din izolare pentru a-i da COVID -19 unui parlamentar PSD Sursă știri - Răspuns a unei senatoare PNL, la afirmațiile făcute de către un coleg din PSD la adresa partidului pe care aceasta îl reprezintă - Știre în contextul situației de izolare în care se află țara Klaus Iohannis a publicat...

 • Politici fiscal-bugetare neokeynesiste si eficienta lor

  Conceptul de politică fiscal-bugetară Politica fiscală este mijlocul prin care un guvern își ajustează nivelul cheltuielilor și al ratelor de impozitare pentru a monitoriza și influența economia unei țări. Este strategia surorii politicii monetare prin care o bancă centrală influențează oferta de bani a unei națiuni. Aceste două politici sunt utilizate în diferite combinații pentru a direcționa obiectivele economice ale unei țări. Iată o privire asupra modului în care funcționează politica...

 • Studiu de caz privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice din bugetul de stat al Romaniei si al Austriei

  Capitolul I. Cadrul conceptual și metodologic 1.1 Introducere Problema cheltuielilor publice cu timpul a devenit un domeniu larg de interes în sfera unor decizii ce ține de factorii de conducere, în special cei de la nivel macroeconomic, în contextula unei integrări în cadrul unor modele de creștere economică.1 Unul dintre scopurile de bază ale oamenilor este de a raționalizarea, în special în domeniu economic.Pentru a atinge acest obiectiv este necesar de a folosi diverse metode și...

 • Alternative de finantare a educatiei si implicatiile acestora

  1. Evoluții și tendințe în finanțarea învățământului la nivel european și național Sistemul de învățământ din fiecare țară este caracterizat printr-o derie de particularități proprii determinate de condițiile economice, sociale, politice, de gradul de cultură și civilizație al societății, de tradițiile unei națiuni și de conceptiile pedagogice pe care le promovează. Fiecare țară promovează un învățământ specific care corespunde nivelului și gradului ei de dezvoltare, precum și cerințelor și...

 • Documente de evidenta operativa

  ARGUMENT În orice unitate patrimonială, selectarea, completarea și întocmirea documentelor reprezintă o cerință majoră pentru cunoașterea și managementul activității. Importanta documentelor în economia de piața este foarte mare, cu atât mai mult decât turismul, în țara noastră, este în continuă ascensiune. Documentele utilizate în turism reflectă existența și mișcarea elementelor patrimoniale în decursul derulări activității în turism și permit stabilirea răspunderii pentru păstrarea și...

 • Evolutia presiunii fiscale in Romania si implicatiile acesteia

  CAPITOLUL I.CONCEPTUL DE PRESIUNE FISCALĂ Presiunea fiscală indică anumite limite în materie de suportabilitate din partea contribuabililor. Mai exact, aceste limite sunt impuse expres de reacțiile contribuabililor care pot să se opună creșterii prelevărilor obligatorii, reacționând prin fraudă, evaziune, reducerea activității productive sau revolte. Dacă până la un anumit moment dat, plata impozitului este efectuată cu bunăvoință de către contribuabil, la un moment dat, când impozitele...

 • Functia de motivare in cadrul unitatii scoala gimnaziala, Comuna Urecheni, Judetul Neamt

  CAPITOLUL 1 GENERALITĂȚI ALE FUNȚIEI DE MOTIVARE 1.4. Definire și concept Motivația este un „concept fundamental în psihologie și, în genere în științele despre om, exprimând faptul că la baza conduitei umane se află întotdeauna un ansamblu de mobiluri - trebuințe, tendințe, afecte, interese, intenții, idealuri - care susțin realizarea anumitor acțiuni, fapte, atitudini”. Având în vedere dinamica sistemului trebuințelor individului, motivația ne permite să înțelegem o serie de fenomene...

 • Masuri prioritare pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene si combaterea fraudei

  I. NOȚIUNI GENERALE Potrivit art. 26 din TFUE , Uniunea Europeană adoptă măsuri care sprijină instituirea sau asigură funcționarea pieței interne, respectiv acel spațiu fără frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispozițiile tratatelor. Același tratat, prin art. 325 instituie atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru statele membre obligația de a combate frauda și orice altă activitate...

 • Cercetare marketing ONG Daruieste viata

  INTRODUCERE Tema lucrării mele de cercetare este:„Marketingul într-un O.N.G.”. În cercetarea mea mă raportez la modul în care o organizație non-guvernamentală reușește să se promoveze astfel încât să fie cunoscută publicului larg prin activitățile desfășurate în folosul unor idivizi/ comunități. Scopul cercetării este să aflu în ce sectoare sunt mai amplu observabili pentru masele de consumatori de informație: online, TV, ziare. Întrebările de cercetare la care doresc să îmi răspund la...

 • Satisfactia cu privire la cuantumul alocatiilor

  INTRODUCERE Tema lucrării mele de cercetare este:„Măsurarea gradului de satisfacție cu privire la cuantumul alocațiilor”. În cercetarea mea mă raportez la cei care încasează această sumă, părinți sau copii, întrucât doresc să răspund la întrebarea„ dacă îi ajută la satisfacerea nevoilor și creșterea nivelului de trai?” Scopul cercetării este să aflu dacă această sumă de bani pe care o acordă statul îi ajută pe tineri în dezvoltarea ca indivizi, ducând un trai decent lipsit de neajunsuri....

 • Satisfactia cetatenilor care frecventeaza Biblioteca Judeteana "George Cosbuc", Bistrita-Nasaud

  ISTORIC (BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “GEORGE COȘBUC” BISTRIȚA NĂSĂUD) Biblioteca Județeană își are fundamentul în dragostea pentru carte și lectură, cu îndelungi tradiții la Bistrița. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-Iea, se consemnează apariția mai multor societăți de lectură ale meseriașilor bistrițeni, a unor biblioteci incipiente, unele patronate de Astra, altele de instituțiile școlare, îndeosebi de gimnaziul german de băieți, actualul Colegiu Național Liviu...

 • Fonduri europene

  Fondurile europene sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană acționează pentru eliminarea disparităților economice și sociale între regiuni, cu scopul realizării coeziunii economice și sociale. În termeni financiari, aceste instrumente ocupă al doilea loc ca pondere în bugetul Uniunii Europene, destinat politicilor europene. Domeniul științific în care se încadrează această temă este Economia. Tema apordată este absorția de fonduri europene. Prin aceasta doresc să aflu de ce...

 • Imbunatatirea calitatii aerului prin dezvoltarea strategiilor de mediu si a infrastructurii in transportul rutier din Sectorul 3

  I.Descrierea Institutiei publice 1.1 Prezentarea institutiei,nume,obiect de activitate,adresa Primaria Sectorului 3 a Municipiului Bucuresti face parte din categoria institutiilor publice a administratiei de stat. Conducerea executivă a Sectorului 3 este formată dintr-un Primar și 2 Viceprimari aleși în condițiile legii, pentru o perioadă de patru ani. Viceprimarii sunt aleși de către Consiliul Local al Sectorului 3 din rândul consilierilor. Împreună cu aparatul propriu de specialitate al...

 • Organizarea gestiunii financiare a Primariei Comunei Miroslava

  Capitolul 1: Organizarea și funcționarea Primăriei com. Miroslava 1.1 Scurt istoric Comuna Miroslava se situează în partea centrală a județului Iași, pe malul drept al râului Bahlui, în vecinătatea sud-vestică a municipiului Iași. Este străbătută totodată de șoseaua de centură a Iașiului, desemnată ca șosea națională, cu denumirea de DN28D, drum ce leagă comuna spre nord de Valea Lupului și spre sud-est de Ciurea. Totodată,Comuna Miroslava este situată în partea centrală a județului Iași,...

 • Dileme si bune practici in Primaria Targu Neamt

  1.Scurtă descriere a organizației publice Primaria orasului Tirgu-Neamt este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu hotararile Consiliului Local al orasului Tirgu-Neamt privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului. Primarul, viceprimarul, secretarul orasului, împreună cu aparatul de...

Pagina 1 din 7