Adoptia interna si internationala

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Adoptia interna si internationala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lector univ.dr. Dumitrița Florea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Administratie Publica

Cuprins

1.Noțiuni de introducere privind adopția 3
1. Adopția internă 4
1.1. Condițiile de fond ale adopției 4
2.2.Condițiile de formă 7
3.Adopția internațională 8
3.1. Cerințe de fond 8
3.2. Cerințe de formă 8
3.3. Procedura și efectele adopției internaționale 9
4. Spețe 9
5.Bibliografie 15

Extras din document

1.Noțiuni de introducere privind adopția

“Adopția este operațiunea juridică prin care se creează legătura de filiație între adoptator și adoptat, precum și legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului.”

De regulă adopția poate fi:

- adopție internă - adopția în care atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât și adoptatul au reședința obișnuită în România;

- adopție internațională - adopția în care adoptatorul sau familia adoptatoare și copilul ce urmează să fie adoptat au reședința obișnuită în state diferite, iar, în urma încuviințării adopției, copilul urmează să aibă aceeași reședință obișnuită cu cea a adoptatorului.

Pot adopta familiile (persoane căsătorite)/ sau persoana singură (necăsătorită) , femeii sau bărbații , indiferant dacă au sau nu copii firesti din casătorie sau din afara ei ,ori copii adoptați și pot obține atestatul de familie/persoană aptă să adopte.

Deasemenea pot adopta persoanele enumerarte mai sus dar care au capacitate deplină de exercitiu si care sunt cu cel putin 18 ani mai în vârstă decât cel pe care doresc să-l adopte.

Nu pot adopta persoanele care au fost condamnate definitiv pentru o infracțiune contra altor persoane sau contra familiei, săvârșită cu intenție, precum și pentru infracțiunea pornografie infantilă privind traficul de droguri sau precursori nu pot adopta.Ori persoana sau familia al cărui copil beneficiază de o măsură de protecție specială sau care este decăzută din drepturile părintești.

Persoanele care doresc să adopte singure, ai căror soți sunt bolnavi psihic sau au un handicap mintal sau se găsesc în una din situațiile prezentate anterior.

Nu poate fi adoptat copilul ai cărui parinți firești nu au implinit 14 ani iar adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să indeplineasca garanțiile morale, precum și condițiile materiale necesare creșterii, educarii și dezvoltarii armonioase a copilului.

Consimtamantul la adoptie al copilului care a implinit varsta de 10 ani se da in fata instantei judecatoresti

Sub reglementarea legii 273/2004, art. 2 ne consacră principiile fundamentale care stau atât la baza adopției interne cât și a celei internaționale, acestea fiind:

- Principiul creșterii și educării copilului într-un mediu familial;

- Principiul continuității în educarea copilului, ținând seama de originea sa etnică,culturală și lingvistică;

- Principiul informării copilului și luării în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta și gradul său de maturitate;

- Principiul celerității în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopției;

- Principiul garantării confidențialității în ceea ce privește datele de identificare ale adaptatorului sau, după caz, ale familiei adaptatoare, precum și în ceea ce privește identitatea părinților firești.

2Adopția internă

Adopția este, potrivit codului Civil, operațiunea juridică prin care se creează legătura de filiație dintre adoptator și adoptat, precum și legătura de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului. Termenul de adopție are trei înțelesuri: de instituție juridică, act juridic de încuviințare a adopției și raport juridic de adopție.

Adopția în prezent este reglementată printr-o multitudine de acte normative, formate din:

- Noul Cod civil (Legea 287/2009) intrată în vigoare, potrivit Legii 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil, de la 1 octombrie 2011;

- Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției; republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 19 noiembrie 2009, cu excepția art. 1, 5—13, 16, art. 18 alin. (2) teza I, art. 56 alin. (1) — (4), art. 57, 59—63 și 65, care sunt abrogate;

- H.G. nr. 1435/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004;

- Legea nr.274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții;

- Legea nr. 233/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției;

- Convenția de la Haga asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale (ratificată prin Legea nr.84/2004).

2.1.Condițiile de fond ale adopției

Pentru încheierea actului juridic al adopției este necesară îndeplinirea a două categorii de condiții: de fond și de formă. Condițiile de fond pot fi subclasificate în: - pozitive - care trebuie îndeplinite, deci să existe pentru nașterea acestui act juridic și - negative-în prezența cărora, adopția nu se poate încheia. Ele au fost denumite și impedimente la adopție .

Calificat de doctrină ca principiu-condiție de fond sau condiție cu valoare de principiu , importanța deosebită acordată intereselor copilului rezultă și din evocarea acestui principiu în numeroase alte texte din Lege dar și din prevederea sa expresă în art.354 alin.2 în Proiectul Noului Cod Civil. Consacrat și de reglementarea anterioară la art.1 alin.2 și art.22 alin.2 OUG 25/1997, principiul se regăsește explicit sau implicit și în convențiile internaționale în domeniu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Adoptia interna si internationala.docx

Bibliografie

1. https://dgaspc.ro/servicii-dgaspc/adoptia-vreau-si-eu-parintii-mei/ce-este-adoptia/
2. https://www.ueb.ro/drept/ebiblioteca/old/note-de-curs-dreptul-familiei.pdf
3. Codul Civil, Capitolul III, art. 451-483.
4. Lect. Dr.univ. Florea Dumitrița, Curs ID, Dreptul familiei, Suceava ,2020.
5. https://www.academia.edu/NOUL_CADRUL_JURIDIC_AL_ADOPTIEI_INTERNATIONALE/IN_ROMANIA.
6. http://www.euroavocatura.ro/jurisprudenta/Incuviintare_adoptie_internationala.
7. https://www.jurisprudenta.com/jurisprudenta/speta,