Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în Spania și România în perioada 2011-2015

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4058
Mărime: 117.29KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Administrație Publică

Cuprins

Capitolul 1. Structura resurselor financiare publice conform clasificației oficiale 3

Capitolul 2. Analiza comparativă a nivelului și structurii generale a resurselor financiare publice în România și Spania în perioada 2011-2015 5

2.1 Analiza nivelului resurselor financiare publice 5

2.2 Analiza structurii generale a resurselor financiare publice pe principalele componente (venituri fiscale, nefiscale, împrumutate) 7

Capitolul 3. Analiza comparativă a structurii sistemului de impozite și taxe în România și Spania în perioada 2011-2015 10

3.1 Analiza nivelului și structurii impozitelor directe 10

3.2 Analiza nivelului și structurii impozitelor indirecte 14

Capitolul 4. Concluzii 17

Bibliografie 19

Extras din document

În zilele noastre nevoile sociale din toate țările cresc într-un ritm mai accelerat decât progresarea si dezvoltarea PIB-ului, ceea ce duce la o creștere ridicată de cerere de resurse financiare. În același timp, cererea de resurse financiare publice este influențată de o multitudine de factori, ca de exemplu: economici, sociali, demografici, monetari, politici și militari, și factori de natură financiară care sintetizează influența celorlalți factori prin dimensiunea cheltuielilor financiare.

De la țară la țară, structura resurselor financiare publice (bugetare) este diferită, acest motiv duce la înregistrarea numeroaselor modificări pe parcursul timpului în evoluția acestora.

În continuare vom prezenta această structură pe baza următoarelor criterii:din punct de vedere al conținutului economic;din punct de vedere al structurii organizatorice a statelor; prin prisma bugetului general consolidat;în funcție de ritmicitatea încasarilor la buget;în funcție de proveniență.

I. Resursele financiare publice,din punct de vedere al conținutului loreconomic, se concretizează în:

- prelevările cu caracter obligatoriu (impozite, taxe, contribuții);

- resursele de trezorerie;

- resursele provenind din împrumuturi publice;

- resursele provenind din emisiune monetară.

Prelevările cu caracter obligatoriu sunt alcătuite din venituri fiscale și venituri nefiscale.

Veniturile fiscale se concretizează în:

- impozite, taxe și contribuții directe, în cazul în care este același cu suportatorul;

- impozite și taze indirecte, în cazul cărora suportatorul real nu coincide cu subiectul.

Veniturile nefiscale, sunt veniturile care revin statului:

- în calitatea sa de proprietar de capitaluri avansate în procesul reproducției economice ( ex. dividendele);

- de la regiile publice sau societățile naționale autonome (apar sub forma intregului profit net al acestora sau a vărsămintelor unei fracțiuni din profitul net rămas după alimentarea fondurilor proprii);

- de la institușiile publice (apar sub forma taxelor de metrologie, pentru eliberare autorizațiilor de transport cu autovehicule în traficul internațional de mărfuri, pentru analizele efectuate de laboratoarele organizate în sistemul protecției consumatorilor și de altele asemanatoare, taxele consulare, taxe și alte venituri din protecția mediului s.a., a veniturilor încasate de diverse unități sau pentru diverse activități, care se varsă la buget, cum sunt veniturile unitătilor publice veterinare, ale unităților de reproducție și selecție a animalelor, din chiriile aferente imobilelor proprietate de stat și administrate de instituții publice, sumele încasate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare s.a., din vărsămintele efectuate din veniturile unor instituții publice și ale unor activități autofinanțate);

- din diverse alte surse (sunt denumite venituri nefiscale diverse) cum sunt de pildă cele provenite din:

- amenzile și penalitățile aplicate;

- valorificarea bunurilor confiscate;

- concesiunile realizate de instituțiile publice, etc.

1. Resursele de trezorerie intervin pentru acoperirea temporară a deficitului curent al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale și de sănătate, pentru acoperirea golurilor de casă înregistrate la bugetele locale și a deficitelor temporare ale bugetelor fondurilor speciale. Ele prezintă următoarele caracteristici principale :

- sunt împrumuturi pe termen scurt,

- au caracter temporar și rambursabil,

- presupun un cost determinat de dobânda aferentă titlurilor de stat,

- precum și de cheltuielile ocazionale de punerea și retragerea din circulatie a titlurilor respective.

2. Resursele financiare provenite din împrumuturi publice constituie un mijloc frecvent de procurare a resurselor și de acoperire a deficitului bugetar.

3. Emisiunea monetară constituie și ea o modalitate de finanțare a deficitului bugetar, dar produce și efecte negative, pe plan social și economic, produse de inflație.

II. După structura organizatorică a statelor distingem următoarele tipuri de resurse:

- în statele de tip unitar:

- resurse publice ale bugetului central,

- resurse publice ale bugetelor locale

- resurse mobilizate pe linia asigurărilor sociale;

- în statele de tip federal:

- resurse publice ale bugetului federal

- resurse publice ale bugetelor statelor membre ale federației,

- resurse publice ale bugetelor locale.

III. Structura resurselor privită prin prisma bugetului general consolidat include:

1. resurse financiare ale bugetului de stat, din care fac parte:

- venituri curente (fiscale și nefiscale),

- venituri din capital (venituri obținute prin valorificarea unor bunuri ale statului, venituri obținute din valorificarea unor bunuri la einstituțiilor publice și venituri obținute din valorificarea unei părți a stocurilor aflate în rezervă de stat și de mobilizare etc.)

2. resurse financiare ale asigurărilor sociale de stat (contribuții pentru asigurări sociale);

3. resurse financiare cu destinație specială (contribuții ce alimentează fondurile speciale costituite la nivel central);

4. resursele financiare ale bugetelor unităților administrativ-teritoriale : impozite, taxe și venituri nefiscale cu caracter local, cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat, alte venituri proprii ale bugetelor locale, inclusiv veniturile din capital.

IV. În funcție de ritmicitatea încasărilor la buget , resursele se claifică astfel :

1. resurse ordinare (curente) :

- venituri fiscale,

- contribuții pentru asigurările sociale de sat,

- contribuțiile ce alimentează fondurile special

- venituri nefiscale;

2. resurse extraordinare (incidentale) :

- împrumuturi de stat interne și externe,

- transferurile, ajutoarele și donațiile primite din străinătate,

- emisiune monetară fără acoperire în economia reală etc.

V. În funcție de proveniență :

1. resurse de proveniență internă :

- venituri de la unitățile economice cu capital de stat,privat, mixt și cooperatist;

- venituri de la instituțiile publice și private;

- venituri de lapopulație ( menaje)

- venituri de la bugetele corespunzătoare sub forma de impozite, taxe, contribuții, venituri nefiscale, împrumuturi publice interne.

2. resurse de proveniență externă :

- împumuturi de stat contractate la instituții financiare international (FMI, Banca Mondială, BERD s.a.) ;

- împrumuturi de stat contractate la guvernele altor țări ;

- împrumuturi de stat contractate la bănci cu sediul în alte țări;

- împrumuturi de stat contractate de la destinători străini (particulari) de capitaluri bănești;

- dobânzi percepute pentrucreditele externe acordate, precum și a ratelor scadente la aceste credite ce se încasează de buget în anul curent;

- ajutoare financiare și donații primate din străinătate;

- impozite și taxe percepute de la reprezentanțele în România ale firmelor străine;

- impozitul asupra dividendelor cubenite investitorilor străini, ce se transferă în străinătate;

- lichidări ale participanților de capital ale statului în străinătate.

Bibliografie

Suport de curs Finante Publice 2

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00021&plugin=1

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_finance_statistics/ro

http://www.stiucum.com/finante/finate-publice/Structura-sistemului-resurselo32332.php

Văcărel I, Finanțe publice, Ed. a IVa, E.D.P., București, 2003.

https://www.scribd.com/document/28107074/Finante-publice

Preview document

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în Spania și România în perioada 2011-2015 - Pagina 1
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în Spania și România în perioada 2011-2015 - Pagina 2
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în Spania și România în perioada 2011-2015 - Pagina 3
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în Spania și România în perioada 2011-2015 - Pagina 4
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în Spania și România în perioada 2011-2015 - Pagina 5
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în Spania și România în perioada 2011-2015 - Pagina 6
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în Spania și România în perioada 2011-2015 - Pagina 7
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în Spania și România în perioada 2011-2015 - Pagina 8
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în Spania și România în perioada 2011-2015 - Pagina 9
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în Spania și România în perioada 2011-2015 - Pagina 10
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în Spania și România în perioada 2011-2015 - Pagina 11
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în Spania și România în perioada 2011-2015 - Pagina 12
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în Spania și România în perioada 2011-2015 - Pagina 13
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în Spania și România în perioada 2011-2015 - Pagina 14
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în Spania și România în perioada 2011-2015 - Pagina 15
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în Spania și România în perioada 2011-2015 - Pagina 16
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în Spania și România în perioada 2011-2015 - Pagina 17
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în Spania și România în perioada 2011-2015 - Pagina 18
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în Spania și România în perioada 2011-2015 - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Analiza comparativa a dimensiunii si structurii resurselor financiare publice in Spania si Romania in perioada 2011-2015.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu de caz comparativ privind nivelul structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Spania

1.1 Conceptul de cheltuieli publice și strucutura Cheltuielile publice pot fi reprezentate ca fiind acțiunile care stabilesc obligații ce vor avea...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Finanțare europeană

Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data...

Primăria Municipiului București

1.1 Prezentarea instituției și a obiectului de activitate cu care se ocupă Denumirea instituției: Primăria Municipiului București Profil:...

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Procedura civilă

Principiile fundamentale ale procesului civil Principiul legalitatii Justitia se infaptuieste in numele legii Procesul civil se desfasoara in...

Locuri insuficiente la creșa de copii Livada din orașul Livada

După părerea mea este o problemă politică publică deoarece în zilele noastre ai nevoie de serviciu, și în timpul serviciului cineva trebuie să se...

Ai nevoie de altceva?