Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7783
Mărime: 244.03KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

Capitolul 1.Organizarea si functionarea organizatiei publice a Primariei Municipiului Iasi

1.Scurt istoric

Municipiul Iaşi se afla printre cele mai vechi şi mai insemnate aşezări ale statului, fiind amintit pentru prima oară într-un privilegiu negustoresc elaborat în 1408 de domnul Moldovei Alexandru cel Bun. Iaşul a fost resedinta Moldovei în perioada 1564 - 1859, una dintre cele două resedinte ale Principatelor Unite in anii 1859 şi 1862 şi capitala României în perioada 1916-1918.

Primăria Municipiului Iaşi a fost întemeiata prin Legea comunală din anul 1864, aleasa de Adunarea colectiva a României în data de 9 martie 1864 şi promulgată sub nr. 394 de către Alexandru Ioan Cuza in ziua de 31 martie 1864. Astfel, a debutat un nou stadiu în istoria administraţiei comunale contemporane.

Intaiul primar al “Ieşilor” a fost Dimitrie Gusti care a administrat municipiul în patru mandate, de numele său fiind atasate multe din infaptuirile urbanistice ale acelor timpuri. Sediul curent al primariei este fostul Palat Roznovanu, plasat în centrul municipiului, în preajma celor mai importante monumente istorice. Clădirea spectaculasa prin eleganta şi luxul interioarelor, a fost intemeiata în deceniile 7 - 10 ale sec. XVIII-lea şi refacuta între anii 1830 - 1833 de către consacratul arhitect Johan FREYWALD, cel care a schitat şi Catedrala Mitropolitană.

Această constructie a avut un rol special in istoriei cu deosebire în Primul Război Mondial, între anii 1916 - 1918, când a adapostit sediile stapanirii politice refugiate de la Bucureşti. In camera în care se află actualmente Cabinetul Primarului îşi avea cancelaria M.S. Regele Ferdinand, iar în prezenta Sala de şedinte a Consiliului Local s-a convocat în anul 1918 Consiliul de Razboi al României. Intre deceniile 2-4 ale secolului XX, Palatul a vazut din nou frumusetea vieţii mondene de odinioara, pentru ca, din 1944 să fie sediul Comitetului Orăşenesc de Partid şi din anul 1970 resedinta Primăriei municipiului.

După anul 1990 au ajuns prin Sala Mare a Palatului cele mai importante personalităţi ale sistemului politic românesc, membrii ai Casei Regale, ambasadori şi delegati ai statelor din toata lumea.

Primăria Iaşi este organizată şi lucreaza ca si organ al administraţiei publice locale, efectuandu-si activitatea la un grad inferior subordonat conducerii efectuate prin Parlament, dar superior conducerii de la stadiul regiilor autonome sau al comunitatilor comerciale cu activităţi prolifice, de desfasurare a serviciilor sociale sau culturale.

Primăria, ca organizare funcţională cu activitate continuua, este alcatuita din primar, viceprimar, secretar şi instrumentul propriu al consiliului local, care duc la infaptuire deciziile consiliului local şi hotararile primarului, rezolvand problemele zilnice ale comunitatii.

2.Cadrul legal de functionare a Primariei Municipiului Iasi

În semnificatia Legii nr.215/2001, reeditata, Primăria Orasului Iaşi este o organizare funcţională cu activitate continuua, care duce la implinire deciziile Consiliului local, hotararile primarului, rezolvand astfel problemele zilnice al comunitatii locale, în această organizatie intrând: primarul, viceprimarii, secretarul orasului şi instrumentul de specialitate al Primarului Orasului Iaşi. Instrumentul de specialitate al Primarului Orasului Iaşi este constituita în conformitate cu prevederiile Legii nr.215/2001, reeditata, referitor la administraţia publică locală, cu scimbarile şi completările posterioare şi este configurat astfel:

Sunt subordonate Primarului următoarele domenii funcţionale:

a.Cabinet Primar.

b.Post Corp Control Primar.

c.Functia Managementului Calităţii şi Control Intern/Managerial.

d.Serviciul de Dezvoltare a Capacităţii Administrative.

e.Biroul Comunicare.

f.Compartimentul pentru dificultatilor rromilor.

g.Domeniul Raporturi Comunitare şi Politici Publice.

h.Biroul Colaborare Economică şi Turism.

i.Domeniul Promovare Turism.

j.Serviciul Relaţii cu Comunitatea Civilă.

k.Domeniul pentru Tineret şi Sport.

l.Sediul de Informaţii pentru Cetăţeni.

m.Compartimentul Democraţie Participativă Locală.

n.Domeniul Relaţii cu Publicul.

o.Domeniul Registratură D.G.E.F.P.L.

p.Functia Relaţii Internaţionale.

q.Functia Audit Public Intern.

r.Domeniul Resurse Umane.

s.Domeniul Coordonare Programe Culturale.

3.Obiectul de activitate a Primariei Municipiului Iasi

Primăria Iaşi, ca si componenta a Organizatiei Muncipalităţilor din România intentioneaza sa multumeasca în permanentă clienţii (personalitati fizice şi juridice), angajaţii, apreciaţi ca şi conlucratori şi comunitatea civilă în ansamblul ei, aspirind să ajunga un lider regional dar şi naţional

Instrumentul propriu al Primăriei Iaşi este structurat în concordanta cu normele Legii nr.215/2001 (cu schimbarile ulterioare) referitor la administraţia publică locală. Primăria Iaşi contribuie la garantarea realizării în judeţ a strategiei, a scopurilor cuprinse în Programul de guvernare. Obiectivele centrale decurg din atributiile pe care le au compartimentele din cadrul instituţiei. Aceste atributii vizează rezolvarea problemelor comunitatii locale şi constau în următoarele:

a.emiterea şi admiterea bugetelor locale la datele stabilite;

b.stabilirea, perceperea şi supravegherea impozitelor şi tarifelor locale;

Preview document

Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 1
Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 2
Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 3
Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 4
Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 5
Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 6
Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 7
Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 8
Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 9
Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 10
Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 11
Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 12
Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 13
Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 14
Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 15
Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 16
Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 17
Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 18
Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 19
Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 20
Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 21
Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 22
Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica.docx

Alții au mai descărcat și

Orientarea administrației publice locale spre formare și perfecționare profesională ca factor de creștere a performanțelor

Lucrarea propune o cercetare privind creşterea performanţei administrației publice locale prin orientarea acesteia spre formare şi perfecţionare...

Reforma managementului public în România

Sistemul administrativ din Romania a fost nevoit sa faca fata unui numar considerabil de schimbari. O data cu schimbarea regimurilor politice,...

Impactul crizei globale asupra economiei sectorului public

În prezent, economiile țărilor se confruntă cu dificultăți de cele mai multe ori mai puțin anticipate, ca urmare a schimbărilor și efectelor...

Finantare europeana

Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data...

Primăria Municipiului București

1.1 Prezentarea instituției și a obiectului de activitate cu care se ocupă Denumirea instituției: Primăria Municipiului București Profil:...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Administratia publica locala din Romania - Relatia dintre autoritatile locale si cetateni

Acest studiu de caz doreşte să prezinte în prima secţiune anumite subiecte de ordin general privind Administraţia publică din România sub...

Managementul resurselor umane în administrația publică locală

Memoriu justificativ Etapa tranzitorie spre o economie concurențială implică după sine fenomene și mutații semnificative în paradigma fenomenelor...

Ai nevoie de altceva?