Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 6206
Mărime: 312.79KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Mihalciuc Camelia
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

Rezumat 3

Cuvinte cheie 4

Introducere 5

CAP. I Stadiul actual al cunoașterii în domeniul temei de cercetare 6

1.1 Scurtă prezentare 7

1.2 Alte metode de tip scorecard 8

1.3 Posibilitați de informatizare 9

Literatura de specialitate precizeză modul în care a fost inventat acest concept, si anume din dorinta unor companii din Statele Unite de a depăsi procedeul clasic de raportare, prin luarea în considerare nu numai a indicatorilor financiari, ci si a celor non-financiari. Prin intermediul acestora, managerii pot monitoriza rezultatele întreprinderii din patru perspective: 10

CAP. 3 Rezultate și discuții 11

„Un set cuprinzător de standarde, condiție esențială pentru un control intern adecvat” 16

Concluzii 22

Bibliografie 23

Extras din document

Rezumat

În cadrul acestei lucrări am definit și am făcut o trecere succintă în revistă a conceptului BSC legat de măsurarea performanței. Conceptul de performanță face referire la o judecată asupra unui rezultat și la maniera în care acest rezultat este atins, ținând cont de obiectivele și de condițiile de realizare. Măsurarea performanței depășește simpla constatare, ea având ca obiectiv luarea de decizii pentru a ameliora condițiile performanței. Controlul de gestiune, sistemele de gestiune ale performanței trebuie să pună în aplicare indicatori de măsurare și de pilotaj a performanței. Modelul BSC reprezintă un instrument de management care este folosit pentru a analiza o viziune strategică operațională la toate nivelurile organizației.

În acest proiect mi-am propus să prezint construirea unui BSC într-o companie mare, și anume OMV.

Proiectul este structurat pe 2 capitole,

- primul capitol cuprinzând Stadiul actual al cunoașterii în domeniul temei de cercetare

- al doilea capitol uprinzând Revizuirea literaturii de specialitate.

- Al treile capitol cuprinzând Rezultate si discutii

- Capitolul al patrulea cuprinzând un Studiu de caz, realizarea unui BSC în cadrul OMW

În literatura economică din țara noastră, performanța întreprinderii se definește: “o întreprindere este performantă dacă ea este în același timp productivă și eficace” , productivitatea reprezentând raportul dintre rezultatele obținute și mijloacele angajate pentru obținerea rezultatelor, iar eficacitatea reprezentând raportul dintre rezultatele obținute și rezultatele asteptate.

În lume, la ora actuală, conducerea oricărei întreprinderi este de neconceput fără cunoașterea condițiilor în care se desfășoară activitatea economică și inițierea unor acțiuni bine definite pentru realizarea cât mai eficientă a scopului propus. În acest context, intervine triada analiza-decizie-acțiune care reprezintă condiția sine-qua-non a unui management modern performant. Ceea ce ne propunem sa evidențiem este faptul că deciziile conducerii nu mai pot fi întemeiate doar pe o cunoaștere empirică și pe o acțiune pur pragmatică față de realitate, ci necesită o aprofundare științifică, amplă și complexă. Așadar, cunoașterea realității are un rol deosebit de important atât în stabilirea obiectivelor, cât și în controlul realizării acestora, în studierea rezultatelor înregistrate în trecut și orientarea activității viitoare. Acestui scop îi serveste analiza perfomanțelor economico-financiare. Or, metodele clasice de măsurare a performanțelor unei întreprinderi se bazează doar pe utilizarea unor indicatori derivați din datele financiar-contabile prezentând unele dezavantaje, după cum urmează:

- Prezintă informații ce reflectă activități desfășurate în trecut;

- Indicii financiari reprezintă niște măsuri agregate care depind de foarte mulți factori la nivel operațional, nepermițând identificarea specifică a cauzelor reale care conduc la modificarea acestor parametri;

- Nu permit urmărirea obiectivelor strategice pe termen mediu și lung;

- Nu pot asigura legatura dintre viziune și initiațivele care trebuie luate la nivel operațional.

Pentru a elimina aceste dezavantaje a fost creat sistemul de management și planificare strategică Balanced Scorecard.

Cuvinte cheie: salariat,client,profit,afaceri,BSC, performanță, control

Introducere

Succesul oricărei organizații este reflectat de performanța acesteia, care este, la rândul său, foarte dependentă de strategia organizației. În mediul competitiv înalt al prezentului, este esențial să se elaboreze strategia corectă, dar fără executarea corectă a acesteia rezultatul dorit nu poate fi atins. Organizațiile monitorizează diferite valori de performanță pe baza obiectivelor stabilite și aprobate. Întrebarea este în ce măsură aceste obiective sunt aliniate și legate de viziunea și strategia organizației.

Multe organizații - sisteme de control operațional și de management sunt construite în jurul măsurilor și țintelor financiare, care nu au nicio legătură cu progresul companiei în atingerea obiectivelor strategice pe termen lung (Kaplan și Norton, 1996). Astfel, empatia organizației față de obiectivele pe termen scurt lasă un decalaj între dezvoltarea unei strategii și implementarea acesteia. Cu toate acestea, valoarea strategică a organizației depinde de oamenii, procesele și capacitatea sa de inovare (Kaplan și Norton, 2002). Dacă managerii sunt împinși către un profit pe termen scurt, investițiile în oportunitățile de creștere sunt limitate, ceea ce poate influența negativ performanța pe termen lung a organizației. Există mai multe instrumente care pot ajuta organizațiile să-și gestioneze performanța.

- Ajută la asigurarea coerenței și alinierii între indicatorii nefinanciari și cei financiari.

- Ajută la identificarea și măsurarea valorilor specifice care susțin performanța.

Blanced scorecard a crescut în popularitate și ocupă o poziție proeminentă printre alte instrumente de management utilizate de organizații. Un studiu global recent realizat de Bain & Company a clasat cardul de bord pe locul cinci în topul celor mai utilizate zece instrumente de management din întreaga lume, o listă care include planificarea strategică strâns legată pe primul loc (Rigby și Bilodeau, 2013).

Bibliografie

1. Christensen, C. M. 1997. Making strategy: Learning by doing. Harvard Business Review (November-December): 141-142, 144, 146, 148, 150-154, 156.

2. Iansiti, M. and R. Levien. 2004. Strategy as ecology. Harvard Business Review (March): 68-78.

3. Kaplan, R. S. and D. P. Norton. 1992. The balanced scorecard - Measures that drive performance. Harvard Business Review (January/February): 71-79.

4. Langfield-Smith, K. 1997. Management control systems and strategy: A critical review. Accounting, Organizations and Society 22(2): 207-232.

5. Luehrman, T. A. 1998. Strategy as a portfolio of real options. Harvard Business Review (September-October): 89-99.

6. Porter, M. E. 1996. What is a strategy? Harvard Business Review (November-December): 61-78.

7. Porter, M. E. 2001. Strategy and the internet. Harvard Business Review (March): 63-78.

8. Reeves, M., C. Love and P. Tillmanns. 2012. Your strategy needs a strategy. Harvard Business Review (September): 76-83.

9. Niculescu, M., - “Diagnostic global strategic”, Ed. Economica, Bucuresti, 1997

10. The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance, de: Kaplan, Robert S., Norton, David R., Harvard Business Review, 00178012, Iul/Aug2005

11. Expansion Management Review, decembrie 1997-La performance strategiqué: mesure et pilotage.

12. Alazadarc, Sépari, Côntrole de gestion, edition a 4-a, Dunod, 1998, pag.7, citat de Albu C., Albu N.

13. http://www.wall-street.ro/articol/Companii/132796/top-20-cei-mai-doriti-angajatori.html, accesat în data de 1 iunie 2012

Preview document

Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 1
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 2
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 3
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 4
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 5
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 6
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 7
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 8
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 9
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 10
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 11
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 12
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 13
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 14
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 15
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 16
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 17
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 18
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 19
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 20
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 21
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 22
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 23
Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Analiza procesului de implementare a modelului salariati-clienti-profit.doc

Te-ar putea interesa și

Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA

Introducere În condiţiile actuale ale instabilitǎţii mediului de afaceri și a sensibilitǎţii pieţelor, fenomen care se manifestǎ printr-o profundǎ...

ERP la SC Areon Impex SRL

1. Introducere Motivul care a dat naştere sistemelor integrate ERP (Enterprise Resource Planning) a fost necesitatea integrării aplicaţiilor...

Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație

Capitolul 1. Mediul activităţii întreprinderii S.C Morărit Panificaţie S.A (cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţii, piaţa şi...

Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit - Studiu de Caz

1. Definirea şi gestiunea riscului de credit Riscul de credit (denumit şi risc de insolvabilitate a debitorului sau risc de nerambursare) exprimă...

SC Semanatoarea SA

Introducere În contextul actualei economii de piaţă, firmele sunt nevoite să facă faţă unei explozii informaţionale, să se adapteze din mers...

Definirea și Cuantificarea Riscului de Credit

Cap.1 Definirea şi gestiunea riscului de credit Riscul de credit (denumit şi risc de insolvabilitate a debitorului sau risc de nerambursare)...

Soluții informatice în domeniul logistic

Este incontestabil faptul ca aplicatiile informatice au devenit instrumente nelipsite din activitatea de zi cu zi a economistilor (si nu numai)....

Enterprise Resource Planning

1. Originea termenului ERP - Enterprise Resource Planning Termenul ERP isi are originea in sisteme proiectate sa planifice utilizarea resurselor...

Ai nevoie de altceva?