Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Proiect
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 33715
Mărime: 145.14KB (arhivat)
Publicat de: Dursun S.
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Alexandru Dareto
Facultatea de Drept si Administratie Publica
Universitatea Spiru Haret, Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I
 3. Actele constituţionale ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, aspecte selective 5
 4. 1.1. Magna Carta 6
 5. 1.2. Habeas Corpus Act 7
 6. 1.3. Bill of Rights 8
 7. CAPITOLUL II
 8. Aspecte generale privind Guvernul României 12
 9. 2.1. Aspecte de drept comparat privind rolul şi structura Guvernului 12
 10. 2.2. Rolul şi structura Guvernului 24
 11. 2.3. Formarea Guvernului 31
 12. 2.4. Atribuţiile Guvernului 32
 13. 2.5. Durata mandatului Guvernului 39
 14. 2.6. Componenţa Guvernului şi statutul membrilor săi 40
 15. 2.7. Incompatibilităţi ale funcţiei de membru al Guvernului 42
 16. 2.8. Încetarea funcţiei de membru al Guvernului 43
 17. 2.9. Organizarea internă şi funcţionarea Guvernului 45
 18. 2.10. Actele juridice ale Guvernului 51
 19. 2.11. Răspunderea Guvernului 53
 20. CAPITOLUL III
 21. Cabinetul Regatului Unit 55
 22. 3.1. Consideraţii introductive 55
 23. 3.2. Fundamente cu caracter constitutional 56
 24. 3.3. Şeful statului şi Cabinetul 58
 25. 3.4. Principii de guvernare 60
 26. CAPITOLUL IV
 27. Studiu comparativ privind Guvernul României şi Cabinetul Regatului Unit 62
 28. 4.1. Teoria generală a dreptului comparat - ştiinţă şi metodă de studiu- în domeniul dreptului (analiză selectivă) 62
 29. 4.2. Studiu comparativ privind Guvernul României şi Cabinetul Regatului Unit, aspecte selective 65
 30. CONCLUZII 72
 31. BIBLIOGRAFIE 74

Extras din proiect

Am ales ca temă, pentru lucrarea de licenţă “Guvernul României şi Cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord” fiind abordată în patru capitole, fiecare relatând aspecte concrete cu tema aleasă.

Cel dintâi capitol intitulat “Actele constituţionale ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, aspecte selective”, se referă la cele mai importante documente ale Regatului Unit şi Irlandei de Nord şi anume, Magna Carta, Habeas Corpus Act şi Bill of rights.

Cel de-al doilea capitol ce poartă deumirea de “Aspecte generale privind Guvernul României” tratează aspecte de drept comparat privind rolul şi structura Guvernului, formarea Guvernului, atribuţiile Guvernului, durata mandatului Guvernului, componenţa Guvernului şi statutul membrilor săi, incompatibilităţi ale funcţiei de membru al Guvernului, încetarea funcţiei de membru al Guvernului şi organizarea internă, atribuţiile, funcţionarea Guvernului, actele juridice ale Guvernului şi răspunderea Guvernului.

Cel de-al treilea capitol este intitulat “Cabinetul Regatului Unit” şi remarcă consideraţii introductive, fundamentele constituţionale, şeful statului şi Cabinetul, precum şi principii de guvernare.

Cel de-al patrulea capitol prezintă un “Studiu comparativ privind Guvernul României şi Cabinetul Regatului Unit”, având la bază teoria generală a dreptului comparat, ca ştiinţă şi metodă de lucru în domeniul dreptului.

Guvernul este consacrat în constituţii sub denumiri diferite precum cele de Consiliu de Miniştri, Guvern, cabinet. Denumirile acestea depind de sistemul constituţional, de faptul dacă executivul este format din una sau două structuri. Guvernul are două componente, respectiv “şeful guvernului (acolo unde există) şi miniştrii secretari de stat

Guvernul reprezintă autoritatea centrală a puterii executive, care îşi exercită funcţia în baza votului de încredere acordat de Parlament şi care asigură realizarea politicii interne si externe a ţării şi îndeplineşte funcţia de conducere generală a administraţiei publice. Locul principal pe care îl ocupă Guvernul în sistem este cel al organelor administraţiei publice, fiind organ suprem al sistemului, concluzie la care se poate ajunge în baza prevederilor art.101, alin.1 din Constituţia României, potrivit cărora ,,Guvernul exercită conducerea generală a administraţiei publice''. Rolul Guvernului este de a asigura funcţionarea echilibrată şi dezvoltarea sistemului naţional economic şi social, precum şi racordarea acestuia la sistemul economic mondial în condiţiile promovării intereselor naţionale. Pentru a-şi putea îndeplini atribuţiilor sale, Guvernul cooperează cu organismele sociale interesate, cum ar fi sindicatele şi patronatele.

Situaţia este diferită în cazul alegerii şefului guvernului şi a membrilor acestuia. Această diferenţiere este pretutindeni, întrucât şeful guvernului este o figură juridică distinctă în cadrul oricărui guvern (cu excepţia când funcţia acestuia este exercitată de şeful statului).

În cazul regimurile prezidenţiale cum sunt cele din Brazilia, S.U.A., Mexic, funcţiile de şef de stat şi şef de guvern sunt îndeplinite de aceeaşi persoană, respectiv şeful de stat. În ceea ce priveşte numirea şi desemnarea miniştrilor, în ţări precum - Congo, Costa Rica, Finlanda - aceasta revine şefului de stat fără intervenţia Parlamentului, în timp ce în alte state exemplu fiind S.U.A., ea este realizată de către şeful de stat cu avizul şi consimţământul Senatului

“Puterea executivă va fi exercitată de Preşedintele S.U.A.” , conform art. 2 din Constituţia S.U.A. Referindu-se la această exprimare constituţională profesorul american Laurence Tribe arată: ”Spre deosebire de celelalte ramuri constituţionale, preşedintele este o persoană, precum şi o instituţie, el este ales de către întreaga naţiune pe care o reprezintă şi îi exprimă aspiraţiile”

Putem identifica mai multe situaţii diferite în regimurile semiprezidenţiale, în cele monarhice, precum şi în cele parlamentare.

Întreaga lucrare de licenţă este structurată având la bază surse bibliografice ale unor reputaţi autori din domeniul abordat şi a legislaţiei actualizată la zi. CAPITOLUL I

ACTELE CONSTITUŢIONALE ALE REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD, ASPECTE SELECTIVE

Istoria specifică a Marii Britanii a făcut ca o lege fundamentală scrisă sub forma unui document unic să nu fie necesară, ci să existe numai un set de reguli şi principii constituţionale care formal-juridic se exprimă printr-o serie de obiceiuri dezvoltate prin intermediul jurisprudenţei, la care se adaugă documente scrise şi, uneori, jurisprudenţa.

Constituţia britanică reprezintă cel mai edificator sistem nescris din lume. Se poate considera că primul document cu caracter constituţional din istoria constituţională engleză îl reprezintă Carta acordată supuşilor săi de regele Henric I la urcarea pe tron în anul 1100. Formal, izvoarele ,,Constituţiei Marii Britanii’’ cuprind statute, pacte (convenţii), jurisprudenţa şi doctrina. Statutele sunt legi adoptate de parlament care, de regulă, se referă la organizarea politică a statului. Dintre statute, cel mai des sunt citate :

-Magna Charta Libertatum (1215) ;

-Petition of Right (1628) ;

-Habeas Corpus Act (1679) ;

-Bill of Rights (1689) ;

-Act of Settlement (1701) ;

-Parliament Act (1911 şi respectiv 1949) ;

-Representation of the People Act (1949);

-Scotland Act (1998);

-Northern Ireland Act (1998);

-Human Rights Act (1998);

-House of Lords Act (1999).

Pactele (convenţiile) sunt cutume, obiceiuri bine stabilite care guvernează diferite proceduri politice. Jurisprudenţa desemnează ansamblul hotărârilor judecătoreşti care se referă la probleme de ordin constituţional ce au ajuns până la judecătorii de la instanţele superioare. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord neavând o Constituţie scrisă, sub forma unui document unic fundamental, se pune întrebarea unde pot fi găsite izvoarele juridice ale drepturilor fundamentale de care se bucură cetăţenii regatului unit.

Cea mai mare parte a acestor drepturi şi-au găsit la început existenţa în deciziile judecătorilor, prin care aceştia recunoşteau un drept pe care britanicii îl posedau deja. Începând cu secolul al XVIII—lea , multe dintre aceste drepturi au obţinut o delimitare clară din partea unor statute importante. Odată cu sfârşitul dinastiei Stuart în anul 1688 Rule of Law a devenit convenţia esenţială cu privire la drepturile fundamentale de care se bucură cetăţenii britanici. Cele mai importante drepturi de care se bucură cetăţenii britanici pot fi considerate următoarele :

a) Dreptul de vot ;

b) Dreptul la libertate personală ;

c) Dreptul la libertatea opiniilor ;

d) Dreptul la întrunire publică ;

e) Dreptul la proprietate privată ;

f) Dreptul la alegerea religiei ;

g) Dreptul de a aparţine unui sindicat.

Bibliografie

1.Nicolae Pavel, Drept constituţional şi instituţii politice, volumul I, Teoria generală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004.

2.Nicolae Pavel, Elena Simina Tănăseascu, Actele constituţionale ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2003.

3.Nicolae Pavel, Elena Simina Tănăseascu, Constituţia Statelor Unite ale Americii, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2002.

4.Albu Emanuel, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, partea I, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2005.

5.Gheorghe Uglean, Drept constituţional şi instituţii politice, partea I, ediţia V, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.

6.Gheorghe Uglean, Drept constituţional şi instituţii politice, partea II, ediţia V, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.

7.Deleanu, Ion, Instituţii şi proceduri constituţionale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006.

8.Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Volumul I, ediţia 4, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2005.

9.Muraru Ioan, Elena Simina Tănăsescu, Drept constiţutional şi institutii politice, Volumul I, ediţia 14, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011.

10.Muraru Ioan, Elena Simina Tănăsescu Drept constiţutional şi institutii politice, Volumul II, Ediţia 13, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009.

11.Muraru Ioan, Elena Simina Tănăsescu, Constituţia României. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

12.Muraru Ioan, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II, ediţia 12, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006.

13.Tofan Dana Apostol, Drept administrativ, ediţia a II-a, volumul I, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

14.Verginia Vedinaş, Drept administrativ, ediţia a III-a revăzută şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007.

15.Benone Puşcă, Andy Puşcă, Drept constituţional şi instiţutii publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007.

16.Brezoianu Dumitru, Drept administrativ român, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2004.

17.Bălan Emil, Instituţii administrative, Editura C.H. Beck, Colecţia Master, Bucureşti, 2008.

18.Constanta Călinoiu, Victor Duculescu, Drept parlamentar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2009.

19.Constanţa Călinoiu, Victor Duculescu, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia a IV-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2010.

20.Coman Kund Florin, Alexandru-Sorin Ciobanu, Drept administrativ. Sinteze teore tice şi exerciţii practice pentru activitatea de seminar. Partea I, ediţia a II-a, revăzută şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008.

21.Coman Kund Liviu, Sisteme administrative europene, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2003.

22.Dănişor Dan Claudiu, Drept constiţutional şi instituţii politice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 2007.

23.Duculescu Victor, Tratat de drept constituţional comparat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007.

24.Dragne Luminiţa, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009.

25.Duculescu Georgeta, Drept constituţional comparat, ediţia a IV-a, Volumul I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007.

26.Ionescu Cristian, Tratat de drept constituţional român, ediţia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

27.Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Sorin Bucur, Drept administrativ, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005.

28.Giurgiu Liviu, Aurel Segărceanu, Cristian Giusepe Zaharie, Drept administrativ, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Sylvi, Bucureşti, 2002.

29.Gheorghe Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, volumul II - Sisteme electorale contemporane, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009.

30.Claudia Gilia, Manual de Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010.

31.Lazăr Rozalia Ana, Legalitatea actului administrativ, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2004

32.Manda Corneliu, Drept administrativ.Tratat elementar, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007.

Preview document

Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 1
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 2
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 3
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 4
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 5
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 6
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 7
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 8
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 9
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 10
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 11
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 12
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 13
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 14
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 15
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 16
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 17
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 18
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 19
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 20
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 21
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 22
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 23
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 24
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 25
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 26
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 27
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 28
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 29
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 30
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 31
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 32
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 33
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 34
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 35
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 36
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 37
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 38
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 39
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 40
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 41
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 42
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 43
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 44
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 45
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 46
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 47
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 48
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 49
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 50
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 51
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 52
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 53
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 54
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 55
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 56
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 57
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 58
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 59
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 60
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 61
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 62
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 63
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 64
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 65
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 66
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 67
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 68
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 69
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 70
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 71
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 72
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 73
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 74
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 75
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 76
Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Guvernul Romaniei si cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord .doc

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Procedura civilă

Principiile fundamentale ale procesului civil Principiul legalitatii Justitia se infaptuieste in numele legii Procesul civil se desfasoara in...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Locuri insuficiente la creșa de copii Livada din orașul Livada

După părerea mea este o problemă politică publică deoarece în zilele noastre ai nevoie de serviciu, și în timpul serviciului cineva trebuie să se...

Evoluția PNL

Partidul Național Liberal (PNL) este unul din principalele partide din România și totodată cea mai veche formațiune politică din țară. A fost...

Agenții economici

Nevoile umane constituie punctul de pornire,impulsul activității economice.Prin volumul, structura și nivelul lor calitativ , nevoile determină...

Te-ar putea interesa și

Practică la ministerul culturii

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala....

Marea Britanie

a. Situare geografică Marea Britanie este situată în vecinătatea coastei de nord-vest a Continentului European. Teritoriul său este compus din...

Autoritatea executivă și relațiile interguvernamentale studiu comparat între Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și Suedia

1. Titlul lucrarii si justificarea titlului Titlul lucrarii: Autoritatea executiva din Marea Britanie si din Suedia si relatiile...

Autoritatea legislativă Germania și Marea Britanie

1. TEMA STUDIULUI Prezentul studiu comparativ prezintă componentele legislative din două sisteme administrative distincte şi anume cea din Marea...

Ai nevoie de altceva?