Optimizarea costurilor prin dezvoltarea activitatilor de ergoterapie

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Optimizarea costurilor prin dezvoltarea activitatilor de ergoterapie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Administratie Publica

Extras din document

Psihiatria poate fi definită ca o „disciplină de sinteză” prin care urmărirea și menținerea sănătății mintale - scopul său principal - se obțin luând în considerare diverși factori: psihologici, socio-culturali, politici, juridici, medico-farmacologici. Domeniul psihiatriei se extinde în multe alte specialități medicale. Tulburările psihice și bolile mintale influențează aproape toate aspectele vieții unui pacient, funcțiile fizice, comportamentul, afectivitatea, perceperea realității, relațiile interumane, sexualitatea, munca și timpul liber. Asemenea tulburări sunt cauzate de interacțiunea unor factori complexi, biologici, sociali și spirituali, care nu pot fi totdeauna puși în evidență cu siguranță. Sarcina psihiatriei este să clarifice rolul acestor diverși factori și influența lor asupra manifestărilor din cursul bolilor mintale. Noțiunea de „boală mintală” trebuie să intre în orbita biologiei și medicinei. Psihiatrul frencez Henry Ey (1900-1977) definea psihiatria drept „ramură a medicinei care are ca obiect patologia vieții de relație la nivelul asigurării autonomiei și adaptării omului în condițiile propriei existențe.”

Eficientizarea activității spitalului și raționalizarea serviciilor medicale reprezintă un efort comun pentru viitorul semenilor cu probleme mintale și o investiție în avantajul populației cu deficiențe psiho-sociale. Intersul internațional față de îngrijirea și reinserția socială a pacienților cu probleme psihiatrice implică acordarea unei atenții speciale acestei categorii, iar obiectivul principal al proiectului este clarificarea punctelor principale privitoare la viziunea asupra pacientului, întrebuințată spre ducerea la bun sfârșit a tuturor etapelor propuse.

În societate oamenii își formează cele mai ciudate idei despre pacienții cu tulburări de funcționare. Deseori aceste idei sunt prejudecăți care se bazează mai cu seamă pe lipsa de cunoaștere a problemelor. Totuși aceste idei și prejudecăți sunt în mare parte hotărâtoare asupra modului nostru de comportament și gândire față de acești oameni.

Avem deseori tendința de a califica pe cineva drept „nebun”, sau „anormal”, imediat ce comportamentul său diferă de propriul nostru șablon. Prin aceasta nu facem altceva dacât să îl îndepărtăm de noi, creând de fapt o imagine falsă a realității, denumită prejudecată.

Izolarea acestor oameni se petrecea atât la figurat cât și la propriu, prin faptul că ei erau îndepărtați din mijlocul societății și închiși în instituții psihiatrice. Pe viitor va fi necesar ca tratamentul și atenția acordată persoanelor cu tulburări psihice să ducă la o evoluție semnificativă, prin implicarea unor factori cu rol important în acest proces: centre de sănătate mintală, programe tv, presă, factori politici, ONG-uri, familii, etc. Este clar că în cadrul funcționării globale umane se pot distinge diferite aspecte și că acestea se influențează reciproc. Culegerea de informații de la pacienți se face deci prin prisma relației reciproce dintre aceste aspecte.

Totalitatea funcționării umane este concretizată în cadrul unității noastre în diversele viziuni asupra îngrijirii medicale, prin alcătuirea unei însumări a nevoilor de îngrijire a unui om.

Proiectul nostru este alcătuit ca fiind o soluție de acordare a atenției și îngrijirilor acestei categorii de pacienți sub cea mai potrivită formă, spre alinierea la standardele internaționale.

Spitalul de Psihiatrie Gătaia:

Spitalul de Psihiatrie din localitatea Gătaia, județul Timiș, deservește predominant populația județului pe teritoriul căruia se află ( 60% din activitate), dar și a județelor învecinate ( aproximativ 30%), precum și alte județe - 10%.

Zona de amplasament este o zonă cu morbiditate psihiatrică crescută, în care consangvinitatea, chiar dacă de gradul II sau III, mai constituie un obicei practicat din motive economice.

Populația din județul învecinat are o slabă acoperire psihiatrică și posibilități de comunicare deficitare.

Spitalul de Psihiatrie Gătaia-Timiș este un spital pavilionar de monospecialitate (psihiatrie), situat la jumătatea distanței dintre două reședinte de județ, Timișoara și Reșița (cca 50 km față de ambele), la granița dintre cele două județe, într-o pădure de salcâmi situată la cca 0,5 km în afara orașului de amplasament. Este în subordonarea Ministerului Sănătății.

Spitalul are un total de 445 de paturi, distribuite în 5 secții clinice. În cadrul fiecărei secții funcționează un compartiment de psihiatrie - acuți de 24 de paturi, restul fiind psihiatrie - Cronici.

Compartimentele paraclinice sunt reprezentate de: Compartimentul de psihologie și asistență socială, Sală de sport, Compartiment ergoterapie, Laborator analize medicale, Laborator radiologie-imagistică (nefuncțional datorită lipsei de dotare și de personal), Compartiment de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale, Farmacie, Birou internări, Compartiment evaluare și statistică medicală, Servicii administrative (contabilitate, RUNOS, achiziții, întreținere, bloc alimentar, spălătorie).

Resursele umane cu care unitatea funcționează, acoperă un procent de 60% din personalul necesar conform normativelor medii ale Ministerului Sănătății.

Personalul medical este format din 11 medici psihiatri, 1 medic medicină internă, 1 medic laborator, 5 psihologi, 1 asistent social, 50 asistenți medicali, 7 registratori medicali, 1 statistician; 3 instructori ergoterapie, personal auxiliar-94; TESA-17, muncitori-45.

Spitalul de Psihiatrie Gătaia este o instituție publică cu personalitate juridică, înființat pe baza Deciziei nr. 1327/24.10.1966 a Comitetului executiv al Sfatului Popular al Regiunii Banat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Optimizarea costurilor prin dezvoltarea activitatilor de ergoterapie.doc