Sistemul achizitiile publice in Romania

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Sistemul achizitiile publice in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Csaba Nagy

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Administratie Publica

Extras din document

1. Suportul legislativ si domeniul de aplicare al achizitiilor publice.

1.1. Cadrul institutional si legislativ.

Sistemul achizițiilor publice desemneaza ansamblul regulilor si acțiunilor care privesc modul de cheltuire a banilor publici în interesul comunității, in scopul achizitionarii de produse, servicii și lucrări.

Autoritatile contractante actioneaza in baza unei legislatii clare, care reglementeaza domeniul achizitiilor publice.

Este considerata autoritate contractanta

- oricare organism al statului care acționează la nivel central, regional sau local

- oricare alt organism de drept public, cu personalitate juridică, care satisface nevoi de interes general fără caracter comercial (institutii de invatamant de stat, spitale, instante judecatoresti, subordonat unui organism al statului

- asocierea formată din una sau mai multe autorități contractante

Pentru incadrarea unei entitati in categoria de autoritati contractante, este necesara indeplinirea, in mod cumulativ, a trei conditii:

- existenta personalitatii juridice

- entitatea sa fie infiintata cu scopul de a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial

- activitățile acestui organism sa fie sau sa poata fi influențate de catre stat (autoritati sau institutii publice)

La nivel central, exista numeroase institutii responsabile de functionarea sistemului de

achizitii publice, fiind necesara o colaborare constanta intre ele, in scopul functionarii optime a sistemului.

Aparatul instituțional al achizițiilor publice.

- Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice:

instituție de reglementare si control

- Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice: verifica etapele procesului de achizitie publica, de la etapa anuntului de participare pana la semnarea contractului

- Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor: institutie cu activitate

administrativ-jurisdicțională, imputernicit să soluționeze contestațiile din catrul procedurii de

atribuire

- Curtea de Conturi: este instituția supremă de control financiar care execută audit

public extern asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare ale

statului și sectorului public.

- Autoritatea de Audit: autoritate publică a statului, organism fără personalitate juridică, independent, verifica prin audit public extern cheltuirea fondurilor europene de care beneficiaza Romania

- Centrul Național pentru Managementul Societății Informaționale: operează SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice)

1.2. Domeniul de aplicare al legislației.

Contracte de achiziție publică exceptate de la aplicarea legii.

- contractul poate conduce la furnizarea unor informații a caror dezvaluire ar periclita interesele de securitate ale țării

- contractul apartine categoriei informațiilor secrete de stat

- onorarea contractului necesita măsuri speciale de siguranță in vederea protejarii unor interese naționale

Contracte de servicii exceptate de la aplicarea legii.

- contractul se refera la cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri ori a drepturilor asupra acestora.

- contractul se referă la cumpărarea, dezvoltarea, producția de programe de difuzare, de

către instituții de radiodifuziune și televiziune

- contractul se referă la angajarea de forță de muncă, încheierea de contracte de muncă

- contractul se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare platite de către autoritatea contractantă, dar nedestinate propriului sau beneficiu

Contracte încheiate in urma unor acorduri internaționale/aplicării unei proceduri specifice.

- contractul este atribuit in urma unui acord internațional încheiat cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene și care vizează furnizarea de produse, prestarea de servicii sau execuția de lucrări destinate implementării ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare și numai dacă a fost menționată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv

- contractul este atribuit ca urmare a aplicării unei proceduri specifice unor organisme și

instituții internaționale

- este atribuit ca urmare a aplicării unei proceduri specifice prevăzute de legislația

comunitară, în contextul programelor și proiectelor de cooperare teritorială

Contracte pentru atribuirea cărora trebuie respectate numai anumite prevederi ale legii.

- contractul care are ca obiect prestarea de servicii, a cărui valoare este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro

- contractul atribuit de către structuri ale autorităților contractante care funcționează pe teritoriul altor state, atunci când valoarea contractului este mai mare decât echivalentul în lei a 15.000 euro.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul achizitiile publice in Romania.doc