Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș

Proiect
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 16066
Mărime: 392.68KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Claudia Isac
Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

Cuprins

INTRODUCERE 1

1. PROCESUL DE ELABORARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 1

2. CADRUL STRATEGIC ȘI PROGRAMATIC 3

2.1 La nivel European 3

2.2 La nivel național 4

2.3 La nivel regional 5

3. PROFILUL LOCALITĂȚII 6

3.1 Istoricul comunei 6

3.2 Așezarea 7

3.3 Cadrul fizico-geografic 8

3.3.1 Relieful 8

3.3.2 Rețeaua hidrografică 8

3.3.3 Clima 9

3.3.4 Solurile, vegetația si fauna 9

3.3.5 Resursele naturale 9

4. ANALIZA PRELIMINARĂ 10

4.1 DEMOGRAFIE 10

4.1.1 Evoluția populației 10

4.1.2 Migrația populației 13

4.1.3 Evoluția sporului natural 15

4.1.4 Natalitatea și mortalitatea 16

4.1.5 Structura populației pe vârste 17

4.1.6 Structura etnică și confesională 22

4.2 EDUCAȚIE 24

4.2.1 Evoluția populației școlare 25

4.2.2 Personalul didactic 27

4.2.3 Promovabilitatea la Evaluarea Națională 29

4.2.4 Nivelul de instruire al populației 29

4.2.5 Rata abandonului școlar 30

4.3 SĂNĂTATE SI ASISTENTA SOCIALA 30

4.3.1 SĂNĂTATE 30

A. Unitățile sanitare 30

B. Personalul medico-sanitar 31

C. Pacienți 32

4.3.2 ASISTENȚĂ SOCIALĂ 33

A. Persoane cu handicap 33

B. Persoane fără venituri 33

4.4 ECONOMIA 34

4.4.1 Agenții economici 34

4.4.2 Cifra de afaceri 36

4.4.3 Starea generală a gospodăriilor 37

4.4.4 Gradul de ocupare al locuitorilor 38

4.4.5 Șomajul 39

4.4.6 Industria 40

4.4.7 Transporturile 40

4.4.8 Agricultura 40

4.4.9 Zootehnia 44

4.4.10 Silvicultura și exploatarea forestieră 45

4.4.11 Comerțul 45

4.4.12 Turismul 46

4.4.13 Infrastructura și echiparea edilitară a municipiului 49

4.5 CULTURA, SPORT ȘI AGREMENT 52

4.5.1 Cultura 52

4.5.2 Sport 53

4.5.3 Agrement 53

4.6 MESTEȘUGURI ȘI ARTĂ POPULARĂ 54

4.7 CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU 54

4.7.1 Calitatea mediului 54

A. Calitatea aerului 54

B. Calitatea apelor 55

C. Calitatea solului 56

4.7.2 Managementul deșeurilor 57

4.7.3 Ariile protejate 57

4.7.4 Riscuri naturale 59

5. ANALIZA SWOT 60

6. STRATEGIA DE DEZVOLTARE 67

6.1 Viziune 67

6.2 Probleme strategice 67

6.3 Obiective generale 67

6.4 Obiective strategice 68

6.5 Idei de proiecte 69

5. IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE 70

Bibliografie 72

Extras din document

INTRODUCERE

Prin acest proiect se încearcă elaborarea unui document care să abordeze problemele locale, bazându-se pe potențialul local de dezvoltare, dar care să exprime, în acelasi timp, aspirațiile de dezvoltare ale comunității. Deși este realizată pentru cursul “Planificare strategică în organizații” din cadrul Universității Babeș-Bolyai, strategia poate sta la baza inițiativelor tuturor persoanelor juridice care derulează activitate pe teritoriul comunei Bogdan Vodă. Necesitatea acestei lucrări apare în contextul României ca țară a Uniunii Europene și a accesării fondurilor comunitare. Acest lucru crează pe de o parte oportunitatea dezvoltării durabile a comunităților cu ajutorul fondurilor europene, dar în același timp se crează noi presiuni asupra competitivității economiei locale. Valorificarea acestor noi oportunități cere însă alocarea unor resurse semnificative din partea actorilor locali, atât la nivelul capacității administrative necesare pentru accesarea, implementarea și monitorizarea adecvată a acestor fonduri, cât și de ordin financiar, de furnizare a co - finanțării obligatorii. În consecință, este necesară o prioritizare clară a initiațivelor de dezvoltare, fundamentată pe o analiză riguroasă a situației locale specifice, astfel încât să fie maximizat impactul socio - economic al acestor investiții, în contextul resurselor inevitabil limitate disponibile pentru mobilizare.

1. PROCESUL DE ELABORARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

În general, un proces de planificare strategică urmărește definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunității pe o perioadă de 5 - 10 ani, folosind ca principale etape metodologice: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunității, analiza sectorială a domeniilor strategice principale și concretizarea documentului strategic prin planul de acțiune și proiectele prioritare ce necesită a fi derulate. Însă, pentru a funcționa, planificarea strategică trebuie însoțită de promovarea unui management strategic integrat, care să performeze la toate nivelurile, și să fructifice oportunitățile ce pot fi utilizate în beneficiul comunității.

Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Bogdan Vodă a fost inițiat ca răspuns la cererea exprimată în cadrul programului masteral “Managementul Strategic al Resurselor Umane”, din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca) pentru elaborarea unui demers strategic. În cadrul acestui proces au fost luate în calcul toate dimensiunile și caracteristicile factorilor cu care comunitatea se află în relații de interdependență, au fost efectuate analize ale teritoriului și s-au consultat documente și informații puse la dispozitie de Primăria Bogdan Vodă.

Sursele principale de date au fost Institutul Național de Statistică si Primăria Bogdan Vodă, prin amabilitatea doamnei primar Bizău Anuța.

Prezenta lucrare a fost elaborată în perioada noiembrie 2016 - ianuarie 2017, iar drepturile aparțin exclusiv autorilor.

În elaborarea acestei strategii au fost parcursi următorii pași:

- Identificarea celor mai importante nevoi și probleme de dezvoltare cu care se confruntă comunitatea locală, în domeniile de interes major (dezvoltare economică, infrastructură de transport și echiparea teritoriului, calitatea mediului, sănătate și educație, turism și cultură etc.);

- Identificarea punctelor tari, slabe, a oportunităților și amenințărilor privind dezvoltarea durabilă a comunei, care să fie valorificate, respectiv diminuate prin măsuri corective;

- Definirea unei viziuni și a unor scopuri realiste de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă;

- Corelarea priorităților de dezvoltare de la nivel local cu cele deja stabilite la nivel european, național, regional, și județean, cuprinse în diferite documente programatice

- Elaborarea unui document local de planificare strategică, care să traseze liniile generale privind aspirațiile de dezvoltare.

Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Bogdan Vodă a fost inițiat ca răspuns la cererea exprimată în cadrul programului masteral “Managementul Strategic al Resurselor Umane”, din cadrul facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca) pentru elaborarea unui demers strategic. În cadrul acestui proces au fost luate în calcul toate dimensiunile și caracteristicile factorilor cu care comunitatea se află în relații de interdependență, au fost efectuate analize ale teritoriului și s-au consultat documente și informații puse la dispozitie de Primăria Bogdan Vodă.

Sursele principale de date au fost Institutul Național de Statistică si Primăria Bogdan Vodă, prin amabilitatea doamnei primar Bizău Anuța.

Prezenta lucrare a fost elaborată în perioada noiembrie 2016 - ianuarie 2017, iar drepturile aparțin exclusiv autorilor.

Bibliografie

1. Țelman, I., Cuhea in istoria Maramuresului, Sighetu Marmatiei, 2014

2. Horvath, I., Migrația internațională a cetățenilor români după 1989- http://prodiasporaromana.org/wp-content/uploads/2014/01/Horvath-2012-Migra%C8%9Bia-Interna%C8%9Bional%C4%83-a-Cet%C4%83%C8%9Benilor-Rom%C3%A2ni.pdf

Sitografie

- http://www.anpm.ro/files2/Anexa4%20-%20SCI%20%20Lista%20tipurilor%20de%20habitate%20%C5%9Fi%20a%20s.pdf accesat la 05.02.2017

- http://edemos.insse.ro/

- http://www.cjmaramures.ro/arii-protejate/situri-natura-2000-in-judetul-maramures, accesat la 02.02.2017

- http://statistici.insse.ro/

- https://ro.wikipedia.org/wiki/Bogdan_Vod%C4%83,_Maramure%C8%99, accesat la 20.12.2016

- https://ro.wikipedia.org/wiki/Bogdan_Vod%C4%83,_Maramure%C8%99, accesat la 20.12.2016

- Primăria comunei Bogdan Vodă

Preview document

Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 1
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 2
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 3
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 4
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 5
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 6
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 7
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 8
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 9
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 10
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 11
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 12
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 13
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 14
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 15
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 16
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 17
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 18
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 19
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 20
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 21
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 22
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 23
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 24
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 25
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 26
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 27
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 28
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 29
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 30
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 31
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 32
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 33
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 34
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 35
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 36
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 37
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 38
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 39
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 40
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 41
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 42
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 43
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 44
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 45
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 46
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 47
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 48
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 49
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 50
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 51
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 52
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 53
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 54
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 55
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 56
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 57
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 58
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 59
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 60
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 61
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 62
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 63
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 64
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 65
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 66
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 67
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 68
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 69
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 70
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 71
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 72
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 73
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 74
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 75
Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Voda - Judetul Maramures.docx

Ai nevoie de altceva?