Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 33340
Mărime: 2.00MB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

CAP. 1 INTRODUCERE pag. 5

Pag. 5

1.1 Scurtă prezentare pag.5

1.2 Definiții și abrevieri . .pag. 8

CAP. 2 SCOPUL STRATEGIEI ENERGETICE A JUDEȚULUI MEHEDINȚI .. pag. 14

CAP. 3 PREZENTARE GENERALĂ A JUDEȚULUI MEHEDINȚI ... ...pag. 15

3.1 Situare geografică ... .pag. 15

3.2 Suprafața .. pag. 15

3.3 Clima ...pag. 16

3.4 Forme de relief ... pag. 17

3.5 Rețeaua hidrografică ... . pag. 18

3.6 Geologie .. pag. 19

3.7 Populația .. pag. 19

3.8 Dezvoltare economică . pag. 20

3.9 Infrastructură . ..pag. 22

3.10 Arii protejate .pag. 26

CAP. 4 SITUAȚIA RESURSELOR ENERGETICE LA NIVEL .pag. 28

NAȚIONAL ȘI JUDEȚEAN

4.1 Situația resurselor energetice la nivel național pag. 28

4.2 Situația resurselor energetice la nivelul județului Mehedinți .pag. 42

CAP. 5 ANALIZA SWOT ..pag. 50

CAP. 6 CADRUL GENERAL EUROPEAN ..pag. 51

6.1 Evoluții și provocări globale în sectorul energetic ..pag. 53

6.2 Politica energetică a Uniunii Europene ...pag. 54

6.3 Politica Europeană în domeniul piețelor de energie pag. 57

6.4 Piața Regională .pag,58

CAP. 7 CONTEXTUL NAȚIONAL ...pag. 59

7.1 Obiective strategice ..pag. 59

7.2 Cadrul legislativ și instituțional pag. 60

7.3 Piața de energie electrică și de gaze naturale pag. 63

CAP. 8 OBIECTIVELE STRATEGICE ALE JUDEȚULUI MEHEDINȚI ...pag. 66

ÎN DOMENIUL ENERGETIC

CAP. 9 MIJLOACE DE FINANȚARE PENTRU REALIZAREA .pag. 69

OBIECTIVELOR DIN STRATEGIA ENERGETICĂ

CAP. 10 DIRECȚII DE ACȚIUNE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ...pag.84

CAP. 11 MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI ENERGETICE pag.101

CAP.12 CONCLUZII .. pag.102

Extras din document

CAP.1 INTRODUCERE

1.1 SCURTĂ PREZENTARE

Sectorul energetic al oricărei țări are o importantă deosebită pentru dezvoltarea economico-socială și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor săi. Dezvoltarea durabilă o constituie asigurarea alimentării cu energie în volum suficient, dar și accesul larg la serviciile energetice. Datorită limitării resurselor energetice tradiționale(combustibili fosili), și apariției necesității folosirii de surse regenerabile de energie, Consiliul Județean Mehedinți în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, elaborează ”Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020”.

Prezenta lucrare prezintă succint Județul Mehedinți, resursele și potențialul său energetic precum și parametrii tehnico-economici ai acestora în context național și european precum și modul de valorificare a acestora.

De asemenea sunt amintite și soluțiile tehnologice de utilizare a resurselor regenerabile, soluții menite să sprijine persoanele fizice interesate și marii producători și consumatori de energie, și să contribuie la orientarea acestora spre surse de energie regenerabilă.

Eficiența energetică este un element central al Strategiei UE Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii1, dar și al tranziției către o economie în care resursele sunt utilizate eficient. Eficiența energetică2 este unul dintre modurile cele mai rentabile de consolidare a siguranței aprovizionării cu energie și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de alți poluanți. Din multe puncte de vedere, eficiența energetică poate fi văzută drept cea mai mare resursă de energie a Europei3. Din acest motiv, Uniunea și-a făcut un obiectiv pentru anul 2020 din reducerea consumului său de energie primară cu 20% față de previziuni4, iar acest obiectiv a fost identificat în comunicarea Comisiei intitulată „Energie 2020”5 drept o etapă cheie în atingerea obiectivelor pe termen lung ale UE în domeniul energiei și al climei.

Au fost făcuți pași importanți în direcția realizării acestui obiectiv, în special pe piața aparatelor electronice și pe cea a construcțiilor6. Cu toate acestea, conform estimărilor recente ale Comisiei, UE este pe cale să realizeze numai jumătate din obiectivul de 20%7. Pentru a avea din nou premisele ca să îl atingă, UE trebuie să acționeze acum. Dând curs solicitării Consiliului European din 4 februarie 2011 de a întreprinde „o acțiune hotărâtă pentru a valoriza potențialul considerabil de creștere a economiilor de energie ale clădirilor, ale transportului și ale produselor și proceselor”8, Comisia a elaborat un nou plan global pentru eficiență energetică.

Acest plan va fi implementat în concordanță cu alte acțiuni de politică în temeiul inițiativei emblematice din cadrul Strategiei Europa 2020 referitoare la o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor9, inclusiv cu foaia de parcurs pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 205010, în vederea asigurării unei politici coerente, a evaluării compensărilor dintre diferite domenii de politică și a beneficierii de eventualele sinergii. Măsurile privind eficiența energetică vor fi implementate ca parte a obiectivului mai larg al UE privind utilizarea eficientă a resurselor, care înglobează utilizarea eficientă a tuturor resurselor naturale și asigură standarde înalte de protecție a mediului.

Implementarea integrală a măsurilor noi și a celor existente va avea ca efecte combinate transformarea vieții noastre cotidiene, având potențialul de a genera economii anuale de până la 1 000 de euro pe gospodărie11, îmbunătățirea competitivității industriale a Europei, crearea a până la 2 milioane de locuri de muncă12 și reducerea cu 740 milioane de tone anual a emisiilor de gaze cu efect de seră13.

Preview document

Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 1
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 2
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 3
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 4
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 5
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 6
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 7
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 8
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 9
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 10
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 11
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 12
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 13
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 14
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 15
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 16
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 17
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 18
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 19
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 20
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 21
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 22
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 23
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 24
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 25
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 26
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 27
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 28
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 29
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 30
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 31
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 32
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 33
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 34
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 35
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 36
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 37
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 38
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 39
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 40
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 41
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 42
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 43
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 44
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 45
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 46
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 47
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 48
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 49
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 50
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 51
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 52
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 53
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 54
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 55
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 56
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 57
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 58
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 59
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 60
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 61
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 62
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 63
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 64
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 65
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 66
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 67
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 68
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 69
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 70
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 71
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 72
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 73
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 74
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 75
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 76
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 77
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 78
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 79
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 80
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 81
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 82
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 83
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 84
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 85
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 86
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 87
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 88
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 89
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 90
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 91
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 92
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 93
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 94
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 95
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 96
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 97
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 98
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 99
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 100
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 101
Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020 - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • Strategia de eficienta energetica a judetului Mehedinti pentru perioada 2016-2020.pdf

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Finanțare europeană

Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data...

Primăria Municipiului București

1.1 Prezentarea instituției și a obiectului de activitate cu care se ocupă Denumirea instituției: Primăria Municipiului București Profil:...

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Procedura civilă

Principiile fundamentale ale procesului civil Principiul legalitatii Justitia se infaptuieste in numele legii Procesul civil se desfasoara in...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Locuri insuficiente la creșa de copii Livada din orașul Livada

După părerea mea este o problemă politică publică deoarece în zilele noastre ai nevoie de serviciu, și în timpul serviciului cineva trebuie să se...

Ai nevoie de altceva?