Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 7 fișiere: docx, pdf, xlsx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 54303
Mărime: 1.99MB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

1. Structura cheltuielilor publice din bugetul local - criterii şi componente (conform clasificaţiei bugetare)

Un element esențial în formularea bugetului și a politicii din domeniul alocării resurselor bugetare îl reprezintă clasificarea și prezentarea cheltuielilor în buget, cu atât mai mult cu cât față de perioada finanețelor publice clasice, când cheltuielile publice asigurau strict funcționarea autorităților de stat, organisme neutre în sfera economico-social, în perioada modernă sfera de cuprindere s-a extins în paralel cu diversificarea prerogativelor atribuite statului, iar cheltuielile publice au devenit totodată importante pârghii de influențare a vieții economico-sociale.

Noțiunea de cheltuială publică s-a conturat pe fundalul apariției și evoluției consumului de resurse ,în formă bănească ,pentru satisfacerea de nevoi publice.

În raport cu modul de finanțare al cheltuielilor de interes public ,sistemul cheltuielilor publice este constituit din urmatoarele componente :

- Cheltuieli bugetare;

- Cheltuieli extrabugetare;

- Cheltuieli speciale;

- Cheltuieli ale întreprinderilor cu capital de stat.

Cheltuielile bugetare sunt acelea care se regăsesc în bugetul public și care se finanțează din fondul bugetar ,în cadrul bugetului public național.

Cheltuielile bugetare sunt structurate în următoarele categorii:

- Cheltuieli finanțate din bugetul administrației centrale sau federale;

- Cheltuieli finanțate din bugetul administrației locale sau ale statelor membre ale federației;

- Cheltuieli finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Cheltuielile extrabugetare sunt realizate din resursele acumulate în cadrul propriei activități

Cheltuielile speciale vizează realizarea anumitor obiective sau acțiuni de interes public:fondul pentru asigurări sociale ,fondul pentru sănătate,fondul pentru agricultură,fondul pentru construirea și modernizarea drumurilor.

Cheltuieli ale întreprinderilor cu capital de stat fac parte din sistemul cheltuielilor publice ,dar nu se regăsesc în bugetul de stat,prin urmare nu sunt cheltuieli bugetare.

Clasificarea cheltuielilor publice

Principalele criterii generale de clasificare a cheltuielilor publice sunt: administrative și economice.

Conform criteriilor administrative distingem:

- Gruparea organică ,în care cheltuielile sunt împărțite după fondurile din care se finanțează;

- Gruparea funcțională,în care cheltuielile sunt împărțite după specificul activității instituțiilor publice

Conform criteriilor economice se constituie mai multe modalități de grupare a cheltuielilor publice:

- După rolul pe care îl au în înfăptuirea reproducției sociale ,acestea sunt grupate astfel:

- Cheltuieli reale sau negative ;

- Cheltuieli economice sau pozitive

- După natura și aportul de cheltuieli la crearea condițiilor privind activitatea entităților publice,acestea se grupează astfel:

- Cheltuieli de funcționare sau curente;

- Cheltuieli de transfer;

- Cheltuieli de investiții.

- După caracterul productiv al muncii ,conform căreia și activitatea din sfera neproductivă crează produs național ,se grupează astfel:

- Cheltuieli care se autolichidează;

- Cheltuieli reproductive;

- Cheltuieli productive;

- Cheltuieli neproductive.

- După conținutul material dau de muncă vie al proceselor prin care se concretizează ,se grupează astfel:

- Cheltuieli materiale;

- Cheltuieli de personal

- În funcție de caracterul permanent sau incidental ,cheltuielile statului se grupează astfel:

- Cheltuieli ordinare sau cu caracter permanent;

- Cheltuieli extraordinare ,cu caracter excepțional.

Clasificațiile cheltuielilor bugetare pot avea forme diferite, plecând de la scopurile diferite urmărite: elaborarea de rapoarte, administrarea bugetului, prezentarea bugetului în Parlament.

1.1 Sinteza clasificaţiei funcţionale a cheltuielilor publice din bugetul local

Clasificația funcțională sistematizează activitățile guvernamentale conform scopului lor,fiind independentă de structura organizațională a executivului.

Principalele sectoare de activitate către care sunt direcționate resursele financiare publice sunt:

- domeniul social: învățământ, sănătate, asistență socială, etc.;

- domeniul cercetării;

- domeniul economic (invesțiii, acordarea de subvenții și facilități);

- domeniul apărării și siguranței naționale;

- domeniul administrativ public central și local;

- dobânzi aferente datoriei publice.

Bibliografie

- Curs Finanțe Publice

- Buletinul MFP - http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=buleti

- Anuarul statistic al României http://www.insse.ro - baza de date Tempo

- Clasificatia Indicatorilor Privind Bugetele Locale

- Rapoarte şi analize ale Primăriei Iași

Preview document

Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 1
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 2
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 3
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 4
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 5
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 6
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 7
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 8
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 9
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 10
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 11
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 12
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 13
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 14
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 15
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 16
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 17
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 18
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 19
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 20
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 21
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 22
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 23
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 24
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 25
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 26
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 27
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 28
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 29
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 30
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 31
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 32
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 33
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 34
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 35
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 36
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 37
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 38
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 39
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 40
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 41
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 42
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 43
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 44
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 45
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 46
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 47
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 48
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 49
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 50
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 51
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 52
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 53
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 54
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 55
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 56
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 57
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 58
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 59
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 60
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 61
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 62
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 63
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 64
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 65
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 66
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 67
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 68
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 69
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 70
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 71
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 72
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 73
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 74
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 75
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 76
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 77
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 78
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 79
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 80
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 81
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 82
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 83
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 84
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 85
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 86
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 87
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 88
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 89
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 90
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 91
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 92
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 93
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 94
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 95
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 96
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 97
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 98
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 99
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 100
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 101
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 102
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 103
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 104
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 105
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 106
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 107
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 108
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 109
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 110
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 111
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 112
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 113
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 114
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 115
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 116
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 117
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 118
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 119
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 120
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 121
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 122
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 123
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 124
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 125
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 126
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 127
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 128
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 129
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 130
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 131
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 132
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 133
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 134
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 135
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 136
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 137
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 138
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 139
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 140
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 141
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 142
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 143
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 144
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 145
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 146
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 147
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 148
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 149
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 150
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 151
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 152
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 153
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 154
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 155
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 156
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 157
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 158
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 159
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 160
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 161
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 162
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 163
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 164
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 165
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 166
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 167
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 168
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 169
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 170
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 171
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 172
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 173
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 174
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 175
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 176
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 177
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 178
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 179
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 180
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 181
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 182
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 183
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 184
Structura și dinamica cheltuielilor publice din Bugetul Local al Municipiului Iași - Pagina 185

Conținut arhivă zip

  • proiect finante publice.docx
  • New Microsoft Office Excel Worksheet.xlsx
  • BUGETUL-LOCAL-IASI-2013.pdf
  • BUGETUL_LOCAL-Iasi-2014.pdf
  • -BUGETUL_LOCAL-IASI_2015.pdf
  • BUGETUL_LOCAL-IASI_2011.pdf
  • BUGET-LOCAL-IASI-2012.pdf

Alții au mai descărcat și

Studiu de caz comparativ privind dimensiunea și structura cheltuielilor publice în România și Portugalia

1.Cadrul conceptual și metodologic 1.1.Notiunea de cheltuiala publica Notiunea de cheltuiala publica s-a conturat pe fundalul aparitiei si...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Procedura civilă

Principiile fundamentale ale procesului civil Principiul legalitatii Justitia se infaptuieste in numele legii Procesul civil se desfasoara in...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Locuri insuficiente la creșa de copii Livada din orașul Livada

După părerea mea este o problemă politică publică deoarece în zilele noastre ai nevoie de serviciu, și în timpul serviciului cineva trebuie să se...

Evoluția PNL

Partidul Național Liberal (PNL) este unul din principalele partide din România și totodată cea mai veche formațiune politică din țară. A fost...

Te-ar putea interesa și

Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Municipiului Iasi

Capitolul 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Municipiului Iași. 1.1 Scurt istoric. Clădirea impresionantă prin somptuozitate și fastul...

Monografie Primăria Iași

CAP 1. Organizarea şi funcţionalitatea la Primăria Muncicipiului Iaşi 1.1. Scurt istoric Orasul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai...

Lucrare de practică - în cadrul serviciului finanțelor publice al Primăriei Municipiului Iași

1. Scurt istoric al orasului Iasi Orasul Iasi se numara printre cele mai vechi si mai importante asezari ale tarii, în care a pulsat mereu,...

Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași

CAPITOLUL 1 Organizarea şi funcţionarea Primǎriei Municipiului Iaşi 1.1 Organizarea administraţiei publice locale Termenul administraţiei...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Primăria Municipiului Iași

Cap.1 Organizare şi funcţionalitate la Primăria Municipiului Iaşi 1.1 Scurt istoric Situat în apropierea graniţei de est a României, avînd o...

Organizarea și Funcționarea Gestiunii Financiare a Primăriei Iași

Capitolul I. Organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Iaşi 1.1. Scurt istoric Sala Mare a Primariei Municipiului Iaşi a fost gazda...

Organizarea și desfășurarea procesului bugetar la Primăria Iași

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Municipiului Iaşi 1.1. Scurt istoric Primaria Municipiului Iaşi este aparatul de specialitate...

Studiu Aplicativ Privind Eficientizarea Activității Primăriei Municipiului Iași

Cap.I Organizarea și funcţionalitatea Primăriei Municipiului Iași 1. Cadrul general de înfiinţare și organizare a Primăriei Municipiului Iași...

Ai nevoie de altceva?